Hjem
Tor Bastiansen Trolies bilde

Tor Bastiansen Trolie

Professor emeritus, teatervitenskap
 • E-postTor.Trolie@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 65+47 480 43 730
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2019. Teatervitenskap. Teaterhistorie og forestillingsanalyse: En beskrivelse av utviklingen av studiet ved Universitetet i Bergen. Teatervitenskapelige studier. 5-16.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2019. Kontinuitet og fornyelse i teatret: En analyse av scenografi og regi i Gengangere på Den Nationale Scene. Teatervitenskapelige studier. 23-51.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2005. Fra sublim kunst til konseptkunst. Skuespillerkunst 1750 -2005. Teatervitenskapelige studier. 161 sider.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2001. Skuespillerkunsten. En kunst for folk flest? En refleksjon over skuespillerkunst og vitenskapsteori. Bunt : bulletin för nordiska teaterforskare. 15 sider.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 1996. Forestillingsanalyse. Noen kritiske merknader til tradisjonens forståelse av analyseobjektet. Teatervitenskapelige studier. 1-25.
Vitenskapelig foredrag
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2013. Teaterforståelse eller litteraturforståelse. "hvorfor glemte en praksis?".
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2013. En problematisering av våre begreper om teater og teaterforestilling.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2013. Acting and scenography in Europa 1800 and 1900th. century.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2012. Scenography, dramaturgy and hermeneutics in the theatre.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2009. Hermeneutikk i teatervitenskap. Verk og verksbegrep.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2001. Teaterforestillinger er lokale. om viktigheten av å sende studenter til andre land for å se teater.
Vitenskapelig monografi
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2005. Skuespillerkunst i kontekst: En skisse til en vitenskapelig praksis.
Fagbok
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2001. Kontekst. Teori og analyse. Seksjon for teatervitenskap.
Kronikk
 • Trolie, Tor Bastiansen. 1998. Om skuespillere, sjefer og ensemble - eller: Hvorfor alt er galt i norsk teater!? Stikkordet. 32-34.
Doktorgradsavhandling
 • Trolie, Tor Bastiansen. 1997. Skuespilleren i kontekst. En skisse til et vitenskapsteoretisk alternativ. -.
Intervju
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2012. Fekting og skuespillerkunst.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2014. Skuespilleren Michael Rosings forutsetninger for møtet med perisisk teater i 1788 : bryting mellom nytt og gammelt. 15 sider.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2009. Skuespilleren og scenografien. 7 sider.
 • Trolie, Tor Bastiansen. 2009. Scenografiens plass i forståelsen av det moderne teater. Opsis som analytisk begrep. 9 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.