Hjem
 • E-postTor.Midtbo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 28+47 992 05 983
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2016. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere. med eksempler i Stata. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2012. Stata - en entusiatisk innføring. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2007. Regresjonsanalyse for samfunnsvitere. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Responsibility considerations and the design of health care policies: a survey study of the Norwegian population. HEC Forum.
 • Vis forfatter(e) 2019. Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? Et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 123-139.
 • Vis forfatter(e) 2017. Democracy and the demand for government redistribution: A survey analysis. European Journal of Political Research. 829-844.
 • Vis forfatter(e) 2016. Velferdssjåvinisme i Norge? Et listeeksperiment. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 122-141.
 • Vis forfatter(e) 2016. Municipal services within the framework of Local Agenda 21. A comparison between Norway and Spain. European Review of Service Economics and Management. 115-147.
 • Vis forfatter(e) 2016. Intra-EU Labour Migration and Support for the Norwegian Welfare State. European Sociological Review. 691-703.
 • Vis forfatter(e) 2012. Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features. Public Organization Review. 367-382.
 • Vis forfatter(e) 2011. Explaining Media Attention for Norwegian MPs:A New Modelling Approach. Scandinavian Political Studies. 226-249.
 • Vis forfatter(e) 1999. The impact of parties, economic growth, and public sector expansion: A comparison of long-term dynamics in the Scandinavian and Anglo-American democracies. European Journal of Political Research. 199-223.
 • Vis forfatter(e) 1999. Regjeringers vekst og fall. En teoretisk gjennomgang og en empirisk kartlegging. Tidsskrift for samfunnsforskning. 63-86.
 • Vis forfatter(e) 1998. The referendum-election nexus : an aggregate analysis of Norwegian voting behaviour. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 77-94.
 • Vis forfatter(e) 1998. The Referendum-Election Nexus: an Aggregate Analysis of Norwegian Voting Behaviour. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 77-94.
 • Vis forfatter(e) 1998. The Referendum-Election Nexus: an Aggregate Analysis of Norwegian Voting Behaviour. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 77-94.
 • Vis forfatter(e) 1997. The Open Politiconomy: A Dynamic Analysis of Social Democratic Popularity and Economic Policies in Scandinavia. British Journal of Political Science.
 • Vis forfatter(e) 1997. The Electoral Effect of Party Leader Approval in Norway. Scandinavian Political Studies.
 • Vis forfatter(e) 1996. Voter turnout in Norway: Time, Space and Causality. Scandinavian Political Studies. 379-400.
 • Vis forfatter(e) 1994. Tolking av fraksjonsmjerknader: Noen merknader. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 51-65.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2013. Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Working across boundaries: Collegial administration in central government - scope, variation and effects. 8. 8. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag. 05. 05. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Does place matter? A study of Norwegian local party support. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Diversity, uniformity and urban political participation. 04. 04. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Contextualizing candidate popularity: An analysis of the 2007 Norwegian local elections. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) 2008. To valg med ny personvalgordning - Kontinuitet eller endring? 9. 9. .
 • Vis forfatter(e) 2004. Ny personvalgordning og hva så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i 2003. 8. 8. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. The distinct attitudes of China’s Communist Party members.
 • Vis forfatter(e) 2018. Give, but Not Take: Attitudes toward Redistribution among China’s Communist Party Members.
 • Vis forfatter(e) 2017. Give but not take: How China’s Communist Party members think about inequality and redistribution.
 • Vis forfatter(e) 2016. What Chinese Think about Inequality and Redistribution and the Influence of Party Membership .
 • Vis forfatter(e) 2013. Service Satisfaction in a New Empirical Perspective: The Case of Norway.
 • Vis forfatter(e) 2010. Working across boundaries: Collegial admijistration in central government - scope, variation amnd effects.
 • Vis forfatter(e) 2010. Boundary spanning activities. Collegial central government admministration - a multi-level analysis.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2007. Skandaler i norsk politikk.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 1995. Økonomiske effekter av valg og regjeringsskifter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2006. "Aktiv dødshjelp - passiv politikk". En studie av Norge og Nederland.
 • Vis forfatter(e) 2005. Econometrics of Wrath. Estimating the impacts of the economy and terrorism on Israeli government popularity.
 • Vis forfatter(e) 2005. EU Citizens and European Central Bank Support - An Individual-level analysis.
 • Vis forfatter(e) 2004. Whence Reform? A two-level analysis of Common Agricultural Policy Reform 1983-2003.
 • Vis forfatter(e) 2004. Skatt og sosialdemokrati i en global økonomi. En empirisk analyse av 16 vesteuropeiske land i perioden 1985-2004.
 • Vis forfatter(e) 2004. Parti, velgere, media og politikk. Innflytelse på Stortingets dagsorden gjennom representasjon og agendasetting 1985-2001.
 • Vis forfatter(e) 2004. Explaining economic growth in Central and Eastern Europe. A panel data approach.
 • Vis forfatter(e) 2004. Det personlige vinklingspress. En innholdsanalyse av norske og svenske avisers dekning av politiske valgkamper i tidsrommet 1953-1998.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2006. Økonomi og Europeisk integrasjon: En tidsserieanalyse av den norske EU-opinionen i perioden 1992-2005.
 • Vis forfatter(e) 2006. Party systems and political corruption. A multivariate analysis of 70 democracies.
 • Vis forfatter(e) 2006. Koalisjonsregjeringer og policy effekt. En komparativ analyse av 12 demokratier 1968-1998.
 • Vis forfatter(e) 2006. A third image challenge to democratic peace. An interaction analysis of the cold war effect.
 • Vis forfatter(e) 2005. Predicting the 2004 US Presidential Election.
 • Vis forfatter(e) 2005. Hva kan forklare konkurranseutsetting i norske kommuner. En kvanitativ analyse.
 • Vis forfatter(e) 2005. Exploring the effects of political regimes on international migration: a quantitative analysis.
 • Vis forfatter(e) 2005. Does the European Central Bank Matter? An analysis of convergence of inflation rates.
 • Vis forfatter(e) 2005. Does Oil prevent Democracy? Explaining the Democratic Development in Azerbaijan: a Comparative Approach.
 • Vis forfatter(e) 2005. Avhengighet som utvikling? Afrikanske staters rolle i kampen mot HIV/AIDS.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) 2005. "Når angrep blir et forsvar. En kritikk av Helleviks "Kritikk". Tidsskrift for samfunnsforskning. 554-564.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2019. Automated analysis of Norwegian text.
 • Vis forfatter(e) 2012. The Accountability Function witin a One-party Regime: The Case of China's Local People's Congress.
 • Vis forfatter(e) 1993. Økonomiske effekter av valg og regjeringsskifter.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Do the Media Set the Agenda of Parliament or Is It the Other Way Around? Agenda Interactions between MPs and Mass Media. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Tilfredshet med kommunale tjenester: spiller partipolitikken noen rolle? 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. The people and structure solution? Collegial administration in Norway. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Do Mediated Political Scandals Affect Party Popularity in Norway?
 • Vis forfatter(e) 2007. "Candidate Popularity in the 2003 Norwegian municipal elections: Preference votes counts but parties decide". 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. Partier, regjeringer og økonomisk utvikling. 24 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Storbyprosjektet (ledet av Rokkansenteret)

Stortingspolitikere og medier (datainnsamling pågår)