Hjem
 • E-postTomas.Stolen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 78
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Pedagogisk filosofi og sosialfilosofi (danning, individuering, sosialisering)
 • Politisk filosofi og etikk (diskurs, anerkjennelse, ondskap)
 • Kritisk teori (Adorno, Habermas, Honneth)
 • Tysk idealisme (Kant, Hegel, Schelling)
 • PED111 Pedagogisk filosofi
 • PED112 Pedagogiske perspektiv på læring
 • PED321 Pedagogisk filosofi, IKT
Vitenskapelig artikkel
 • 2019. Notater om Hegel, Adorno og postkolonialismen. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 5-15.
 • 2015. Danning til fellesskap – Hegel og demokratiets fordringer. Norsk pedagogisk tidsskrift. 387-395.
 • 2012. Muligheter for kritisk teori etter Habermas. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 60-78.
 • 2012. Friheten til å være ond: Schelling om fornuftens pervertering. Norsk Filosofisk tidsskrift. 118-129.
 • 2011. Habermas og diskursens anerkjennelse. Norsk Filosofisk tidsskrift. 84-97.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2018. Marx om fremmedgjøring.
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Delivering Ourselves from Evil: Kant's Ethical Community and the Education of Humanity.
 • 2019. The Discrete Charm of the Bourgeoisie: Bildung as Culture Industry.
 • 2019. Is Critical Thinking Enough? Democratic Education in Late Capitalism.
 • 2019. Experience and Maturity in Adorno's Philosophy of Education.
 • 2018. Ideas for a Critical Theory of Education.
 • 2018. Danningsbegrepets skjebne i Tyskland etter 2. verdenskrig.
 • 2017. Georg W. F. Hegel om danning.
Anmeldelse
 • 2019. Stephen Greenblatt: Tyrant. Shakespeare on Politics (2018). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 175-178.
 • 2017. Philip Walsh: Arendt Contra Sociology (2015). Acta Sociologica. 90-92.
 • 2017. Fabian Freyenhagen: Adorno's Practical Philosophy. Living Less Wrongly (2013). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 399-402.
 • 2016. Axel Honneth: Die Idee des Sozialismus (2015). Marx & Philosophy Review of Books.
 • 2016. Arne Johan Vetlesen: The Denial of Nature (2015). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 303-307.
 • 2015. Jürgen Habermas: Im Sog der Technokratie (2013). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 309-311.
 • 2015. Arne Johan Vetlesen: Studier i ondskap (2014). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 277-284.
 • 2011. Axel Honneth: Das Ich im Wir (2010). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 318-323.
 • 2010. Robert B. Pippin: Hegel’s Practical Philosophy (2008). Norsk Filosofisk tidsskrift. 212-214.
Doktorgradsavhandling
 • 2014. A False Life: The Problem of Evil in Schelling and Adorno.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2017. Menneskets danning. 16 sider.
Leksikonartikkel
 • 2019. Karl Marx. . I:
  • 2019. Store norske leksikon (snl.no 2019).
 • 2018. Marcus Jacob Monrad. . I:
  • 2018. Store norske leksikon (snl.no 2018).
 • 2017. John Stuart Mill. . I:
  • 2017. Store norske leksikon (snl.no 2017).
 • 2017. Arthur Schopenhauer. . I:
  • 2017. Store norske leksikon (snl.no 2017).
 • 2016. Johann Gottlieb Fichte. . I:
  • 2016. Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • 2016. Charles Sanders Peirce. . I:
  • 2016. Store norske leksikon (snl.no 2016).
 • 2015. Søren Kierkegaard. . I:
  • 2015. Store norske leksikon (snl.no 2015). .
 • 2015. Friedrich Nietzsche. . I:
  • 2015. Store norske leksikon (snl.no 2015). .
 • 2014. George Herbert Mead. . I:
  • 2014. Store norske leksikon, snl.no (2014). .
 • 2014. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. . I:
  • 2014. Store norske leksikon, snl.no (2014). .
 • 2014. Friedrich von Schelling. . I:
  • 2014. Store norske leksikon, snl.no (2014). .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Into the Public Sphere: Critical Theory and the Idea of Bildung

Forskergrupper