Hjem
Tom Olav Klepakers bilde

Tom Olav Klepaker

Førsteamanuensis
 • E-postTom.Klepaker@uib.no
 • Telefon+47 55 58 46 15+47 905 25 828
 • Besøksadresse
  Thormøhlens gate 53 A/B
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Min forskning fordeler seg på to ganske ulike områder; morfologisk og atferdsmessig differensiering på individ- og populasjonsnivå hos trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus) og naturfagdidaktikk, altså undervisning og læring i biologi og naturfag i skolen.

Min undervisning er rettet mot studenter i biologi og andre naturvitenskaplige fag som ønsker å kvalifisere seg som lærere i ungdomsskolen eller i videregående skole. Fokus for denne utdanningen er hvordan man legger til rette for varierte undervisningsmetoder som motiverer elever og bidrar til god faglig læring, samt at man som lærer skal være i stand til å reflektere over egen praksis.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Three-spined stickleback armour predicted by body size, minimum winter temperature and pH. Journal of Zoology. 13-22.
 • Vis forfatter(e) 2020. Repeatability of Adaptive Radiation Depends on Spatial Scale: Regional Versus Global Replicates of Stickleback in Lake Versus Stream Habitats. Journal of Heredity. 43-56.
 • Vis forfatter(e) 2017. How confident are primary school teachers to teach science? A comparative European study. Conexão Ciência. 176-184.
 • Vis forfatter(e) 2016. The temporal window of ecological adaptation in postglacial lakes: a comparison of head morphology, trophic position and habitat use in Norwegian threespine stickleback populations. BMC Evolutionary Biology. 1-16.
 • Vis forfatter(e) 2016. Selective agents in the adaptive radiation of Hebridean sticklebacks. Evolutionary Ecology Research. 243-262.
 • Vis forfatter(e) 2013. Regressive evolution of the pelvic complex in stickleback fishes: a study of convergent evolution. Evolutionary Ecology Research. 413-435.
 • Vis forfatter(e) 2013. Adaptation and constraint in a stickleback radiation. Journal of Evolutionary Biology. 2396-2414.
 • Vis forfatter(e) 2012. Spatio-temporal patterns in pelvic reduction in threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) in Lake Storvatnet. Evolutionary Ecology Research. 169-191.
 • Vis forfatter(e) 2011. Strong and consistent natural selection associated with armour reduction in sticklebacks. Molecular Ecology. 2483-2493.
 • Vis forfatter(e) 2009. Body armour and lateral-plate reduction in freshwater three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus: adaptations to a different buoyancy regime? Journal of Fish Biology. 2062-2074.
 • Vis forfatter(e) 2008. Pelvic anti-predator armour reduction in Norwegian populations of the threespine stickleback: a rare phenomenon with adaptive implications? Journal of Zoology. 81-88.
 • Vis forfatter(e) 2007. Young Norwegian students' preferences for learning activities and the influence of these activities on the students' attitudes to and perfomance in science. Nordic Studies in Science Education. 45-56.
 • Vis forfatter(e) 2005. Fra o-fag til natur- og miljøfag gjennom Reform 97 - ble det en suksess? Norsk pedagogisk tidsskrift. 6-16.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2003. Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det...? : en evaluering av natur- og miljøfag etter Reform 97. 52. 52. .
 • Vis forfatter(e) 2003. Natur- og miljøfag liv laga : en evaluering av natur- og miljøfaget etter Reform 97. 51. 51. .
 • Vis forfatter(e) 2003. Det bortkomne faget : naturfaget tilbake i norsk grunnskole. .
 • Vis forfatter(e) 2000. FoU-virksomheten ved Høgskolen i Nesna : årsmelding 1998. 3. 3. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2001. Hvordan involvere egne studenter i FoU-prosjekter.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. What characterizes science tasks that prove challenging for lower secondary school students? An analysis of tasks from TIMSS 2011.
 • Vis forfatter(e) 2012. Variation in confidence to teach science in primary school among European teachers.
 • Vis forfatter(e) 2011. Hvor godt kvalifiserte føler danske, svenske og norske naturfaglærere seg til å undervise naturfag – og er det en sammenheng mellom faglig selvtillit og elevenes prestasjon i faget?
 • Vis forfatter(e) 2011. Er det sammenheng mellom hvor mye hjemmelekser elever gjør og deres faglige nivå i naturfag? En studie av norske elever på 8. trinn.
 • Vis forfatter(e) 2008. Teacher's attitude to science education and implications for their teaching of science in school.
 • Vis forfatter(e) 2005. Just for the fun of it? Implications of practical teaching methods on young students' attitude and performance in natural science.
 • Vis forfatter(e) 2005. Har læreverket noe å bety for elevenes faglige prestasjoner og deres holdning til naturfag og naturfagundervisning?
 • Vis forfatter(e) 2004. Using teacher trainees to improve cooperation between schools and their partnership business.
 • Vis forfatter(e) 2004. Gender differences in attitude to science in Norwegian primary schools: the Norwegian paradox.
 • Vis forfatter(e) 2003. Vi fann, vi fann – men kva fann vi? : evaluering av natur- og miljøfaget i Reform 97.
 • Vis forfatter(e) 2003. Undring, kreativitet og naturglede – bare honnørord i en fin plan : arbeidsmåtene i natur og miljøfaget etter Reform 97.
 • Vis forfatter(e) 2003. Satisfied or dissatisfied with their science teaching? What distinguishes between teachers who evaluate their teaching positively from those who evaluate it negatively?
 • Vis forfatter(e) 2003. Practical work and activities in Science – just for the fun of it?
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2005. Natur- og miljøfag - faget elevene liker, men få ser noen framtid i. Noen resultater fra Evalueringa av Reform 97 for natur og miljøfag. Naturfag. 50-51.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2013. Ferskvann og ørret kan redde vannet. Bergens Tidende.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2006. Nytt masterstudium.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2012. Noen verktøy hentet fra smårommene i den naturfagsdidaktiske verktøykassa som kan stimulere til å kommunisere naturfag. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Teacher's attitude to science education and implications for their teaching of science in school. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Science and environmental education - can school contribute to positive attitudes among the students? 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Har læreverket noe å bety for elevenes faglige prestasjoner og deres holdninger til naturfag og naturfagundervisning? 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Jenter og naturfag - en vanskelig kombinasjon? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Satisfied or dissatisfied with their science teaching? What distinguishes between teachers who evaluate their teaching positively from those who evaluate it negatively? 6 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2005. Forskningsspiren - hva så? : fagdag for lærere med tema "Naturfag i skolen".
 • Vis forfatter(e) 2003. Natur- og miljøfag etter Reform 97 : en evaluering ut fra et elevperspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2002. Reform 97, suksess eller fiasko for natur- og miljøfaget? : hva mener lærerne?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jacobsen, P. And Klepaker, T. 1985. Freshwater tolerance in the trachurus form of threespined stickleback, Gasterosteus aculeatus L. In West Norway. Fauna norv. Ser. A 6. 9-12

 

Klepaker, T. 1993. Morphological changes in a marine population of the threespine stickleback Gasterosteus aculeatus, recently isolated in fresh water. Can. J. Zool. 71. 1251-1258

 

Klepaker, T. 1994. Evaluation of different genetical models underlying the lateral plate polymorphism in threespine stickleback, based on the morph distribution in natural populations. Del av avhandlingen 

 

Klepaker, T. 1994. Plate morph change in freshwater threespine sticklebacks (Gasterosteus aculeatus), an example of a rapid evolutionary process. Del av avhandlingen

 

Klepaker, T. 1994. Synopsis over avhandlingen

 

Klepaker, T. 1995. Postglacial evolution  in lateral plate morphs in Norwegian freshwater populations of the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus). Can J. Zool. 73. 898-906  

 

Klepaker, T. 1996. Lateral plate polymorphism in marine and estuarine populations of the threespine stickleback (Gasterosteus aculeatus) along the coast of Norway. Copeia 14. 120-127.

 

Klepaker, T, Tveita, J., Nergård, T. 1999: Fra orienteringsfag til naturfag i norsk grunnskole. Hvilke konsekvenser har overgangen fått for naturfaget i klasserommet? I Aho, L. (red.): Det 6. Nordiska Forskersymposiet om Undervisning i Naturvetenskap, Joensuu, Finland.

 

Klepaker, T, Tveita, J. 2000: Fra orienteringsfag til natur- og miljøfag. Reform 97 sett i et lærerperspektiv. Innlegg på konferanse i 2000 i regi av Nasjonalt Nettverk for Naturfag.

 

Klepaker, T., Almendingen, S., Tveita, J. 2002: Satisfied or dissatisfied with their science teaching? What distinguishes between teachers who evaluate their teaching positively from those who evaluate it negatively? Proceedings of 10th IOSTE Symposium, Foz do Iguazu, Brasil.

 

Almendingen, S. F, Klepaker, T, Tveita, J. 2003: Det bortkomne faget… Naturfaget tilbake i norsk grunnskole. http://www.program.forskningsradet.no/reform97/

 

Almendingen, S. F, Klepaker, T, Tveita, J. 2003: Natur- og miljøfag – liv laga? En evaluering av natur- og miljøfaget etter Reform 97. Tidskriftserien ved Høgskolen i Nesna. Nr. 51

 

Almendingen, S. F, Klepaker, T, Tveita, J. 2003: Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det. En evaluering av natur- og miljøfaget etter Reform 97 (Hovedrapport). Tidskriftserien ved Høgskolen i Nesna. Nr. 52

 

Klepaker, T. 2004: Jenter og naturfag – en vanskelig kombinasjon? I Klette, K (red.) Fag i endring? Universitetsforlaget  

 

Klepaker T. 2004: The Norwegian paradox. Gender differences in attitude to science in Norwegian primary schools. Proceedings of 11th IOSTE Symposium, Lublin, Poland.

 

Klepaker, T., Almendingen, S. F., Tveita, J. 2005: Fra o-fag til natur- og miljøfag gjennom Reform 97 – ble det en suksess? Norsk Pedagogisk tidskrift 89. 6-16.

 

Klepaker, T., Almendingen, S. F., Tveita, J. 2005: Just for the fun of it? Implications of practical teaching methods on young students’ attitude and performance in natural science. Proceedings of ESERA 11, Barcelona, Spain

 

Klepaker, T., Almendingen, S. AF., Tveita, J. 2007: Young Norwegian students’ preference for learning activities ant the influence of these activities on the students’ attitudes and performance in science. NorDiNa 2007(1). 45-56.

 

Olsen, A.I., Henanger, F.H., Klepaker, T., Pedersen, B.S., Sørmo, W., Tveita, J. 2008: Teacher’s attitude to science educations and implications for their teaching of science in school. Proceedings of the XIII. IOSTE symposium on the use of science and technology education for peace and substainable development, 585-589.

 

Klepaker, T., Østbye, K. 2008: Pelvic anti-predator armour reduction in Norwegian populations of the threespine stickleback: a rare phenomenon with adaptive implications? Journal of Zoology 276 (2008) 81–88

 

Myhre, F and Klepaker, T. 2009: Body armour and lateral-plate reduction in freshwater

three-spined stickleback Gasterosteus aculeatus: adaptations to a different buoyancy regime? Journal of Fish Biology  75, 2062–2074

 

Le Rouzic, A., Ostbye, K., Klepaker, T., Hansen, T., Bernatchez, L., Schluter, D., Vøllestad L., 2010: Strong and Consistent Natural Selection Associated with Armor Reduction in Sticklebacks (Submitted to Molecular Ecology)