Hjem
Tone Kristine Tefre Kolbjørnsens bilde

Tone Kristine Tefre Kolbjørnsen

Førsteamanuensis
 • E-postTone.Kolbjornsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 09+47 995 19 851
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  627
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

* Tekstteori og -analyse med vekt på film
* Feministisk teori / kjønn og medier
* Resepsjonsteori / medieopplevelser
* Dansestudier / danseteori / dans og film

 

 

 

Bøker
 • Kolbjørnsen, Tone. 1992. Levende kvinnebilder. Om Vibeke Løkkebergs filmer "Åpenbaringen", "Løperjenten", "Hud" og mottakelsen av dem. = Moving images of women and their reception. 143 sider. ISBN: 82-7216-750-6.
Tidsskriftartikler
 • Kolbjørnsen, Tone. 1998. Tar doktorgrad på dansefilmer (intervju om avhandling). Bergens Tidende. Publisert 1998-01-23.
 • Kolbjørnsen, Tone. 1998. Doktorgrad på Astaire og Travolta (intervju om avhandling). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 1998-01-23.
 • Kolbjørnsen, Tone. 1998. Put the blame on mame (intervju om kvinner i film noir). UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 1998: 23-24. Publisert 1998-02-01.
 • Kolbjørnsen, Tone. 1995. Film-musikalsk sanselighet. Norsk Medietidsskrift. 2. 75-87.
 • Kolbjørnsen, Tone. 1994. Bokmelding. Nordicom Information. 3. 59-63.
 • Kolbjørnsen, Tone. 1994. Mediemakt, motstand og filmmusikalen. Nytt om Kvinneforskning. 2. 42-50.
Rapporter/avhandlinger
 • Kolbjørnsen, Tone. 1998. Astaire & Rogers-filmene i genrehistorisk perspektiv. Arbeidsnotater. 32. Institutt for medievitenskap. 21 sider.
 • Kolbjørnsen, Tone. 1998. Dansing i Hollywood : punktnedslag i film-musikalens historie. Dr.art. - Rapport. 35. Institutt for medievitenskap. 215 sider.
Bokkapitler
 • Kolbjørnsen, Tone Kristine. 2008. Laura Mulvey. del 2, sider 265-271. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Kolbjørnsen, Tone Kristine. 2006. Samtidsdans, kjønn og mening. Ingun Bjørnsgaard Prosjekt som 'case'. artikkel 1, sider . I:
  • Eeg, Camilla. 2006. Dans i samtiden. Spartacus. 186 sider. ISBN: 978-82-304-0021-0.
 • Kolbjørnsen, Tone. 1999. Melodrama. 171-189. I:
  • Hausken, Liv; Larsen, Peter Leonhard. 1999. Medievitenskap 2: Medier - tekstteori og tekstanalyse. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-448-6.
 • Kolbjørnsen, Tone. 1998. Dans og maskulinitet : Gene Kelly. 129-151. I:
  • Christensen, Christa Lykke; Jerslev, Anne; Thorup, John. 1998. Kroppe, billeder, medier. ISBN: 87-21-00836-1.
 • Kolbjørnsen, Tone. 1994. Duel in the Sun in Norway : about the construction of film experiences of the past. 105-122. I:
  • Gripsrud, Jostein; Skretting, Kathrine. 1994. History of Moving Images: Report from a Norwegian Project. ISBN: 82-12-00218-7.
 • Kolbjørnsen, Tone. 1993. Duel in the sun in Norway : about the construction of film experiences of the past. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. [Mangler tittel].
 • Kolbjørnsen, Tone. 1993. Betatt av "Tatt av vinden" : Scarlett, Rhett Butler og det kvinnelige publikum. 45-59. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Mediegleder : et festskrift til Peter Larsen. ISBN: 82-417-0255-8.
 • Kolbjørnsen, Tone. 1993. Kjønn og filmopplevelse : en introduksjon til psykoanalytisk og feministisk filmteori. 125-141. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Nordisk forskning om kvinnor och medier.
 • Kolbjørnsen, Tone. 1992. Estetikk, politikk og erfaring: om Vibeke Løkkebergs filmer. = Aesthetics, politics and experience: the films of Vibeke Løkkeberg. 158. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Kvinner i film, tv og reklame. Senter for kvinneforskning, arbeidsnotat. ISBN: 82-7586-014-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

´Barn og medier´, i: Gentikow, Barbara (red): Medievitenskap. Mediebruk, Bergen, Fagbokforlaget, 2009.

'Moulin Rouge! Melodrama & musikal´: i Bakøy, Eva og Moseng, Jo Sondre (red): Filmanalytiske tradisjoner, Oslo, Universitetsforlaget, 2008.

‘Laura Mulvey', i: Mortensen, Ellen et.al. (red): Kjønnsteori. Oslo, Gyldendal Akademisk, 2008.

'Melodramaet, filmen, det moderne', i: Z 25 år - utvalgte tekster + dvd : Zs utvalgte, Oslo, 2008.

'Melodrama', i Larsen, Peter (red.): Medievitenskap. Medier - tekstteori og tekstanalyse, 2. utgave, Bergen: Fagbokforlaget, 2008.

‘Samtidsdans, kjønn og mening. Ingun Bjørnsgaards prosjekt som ´case'', i: Eeg, Camilla (red): Dans i Samtiden, Oslo, Spartacus, 2006.

‘Kulturanalytisk blikk på Sonia Hennie', i: Norsk medietidsskrift nr 2 2003.

‘Husmorforskning?', i: Norsk medietidsskrift nr 2 2003.

‘Melodramaet, filmen, det moderne', i Z Filmtidsskrift # 85, nr. 4, 2003.

‘Løkkeberg, Vibeke', i Norsk biografisk leksikon, bind 6, Oslo, Kunnskapsforlaget, 2003

'Discodans, kropp og betydning', i Gade, Rune og Jespersen, Marianne Raakilde (red): Krop og æstetik, Aarhus, Tiderne Skifter, 2000.

'Melodrama', i: Larsen, Peter og Hausken, Liv (red.): Medievitenskap, bind 2: Medier. Tekstteori og tekstanalyse, Bergen, Fagbokforlaget, 1999.

'Astaire og Rogers-filmene i genrehistorisk perspektiv', Bergen: Universitetet i Bergen (Arbeidsnotater 1998/32), 1998.

Dansing i Hollywood. Punktnedslag i Hollywoodmusikalens historie, Bergen, Universitetet i Bergen (Rapport 35), 1998 (doctoral dissertation).

'Dans og maskulinitet', i: Lykke-Christensen, Jerslev og Thorup (red.): Kroppe, billeder, medier, København, Borgens Forlag, 1998.

'Film-musikalsk sanselighet', i: Norsk Medietidsskrift, 2/1995.

'Vem tittar på vem?', i Ottar, nr.1, Stockholm, 1995.

'Mediemakt, motstand og filmmusikalen', i: Nytt om kvinneforskning, nr.2. Oslo, 1994.

'Duel in the Sun: About the Construction of film experiences of the past', i: Gripsrud og Skretting (red.): History of a moving images: reports form a Norwegian project, Oslo, NFR, 1994.

‘Hollywood-musicalen sedd genom An American in Paris', i: Filmhäftet, nr.4, 1994.

‘Kjønn og filmopplevelse: En introduksjon til psykoanalytisk og feministisk filmteori', i: Carlsson, Ulla (red.): Nordisk forskning om kvinnor och medier, Gøteborg, Nordicom, 1994.

'Betatt av Tatt av vinden: Scarlett, Butler og det kvinnelige publikum', i: Gripsrud (red.): Mediegleder, Oslo, Ad Notam Gyldendal, 1993.

'Estetikk, politikk og erfaring', i Kvinner i film, tv og reklame, Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo, 1992.

'Understanding film experiences of the past. Psychoanalytic theory and the interpretation of history', Bergen, Universitetet i Bergen, 1992

'Avsky og lengsel med lyst: Om mottakelsen av Vibeke Løkkebergs filmer Åpenbaringen og Løperjenten', i Kjønn i kjempers fødeland : forskerblikk på kultur og identitet, Oslo, Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, 1992.

Levende kvinnebilder. Om Vibeke Løkkebergs filmer Åpenbaringen, Løperjenten, Hud og mottakelsen av dem. KULTs skriftserie; 7, Oslo/Trondheim, 1992.

 

Forskergrupper