Hjem
Tone Lund-Olsens bilde

Tone Lund-Olsen

Administrasjonssjef, SKOK/SVT
 • E-postTone.Lund-Olsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 12+47 416 49 259
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
  Rom 
  100
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Inngår i sentra sine leiarteam

 • Administrativ leiing av sentra

 • Personalansvar administrativ stab

 • Personaladministrasjon (herunder IA og HMS) begge sentra
 • Økonomiforvalting (budsjett og regnskap), inkl. BOA og PA
 • Ressursforvalting (herunder bygg og areal)
 • Postfordeling (ePhorte)
 • Rekruttering 
 • Rapportering
 • Strategiutvikling og rammeplanar
 • Rutinar, retningsliner og kvalitetssikring
 • Sekretær for SKOK-styret
 • Kontakt med fakultetet og andre administrative einingar
 • Korrespondanse og variert sakshandsaming
 • Nettverksarbeid
 • Andre administrative oppgaver
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2012). Sacred science? On science and its interrelations with religious worldviews. Wageningen Academic Publishers.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2003). Forankring eller frikopling?`Kulturperspektiver på religiøst liv i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Scientific Worldviews, Religious Minds - Some introductory reflections. 9 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.