Hjem
Tommy Staahl Gabrielsens bilde

Tommy Staahl Gabrielsen

Instituttleder, Professor
 • E-posttommy.gabrielsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 21+47 906 62 816
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 14
  5007 Bergen
  Rom 
  416 (UiB) 345 (BECCLE)
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
 • Industrial Organization
 • Competition Policy
 • Incentive Theory

Videos:

 

Recent newspaper items:

2018

 • Tommy Staahl Gabrielsen og Erling Hjelmeng: “Skadelig Høyre-forslag om priser,” Dagens Næringsliv, 07.04.2018.
 • Tommy Staahl Gabrielsen, “LO og globale giganter – hvor er løsningene”, Dagens Næringsliv, 25.01.2018.

2017

 • Tommy Staahl Gabrielsen, “Ulønnsomme pasientreiser?”, Dagens Næringsliv, 20.12.2017.
 • Tommy Staahl Gabrielsen, “Kaskis delingsbommert”, Dagens Næringsliv, 26.2.2017.
 • Tommy Staahl Gabrielsen, “Uber og konkurranseloven”, Dagens Næringsliv, 14.2.2017.
 • Tommy Staahl Gabrielsen og Espen R. Moen, “Deling åpner for ny verdiskapning”,Dagens Næringsliv, 7.2.2017. Dagsnytt 18, 06.02.2017.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Selected international publications

Google scholar site

 • National pricing with local quality competition. Journal of Economics & Management strategy, 2022 forthcoming, with B.O. Johansen and O.R. Straume.
 • Resale price maintenance in two-sided markets. The Journal of Industrial Economics, 2018, 66(3), with T. L. Lømo and B.O. Johansen.
 • Resale price maintenance with secret contracts and retail service externalities, American Economic Journal: Microeconomics, 2017, 9(1): 63-97, with B. O. Johansen.
 • Buyer power and exclusion in vertically related markets, International Journal of Industrial Organization, 2015: 1-18, with B. O. Johansen.
 • Rethinking Minority Share Ownership and Interlocking Directorships - the Scope for Competition Law Intervention, European Law Review, 2011(6): 837-859, with E. Hjelmeng and L. Sørgard.
 • Delegated Bargaining in Distribution Channels, Australasian Marketing Journal, Vol. 17, 2009 (with Stefan Roth).
 • M2M Call Termination – Regulation or Competition?, Applied Economics Quarterly, 54: 203-215, 2008 (with Steinar Vagstad).
 • Why is on-net traffic cheaper than off-net traffic? Access markup as a collusive device?, (/prepublication copy/ ,  /Science Direct/ ) (with S. Vagstad). European Economic Review 52: 99–115, 2008. 
 • Private Labels, Price Rivalry and Public Policy, (with Lars Sørgard), European Economic Review, 51: 403-424, 2007. 
 •  /Science Direct/
 • On How Size and Composition of Customer Bases Affect Equilibrium in a Duopoly with Switching Costs. Review of Economic Design, 9: 59-71, 2004. (with Steinar Vagstad).
 • Consumer Heterogeneity, Incomplete Information and Pricing in a Duopoly with Switching Costs. Information Economics and Policy, 15(3): 384-401, 2003. (With Steinar Vagstad.)
 • Conglomerate Mergers: Vertical Mergers in Disguise?. International Journal of the Economics of Business, 10(1):1-16, 2003.
 • Transfer Pricing and Ownership Structure. Scandinavian Journal of Economics, 101(4): 673-688, 1999. (With Guttorm Schelderup.)
 • Exclusive versus Common Dealership. Southern Economic Journal, 66(2): 353-366, 1999. (With Lars Sørgard.)
 • Discount chains and brand policy. Scandinavian Journal of Economics, 101(1): 127-142., 1999. (With Lars Sørgard.)
 • The pro-competitive effect of two-part tariffs. International Journal of the Economics of Business, 5: 47-55, 1998. (With Lars Sørgard.)
 • Equilibrium retail distribution systems. International Journal of Industrial Organization, 16: 105-120, 1997.
 • The foreclosure argument for exclusive dealing: The case of differentiated retailers. Journal of Economics, 63: 25-40, 1996.
 • Five essays on vertical contracting, 1995, University of Bergen, Dissertations in Economics No 8.

Selected publications in Norwegian 

 • Økonomisk Tilpasning i det Norske Markedet for Kunstgjødsel (NPK).  SAF-rapport 24/89, Senter for Anvendt Forskning, NHH.
 • "Hvor dyr er kunstgjødselen i Norge?, Land­bruksøkonomisk Forum: Tidsskrift for landbruks­økonomi, 4/89.
 • "Strukturendringer i norsk dagligvaresektor - til samfunnets beste?"   Sosialøkonomen no. 5 1995.  (med L. Sørgard).
 • "Distribusjonskanaler og fusjonspolitikk,"  Sosialøkonomen no. 10 1995.
 • Franchising, Vertikale Bindinger og Eierskap, SNF-arbeidsnotat 10/96.
 • Konsentrasjon og konglomerater i finansnæringen - en litteraturstudie, SNF-arbeidsnotat 28/97.
 • Verdiskapende samtrafikkavtaler: Prising av samtrafikk, SNF-rapport 02/98 (med T. Bjørnenak og S. Vagstad)
 • Vertikal integrasjon, private merker og konkurranse i matvarehandelen,  SNF-rapport 52/98. (med L. Sørgard).
 • Konkurranseform i telesektoren: Hvordan rasjonalisere observert adferd? (med S. Vagstad), SNF rapport 65/98.
 • Nærings-, skatte- og konkurransepolitikk overfor flernasjonale felleseide selskap,  SNF Bulletin 11 (3), 1999, 15-17.
 • Problemstillinger for videre forskning på prising av teletjenester, SNF-rapport 27/99 (med K. Fjell, Ø. Forås, K.P. Hagen, L. Sørgard og S. Vagstad)
 • Prising av teletjenester, i Svein Ulset (red.) Fra summetone til informasjonsportal. Bergen: Fagbokforlaget, 2001. (Med Steinar Vagstad.)
 • Allianser og maktkamp i dagligvaresektoren, Magma - tidsskrift for økonomi og ledelse, 6(3): 21-33, 2003 (med Lars Sørgard).
 • Tosidige markeder, nettverkseffekter og offentlig politikk, Økonomisk Forum 8, 2005: 33-40.
 • Er det mulig å hindre effektiv konkurranse gjennom avtaler om eksklusivitet?, Økonomisk Forum, 2, 2007.
 • Sykliske bensinpriser. Samfunnsøkonomen, 1, 2009 (med Lars Sørgard) 
 • Dominans i konkurranseretten - med eksempler fra Tine-saken, Samfunnsøkonomen, 9, 2010.

Work in progress

 • Resale price maintenance and up-front payments: Achieving horizontal control under seller and buyer power. With Bjørn Olav Johansen.
 • When is double marginalization a problem? With Bjørn Olav Johansen and Greg Shaffer.

Full CV in pdf

High resolution portraits here (Foto: Marit Hommelvik)