Hjem
 • E-posttor.halvorsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 84 50
 • Besøksadresse
  Christies gt 19, 4etg.
  5006 Bergen
  Rom 
  Kontor 19.305
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

I dei siste åra har fokus vore på UN 2030 Agenda for berekraftig utvikling. Her har han særleg studert korleis kunnskapsinsitusjonar bidrar til, men og blir endra av, forsøka på å iverksette dei 17 berekraftsmåla.

Studiar av profesjonar, globalisering, og endringar i relasjonane mellom stat og kapitalisme.

Regionale intresser: Europa og sørlege Afrika.

Stat og forvaltning i utviklingland

Globalisering

Teoriar om relasjonar mellom kunnskap og politikk

Profesjonsteori

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Higher Education in Developing Countries. Peril and Promise. A decade and a half later: Development lost? International Journal of African Higher Education.. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Vitskap som politikk. Ein kommnetar til "Europautredningen". Vardøger. 162-183.
 • Vis forfatter(e) (2013). Europas krise -krisas europa. Vardøger.
 • Vis forfatter(e) (2013). Eksellense og human kapital. Kunnskapsstyring i den akademiske kapitalismens epoke. Sosiologisk Årbok. 1775-201.
 • Vis forfatter(e) (2013). 50 års EU-strid i "sannhetens time"? Vardøger. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Evalueringsdiktatur eller kunnskapsdemokrati. Vardøger. 91-114.
 • Vis forfatter(e) (2008). Forskningspolitikk trenger forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 441-453.
 • Vis forfatter(e) (2004). Contructing knowledge societies? The World Bank and the new lending policy for tertiary education. Journal of Higher Education in Africa. 139.
 • Vis forfatter(e) (2004). Constructing Knowledge Societies? The World Bank and the New Lending Policy for Tertiary Education. Journal of Higher Education in Africa. 10 sider.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2007). Towards a New Contract between Universities and Society?: A historical perspective on the Lisbon Strategy and EU policies on higher education and research. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Towards a New Contract between Universities and Society? A historical sociological perspective on the Lisbon Strategy and EU policies on Higher education and research. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 8. Internasjonalisering. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Identity Formation or Knowledge Shopping. Education and research in the new globality. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Identity Formation or Knolwedge Shopping. Education and research in the new globality. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Decentralisation of Service Delivery in Education adn Health in Ethiophia. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Identity Formation or Knowledge Shopping? Globalisation and the Future of University Education and Research in Africa. 61. 61. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Good Governance and Public Sector Reform: The Structural Adjustment Programmes and their Consequenses for Human Rights Development. 60(2000). 60(2000). .
 • Vis forfatter(e) (1999). Reform og kontinuitet - kan ingeniørutdaningene reformeres? 8. 8. .
 • Vis forfatter(e) (1988). Working life research and the peculiarity of industrial relations in Norway. Norwegian working life in a comparative perspective. .
 • Vis forfatter(e) (1988). Arbeidspolitikk som forskningsprogram. Perspektiver og problemer. .
 • Vis forfatter(e) (1987). Arbeitspolitik als Forschungsprogram. Perspektiven und Probleme. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Vision 2030 and the SDGs.
 • Vis forfatter(e) (2018). Reflections on Street-level Bureaucracy.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2010). How leadership learn through reforms.
 • Vis forfatter(e) (2003). Knowledge shopping or identity formation.
 • Vis forfatter(e) (2003). Internasjonalisering og kvalitet. Frå proteksjonisme til internasjonalisering?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2010). EU og framveksten av akademisk kapitalisme. Trykt i EU og Norsk Forskning. Arbeidsnotat nr 2, 2010.
 • Vis forfatter(e) (2010). EU and the European negligence of the humanities.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tust in knowledge and professions?
 • Vis forfatter(e) (2008). Trust in knowledge and professions? The Norwegian model for professionalization in the 19th and 20th century.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Bologna Process goes global?
 • Vis forfatter(e) (2007). Work Shop on Adolescent Poverty: Institutional Relations between Education, Poverty and Work. Workshop organized by CROP at the Norwegian Association for Development Research (NFU) conference 2007: Making Institutions Work for the Poor?
 • Vis forfatter(e) (2007). Knowledge and politics.
 • Vis forfatter(e) (2007). Internasjonjalisering som leiarutfordring.
 • Vis forfatter(e) (2007). Conceptual outline of studies on Work, Education, Poverty - WEP-studies.
 • Vis forfatter(e) (2006). Work, education and powerty; an outline for a comparative WEP-study.
 • Vis forfatter(e) (2006). Multilateral organisations and the global governance of higher education and research.
 • Vis forfatter(e) (2006). Knowledge and politics - a new relation? Opening adress at the Fourth Conference on Knowledge and Politics, University of Bergen, May 18-19th 2006.
 • Vis forfatter(e) (2006). Internasjonalisering og kvalitet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Internasjonalisering i Kvalitetsreforma.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Excellence" and "Quality" and the new relation between knowledge and politics in times of globalization.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Bologna Process. Is Africa left out of the global delvelopment.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ingeniørane og internasjonalisering av høgre utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2004). The University of Norway in times of Internationalisation: Centre of Excellence meets the Quality reform. Whose quality counts?
 • Vis forfatter(e) (2004). Kunnskap og Politikk.
 • Vis forfatter(e) (2004). Internasjonalisering og globalisering - alternative veier til grenseløst utdannings- og forskningssamarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2004). Europe and the World - the need for a sustainable North - South Policy.
 • Vis forfatter(e) (2003). Wellcome.
 • Vis forfatter(e) (2003). Upward Bound? The University as a Social Institution. Leadership and management in times of transition.
 • Vis forfatter(e) (2003). The new global order: consequences for leadership and management at univerity level.
 • Vis forfatter(e) (2003). Knowledge shopping or identity formation.
 • Vis forfatter(e) (2002). Trust and Democracy. The Parliament in South Africa.
 • Vis forfatter(e) (2002). Management and leadership in the Transformation of Higher Education and Research - a cross cultural comparison.
 • Vis forfatter(e) (2001). Identity Formation or Knowledge Shopping? Globalisation and the Future of University Education and Research in Africa.
 • Vis forfatter(e) (2000). The Role of Knowledge for Development. Globalisation of the Sector of Higher Education.
 • Vis forfatter(e) (1997). Americanism and its appropriation.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2020). Vi er ikke alle i samme båt. Bergens Tidende.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2016). Talking about academic freedom. Arts and Humanities in Higher Education.
 • Vis forfatter(e) (2004). Dimensjonar i moderne sosialteori. Bourdieu, Habermas, Latour og Luhmann. Sosiologisk Tidsskrift. 288-290.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). Sharing knowledge, transforming Societies : The Norhed programme 2013-2020. African Minds.
 • Vis forfatter(e) (2018). The democratic development state. North-South perspectives. Ibidem-Verlag.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Democratic Developmental State: North-South Perspectives . Ibidem-Verlag.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Democratic Development State: North-South Perspectives. Ibidem-Verlag.
 • Vis forfatter(e) (2017). Knowledge for Justice. Critical perspectives from southern African-Nordic research partnerships. African Minds.
 • Vis forfatter(e) (2016). North - South Knowledge Networks. Towards equitable collaboration between academics, donors and universities. African Minds.
 • Vis forfatter(e) (2015). Knowledge for a sustainable world. A Southern African-Nordic contribution. African Minds.
 • Vis forfatter(e) (2013). One world, many knowledges. African Minds.
 • Vis forfatter(e) (2012). One world, many knowledges. Reginal experiences and cross-regional links in higher education. Southen Africa Nordic Senter (SANORD).
 • Vis forfatter(e) (2011). The new mode of internationalisation in higher education and research: Rising academic and social inequality. Cambridge Scholars Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2011). Democratising knowledge for global development: the role of European higher education institutios. European Association of international Education (EAIE).
 • Vis forfatter(e) (2011). Academic Identities - Academic Challenges? American and European Experience of the Transformation of Higher Education and Research. Cambridge Scholars Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2010). Shaping research universities in the Nile Basin region. NIle Basin Research Programme.University of Bergen.Fountains Publishers. Uganda.
 • Vis forfatter(e) (2010). Reshaping Research Universities in the Nile Basin Countries. Fountain Publishers.
 • Vis forfatter(e) (2007). Towards a New Contract between Universities and Society? A historical sosicological perspective on the Lisbon Strategy and EU policies on higher education and research. Department of Administration and organisation theory, Deparment of sociology, University of Bergen and Bergen University College. .
 • Vis forfatter(e) (2005). "The Bologna Process and the Shaping of the Future Knowledge Societies." Conference Report From the Third Conference on Knowledge and Politics, The University of Bergen May 18-20th May 2005. University of Bergen.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2021). Democracy and the Discourse on Relevance Within the Academic Profession at Makerere University. African Minds.
 • Vis forfatter(e) (2002). Faglige forbindelser. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2002). Faglige Forbindelser. Profesjonsutdanning og kunnskapspolitikk etter høgskolereformen. MANGLER.
 • Vis forfatter(e) (1998). Møtet mellom tekniske og økonomisk-administrative utdanninger - hvordor ingen synergi i høgskolesystemet? [Mangler utgivernavn].
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2005). Ufeilbare mennesker og feilbar teknologi - Risikoforståelse i petroliumsindustrien.
 • Vis forfatter(e) (2005). FRA BERGEN TIL BOLOGNA OG TILBAKE - En analyse av UiBs internasjonale strategi.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). The University intellectual - Critic or Expert?
 • Vis forfatter(e) (2006). Reforming Political Universities. A case study of University of Peshawar.
 • Vis forfatter(e) (2006). Problems of higher education in Bangladesh: A study on the performance of the teachers of Islamic University, Kushtia.
 • Vis forfatter(e) (2006). Policy implementation i Ghana - The case of free compulsory basic education programme.
 • Vis forfatter(e) (2006). En oppskrift - flere tolkninger. En undersøkelse av mellomlederes møte med IA-avtalen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Alienation of higher education? Investigating Norwegian Initiatives of the General Agreement on Trade in Services.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). EU. kunnskapspolitikk og kunnskapshegemoni. Vett. 23-35.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kunnskapsimperialisme. Syn og Segn. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Good governance in Tanzania. Embassy Bulletin. 2-3.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2010). Mindre dannelse takk. Bergens Tidende. 28-28.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ny-elitisme på tysk? Klassekampen. 20-21.
 • Vis forfatter(e) (2005). Forskning for og med Afrika. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (2005). Afrika-forskning ofres. Klassekampen. 1.
 • Vis forfatter(e) (2005). Afrika ofres. Klassekampen. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Europa - en utdanningsunion?". Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2004). How does knowledge matter? The formation, content and change of international population policy.
 • Vis forfatter(e) (1994). Profesjonalisering og profesjonspolitikk : den sosiale konstruksjonen av tekniske yrker.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Voices from within: The academic profession and the social sciences at Makerere University. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Norhed programme. A laboratory for academic collaboration. 38 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Reforming Universities Reforming societies. Introduction. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction Part one. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Growth or solidarity? The Discourse of the SDGs. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Towards a conceptualizatin of the Democratic Development State in Principle and Practise. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Democratic development state or competition state? Toward the new consitution of neoliberal hegemony. . 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Democracy, Development and the Disciplining of Capital. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Sustainable Dvelopment Goals, knowledge production and the global struggle over values. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Introduction. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). South Africa The OECD and BRICKS. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). International co-operation and the democratization of knowledge. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). The southern Africa Nordic Centre and the Sustainable Development goals: Opportunity for critical intervention. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). University transformation: a crisis for the social sciences and the humanities. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Academic co-operation in a bipolar world: where does SANORD fit in? 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). The new mode of internationalisation in higher education and research: Rising academic and social inequality. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Preface. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Introduction. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Conclusion. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Between cooperation and competition: What role for Bologna Global? 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Believing in Scientific Knowledge? The African Research University in crisis. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Politics and knowledge. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Introduction:The research university. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Between democracy and dictatorship, Modernity and Tradition: A contribution to the debate about the research university in Africa. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Internationalising the PhD: a case Study from the University of Bergen. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Profesjonar, makt og tillit. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Knowledge and Politics: - A new Relation? 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Introduction: Knowledge and politics: - A new relation? 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Higher education and brain drain: brain drain , brain gain and knowledge inequalities; is academic work in Africa possible? 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Chapter 7: Excellence and quality. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Internasjonalisering. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Trust in Parliament at the Beginning of the New Century. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Trust in Parliament at the Beginning of the New Century. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Bologna Process and the Shaping of the Future Knowledge Societies. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Forskning om GATS og utdanning i støpeskjeeen. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). "The Bologna Process and the shaping of the future knowledge societies". 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kunnskapsmiljø og høgskolereform. 126 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Introduksjon. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Introduksjon. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Identity Formation or Knowledge Shopping? Globalisation and the Future of University Education and Research in Africa. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Høgre utdanning og globalisering. Nye nettverk og nye styringsvilkår.
 • Vis forfatter(e) (2002). Good Governance and Public Sector Reform: the Human Rights consequences of Structural Adjustments Programmes. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Identity formation or Knowledge shopping in times of Globalisation. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Engineering cultures : European appropriations of Americanism. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Engineering cultures : European appropriations of Americanism. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Engineering Cultures: European Appropriation of Americanism.
 • Vis forfatter(e) (1997). Ledelse og kunnskap - angloamerikanske og tyske kontraster.
 • Vis forfatter(e) (1997). Ingeniørutdanning, stat og profesjonspolitikk.
 • Vis forfatter(e) (1997). Americanism and its appropriation. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). The Norwegian disconnection. Professional unity and industrial division. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (1985). Arbeidslivsforskning og de særegne industrielle relasjoner i Norge. Norsk arbeidsliv i komparativt perspektiv. 36 sider.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2008). Globalisering av kunskap og det globale kunnskapssamfunnet. Sosialistisk Ventreparti / Verden til Venstre.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2016). Preface. V-XV.
 • Vis forfatter(e) (2012). Introducton: why this book, and what is it about? 1-5.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2019). The eco-social paradigm shift. Introduction. 157-164.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2011). Når de lærdes strides. 96-104.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2019). The need for demand and local anchoring of innovations.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2019). Frå vekspradigme til berekraftmål? 495-523. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). Universitetskamp. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) (2013). Good governance and the global economic crises: A new opportunity for UNDP? Comparing WB and UNDP Good Governance Rhetoric. 53-73. I:
  • Vis forfatter(e) (2013). In Search of Better Governance in South Asia and Beyond. Springer.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Latest publication:

Halvorsen, Tor and Peter Vale (eds)(2012). One world, many knowledges. Regional experiences and cross-regional links in higher education. SANORD. Cape Town. ISBN: 978-0-620-55788-7

  

Publications

Books and chapter in books

1985: (with Olav Korsnes and Rune Sakslind) «Arbeidslivsforskning og de særegne industrielle relasjoner I Norge» I Bleiklie et al. Politikkens forvaltning. Oslo. Universitetsforlaget 1985.

1992: (eds. with Ole Johnny Olsen) Det kvalifiserte samfunn? Oslo. Gyldendal Ad Notam Forlag.

1994: «Forskning om yrkesutdanning og arbeidsliv. Hvor går vi nå»  In John Lauglo (red) Norsk Forskning om utdanning. Perspektiver og veivalg. Oslo.  Ad Notam Gyldendal

1996: (with Olav Korsnes and Rune Sakslind) « The Norwegian disconnection. Professional unity and industrial division”. In Richard Whitley and Peer Hull Kristensen  The Changing European Firm. Limits to convergence . London. Routledge.

1996 (with Haldor Byrkjeflot) The insitutionalisation of industrial administration in Norway 1950 – 1990 - Consequences for education in business administration of domination by engineers. In  Rolf Petter Amdam Management, Education and Competitiveness. Europe, Japan, United States.  London. Routledge International Studies in Business History.

1997: (with Haldor Byrkjeflot).» Ledelse og kunnskap – angloamerikanske og tyske kontraster». In Haldor Byrkjeflot (red) Fra styring til Ledelse. Olso. Fagbokforlaget.

1998: (with Kjetil Jacobsen, Ketil G. Andersen, Sissel Myklebust) «Engineering Cultures: European Appropriation of Americanism», in  Mikael Hård and Andrew Jamison The Intellectual appropriation of technology. Discourses on Modernity. 1900 – 1939. Cambridge. The MIT Press.

2002: (with Gunnar Guddal Michelsen)” Identity formation or Knowledge shopping? Globalisation and the Future of University Education and Research in Africa”. In (eds) Noble Akam/ Roland Ducasse Quelle Universite pour l’Afrique?  Bordeaux/Paris. Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine.

2002: (with Gunnar Guddal Michelsen). “Good Governance and Public Sector Reform: The Human Rights Consequences of Structural Adjustment Programmes”. In  Hans – Otto Sano, Gudmund Alfredson and Robin Clapp (eds) Human Rights and Good Governance. Building Bridges. The Hague. Martinus Nijhoff Publishers.

2002: (with Svein Michelsen (eds). Faglige forbindelser. Profesjonsutdanning og kunnskapspolitikk etter høgskolereformenOslo. Fagbokforlaget.

2002: (with Svein Michelsen) « Introduksjon» in Svein Michelsen og Tor Halvorsen  Faglige forbindelser. Profesjonsutdanning og kunnskapspolitikk etter høgskolereformen. Fagbokforlaget 2002 ISBN 82-7674-834-1.

2002: «Kunnskapsmiljø og høgskolereform» . In  Tor Halvorsen og Svein Michelsen (red) ) Faglige forbindelser. Profesjonsutdanning og kunnskapspolitikk etter høgskolereformen.  Oslo. Fagbokforlaget.

2002: «Høgre utdanning og globalisering. Nye nettverk og nye styringsvilkår» In Tor Halvorsen og Svein Michelsen (red) ) Faglige forbindelser. Profesjonsutdanning og kunnskapspolitikk etter høgskolereformen.  Oslo. Fagbokforlaget.

2005: «Trust and Parliament at the Beginning of the New Century» In Steinar Askvik and Nelleke Bak (eds) Trust in Public Insitutions in South Africa. Aldershot. Ashgate Publishing.

2007: “Profesjonar, makt og tillit” In Johs. Hjellbrekke, Ole Johnny Olsen og Rune Sakslind (red.) Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet.  Oslo. UNIPUB.

2008: (with Fløttum, Kjersti; Myklebust, Jan Petter; Nyhagen, Atle).
“Internationalising the PhD: a case Study from the University of Bergen”. I: Internationalisation of European Higher Education An EUA/ACA Handbook. Berlin: Raabe academic publishers 2008 ISBN 978-3-8183-0543-7. s. 1-24

2009:  "Mellom vitskap og kunst" Chapter in Tom Skauge (eds) Profesjonsledelse og kunnskapsorganisering, Bergen: FORPRO. 

2010: (with Kassahun Berhanu Alemu and Mary Mwiandi) Shaping research universities in the Nile Basin Countries.  Kampala. Fountain Publishers.

2010: (with Kassahun Berhanu Alemu and Mary Mwiandi) Reshaping research universities in the Nile Basin Countries.  Kampala. Fountain Publishers.

2010: “Introduction” in Tor Halvorsen, Kassahun Berhanu, Mary Mwindi Reshaping research universities in the Nile Basin Countries.  Kampala. Fountain Publishers.

2010: “Between democracy and dictatorship, modernity and tradition: A contribution to the debate about the research university in Africa” In Tor Halvorsen, Kassahun Berhanu, Mary Mwindi Reshaping research universities in the Nile Basin Countries.  Kampala. Fountain Publishers.

2010: “Politics and Knowledge”.  In Tor Halvorsen, Kassahun Berhanu, Mary Mwindi Shaping research universities in the Nile Basin Countries.  Kampala. Fountain Publishers.

2011: (with Atle Nyhagen (eds) Academic identities – academic challenges. American and European Experience of the Transformation of Higher Education and Research.  Newcastle upon Tyne. Cambridge Scholars Publishing.

2011: (with Richard Münch). “The new mode of internationalisation in higher education and research: rising academic and social inequality” in Tor Halvorsen and Atle Nyhagen (eds) Academic identities – academic challenges. American and European Experience of the Transformation of Higher Education and Research.  Newcastle upon Tyne. Cambridge Scholars Publishing.

2011: (with Atle Nyhagen) Between cooperation and competition: What role for Bologna Global? In Tor Halvorsen and Atle Nyhagen (eds) Academic identities – academic challenges. American and European Experience of the Transformation of Higher Education and Research.  Newcastle upon Tyne. Cambridge Scholars Publishing.

2011: (with Atle Nyhagen) “Introduction” in Tor Halvorsen and Atle Nyhagen (eds) Academic identities – academic challenges. American and European Experience of the Transformation of Higher Education and Research.  Newcastle upon Tyne. Cambridge Scholars Publishing.

2012: “Når de lærde strides” in Morten Harper et al. (red) Alternativer til EØS-avtalen. Årbok 2012. Oslo. Nei til EU.

 

Journal articles

1983: “Ingeniørprofesjonen, teknisk potensiale og samfunnsendring” Teknisk Ukeblad 50/1983.

1984: (with Rune Sakslind). «Produksjonens politikk. Om utarming og profesjoner I framveksten av moderne bedriftsorganisasjoner».  Forskningsnytt 3/1984.

1984: «Teknologipolitikk og ingeniørdimensjonen i den industripolitiske omstilling». Statsviteren 4/1984.

1984: «Kriseleiing og leiarkrise – industripolitiske strategiar og foretakskontroll. Ein kommentar til Skottfossrapporten». Vardøger 15/1984.

1986: «Meir enn tradisjonell jubileumshistorie». Forskningspolitikk 1/1986.

1987: «Industripolitikk og industriutvikling». Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1/1987.

2004: “Kunnskapsimperialisme”. Syn og Segn 3/04.

2004: “Dimensjonar i moderne sosialteori. Bourdieu, Habermas, Latour, Luhmann”. Sosiologisk Tidsskrift 2004, vol 12(3).

2004

(with Tom Skauge) Constructing Knowledge Societies? The World Bank and the New Lending Policy for Tertiary Education.  Journal of Higher Education in Africa 2004; Vol. 2.(3) .
 

 

 

2008: (with Alf-Inge Jansen) Forskningspolitikk trenger forskning. Tidsskrift for Samfunnsforskning 2008.

2008: « EU, kunnskapspolitikk og kunnskapshegemoni» in Morten Harper (red) Hånda i været – EU og utdanningspolitikk. VETT -Nei til EU skriftserie nr. 5,  September 2008.

2010:  eds (with Hans Ebbing og Knut Holtan Sørensen)  Vitenskapen og kampen om universitetet. Vardøger  32.10.

2010: «Evalueringsdiktatur eller kunnskapsdemokrati?». Vardøger 32.10.

2011: eds (with Han Aarts and Peter Taylor) Democratising knowledge for development: the role of European higher education institutions. EAIE- European Association for international education Occational Paper 23. 2011.

2011: “Believing in scientific knowledge? The African research university in crises” In  Han Aarts, Tor Halvorsen and Peter Taylor (eds) Democratising knowledge for development: the role of European higher education institutions. EAIE- European Association for International Education Occational Paper 23. 2011.

2011: (with Han Aarts and Peter Taylor) “Preface” in Han Aarts, Tor Halvorsen and Peter Taylor (eds) Democratising knowledge for development: the role of European higher education institutions. EAIE- European Association for International Education Occational Paper 23. 2011.

2011: (with Han Aarts and Peter Taylor) “Conclusion” in Democratising knowledge for global development: the role of European higher education institutios. Amsterdam: European Association of international Education (EAIE) 2011 ISBN 978-90-74721-00.

 

 

Reports , chapter in reports:

1982: (with  Olav Korsnes) «Mot en rasjonell ledelse. Profesjonsutvikling mellom kunnskapsproduksjon og teknisk endring» . Moralprosjektets skriftserie nr 1/1983.

1983: “Kunnskapsformer og profesjonelle yrker I vitskapleggjeringa av norsk foretaksorganisasjon”. Moralprosjektets Skriftserie 6/1983.

1984: «Tayloringeniøren og foretaksorganisering i norsk mellomkrigstid». Moralprosjektetets skriftserie 8/1984.

1986: «Teknologipolitikk» in Teknologi og samfunn. Rapport nr. 4; Seminar 1986. Rådet for samfunnsvitenskaplig forskning.

1987: «AHS Arbeidsliv –Historie –Samfunn. Gruppe for flerfalgi arbeidslivsforskning ved Universitetet I Bergen». AHS serie B 1987 -1. Bergen

1987: (with Olav Korsnes and Rune Sakslind) «Arbeitspolitik als Forschungsprogramm. Perspektiven und Problemen» . WZB –discussion papers IIVG/dp87-232. Berlin.

1988: (with Olav Korsnes and Rune Sakslind) “Arbeidspolitikk som forskningsprogram. Perspektiver og problemer». AHS Serie B 1988-5. Bergen.

1989: “ZiF – det første senteret for “Advanced Studies” I Tyskland?” In Olav Korsnes (red) Disiplin og nyskaping. Tverrfaglighet og forskningspolitikk i 90-åra. AHS serie B 1989-4.

1989: (eds. with Martin Bernsen) “Arbeidslivsforsking på viddene? Rapport frå Finseseminaret mai 1989». AHS serie B 1989 -4.

1989: «Mellom vitenskap og kunst» In Martin Bernesen og Tor Halvorsen (eds) “Arbeidslivsforsking på viddene? Rapport frå Finseseminaret mai 1989». AHS serie B 1989 -4.

1990: «Utdanning og Arbeidsliv» in Temaer for Utdanningsforskning. Innlegg og arbeidsnotat fra planleggingsdag 27 april1989. Program for utdanningsforskning. Oslo. NAVF 1990.

1991: (with Rune Sakslind) «Praktisk profesjonalisme. Teknikeryrker og den tekniske fagskolens reformer». AHS serie B 1991-3.

1991: eds. “Historie og sosiologi – tre innlegg». AHS serie B 1991 – 4.

1991: «Tekniske yrker og organisasjon». AHS serie B 1992 -3.

1992: “Parsons on professions. A post-positivist debate”. AHS serie B 1992-3.

1992: “Handling, orden og det amerikanske dilemma». In Francis Appia et.al. Vitenskaplige innspill til studiet av samfunnet. Notat nr. 8 Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap.

1993: «Utdanning og profesjonsdanning. Teoretiske refleksjonar i tilknyting til analyse av det teknsike utdanningssytemet i Noreg» in Rolf Petter Amdam and Gerd Mort (red) Utdanningssystemet i endring. LOS notat 1993 -1. Oslo. Norges Forskningsråd avdeling NORAS.

1994: Taylorismen i Norge: Ideologi og profesjonaliseringsstrategi. Working Paper/Arbeidsnotat nr 86. Senter for teknologi og menneskelige verdier/Centre for Technology and Culture. Oslo. University of Oslo Publishing.

1994: «Ingeniørprofesjonene i Norge, Sverige og Danmark. Noen teoretiske og metodiske betraktninger i tilknytning til en kryssnasjonal analyse» in Knut Kjeldstadli, Sissel Myklebust, Lars Thue (red) Formingen av industrisamfunnet i Norden fram til 1920. TMV Skrifserie nr. 5, 1994 Oslo. Senter for Teknologi og menneskelige verdier. Universtetet I Olso.

1994: (with Haldor Byrkjeflot) “The institutionalization of industrial administration in Norway 1950 -1990: Consequences of engineering –domination for education in business administration”.  Norsk senter for forskning I ledelse, organisasjon og styring: Los senteret Notat 9415.

1995: Profesjonar, makt og tillit. Prøveforelesing til dr.polit-graden. Notat 25/95. Insitutt for adminitrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen.

1995: «Parliament, Committees and Foreign Affaires»,  in Special Report on Parliaments and foreign policy: The international and South African experience. A conference report by Centre for Southern Africa Studies, University of the Western Cape.

1995: Sektorinteresser eller profesjonssystem?  TMV – Senter for teknologi og menneskelige verdier Skriftserie nr.10, 1995.  Oslo. Universtetet i Olso.

1998: «Ingeniørutdanning, stat og profesjonspolitikk» In Rune Sakslind (red) Danning og yrkesdanning. Utdanningssystemet og nasjonale moderniseringsprosjekter. KULTs skriftserie nr 103. Oslo. Norges Forskingsråd.

1988: (with Olav korsnes and Rune Sakslind) Working life research and the peculiarity of industrial relations in Norway. Norwegian working life in a comparative perspective. : AHS - gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning ved UiB 1988

2000: Trust and power in the development of democracy. Some aspects concerning Parliaments and Committees in South Africa. SEFOS notat. November 200. Bergen –Universitetet.

2000: (with Gunnar Guddal Michelsen) Good Governance and public sector reform. Notat nr. 60 (2000). Insitutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Bergen. Universitetet.

2001: (with Grunnar Guddal Michelsen) Identity Formation or Knowledge Shopping? Globalisation and the Future of University Education and Research in Africa. Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB 2001 27 s. Notat(61)
UiB.

2001: (with Gunnar Guddal Michelsen) The Role of Knowledge for Development. Globalisation of the Sector of Higher Education. Centre d'étude d'Afrique noire - IEP de Bordeaux, Univ. de Bordeaux IV; 2000

2005: eds. (with Gigliola Mathisen and Tom Skauge) Identity formation or knowledge shoppijg. Education and research in the new gloality. Bergen. SIU. Norwegian center for international cooperation in higher education. SIU Report series R3 2005.

2005: “Knowledge shopping or identity formation in times of globalization”. Chapter 1 in Tor Halvorsen, Gigliola Mathisen and Tom Skauge Identity formation or knowledge shoppijg. Education and research in the new gloality. Bergen. SIU. Norwegioan centre for international cooperation in higher education. SIU Report series R3 2005.

2005: eds. (with Atle Nyhagen) The Bologna Porcess and the shaping of the future knowledge societies.  Conference report from the third conference on knowledge and politics. The University of Bergen May 18 -20, 2005. Bergen, University of Bergen.

2005: (with Atle Nyhagen) “The Bologna process and the shaping of the future knowledge societies” in Tor Halvorsen and  Atle Nyhagen The Bologna Process and the shaping of the future knowledge societies.  Conference report from the third conference on knowledge and politics. The University of Bergen May 18 -20, 2005. Bergen, University of Bergen.

2005: «Forskning om GATS og utdanning i støpeskjeen». I: Kunnskapsformidling i en globlisert verden:forskning om GATS og utdanning. Sluttrapport. www.nfuf.no: Norsk Forum for utviklingsforskning 2005.

2006: (with Tom Skauge) Work, education and poverty; an outline for a comparative WEP-study. Annual Conference of the Norwegian Association for Development Research (NFU); 2006.

2007: eds. (with Atle Nyhagen). Towards a new contract between university and society. A historical sociaological perspective on the Lisbon Strategy and EU policies on higher education and research. Conference report from the fourth conference on knowledge and politics, Univerwsity of Bergen May 18 -19 2006. Bergen.University of Bergen.

2007: (with Atle Nyhagen) “Knowledge and Politics: A new relation?” in Tor Halvorsen and Atle Nyhagen (eds) Towards a new contract between university and society. A historical sociaological perspective on the Lisbon Strategy and EU policies on higher education and research. Conference report from the fourth conference on knowledge and politics, Univerwsity of Bergen May 18 -19 2006. Bergen.University of Bergen.

2007: “Excellence and Quality and the new relation between knowledge and politics in times of globalization” in Tor Halvorsen and Atle Nyhagen (eds) Towards a new contract between university and society. A historical sociaological perspective on the Lisbon Strategy and EU policies on higher education and research. Conference report from the fourth conference on knowledge and politics, Univerwsity of Bergen May 18 -19 2006. Bergen.University of Bergen.

2007: “Brain gain, brain drain and knowledge inequalities: Is academic work in Africa possible?” In Hilde Reinertsen (eds. )  How to strengthen institutions of higher education in the South?  Conference report SAIH; Norwegian Students and Academics International Assistance Fund. Oslo. SAIH.

2007: (with Tom Skauge) Work Shopping on Adolescent Poverty: Institutional Relations between Education, Poverty and Work. Workshop organized by CROP at the Norwegian Association for Development Research (NFU) conference 2007: Making Institutions Work for the Poor?. Norwegian Association for Development Research (NFU) conference 2007: Making Institutions Work for the Poor? 2007

2008: (with Atle Nyhagen) The Bologna Process goes global?. EGOS Colloquium "Upsetting organisations"; 2008. Amsterdam.

2008: (with Tom Skauge) Trust in knowledge and professions?. 5th Interim Conference of the International Sociological Association; Oslo 2008.

2010: «EU og framveksten av akademisk kapitalisme»  in Merete Furuberg og Asbjørn Folkvord (red) EU og norsk forskning. Kompendium fra Nei til EUs forskningskonferanse. Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2010. Oslo.

 

 

 

Commissioned reports, commissioned research

1993: Kontekst og epistemologi. Nasjonale tradisjonar, utdanning for leiarskap, og industrielle yrker. Utkast til eit komparativt analyseperspektiv. Notat til forskningsseminaret «Faglig perspektiver på ledelse». Ustaoset høyfjellhotell 18 -19 januar 1993

1994: (with Håkon Høst, Wenche Sommervold, Eli Anne Tuntland, Thorvald Gran) Hjelpepleiernes organisasjonsproblem: I spenningsfeltet mellom myndigheter, organisasjoner og andre yrker.  Norsk Hjelpepleierforbund. Oslo.

1998: (with Vidar Lidtun). Møtet mellom tekniske og økonomis-administrative utdanninger – hvorfor ingen synergi I høgskolesystemetArbeidsnotatserie nr. 11. Evaluering av Høgskolereformen. Oslo. Norges Forskningsråd.

1999: (with Vidar Lidtun) Reform og kontinuitet – kan ingeniørutdanningen reformeres?  Delrapport nr 8 (sluttrapport). Evaluering av Høgskolereformen. Oslo. Norges Forskningsråd.

2003: Internasjonalisering og kvalitet. Frå proteksjonisme til internasjonalisering?. NOKUT - Konferansen; 2003-05-06. NOKUT. (tilgj. elektroing frå NOKUT).

2004: (with Kjell Havnevik and..)  Evaluation of NORAD – supported master programmes. Bergen/Oslo. SIU/NORAD.
2004: Europe and the World - the need for a sustainable North - South Policy.  Speaker at 16th Annual Conference of the European Assiciation for International Education.

2004: «Internasjonalisering og globalisering - alternative veier til grenseløst utdannings- og forskningssamarbeid».. Utdannings og Forskningsdepartementet Fagseminar -8 november 2004. Oslo. Utdannings-pr forskningsdepartementets pub.

2005: (with Robert Smith and Ato Mammo Kebede)  Decentralisation of service delivery in education and health in Ethiopia. Report to the World Bank. Washington. The World Bank 2005/06.

2005 (with Ivar Bleiklie, Mignonne Breier, Katarian Østergren) Quality, leadership and learning. Reform experiences at the University of Bergen. Report presented by Tor Halvorsen to the University of Bergen from the SANTED Research Project of the Bergen case.  June 7th 2005.  Accessable at SANTED (South African Norway Tertiary Education programme, Centre for Education Policy Develoment, Evaluation and Mangement, Johannesburg, South Africa and University of Bergen.

2005: Ingeniørane og internasjonalisering av høgre utdanning. SIU konferasen om internasjonalisering av ingeniørutdnningene; 2005-05-09 UiB.

2006: «Internasjonalisering»  in Kvalitetsreformen møter virkeligheten. Oslo: NIFUSTEP-Rokkansenteret-NFR 2006.

 

2006: (with Reidun Faye) Internasjonalisering og kvalitet. Evaluering av Kvalitetsreformen; . Oslo. Forskningsrådet NFR.

 

2006: (with Reidun Faye) Evaluering av Kvalitetsreformen. Delrapport 8. «Internasjonalisering» Oslo-Bergen: NIFU-STEP / Rokkansenteret 2006 107 s

 

2007: Internasjonjalisering som leiarutfordring. NOKUT konferansen 2007; NOKUT (også elektorinsk tilgang).

 

 

2007: Knowledge and politics. SANORD Conference; 2007. University of the Western Cape.

 

Working papers, research policy papers, research programmes

 

1988: (with Olav Korsnes and Rune Sakslind) Arbeidspolitikk som forskningsprogram. Perspektiver og problemer. AHS Serie B 1988:5.

 

1990: Teknologipolitikk som den selektive industripolitikkens virkemiddel. Programutkast for AHS. Tilgjengeleg hos forfattaren (40s).

 

1992: Teknologipolitikk og ingeniørdimensjonen i den industripolitikse omstilling. Forskingsnotat. Tilgjengeleg hos forfattaren.

 

1998: Demokrati og kreativ handling. Notat til TMV forsningsprogram innovasjon og teknologsik endring v. prosjektleiar Sissel Myklebust. Tilgjengeleg hos forfattaren (70 sider).

 

2002: “The new global order: consequences for leadership and management at university level” in Derrick Young (eds) Proceedings of the SANTED formative research seminar 4 -7 December 2002SANTED – South Africa Norway Tertiary Education Develoment Programme. Johannesburg. CEPD – Center for Education Policy Development.

 

2010: EU and the European negligence of the humanities. The crises of the humanities; internatinal humanities workshop; ASSAf conference Bloumfontain 2010.

 

 

Public mediation

1997: Good governance in Tanzania. Embassy Bulletin 1997, Dar Es Salaam.

2002: Trust and Democracy. The Parliament in South Africa. NUFU. Admin South Africa. Cape Town. 1-3 December; 2002

2003: Knowledge shopping or identity formation. Senter for Internasjonalt Universitetssamarbeid. SIU - Høstkonferanse; 2003

2003: Knowledge shopping or identity formation. Forskningsrådets Tema: Globalisering - Marginalisering.Forkningsrådets konferanse, Oslo; 2003.

2003: Upward Bound? The University as a Social Institution. Leadership and management in times of transition. SANTED formative research Conferense Maghalisburg 2003

2004: Kunnskap og Politikk. Internasjonalisering av helseutdanningene; SIU-konferanse 2004. Oslo.

2004: The University of Norway in times of Internationalisation: Centre of Excellence meets the Quality reform. Whose quality counts?. Forsker/dr.gradskurs; 2004.

2005: (with Tom skauge) Afrika ofres. Klassekampen 2005

2005: (with Tom Skauge) Forskning for og med Afrika. Bergens Tidende 2005.

2005: The Bologna Process. Is Africa left out of the global delvelopment. SIUs årskonferanse : Bridges of Knowledge. Strategies and relevance for cooperation; 2005. Solstrand.

2005: (with Atle Nyhagen) Europa - en utdanningsunion? Bergens Tidende 2005.

2008: (with Atle Nyhagen) Ny-elitisme på tysk?. Klassekampen 2008.

2009: The  Nile Basin Research programme: the role of universities. GUNI Newsletter, August 2009. Barcelona

2010: (with Hans Ebbing) Mindre dannelse takk. Bergens Tidende 2010 (17032010).

Hovudfag 1982

Dr. polit 1994.