Hjem
 • E-postTor.Jenstad@uib.no
 • Telefon+47 479 42 951
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Facebook som kjelde for norske dialektord. Verdifullt nytt tilfang for Norsk Ordbok. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 177-187.
 • Vis forfatter(e) (2020). Den herre språkdama på de derre tekstlabben. Oslo Studies in Language (OSLa). 87-97.
 • Vis forfatter(e) (2017). Frå Bloksberg til Blåmyra - leksikografi i grenseland mellom proprium og appellativ. LexicoNordica. 53-68.
 • Vis forfatter(e) (2013). Frå ryphøa til shit creek. Ordspel på stadnamn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 93-98.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tone Tryti: Norsk slangordbok. LexicoNordica. 319-324.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norsk ordbok - Noregs største vitskaplege ordboksverk. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok. 91-94.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). “Han er ikkje all der han er sedd» Revisjon av artikkelen all, pron i Norsk Ordbok A-H.
 • Vis forfatter(e) (2020). Revisjon av Norsk Ordbok a - ala.
 • Vis forfatter(e) (2019). Språket hos Marta Schumann.
 • Vis forfatter(e) (2019). Norsk Ordbok som dialektordbok.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kåseri under jubileumsmiddag.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kva må vera med i ei dialektordbok?
 • Vis forfatter(e) (2018). Verb med suffigert -ert og refleksive verb.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ordforrådet i endring.
 • Vis forfatter(e) (2015). Om språket i kantaten "Messingsong".
 • Vis forfatter(e) (2014). Språkleg variasjon på individnivå.
 • Vis forfatter(e) (2013). Bildeprogram med språklege og musikalske stopp.
 • Vis forfatter(e) (2013). Bildeprogram med språklege og musikalske stopp.
 • Vis forfatter(e) (2013). Arbeidet med verbet taka.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2009). Saftig språk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ord og uttrykk frå seterlivet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Oppdalsdialekt (innleiing til dialektkveld).
 • Vis forfatter(e) (2009). Nordmørsdialektane.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kåseri om tele-ord.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kåseri "Ka sa du?".
 • Vis forfatter(e) (2009). Innleiing til lokalt Dialektmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2009). Innleiing til lokalt Dialektmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2009). Innleiing til dialektsekvens.
 • Vis forfatter(e) (2009). Innleiing til dialektkveld.
 • Vis forfatter(e) (2009). Innleiing til Dialektkveld.
 • Vis forfatter(e) (2009). Humoristisk streiftog i trønderdialekten.
 • Vis forfatter(e) (2009). Griseprat og kraftuttrykk i tusen år.
 • Vis forfatter(e) (2009). Butikk- og samvirkeord.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Ka sa du?".
 • Vis forfatter(e) (2008). Ålbyggmål og anna trøndermål.
 • Vis forfatter(e) (2008). Å ga oppå fjelle og å ga oppå fjella. Dativ og anna språkleg snadder i Rindala og arstan.
 • Vis forfatter(e) (2008). Trønderord.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tore fortenkt og Ol Pålsa.
 • Vis forfatter(e) (2008). Språksprøyt.
 • Vis forfatter(e) (2008). Presentasjon av boka "Vaddesålekt, din jehuk".
 • Vis forfatter(e) (2008). Presentasjon av boka "Ka sa du".
 • Vis forfatter(e) (2008). Ord og uttrykk frå skogen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ord for slekt og familie.
 • Vis forfatter(e) (2008). Om selbumål og anna mål.
 • Vis forfatter(e) (2008). Måråkmål i samanheng.
 • Vis forfatter(e) (2008). Malvik- og anna trønderdialekt.
 • Vis forfatter(e) (2008). Litt om namdalsmål.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kåseri om dialektord.
 • Vis forfatter(e) (2008). Humor og dialekt.
 • Vis forfatter(e) (2008). Drag ved innheradsmålet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Dialektordforråd om kyrkje og religion.
 • Vis forfatter(e) (2008). Arbeid med lokale ordsamlingar.
 • Vis forfatter(e) (2007). Øldertona og rakkelspellmenn.
 • Vis forfatter(e) (2007). Trøndersk og namdalsk (innleiing til dialektkveld).
 • Vis forfatter(e) (2007). Skjellsord på kvinnedagen og andre trønderord.
 • Vis forfatter(e) (2007). Presentasjon av boka "Ka sa du?".
 • Vis forfatter(e) (2007). Presentasjon av boka "Ka sa du?".
 • Vis forfatter(e) (2007). Presentasjon av boka "Ka sa du?".
 • Vis forfatter(e) (2007). Presentasjon av Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2007). Mjølkeord i trøndersk (kåseri).
 • Vis forfatter(e) (2007). Litt om trøndersk ordforråd (kåseri).
 • Vis forfatter(e) (2007). Ku-uttrykk (kåseri).
 • Vis forfatter(e) (2007). Innleing til dialektkveld.
 • Vis forfatter(e) (2007). Innleiing til lokalt Dialektmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2007). Innleiing til dialektkveld.
 • Vis forfatter(e) (2007). Humor og dialekt (kåseri).
 • Vis forfatter(e) (2007). Edvard Langset og språket.
 • Vis forfatter(e) (2005). Trønderdialekt. Kåseri.
 • Vis forfatter(e) (2005). Dialektkåseri.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Facebook som kjelde for norske dialektord.
 • Vis forfatter(e) (2019). Dialektale demonstrativer i "herre korpusan".
 • Vis forfatter(e) (2017). Frå Bloksberg til blåmyra. Leksikografi i grenseland mellom proprium og appellativ.
 • Vis forfatter(e) (2015). Utvikling i ordforrådet. Kulturendring og mental urbanisering.
 • Vis forfatter(e) (2014). Å vera eller ikkje vera - arbeidet med verbet vera-.
 • Vis forfatter(e) (2014). Terminologi i spelmannsmiljø.
 • Vis forfatter(e) (2014). Arbeidet som redaktør i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ordforrådet i endring.
 • Vis forfatter(e) (2010). Lemmautval i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2009). Materialet til Norsk Ordbok, med vekt på det trønderske.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norsk Ordbok – Noregs største vitskaplege ordboksverk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Dialektord for lys og energi.
 • Vis forfatter(e) (2007). Presentasjon av boka "Sunndalsord".
 • Vis forfatter(e) (2007). Hovudvariablane i den norske dialektvariasjonen med vekt på registrering og val av føringsformer i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kjelder til lånord i norske dialektar.
 • Vis forfatter(e) (2003). Trøndersk i ordgeografisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norsk Ordbok som dialektordbok.
 • Vis forfatter(e) (2003). Føring av målføreformer i hakeparentesen.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Melding av Vidar Haslum: Stedsnavn i Birkenes. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 149-152.
 • Vis forfatter(e) (2021). Tre nasjonsbyggjande brør. Melding av Per R. Christiansen: Brødrene Rygh. Fra bygdeliv til nasjonsbygging. . Nytt om namn. 66-68.
 • Vis forfatter(e) (2019). Norsk banneordbok - ei omfattande samling med eit noko vidt banneomgrep. Melding av Ruth Fjeld: Norsk banneordbok. . LexicoNordica. 239-250.
 • Vis forfatter(e) (2018). Han steike for ei bok! Melding av Ruth Vatvedt Fjeld: Norsk banneordbok. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Urbant (og småpent) om banning (melding av boka "Fakta Faen"). Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Gro-Renée Rambø: Historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen – et bidrag til historisk språksosiologi. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 364-368.
 • Vis forfatter(e) (2007). Urbane borgarskapsnamn. Melding av Per Olav Tiller: Fredrikkes fryd og Louises lyst. Nytt om namn. 54-55.
 • Vis forfatter(e) (2007). Språk om kropp. Melding av Helene Uri: Kroppsspråk. Aura Avis.
 • Vis forfatter(e) (2006). ODS-Supplement er fullført. LexicoNordica. 237-241.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2011). Leksikalsk forsking i norske målføre og nynorsk skriftspråk. Tapir Akademisk Forlag.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Ho Møsu-Gøri og ho Gammel-Beret. Jul på Nordmøre. 44-45.
 • Vis forfatter(e) (2023). "Undele te baråtta". Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. Utgitt av Støren muserum og historielag. 30-31.
 • Vis forfatter(e) (2023). "Akselbrei over rauva". Ny runde med Norsk Ordbok (og fleire nordmørsord). Du mitt Nordmøre. 153-158.
 • Vis forfatter(e) (2022). Seterklokke. Du mitt Nordmøre. 70-74.
 • Vis forfatter(e) (2022). Humor og vandrehistorier: "Vi har da ikkje tørrhøy der". Jul på Nordmøre. 46-47.
 • Vis forfatter(e) (2022). Avundsbær, skinnfellmolte og moltbjønn. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. Utgitt av Støren muserum og historielag. 34-37.
 • Vis forfatter(e) (2021). Spartansk liv før jul: Jultafsa. Jul på Nordmøre. 58.
 • Vis forfatter(e) (2021). Den saga som går på kaffe. Litt om kaffe i språk og kultur. Du mitt Nordmøre. 116-124.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gullboste og gobbegabbe. Du mitt Nordmøre. 129-132.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gebiss og gjenvordigheiter. Jul på Nordmøre. 24-25.
 • Vis forfatter(e) (2020). Barken, megævveln, nekkja og vælæinne - litt om organnemnnngar som kjem bort. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 46-47.
 • Vis forfatter(e) (2019). Femtindagaffel og tutrauv. Nordmørsk og annan "kropps-slang". Jul på Nordmøre. 38-39.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ampsjuttu og tøppsillj - siste ordet er aldri sagt. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. Utgitt av Støren muserum og historielag. 90-91.
 • Vis forfatter(e) (2018). Spor av samisk språk på Nordmøre? Du mitt Nordmøre. 193-202.
 • Vis forfatter(e) (2018). Samisk språk på Nordmøre? Tidens Krav.
 • Vis forfatter(e) (2018). Samisk språk på Nordmøre? Driva.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kneppe landsembygg og dra kavastokka. Litt om slang på Nordmøre og elles. Jul på Nordmøre. 8-9.
 • Vis forfatter(e) (2018). Frå elden til oska. Nemningsbruk knytt til ved og vedfyring. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 4-6.
 • Vis forfatter(e) (2017). Porkott og seterklokke. Talemåtar om tida. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 89-93.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Ja, hurra da!" Ei helsing som held på og kjem bort. Du mitt Nordmøre. 178-181.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sjøløyskodde. Du mitt Nordmøre. 158-163.
 • Vis forfatter(e) (2016). Nokre namn i Tingvoll. Hendt og hender i Tingvoll.. 102-108.
 • Vis forfatter(e) (2016). Dialektord - rikt og mangfaldig. Kåseri i Mållaget Ivar Kleiven på haustdugurd 24.10.2015. Vågå - sagt og skrivi gjennom ti'in. 34-37.
 • Vis forfatter(e) (2016). Blir det storsnøvinter? Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 79-80.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Det e på otid at høna pessa". Talemåtar om tid. Jul på Nordmøre. 28-29.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tvistade og oppstoppi. Trøndermål. 2-2.
 • Vis forfatter(e) (2015). Lysande ring rundt sola. Norsk Tidend.
 • Vis forfatter(e) (2015). Høgmelte klokkarar. Jul på Nordmøre. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2015). Han for og kjytte ette tøra da tuhljingen va buinn. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. Utgitt av Støren muserum og historielag. 15-16.
 • Vis forfatter(e) (2015). Frå Vardfjellet til Fluåfoten. Hendt og hender i Tingvoll.. 94-98.
 • Vis forfatter(e) (2014). Trollkjerringkost. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 48-49.
 • Vis forfatter(e) (2014). Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 73-77.
 • Vis forfatter(e) (2014). Nye ord pressar på. Kva skal til for å bli med i Norsk Ordbok? Riss. 198-202.
 • Vis forfatter(e) (2014). Heksekost. Du mitt Nordmøre. 80-84.
 • Vis forfatter(e) (2014). Frostbeite. Trøndermål. 1.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Primitive midler". Jul på Nordmøre. 36-37.
 • Vis forfatter(e) (2013). Vêr-uttrøkk tu Fjorda. Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 55-58.
 • Vis forfatter(e) (2013). Utryddingstruga ord. Du mitt Nordmøre. 21-26.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tvibøli, vandsett og pråttåstelt. Lokale ord for vanskar og opprådshet. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 68-69.
 • Vis forfatter(e) (2013). Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 89-94.
 • Vis forfatter(e) (2013). Konkurranse og strid om namn på Noregs ryggrad. 1. Om namnekonkurransen. Nytt om namn. 24-26.
 • Vis forfatter(e) (2013). Julgeita i folketradisjonen. Aura Avis.
 • Vis forfatter(e) (2013). Dialektformidling på nettet. Jul på Nordmøre. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2012). Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 67-72.
 • Vis forfatter(e) (2012). Rompopp og fliropp. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 53-54.
 • Vis forfatter(e) (2012). Pekall. Jul på Nordmøre. 27.
 • Vis forfatter(e) (2012). Littt om øksendalsdialekt. Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 69-73.
 • Vis forfatter(e) (2012). Facebookgrupper på dialekt. Du mitt Nordmøre. 76-80.
 • Vis forfatter(e) (2011). Stråkkå fættå 2011. Hendt og hender i Tingvoll.. 103-106.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kor kjem orda frå? Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 12-15.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fransk i nordmørsk. Du mitt Nordmøre. 67-74.
 • Vis forfatter(e) (2011). Dialekta i Øverbøgd'n. Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 16-19.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tre favorittskjellsord. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tale på Leikvinstemnet 20.6.2010. Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 94-101.
 • Vis forfatter(e) (2010). Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 91-96.
 • Vis forfatter(e) (2010). Skamløppin. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 52-53.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sjursmessedag. Du mitt Nordmøre. 98-103.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hain e’ så alt fær børkjin na robåten her. Smølaord på nettet. Smølaminne. 5-9.
 • Vis forfatter(e) (2010). Gust eller gufs? Aura Avis.
 • Vis forfatter(e) (2009). Stråkkå fættå. Hendt og hender i Tingvoll.. 67-70.
 • Vis forfatter(e) (2009). Litt om ord og uttrykk frå seterlivet. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 38-41.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kor kjem orda våre frå? Leikvin. Årskrift for Sunndal Museumslag. 81-90.
 • Vis forfatter(e) (2009). Frå Skrymt til Jutulbu. Namn på turisthytter og ymse anna i fjellet. Årbok for Kristiansund og Nordmøre Turistforening. 55-62.
 • Vis forfatter(e) (2009). Dativ - eit språkleg kulturminne. Du mitt Nordmøre. 120-125.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hausyt-Brit og vel-Pe. Litt om eponym i nordmørsmål og anna mål. Du mitt Nordmøre. 119-126.
 • Vis forfatter(e) (2008). Frå ryphø til Shit Creek. Ord forkledd som stadnamn. Leikvin. 8-10.
 • Vis forfatter(e) (2008). Blå-Per og Gullmunds-Kersti. Litt om eponym i trøndermål. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 67-69.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kveldslus og latmark. Abstrakt tenking i tradisjonelt dialektordforråd. Leikvin. 17-20.
 • Vis forfatter(e) (2007). Evne til abstrakt tenking i dialektane. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 31-33.
 • Vis forfatter(e) (2007). Edvard Langset og Straumsnesmålet. Du mitt Nordmøre. 57-64.
 • Vis forfatter(e) (2006). Krussusliinn. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 26-27.
 • Vis forfatter(e) (2005). Nordmørsord i nasjonal satsing. Du mitt Nordmøre. 160-167.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gauldalsord i nasjonal satsing. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 39-42.
 • Vis forfatter(e) (2005). Dialektmagasinet – eit talerør for dialektinteresserte trønderar. Jul i Trøndelag. 6-8.
 • Vis forfatter(e) (2004). Garp og jute. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 30-32.
 • Vis forfatter(e) (2004). Eit "steiksokka" program. Dialektmagasinet på NRK Trøndelag. Ord om ord : Årsskrift for Avdeling for leksikografi. 56-61.
 • Vis forfatter(e) (2004). Berje og tramlag. Eit par nemningar frå den gamle korndrifta. Du mitt Nordmøre. 162-167.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kure bones. Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 32-33.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det e itjnå å stå ætti, sa mann' han datt på hølkån. Jul i Trøndelag. 22-23.
 • Vis forfatter(e) (2003). Bekkeblom (soleihov). Trøndersk natur. 27-28.
 • Vis forfatter(e) (2003). ?Ja, hurra da!? Ei helsing som held på og kjem bort. Du mitt Nordmøre. 37-40.
 • Vis forfatter(e) (2001). Frå spanska til korona. Språk i ei pandemi-tid. . Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. 32-33.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Ordforrådet. 63 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Ordforrådet i endring. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). su - sujett, sø - søkkdyr, taka, telg - temsut, tona - topottemål, tverr - tverrås. 89 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). skohake - skolsope, skuv - skvatta, slerka - slevøygd, smell - smettørde, snek - snevvoren, spanjol - spaut, spro - sprøyting, ste - steikøl, stræa - strøyvede. styr - styrglad. 109 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). rat - ratøy, ren-rentier, rø-rømus, sam-samanvoven, sei-seimølje, sig-sigold, skaffa-skakkøygd, skana-skapt. 118 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Materialet til Norsk Ordbok - med vekt på det trønderske. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Deltakande observasjon som leksikografisk metode. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). mun - munløyse, nau - naurvekst, nja - NN, noko - nopsastein, og - oje, or - originalutgåve, pis - pjåtug, raff - raftås, ramn - ramnsvart. 125 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). lehane - leivætte, ljett - ljåvisk, manometer - maråte, mjæl - mjåvoren, mos - mosåld, mottak - moøygd. 162 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Vegnamn i Tingvoll. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). kad - kakuminal, kap - karyatide, kasematt - kasut, ku - kulbrasme, kum - kuost, kvei - kvemål, kvet - kvevåg, kø - køyven. 198 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Stadnamn i Sunndalsfjella. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Språk og språkkultur kring Sunndalsfjella. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kjelder til lånord i norske dialektar - Ei mogleg utnytting av basane til Norsk Ordbok. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Nemningsbruk i folkemusikk. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). hov - hovty, hå - håvøyll, j - jaa, jal - jaltra, jarn - jarøyst, jau - jauvra, je - jeksla, jel - jemini, jenegen - jfr., jordneve - jututheit, jyde - jåttut. 161 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Special languages and their social and functional dimensions III. Slang. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Norsk Ordbok som dialektordbok. 7 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2017). Musikk er penaste spelet. Sagt på folkemunne om musikk og musikkinstrument. Jul på Nordmøre. 14-15.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2017). Talemåtar om tid. 121-130. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Å ta(ka) seg vatn over hovudet". Arbeidet med verbet taka. 205-212. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.