Hjem
 • E-postTor.Midtbo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 28+47 992 05 983
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2016). Regresjonsanalyse for samfunnsvitere. med eksempler i Stata. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2012). Stata - en entusiatisk innføring. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Regresjonsanalyse for samfunnsvitere. Universitetsforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Brent jord: langsiktige politiske konsekvenser av nedbrenning og tvangsevakuering i Nord-Troms og Finnmark. Tidsskrift for samfunnsforskning. 79-101.
 • Vis forfatter(e) (2020). Responsibility considerations and the design of health care policies: a survey study of the Norwegian population. HEC Forum.
 • Vis forfatter(e) (2019). Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? Et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 123-139.
 • Vis forfatter(e) (2017). Democracy and the demand for government redistribution: A survey analysis. European Journal of Political Research. 829-844.
 • Vis forfatter(e) (2016). Velferdssjåvinisme i Norge? Et listeeksperiment. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 122-141.
 • Vis forfatter(e) (2016). Municipal services within the framework of Local Agenda 21. A comparison between Norway and Spain. European Review of Service Economics and Management. 115-147.
 • Vis forfatter(e) (2016). Intra-EU Labour Migration and Support for the Norwegian Welfare State. European Sociological Review. 691-703.
 • Vis forfatter(e) (2012). Cross-Border Coordination Activities in Central Government Administration - Combining Organizational Conditions and Individual Features. Public Organization Review. 367-382.
 • Vis forfatter(e) (2011). Explaining Media Attention for Norwegian MPs:A New Modelling Approach. Scandinavian Political Studies. 226-249.
 • Vis forfatter(e) (1999). The impact of parties, economic growth, and public sector expansion: A comparison of long-term dynamics in the Scandinavian and Anglo-American democracies. European Journal of Political Research. 199-223.
 • Vis forfatter(e) (1999). Regjeringers vekst og fall. En teoretisk gjennomgang og en empirisk kartlegging. Tidsskrift for samfunnsforskning. 63-86.
 • Vis forfatter(e) (1998). The referendum-election nexus : an aggregate analysis of Norwegian voting behaviour. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 77-94.
 • Vis forfatter(e) (1998). The Referendum-Election Nexus: an Aggregate Analysis of Norwegian Voting Behaviour. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 77-94.
 • Vis forfatter(e) (1998). The Referendum-Election Nexus: an Aggregate Analysis of Norwegian Voting Behaviour. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 77-94.
 • Vis forfatter(e) (1997). The Open Politiconomy: A Dynamic Analysis of Social Democratic Popularity and Economic Policies in Scandinavia. British Journal of Political Science.
 • Vis forfatter(e) (1997). The Electoral Effect of Party Leader Approval in Norway. Scandinavian Political Studies.
 • Vis forfatter(e) (1996). Voter turnout in Norway: Time, Space and Causality. Scandinavian Political Studies. 379-400.
 • Vis forfatter(e) (1994). Tolking av fraksjonsmjerknader: Noen merknader. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 51-65.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2013). Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Working across boundaries: Collegial administration in central government - scope, variation and effects. 8. 8. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009-2010. Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet - Arbeidslivsfag. 05. 05. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Does place matter? A study of Norwegian local party support. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Diversity, uniformity and urban political participation. 04. 04. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Contextualizing candidate popularity: An analysis of the 2007 Norwegian local elections. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) (2008). To valg med ny personvalgordning - Kontinuitet eller endring? 9. 9. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Ny personvalgordning og hva så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i 2003. 8. 8. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Immigrant turnout in the Norwegian 2021 parliamentary election: The impact of Neibhbourhoods.
 • Vis forfatter(e) (2020). The distinct attitudes of China’s Communist Party members.
 • Vis forfatter(e) (2018). Give, but Not Take: Attitudes toward Redistribution among China’s Communist Party Members.
 • Vis forfatter(e) (2017). Give but not take: How China’s Communist Party members think about inequality and redistribution.
 • Vis forfatter(e) (2016). What Chinese Think about Inequality and Redistribution and the Influence of Party Membership .
 • Vis forfatter(e) (2013). Service Satisfaction in a New Empirical Perspective: The Case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2010). Working across boundaries: Collegial admijistration in central government - scope, variation amnd effects.
 • Vis forfatter(e) (2010). Boundary spanning activities. Collegial central government admministration - a multi-level analysis.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2007). Skandaler i norsk politikk.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1995). Økonomiske effekter av valg og regjeringsskifter. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). "Aktiv dødshjelp - passiv politikk". En studie av Norge og Nederland.
 • Vis forfatter(e) (2005). Econometrics of Wrath. Estimating the impacts of the economy and terrorism on Israeli government popularity.
 • Vis forfatter(e) (2005). EU Citizens and European Central Bank Support - An Individual-level analysis.
 • Vis forfatter(e) (2004). Whence Reform? A two-level analysis of Common Agricultural Policy Reform 1983-2003.
 • Vis forfatter(e) (2004). Skatt og sosialdemokrati i en global økonomi. En empirisk analyse av 16 vesteuropeiske land i perioden 1985-2004.
 • Vis forfatter(e) (2004). Parti, velgere, media og politikk. Innflytelse på Stortingets dagsorden gjennom representasjon og agendasetting 1985-2001.
 • Vis forfatter(e) (2004). Explaining economic growth in Central and Eastern Europe. A panel data approach.
 • Vis forfatter(e) (2004). Det personlige vinklingspress. En innholdsanalyse av norske og svenske avisers dekning av politiske valgkamper i tidsrommet 1953-1998.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). Økonomi og Europeisk integrasjon: En tidsserieanalyse av den norske EU-opinionen i perioden 1992-2005.
 • Vis forfatter(e) (2006). Party systems and political corruption. A multivariate analysis of 70 democracies.
 • Vis forfatter(e) (2006). Koalisjonsregjeringer og policy effekt. En komparativ analyse av 12 demokratier 1968-1998.
 • Vis forfatter(e) (2006). A third image challenge to democratic peace. An interaction analysis of the cold war effect.
 • Vis forfatter(e) (2005). Predicting the 2004 US Presidential Election.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hva kan forklare konkurranseutsetting i norske kommuner. En kvanitativ analyse.
 • Vis forfatter(e) (2005). Exploring the effects of political regimes on international migration: a quantitative analysis.
 • Vis forfatter(e) (2005). Does the European Central Bank Matter? An analysis of convergence of inflation rates.
 • Vis forfatter(e) (2005). Does Oil prevent Democracy? Explaining the Democratic Development in Azerbaijan: a Comparative Approach.
 • Vis forfatter(e) (2005). Avhengighet som utvikling? Afrikanske staters rolle i kampen mot HIV/AIDS.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Tyskernes «brente jords taktikk» i Nord-Norge fikk langsiktige politiske konsekvenser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2005). "Når angrep blir et forsvar. En kritikk av Helleviks "Kritikk". Tidsskrift for samfunnsforskning. 554-564.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Automated analysis of Norwegian text.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Accountability Function witin a One-party Regime: The Case of China's Local People's Congress.
 • Vis forfatter(e) (1993). Økonomiske effekter av valg og regjeringsskifter.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Kommuner, kommunestørrelse og tilfredshet med velferdsstatens tjenester. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Do the Media Set the Agenda of Parliament or Is It the Other Way Around? Agenda Interactions between MPs and Mass Media. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tilfredshet med kommunale tjenester: spiller partipolitikken noen rolle? 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). The people and structure solution? Collegial administration in Norway. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Do Mediated Political Scandals Affect Party Popularity in Norway?
 • Vis forfatter(e) (2007). "Candidate Popularity in the 2003 Norwegian municipal elections: Preference votes counts but parties decide". 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Partier, regjeringer og økonomisk utvikling. 24 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Storbyprosjektet (ledet av Rokkansenteret)

Stortingspolitikere og medier (datainnsamling pågår)