Hjem
Tor Mathias Bastiansens bilde

Tor Mathias Bastiansen

Førstekonsulent, Driftsøkonom (Institutt for informatikk)
  • E-posttorb@uib.no
  • Telefon+47 55 58 41 89+47 476 38 547
  • Besøksadresse
    HIB - Thormøhlensgt. 55
  • Postadresse
    Postboks 7803
    5020 Bergen

Kontroll og attestasjon: inngående faktura, reiseregninger, refusjoner og variabel lønn

Utgående faktura

Internfakturering

Bestillinger / kontroll av bestillinger

Honorar: sensur, gjesteforelesere, opponenter, gruppeledere etc.

Arbeidsstøtte/rådgivning innen disse feltene