Hjem
Poster
  • Vis forfatter(e) (2022). Into the unknown: Integrative assessment of the benthos of Astrid Ridge and Maud Rise, Southern Ocean.
  • Vis forfatter(e) (2021). An Integrative analysis on the benthos of Astrid Ridge and Maud Rise, Southern Ocean.
Nettsider (opplysningsmateriale)
  • Vis forfatter(e) (2018). KGJ DeepSea - Biology at shallow depths.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Min faglige bakgrunn inkluderer:

  • Arbeid med histologiske prøver (svamp).
  • DNA barcoding. 
  • Identifisering av marin fauna relatert til hydrotermale områder.
  • Identifisering av svamp fra norske fjorder, på kontinentalsokkelen og Schultz banken, et undersjøisk fjell.
  • Innsamling av materiale på forskningstokt.