Hjem
Tone Hellesunds bilde
 • E-postTone.Hellesund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 43
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 1
  Rom 
  205
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mine hovedinteresser innen forskning handler om kulturelle perspektiver på kjønn, seksualitet og intimitet i nåtid og fortid. Jeg har særlig interessert meg for ikke-normative liv.

 

Jeg har veiledet doktorgradsstudenter på temaene transseksualitet, familiemigrasjon, 1970-tallets kvinnebeveglse, feministiske tidsskrifter, feministiske kulturuttrykk og konstruksjonen av kvinnehistorie som et fagfelt.

 

For øyeblikket er mitt hovedfokus skeiv historie i bred forstand. Innenfor dette feltet er jeg særlig opptatt av sosiale bevegelser, intimiteter, kulturuttrykk og konstruksjonen fortellinger. Jeg er i oppstartsfasen av et forskningsprosjekt om lesbiske radikalfeminister på 1970- og 1980-tallet.

 

Jeg leder referansegruppen for Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen (www.skeivtarkiv.no), og har også akademisk interesse for arkiv- og museumsarbeid.

 

Tidligere forskningsinteresser inkluderer bl.a. min doktoravhandling om peppermøer 1880-1940. Der utforsket jeg fortellinger om og holdninger til enslige kvinner, og også selvforståelser og selvfremstillinger blant gruppen av kvinneorienterte enslige kvinner.

Boken Identitet på liv og død (2011) handler om samtidige selvmordsfortellinger blant lesbiske og homofile ungdommer. I boken utforsker jeg innholdet i disse fortellingene og forsøker å forklare hva som gjorde homoseksualitet til noe som var uutholdelig å leve med for informantene. Historiene kretser omkring den homoseksuelle som den fundamentale andre, på seksualitet som sannhet, på skam og på hverdagslivets marginaliseringsmekanismer.

Kvinnebevegelser og ulike feminismer var en viktig del av peppermøprosjektet. I tillegg til å ha studert feminisme i perioden 1880-1920, har jeg også studert nyere feministiske bevegelser gjennom å være prosjektleder for prosjektet When the personal became political. The Norwegian women’s movement of the 1970s.

Jeg initierte også det store EU prosjektet FEMCIT. Gendered citizenship in multicultural Europe. The impact of contemporary women’s movements (2007-2011). Jeg ble her en del av forskningsgruppen Intimate citizenship in a multicultural Europe: women’s movements, cultural diversity, personal lives and policy, der vi utførte komparativ forskning i Norge, Bulgaria, Portugal og Strorbritannia.

Bøker
 • Hellesund, Tone. 2009. Identitet på liv og død. Marginalitet, homoseksualitet og selvmord. Spartacus. 207 sider. ISBN: 978-82-304-0042-5.
 • Hellesund, Tone. 2003. Kapitler fra singellivets historie. Universitetsforlaget. 267 sider.
 • Hellesund, Tone; Okkenhaug, Inger Marie. 2003. Erobring og overskridelse - De nye kvinnene inntar verden 1870-1940. Unipub forlag. 281 sider. ISBN: 82-7477-125-7.
Tidsskriftartikler
 • Jordåen, Runar; Hellesund, Tone. 2015. Det haster å ta vare på den skeive historien. Dagbladet.no. Publisert 2015-01-06.
 • Stoilova, Mariya; Roseneil, Sasha; Crowhurst, Isabel; Hellesund, Tone; Santos, Ana Cristina. 2014. Living apart relationships in contemporary Europe: accounts of togetherness and apartness. Sociology. 48: 1075-1091. doi: 10.1177/0038038514523697
 • Crowhurst, Isabel; Roseneil, Sasha; Hellesund, Tone; Santos, Ana Cristina; Stoilova, Mariya. 2013. Close encounters: researching intimate lives in Europe. International Journal of Social Research Methodology. 16: 525-533. doi: 10.1080/13645579.2013.823283
 • Roseneil, Sasha; Crowhurst, Isabel; Hellesund, Tone; Santos, Ana Cristina; Stoilova, Mariya. 2013. Changing landscapes of heteronormativity : the regulation and normalization of same-sex sexualities in Europe. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 20: 165-199. doi: 10.1093/sp/jxt006
 • Hellesund, Tone. 2011. A4 : en tekst om å ville - og ikke ville være vanlig. Tidsskrift for kulturforskning. 10: 50-61.
 • Folgerø, Tor; Hellesund, Tone. 2010. Kjønnsoperasjoner og kjønnsdefinisjoner - hvor sitter kjønnet? Tidsskrift for Den norske legeforening. 130: 402-404. doi: 10.4045/tidsskr.09.1156
 • Anderssen, Norman; Hellesund, Tone. 2009. Heteronormative Consensus in the Norwegian Same-Sex Adoption Debate? Journal of Homosexuality. 56: 102-120. doi: 10.1080/00918360802551597
 • Hellesund, Tone. 2008. Queering the Spinsters: Single Middle-Class Women in Norway, 1880-1920. Journal of Homosexuality. 54. doi: 10.1080/00918360801951947
 • Hellesund, Tone. 2008. Det tredje Køn er den ugifte Kvinde. Lokalhistorisk magasin. 01. 15-17.
 • Hellesund, Tone. 2007. "Venskap er sjælesamliv". Bergens Tidende. Publisert 2007-07-13.
 • Hellesund, Tone. 2007. The Hunger for Harmony. Lena Martinsson. Jakten på konsensus. Intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.
 • Hellesund, Tone. 2007. Agnes Mathilde Wergeland - professor og intimitetsinnovatør. Historie, populærhistorisk magasin. 4.
 • Hellesund, Tone. 2007. Deadly identities? homosexuality, adolescence and parasuicide. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 37: 35-46.
 • Hellesund, Tone. 2007. Slutt å bruke smertespråket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2007-02-15.
 • Hellesund, Tone. 2006. Å ikke få være en selvsagt del av verden. Unge homofile og selvmord. Familia: revista de ciencias y orientacion familiar. 4.
 • Hellesund, Tone. 2006. Møtet med "den andre" - unge homofile og selvmord. Suicidologi. 11: 20-23.
 • Hellesund, Tone. 2005. Gud, kirkeliv og homoseksualitet (Recensionsartikel). Svensk teologisk kvartalskrift. 81: 131-135.
 • Hellesund, Tone. 2005. Susanne Lindstrøm: Kamp om rummet. En studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.
 • Hellesund, Tone. 2001. Review of Bo Göran Carlssons "Cultural Structures of Homosexuality". Ethnologia Scandinavica. 194-196.
 • Hellesund, Tone. 2000. Det tredje kjønn? Enslig kvinnelighet 1870-1920. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. 3. 29-55.
 • Hellesund, Tone. 1996. On the Cultural Organization of Solitude. A Single Woman at the Fin de Siècle. Ethnologia Scandinavica. 26: 25-37.
Rapporter/avhandlinger
 • Hellesund, Tone. 2008. Policy Contexts and Responses to Changes in Intimate Life in Norway. FEMCIT.org. 50 sider.
 • Hellesund, Tone. 2002. Den norske peppermø : om kulturell konstituering av kjønn og organisering av enslighet, 1870-1940.
 • Hellesund, Tone. 1995. Al min længsel og uro. Om einslege borgarskapskvinner rundt århundreskiftet. 125 sider.
Bokkapitler
 • Anderssen, Norman; Malterud, Kirsti; Bjørkman, Mari; Slåtten, Hilde; Hellesund, Tone. 2013. Seksuell orientering og levekår. Kapittel 1, sider 1-24. I:
  • Malterud, Kirsti; Anderssen, Norman. 2013. Seksuell orientering og levekår. Uni Helse, Oslo. 185 sider.
 • Hellesund, Tone. 2013. Intimitet i forandring – om hvordan den nye norske kvinnebevegelsen satte intimitet på dagsordenen. Kapittel 3, sider 61-102. I:
  • Danielsen, Hilde. 2013. Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press. 260 sider. ISBN: 978-82-304-0081-4.
 • Hellesund, Tone; Anderssen, Norman. 2013. Skeive historier. Et dokumentasjonsprosjekt om skeive liv. Kapittel 6, sider 177-187. I:
  • Malterud, Kirsti; Anderssen, Norman. 2013. Seksuell orientering og levekår. Uni Helse, Oslo. 185 sider.
 • Roseneil, Sasha; Crowhurst, Isabel; Hellesund, Tone; Santos, Ana Cristina; Stoilova, Mariya. 2012. Remaking Intimate Citizenship in Multicultural Europe: Experiences Outside the Conventional Family. Kapittel 3, sider 41-69. I:
  • Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha; Sümer, Sevil. 2012. Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity. Palgrave Macmillan. 266 sider. ISBN: 978-0-230-27628-4.
 • Hellesund, Tone. 2009. Changing Cultural Discourses about Intimate Life: the Demands and Actions of Women’s Movements and Other Movements for Gender and Sexual Equality and Change in Norway. Chapt. 2, sider 137-201. I:
  • Roseneil, Sasha. 2009. Changing Cultural Discourses about Intimate Life: the demands and actions of women’s movements and other movements for gender and sexual equality and change. www.femcit.org, http://www.femcit.org. 394 sider.
 • Hellesund, Tone. 2006. Lengten etter normalitet - om unge homofile og sjølvmordsforsøk. Kapittel 5, sider 71-83. I:
  • Ohnstad, Anbjørg; Malterud, Kirsti. 2006. Lesbiske og homofile i møte med helse- og sosialtenesta. Det Norske Samlaget. 183 sider. ISBN: 978-82-521-6574-6.
 • Hellesund, Tone. 2004. Med citronansikt og stoppenålsnese. Peppermøkroppen som metafor. Kapittel, sider . I:
  • Børtnes, Jostein; Kraft, Siv-Ellen; Mikaelsson, Lisbeth. 2004. Kampen om kroppen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 428 sider. ISBN: 82-7634-601-4.
 • Hellesund, Tone. 2003. Kvindernes samfund. Kvinnerom og feministisk utopi. Kapittel. I:
  • Hellesund, Tone; Okkenhaug, Inger Marie. 2003. Erobring og overskridelse - De nye kvinnene inntar verden 1870-1940. Unipub forlag. 281 sider. ISBN: 82-7477-125-7.
 • Okkenhaug, Inger Marie; Hellesund, Tone. 2003. Innledning. Innledning, sider 1-15. I:
  • Hellesund, Tone; Okkenhaug, Inger Marie. 2003. Erobring og overskridelse - De nye kvinnene inntar verden 1870-1940. Unipub forlag. 281 sider. ISBN: 82-7477-125-7.
 • Hellesund, Tone. 2000. Dressen - Det mandigste av alt? 128-143. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Kropp & klær. Norsk folkemuseums årbok 2000. Norsk Folkemuseum, Oslo.
 • Hellesund, Tone. 2000. Mannen - Det naturligste av alt? 144-159. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 2000. Kropp & klær. Norsk Folkemuseums årbok 2000. Norsk Folkemuseum, Oslo.
 • Hellesund, Tone. 1999. Lagertha Broch. 464. I:
  • Arntzen, Jon Gunnar. 1999. Norsk biografisk leksikon. ISBN: 82-573-0734-3.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.