Hjem
Tone Hellesunds bilde
 • E-postTone.Hellesund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 43
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 1
  Rom 
  205
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mine hovedinteresser innen forskning handler om kulturelle perspektiver på kjønn, seksualitet og intimitet, i nåtid og fortid. Jeg har særlig interessert meg for ikke-normative liv. For øyeblikket er mitt hovedfokus seksualitetshistorie og skeiv historie i bred forstand. 

Jeg samarbeider mye med Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen, og sitter i referansegruppen der.

Jeg sitter også i styret for Museumssenteret i Hordaland (MuHo) (2017-) og i Fagkomiteen for arbeid med konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven i Norges Kulturråd (2020-).

 

Jeg er for tiden involvert i forskningsprosjektet NordiQueer – A Nordic Queer Revolution? | Department of Gender Studies og er prosjektleder for prosjektet QUEERDOM | Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap | UiB, der vi forsker på skeive hjemmeliv og intimiteter 1842-1972.

 

 

 

 

 • Vis forfatter(e) (2022). Skeiv lokalhistorie: Kulturhistoriske perspektiver på sammekjønnsrelasjoner og kjønnsoverskridelser. Nasjonalbiblioteket.
 • Vis forfatter(e) (2022). Sjælesamliv og romantiske vennskap. Agnes Mathilde Wergeland (1857–1914). 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kvinneelskende pionerer. De «nye kvinnene» og deres kjærlighetsforhold med andre kvinner. Byminner.
 • Vis forfatter(e) (2022). Innledning. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Vanliggjøringens potensial. Homofili og andre «fundamentale forskjeller». . 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Tenacity of the Couple Norm. Intimate citizenship regimes in a changing Europe.
 • Vis forfatter(e) (2020). Better than Orgasm: Sex, Authenticity and Intimacy in the New Women's Movement in Norway. Gender & History. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Skummel ideologi, Gjevjon. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Narrating and Relating to Ordinariness. Experiences of Unconventional Intimacies in Contemporary Europe. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 92-113.
 • Vis forfatter(e) (2015). Jakten på et fagfelt: den skandinaviske kvinne- og kjønnshistoriens fremvekst i skjæringsfeltet mellom historieforskning og kvinne- og kjønnsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2015). Det haster å ta vare på den skeive historien. . Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Living apart relationships in contemporary Europe: accounts of togetherness and apartness. Sociology. 1075-1091.
 • Vis forfatter(e) (2013). Close encounters: researching intimate lives in Europe. International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice. 525-533.
 • Vis forfatter(e) (2013). Changing landscapes of heteronormativity : the regulation and normalization of same-sex sexualities in Europe. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. 165-199.
 • Vis forfatter(e) (2012). Remaking Intimate Citizenship in Multicultural Europe: Experiences Outside the Conventional Family. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). A4 : en tekst om å ville - og ikke ville være vanlig. Tidsskrift for kulturforskning. 50-61.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kjønnsoperasjoner og kjønnsdefinisjoner - hvor sitter kjønnet? Tidsskrift for Den norske legeforening. 402-404.
 • Vis forfatter(e) (2009). Identitet på liv og død. Marginalitet, homoseksualitet og selvmord.
 • Vis forfatter(e) (2009). Heteronormative Consensus in the Norwegian Same-Sex Adoption Debate? Journal of Homosexuality. 102-120.
 • Vis forfatter(e) (2009). Changing Cultural Discourses about Intimate Life: the Demands and Actions of Women’s Movements and Other Movements for Gender and Sexual Equality and Change in Norway. 64 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Queering the Spinsters: Single Middle-Class Women in Norway, 1880-1920. Journal of Homosexuality.
 • Vis forfatter(e) (2008). Det tredje Køn er den ugifte Kvinde. Lokalhistorisk magasin. 15-17.
 • Vis forfatter(e) (2007). Slutt å bruke smertespråket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2007). Deadly identities? homosexuality, adolescence and parasuicide. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 35-46.
 • Vis forfatter(e) (2007). Agnes Mathilde Wergeland - professor og intimitetsinnovatør. Historie, populærhistorisk magasin.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Venskap er sjælesamliv". Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2006). Å ikke få være en selvsagt del av verden. Unge homofile og selvmord. Familia: revista de ciencias y orientacion familiar.
 • Vis forfatter(e) (2006). Møtet med "den andre" - unge homofile og selvmord. Suicidologi. 20-23.
 • Vis forfatter(e) (2006). Lengten etter normalitet - om unge homofile og sjølvmordsforsøk. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Med citronansikt og stoppenålsnese. Peppermøkroppen som metafor. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kvindernes samfund. Kvinnerom og feministisk utopi.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kapitler fra singellivets historie.
 • Vis forfatter(e) (2003). Innledning. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Erobring og overskridelse - De nye kvinnene inntar verden 1870-1940. Unipub forlag.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den norske peppermø : om kulturell konstituering av kjønn og organisering av enslighet, 1870-1940.
 • Vis forfatter(e) (2001). Review of Bo Göran Carlssons "Cultural Structures of Homosexuality". Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 194-196.
 • Vis forfatter(e) (2000). Det tredje kjønn? Enslig kvinnelighet 1870-1920. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. 29-55.
 • Vis forfatter(e) (1996). On the Cultural Organization of Solitude. A Single Woman at the Fin de Siècle. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 25-37.
 • Vis forfatter(e) (1995). Al min længsel og uro. Om einslege borgarskapskvinner rundt århundreskiftet.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.