Hjem
Tone Lund-Olsens bilde

Tone Lund-Olsen

Administrasjonssjef, SKOK/SVT
 • E-postTone.Lund-Olsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 12+47 416 49 259
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Rom 
  100
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Inngår i sentra sine leiarteam

 • Administrativ leiing av sentra

 • Personalansvar administrativ stab

 • Personaladministrasjon (herunder IA og HMS) begge sentra
 • Økonomiforvalting (budsjett og regnskap), inkl. BOA og PA
 • Ressursforvalting (herunder bygg og areal)
 • Postfordeling (ePhorte)
 • Rekruttering 
 • Rapportering
 • Strategiutvikling og rammeplanar
 • Rutinar, retningsliner og kvalitetssikring
 • Sekretær for SKOK-styret
 • Kontakt med fakultetet og andre administrative einingar
 • Korrespondanse og variert sakshandsaming
 • Nettverksarbeid
 • Andre administrative oppgaver
Bøker
 • Øyen, Simen Andersen; Lund-Olsen, Tone; Vaage, Nora Sørensen. 2012. Sacred science? On science and its interrelations with religious worldviews. Wageningen Academic Publishers. 148 sider. ISBN: 978-90-8686-196-5.
 • Repstad, Pål; Lund-Olsen, Tone. 2003. Forankring eller frikopling?`Kulturperspektiver på religiøst liv i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 234 sider. ISBN: 8276343937.
Bokkapitler
 • Øyen, Simen Andersen; Vaage, Nora Sørensen; Lund-Olsen, Tone. 2012. Scientific Worldviews, Religious Minds - Some introductory reflections. Chapter 1, sider 13-21. I:
  • Øyen, Simen Andersen; Lund-Olsen, Tone; Vaage, Nora Sørensen. 2012. Sacred science? On science and its interrelations with religious worldviews. Wageningen Academic Publishers. 148 sider. ISBN: 978-90-8686-196-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.