Hjem
 • E-postTone.Bringa@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 77
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Mitt forskningsfelt har to tematiske hovedpilarer: For det første, muslimske samfunn med lang historisk tilstedeværelse i Sørøst Europa og som del av dette, men mer generelt, etnisk identitet forankret i religion og relasjoner mellom muslimer og kristne. For det andre, samfunn og mennesker i stater der det finner sted dramatiske politiske og økonomisk omveltninger som leder til voldelig konflikt og krig, og i forlengelsen av dette, ulike normaliseringsprosesser etter endt krig; tilbakevending av internt fordrevne til sine hjem, krigsforbryterdomstoler, offentlige diskurser om rett og skyld, krigsminnesteder, og hvordan ulike mennesker uttrykker sine erfaringer og tilpasser seg nye politiske strukturer. Min etnografiske forskning har funnet sted i Bosnia-Herzegovina, først som del av den Sosialistiske Føderale Jugoslaviske Republikk (-1991), og deretter som en stat i krig der etniske ledere ønsket ulike politiske statsløsninger for "sine" befolkninger, og sivilbefolkningen var hovedmålet for politiske og militære kampanjer, og sist Bosnia-Herzegovina som en uavhengig stat med dype politiske, administrative og sosiale skillelinjer basert på etnisitet (med forankring i ulike religiøse tradisjoner) og med motstridene fortellinger om krigen.

Vår 2004: Stat, kultur og identitet/State, culture and identity (SANT 205; lectures given in English).

Høst 2005: Makt, Ideology: Politiske regimer, dominansutøvelse og vold (SANT 206; lectures given in English).

Vår 2006, høst 2006, vår 2007, høst 2007: Antropologisk forskningsmetode og teoriutvikling (SANT 301).

Høst 2009: Makt og ideologi: Politiske regimer, dominansutøvelse og vold (SANT 206; lectures given in English).

Spring 2010, Islam og muslimske liv i sørøst Europa (SANT 280).

Bøker
 • Bringa, Tone; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad. 2016. Engaged Anthropology: Views from Scandinavia. Palgrave Macmillan. 196 sider. ISBN: 978-3-319-40484-4.
 • Bringa, Tone; Toje, Hege. 2016. Eurasian Borderlands: Spatializing Borders in the Aftermath of State Collapse. Palgrave Macmillan. 261 sider. ISBN: 978-1-137-58309-3.
 • Bringa, Tone. 2009. Biti musliman na bosanski nacin. 272 sider. ISBN: 978-9958-41-322-3.
 • Bringa, Tone. 1995. Being Muslim the Bosnian Way: Identity and Community in a Central Bosnian Village. Princeton University Press. 281 sider. ISBN: 0-691-00175-8.
Tidsskriftartikler
 • Bringa, Tone. 2011. Sarajevo: A Bosnian Kaleidoscope. Ethnos. 76: 565-567. doi: 10.1080/00141844.2011.569735
 • Bringa, Tone. 2011. Fran Markowitz. "Sarajevo: A Bosnian Kaleidoscope" (book review). Ethnos. 76: 565-567.
 • Bringa, Tone. 1993. Nationality categories, national identification and identity formatio n in "multinational" Bosnia. Anthropology of East Europe Review. 11.
Bokkapitler
 • Bringa, Tone. 2016. From Boundaries to Borders: Spatial Practices and State-making; the Case of Bosnia-Herzegovina. 9, sider 213-239. I:
  • Bringa, Tone; Toje, Hege. 2016. Eurasian Borderlands: Spatializing Borders in the Aftermath of State Collapse. Palgrave Macmillan. 261 sider. ISBN: 978-1-137-58309-3.
 • Bringa, Tone. 2016. From the War Zone to the Courtroom: The Anthropologist as Witness. Engaged Anthropology, sider 23-41. I:
  • Bringa, Tone; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad. 2016. Engaged Anthropology: Views from Scandinavia. Palgrave Macmillan. 196 sider. ISBN: 978-3-319-40484-4.
 • Bringa, Tone; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad. 2016. Introduction. Engaged Anthropology, sider 1-22. I:
  • Bringa, Tone; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad. 2016. Engaged Anthropology: Views from Scandinavia. Palgrave Macmillan. 196 sider. ISBN: 978-3-319-40484-4.
 • Bringa, Tone; Toje, Hege. 2016. Introduction: Eurasian Borderlands. 1, sider 1-25. I:
  • Bringa, Tone; Toje, Hege. 2016. Eurasian Borderlands: Spatializing Borders in the Aftermath of State Collapse. Palgrave Macmillan. 261 sider. ISBN: 978-1-137-58309-3.
 • Bringa, Tone. 2005. Haunted by the Imaginations of the Past: Robert Kaplan's Balkan Ghosts. 4, sider 60-83. I:
  • Besteman, Catherine; Gusterson, Hugh. 2005. Why America's Top Pundits are Wrong: Anthropologists Talk Back. University of California Press. 282 sider. ISBN: 0-520-24356-0.
 • Bringa, Tone. 2004. The Peaceful Death of Tito and the Violent End of Yugoslavia. Chapter 5, sider 148-201. I:
  • Borneman, John. 2004. Death of the Father: An Anthropology of the End in Political Authority. Berghahn Books. 240 sider. ISBN: 1-57181-389-6.
 • Bringa, Tone. 2002. Averted Gaze: Genocide in Bosnia-Herzegovina, 1992-1995. Chapter 8, sider 194-229. I:
  • Hinton, Alexander Laban. 2002. Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide. University of California Press. 405 sider. ISBN: 0-52023029-9.
 • Bringa, Tone. 2002. Islam and the Quest for Identity in Post-Communist Bosnia-Herzegovina. chapter 2, sider 24-35. I:
  • Shatzmiller, Maya. 2002. Islam and Bosnia: Conflict Resolution and Foreign Policy in Multi-Ethnic Bosnia. McGill-Queen's University Press. 220 sider. ISBN: 0-7735-2413-4.
 • Bringa, Tone. 2002. Averted Gaze: Genocide in Bosnia-Herzegovina, 1992-1995. 8, sider 194-229. I:
  • Catherine, Besteman; Gusterson, Hugh; Borneman, John; Shatzmiller, Maya; Hinton, Alexander Laban. 2002. Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide. University of California Press. 405 sider. ISBN: 0-520-23029-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

1995. Being Muslim the Bosnian Way: Identity and Community in a Central Bosnian Village. Princeton, NJ: Princeton University Press.

2011. Bokomtale. Sarajevo: A Bosnian Kaleidoscope, av Fran Markowitz. Ethnos, 76(4): 565-567.

2010. Nationality Categories, National Identification and Identity Formation in "Multinational" Bosnia. The Anthropology of East Europe Review, 11(1-2): 80-89.

2008. Biti musliman na bosanski nacin: identitet i zajednica u jednom srednjobosanskog selu. Sarajevo: Sahinpasic books. [Annen utgave med en ny introduksjon av utgivelsen "Being Muslim the Bosnian Way" på det bosniske språket. Oversatt av Senada Kreso. Førsteutgave 1997 ved Biblioteka Dani, Sarajevo.]

2005. Reconciliation in Bosnia-Herzegovina, i Elin Skaar, Siri Gloppen, og Astri Suhrke (red.) Roads to Reconciliation. Lanham: Lexington Books, pp. 187-201.

2005. Haunted by the Imaginations of the Past: Robert Kaplan's 'Balkan Ghosts', i Catherine Besteman og Hugh Gusterson (red.) Why America's Top Pundits Are Wrong: Anthropologists Talk Back. California Series in Public Anthropology, 13. Berkeley: University of California Press, pp. 60-82.

2004. The Peaceful Death of Tito and the Violent Destruction of Yugoslavia, i John Borneman (red.) Death of the Father: An Anthropology of the End in Political Authority. London: Berghahn Books, pp. 148-201.

2002. Averted Gaze: Genocide in Bosnia-Herzegovina 1992-1995, i Alex Hinton (red.) Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide. Berkeley: University of California Press, pp. 194-271

2003. Bokomtale. Sociology after Bosnia and Kosovo. Recovering Justice, av Keith Doubt. Slavic Review, 62 (1): 168-169.

2002. Islam and the Quest for a National Identity in Bosnia, i Maya Shaztmiller (red.) Islam and Bosnia. Montreal: McGill-Queen's University Press, pp. 24-35.

2001. The Bosnian Muslims/The Bosniaks, i Human Relations Area Files og Encyclopedia of World Cultures. New Haven: Yale University Press.

1997. Bokomtale. Medjugorje: Religion, Politics and Violence in Rural Bosnia, av Mart Bax. American Ethnologist, 24 (1).

1993. Nationality categories, national identification and identity formation in "multinational" Bosnia. The Anthropology of East Europe Review, (spesialutgave ""War among the Yugoslavs"), 11 (1&2).


Dokumentarfilm
1993. "We are all Neighbours, Disappearing World: War Triology (Bosnia)". Granada Television. Anthropologist Tone Bringa and Director Debbie Christie.

2001. [med Peter Loizos] Returning Home: Revival of a Bosnian Village.
Sarajevo: Saga film and video.

 

Regional: Sør-Øst Europa (og tidligere kommunistisk styrte land).


Tematisk: Muslimske samfunn, lokal islam, forholdet mellom muslimske og kristne, tidligere kommunistisk styrte samfunn, nasjonalisme og etniske konflikter. Samfunn i krig, krigsforbrytelser og folkemord og rituelle og sosiale uttrykk for krigserfaringer.