Hjem
Olav Tore Grønlies bilde

Olav Tore Grønlie

Professor emeritus, historie
 • E-postTore.Gronlie@uib.no
 • Telefon+47 954 94 820
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Styrings- og forvaltningshistorie
 • Helse- og medisinhistorie
 • Industri- og næringspolitikk
 • Lokalt og regionalt selvstyre

Sentralt i forskningsfeltet styrings- og forvaltningshistorie står Stortingets historie, sentraladministrasjonens historie, forholdet mellom politikk og forvaltning og styring og forvaltning av fristilte statsinstitusjoner. I helse- og medisinhistorie er arbeidet konsentrert om sykehushistorie; institusjonalisering og institusjonssystemer i sykehussektoren - i Norge og europeisk komparativt - og styring og forvaltning av sykehus, herunder sykehusreformer de siste tiår. I industri- og næringspolitikk ligger hovedvekten på styring av statlige selskaper og foretak, i lokalt og regionalt selvstyre på velferdspolitikk. Tyngden av forskningen ligger i tiden etter 1945.

 

Bøker
 • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 sider. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 sider. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2009. Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag. 187 sider. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Grønlie, Tore. 2009. Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bind I, Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980. Fagbokforlaget. 484 sider. ISBN: 978-82-450-0895-1.
 • Grønlie, Tore; Flo, Yngve. 2009. Sentraladministrasjonens hitorie etter 1945, bind II, Den nye staten? Tiden etter 1980. Fagbokforlaget. 527 sider. ISBN: 978-82-450-0896-8.
 • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Flo, Yngve. 2007. Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen. 160 sider. ISBN: 978-82-7128-436-7.
 • Grønlie, Tore. 2000. Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget. 366 sider. ISBN: 82-7674-571-7.
 • Grønlie, Tore. 2000. Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-571-7.
 • Grønlie, Tore. 1999. Forvaltning for politikk. Norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget. 342 sider. ISBN: 82-7674-571-7.
Tidsskriftartikler
 • Grønlie, Olav Tore. 2017. Politikkens retrett og statens fragmentering - eller politisering og integrasjon? Et gjensyn med Makt- og demokratiutredningen 1998 - 2003. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 33. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2017-02-05
 • Grønlie, Olav Tore. 2017. Norges Bank - og andre "uavhengige" statsinstitusjoner. Historisk Tidsskrift. 96: 336-347. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-04-05
 • Grønlie, Olav Tore. 2015. Politisering og integrasjon - forvaltningspraksis og reglement gjennom to mannsaldre. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 2: 83-94.
 • Grønlie, Olav Tore; Heidar, Knut. 2014. Er Stortingets makt undervurdert? VG : Verdens gang. Publisert 2014-10-03.
 • Grønlie, Tore. 2011. Slagstads politiserende embetsmenn. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 3. 220-226.
 • Grønlie, Tore. 2010. Det lokale i det nasjonale. Glimt fra Ranas nasjonale historie. Årbok for Rana : med omliggende distrikter. XLIII: 72-82.
 • Grønlie, Tore. 2006. Hydro-modellen. Nytt Norsk Tidsskrift. 2: 159-165.
 • Grønlie, Tore. 2006. Norwegian general hospitals, 1970-2002: County ownership - An interlude between welfare localism and state direction. Medical history. 50: 189-208.
 • Grønlie, Tore. 2004. Fra velferdskommune til velferdsstat - hundre års velferdsvekst fra lokalisme til statsdominans. Historisk Tidsskrift. 83: 633-649.
 • Grønlie, Tore; Grøndahl, Øyvind. 2004. From the Swedish Ideal to EU Direction: Scandinavian Central-State Administative Reform in the 1980s and 1990s, in a Post-1945 Perspective. Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte. 16: 151-196.
 • Grønlie, Tore. 2003. Fra entreprenørskap til avkastningskrav. Statens eierengasjement i næringsvirksomhet 1945-2003. Eierberetning for 2002 for Nærings- og handelsdepartementet. 43-46.
Rapporter/avhandlinger
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 sider.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore. 2007. Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. Rokkansenteret, Bergen. 200 sider.
 • Grønlie, Tore; Aas, Mikkel Hovden. 2007. Forvaltningspolitisk utvikling i OECD 1978-1993, med blikk på Norge.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 214 sider.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rapport - Rokkansenteret. 10-2005. Rokkansenteret, Bergen. 175 sider.
 • Grønlie, Tore. 2005. Departement og direktorat i norsk styrings- og forvaltningshistorie. Riksarkivaren, Oslo. 5 sider.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 174 sider.
 • Grønlie, Tore. 1989. Statsdrift : staten som industrieier i Norge 1945-1963.
Bokkapitler
 • Grønlie, Olav Tore. 2017. På parti med historien. Sentralstatlig styrings- og forvaltningsreform 1945-1955. Kapittel 2, sider 33-55. I:
  • Ryymin, Teemu. 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget. 325 sider. ISBN: 978-82-15-02908-5.
 • Grønlie, Olav Tore. 2014. Fra eksil til politikkens sentrum? Et storting under press. Kapittel, sider 21-49. I:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 sider. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Grønlie, Olav Tore. 2014. De folkevalgte slår tilbake. Kapittel, sider 50-90. I:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 sider. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Grønlie, Olav Tore. 2014. På offensiven. Kapittel, sider 91-111. I:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 sider. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Grønlie, Olav Tore. 2014. Et storting i tvil om seg selv. Kapittel, sider 112-132. I:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 sider. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingsregjereri eller tilbaketrekning? Kapittel, sider 133-168. I:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 sider. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Grønlie, Olav Tore. 2014. Tendenser i vår egen tid. Kapittel, sider 170-190. I:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 sider. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Grønlie, Olav Tore. 2014. Linjer i folkets styre. Kapittel, sider 191-196. I:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 sider. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Grønlie, Olav Tore. 2014. Helsereformer. Søkeord. I:
  • Godal, Anne Marit. 2014. Store norske leksikon, snl.no (2014). Store norske leksikon AS. 160000 sider.
 • Grønlie, Olav Tore. 2014. Et storting under press. Kapittel, sider 29-49. I:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 sider. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Grønlie, Olav Tore; Heidar, Knut. 2014. Mellom to jubileer - Stortingets historie 1964 - 2014. Kapittel, sider 11-20. I:
  • Narud, Hanne Marthe; Heidar, Knut; Grønlie, Olav Tore. 2014. Stortingets historie 1964-2014. Fagbokforlaget. 608 sider. ISBN: 978-82-450-1586-7.
 • Grønlie, Olav Tore. 2013. En generasjon med sterk og stabil økonomisk vekst. Kap. 21, sider 329-341. I:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 sider. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Grønlie, Olav Tore. 2013. Samarbeids- og forhandlingsstaten. 20, sider 309-326. I:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 sider. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Grønlie, Olav Tore. 2013. Inn i velferdssamfunnet. Ksp. 22, sider 343-355. I:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 sider. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Grønlie, Olav Tore. 2013. En kulturell rikssamling. Kap. 23, sider 357-364. I:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 sider. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Grønlie, Olav Tore. 2013. Norge - nølende internasjonalist og marin ekspansjonist. Kap. 24, sider 367-385. I:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 sider. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Grønlie, Olav Tore. 2013. Den nye staten? Kap. 25, sider 387-405. I:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 sider. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Grønlie, Olav Tore. 2013. På velstandstoppen. Kap. 26, sider 407-424. I:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 sider. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Grønlie, Olav Tore. 2013. Velferdsstaten - krise eller triumf? Kap. 27, sider 427-444. I:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 sider. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Grønlie, Olav Tore. 2013. Et globalisert Norge? Kap. 28, sider 447-471. I:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 sider. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Grønlie, Olav Tore. 2013. Tiden etter 1945 i perspektiv - brudd eller kontinuitet? 19, sider 301-307. I:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 sider. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Olav Tore. 2013. Landet, folket og staten - Et innledende riss. Introduksjon, sider 13-22. I:
  • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget. 569 sider. ISBN: 978-82-15-01714-3.
 • Grønlie, Tore. 2010. General hospital services for rural and peripheral areas of Norway 1920-1950. Chapter 11, sider 183-199. I:
  • Andresen, Astri; Barona, Josep L.; Cherry, Steven. 2010. Making a new countryside : health policies and practices in European history ca. 1860-1950. Peter Lang Publishing Group. 209 sider. ISBN: 978-3-631-59653-1.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2009. Histories of medical institutions. 1, sider 7-12. I:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2009. Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag. 187 sider. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Grønlie, Tore. 2009. Modern Scandinavian hospital history in recent Norwegian research. 3, sider 32-42. I:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu. 2009. Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag. 187 sider. ISBN: 978-82-7099-562-2.
 • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Skålevåg, Svein Atle; Ryymin, Teemu; Hubbard, William H. 2008. Introduction. Innledning, sider 7-13. I:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 sider.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore. 2007. Travellers and travels of health: from inspiration to adaption. Artikkel. I:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore. 2007. Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. Rokkansenteret, Bergen. 200 sider.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore. 2007. Introduction. Introduksjonskapittel, sider . I:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore. 2007. Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. Rokkansenteret, Bergen. 200 sider.
 • Grønlie, Tore. 2007. Velferdshistorie. Underkapittel, sider 58-59. I:
  • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Flo, Yngve. 2007. Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen. 160 sider. ISBN: 978-82-7128-436-7.
 • Grønlie, Tore. 2007. Femti år for historie. Kapittel, sider 7-45. I:
  • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Flo, Yngve. 2007. Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen. 160 sider. ISBN: 978-82-7128-436-7.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Introduction: Medical Science, Culture, and Politics. introduction, sider 7-12. I:
  • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 214 sider.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Introduction. Introduction, sider . I:
  • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rapport - Rokkansenteret. 10-2005. Rokkansenteret, Bergen. 175 sider.
 • Byrkjeflot, Haldor; Grønlie, Tore. 2005. Det regionale helseforetaket - mellom verlferdslokalisme og sentralstatlig styring. Kapittel 11, sider 198-218. I:
  • Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie. 2005. Helse-Norge i støpeskjeen. Søkelys på sykehusreformen. Fagbokforlaget. 245 sider. ISBN: 82-450-0255-0.
 • Grøndahl, Øyvind; Grønlie, Tore. 2005. Politikk og forvaltning i Skandinavis. Ministerstyre, dualisme eller "ja takk, begge deler"? Kapitel 9, sider 214-238. I:
  • Ronit, Karsten; Rothstein, Bo. 2005. Den politiske forvaltning. Historiske spor i nutidens bureaukrati. 281 sider. ISBN: 87-91522-01-3.
 • Grønlie, Tore. 2005. Hospital Sector Structure and Organization in Britain and Norway - Contributions Towards a Comparative Study. Kapittel 12, sider 147-163. I:
  • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore. 2005. Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rapport - Rokkansenteret. 10-2005. Rokkansenteret, Bergen. 175 sider.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Introduction: Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Ch. 1, sider 5-8. I:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 174 sider.
 • Grønlie, Tore. 2004. Norwegian general hospitals 1970-2002: County ownership - an interlude between welfare localism and state direction. Kapittel 4, sider 33-54. I:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 174 sider.
 • Grønlie, Tore. 2001. Varige spenninger i styrings- og forvaltningspolitikken. Kapittel, sider 39-66. I:
  • Tranøy, Bent Sofus; Østerud, Øyvind. 2001. Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-28116-5.
 • Grønlie, Tore. 2001. Varige spenninger i styrings- og forvaltningspolitikken. kapittel, sider 39-66. I:
  • Tranøy, Bent Sofus; Østerud, Øyvind. 2001. Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-28116-5.
 • Grønlie, Tore. 2001. Mellom politikk og marked - organisering av statlig næringsdrift. Kapittel, sider 301-332. I:
  • Tranøy, Bent Sofus; Østerud, Øyvind. 2001. Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-28116-5.
 • Grøndahl, Øyvind; Grønlie, Tore. 2000. Mellom politikere og byråkrater. 327-342. I:
  • Grønlie, Tore. 2000. Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-571-7.
 • Grønlie, Tore. 2000. Forvaltningens politisering. Politikk og utvikling 1945-1980. 41-66. I:
  • Grønlie, Tore. 2000. Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-571-7.
 • Grønlie, Tore. 2000. Nytt apparat for en ny politikk. Reformiver 1945-1948. 67-96. I:
  • Grønlie, Tore. 2000. Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-571-7.
 • Grønlie, Tore. 2000. Statlig eierskap - hvem styrer statsselskapene? I:
  • Engelstad, T. 2000. Eierskap og makt - konferanserapport. Rapportserien. 11. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003, Oslo.
 • Grønlie, Tore; Geithus, T. 2000. Statssekretær og departementsråd. Nye toppstillinger i departementene 1945-1975. 139-162. I:
  • Grønlie, Tore. 2000. Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-571-7.
 • Grønlie, Tore; Haaland, Torstein O. 2000. Tema, tradisjoner og perspektiver. 11-40. I:
  • Grønlie, Tore. 2000. Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-571-7.
 • Grønlie, Tore; Håland, A-M Andersen; Solhaug, L.; Tafjord, B. 2000. Forvaltning ved lov.Rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 181-214. I:
  • Grønlie, Tore. 2000. Forvaltning for politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-571-7.
 • Håland, Ann-Mari Andersen; Solhaug, Linda; Tafjord, Bjørn; Grønlie, Tore. 1999. Forvaltning ved lov : rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. 181-214. I:
  • 1999. Forvaltning for politikk : norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget. 34 sider.
 • Tafjord, Bjørn Gunnar; Grønlie, Tore. 1999. Forvaltning ved lov: rettssikkerhet og demokrati 1945-1970. laerebok, sider 181-215. I:
  • 1999. Forvaltning for Politikk: norsk forvaltningspolitikk etter 1945. Fagbokforlaget. 35 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • «Velstands-Norge. Fra 1945 til våre dager», tiden etter 1945 (s. 297- s. 471), i: Helle Knut, Ståle Dyrvik, Edgar Hovland og Tore Grønlie: Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager, Oslo 2013, Universitetsforlaget.
 • «Slagstads politiserende embetsmenn», i: Nordisk Administrativt tidsskrift 3, 2011.  
 • “General Hospital Services for Rural and Peripheral Areas of Norway 1920-1950”, in: Andresen, A., Josep L. Barona and Steven Cherry, eds.: Making a New Countryside. Health Policies and Practices in European History ca. 1860-1950, Frankfurt am Main 2010, Peter Lang.
 • Ekspansjonsbyråkratiets tid 1945-1980, Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bd. I, Bergen 2009, Fagbokforlaget.
 • Den nye staten? Tiden etter 1980, Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bd. II, sammen med Yngve Flo, Bergen 2009, Fagbokforlaget.
 • “Modern Scandinavian Hospital History in recent Norwegian Research”, in: Andresen, A., W. Hubbard and T. Ryymin, eds:  Health Care Systems and Medical Institutions, Oslo 2009, Novus.
 • Historie som historie. Historisk institutt, Universitetet i Bergen 1957-2007, sammen med Astri Andresen og Yngve Flo, Bergen 2007, Universitetet i Bergen.
 • «Hydro-modellen», i: Nytt Norsk Tidsskrift, 2/2006.
 • “Norwegian general hospitals 1970 – 2002: County ownership – an interlude between welfare localism and state direction”, in: Medical History, vol. 50, 2, 2006.
 • «Politikk og forvaltning i Skandinavia. Ministerstyre, dualisme eller 'ja takk, begge deler'?» i: Ronit, K. og B. Rothstein, Den politiske forvaltning. Historiske spor i nutidens bureaukrati, festskrift til professor Tim Knudsen, sammen med Øyvind N. Grøndahl, København 2005, Københavns Universitet, Forlaget Politiske Studier.
 • “Hospital Sector Structure and Organization in Britain and Norway. Contributions towards a Comparative Study”, in: Andresen, A., K.T. Elvbakken and T. Grønlie eds.: Prevention, Health Propaganda and the Organization of Hospitals, Bergen 2005, Rokkansenteret Report 10.
 •  “From the Swedish Ideal to EU Direction: Scandinavian Central-State Administrative Reform in the 1980s and 1990s, in a Post-1945 Perspective”, in: Jahrbuch für Europäische Verwaltungsgeschichte 16, sammen med Øyvind N. Grøndahl, Baden-Baden 2004, Nomos.
 • «Fra velferdskommune til velferdsstat – hundre års velstandsvekst fra lokalisme til statsdominans», i: Historisk Tidsskrift 4/2004.

Stortingets historie 1964-2014

Prosjektet er initiert av Stortingets presidentskap og er et samarbeidsprosjekt mellom 17 forskere ved universiteter og forskningsinstitutter. Jeg er forfatter av en kronologisk orientert oversikt over Stortingets historie fra 1945 til 2014 - "Til forsvar for folkestyret" - og redaktør for boken sammen med Knut Heidar og Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo.  Boken ble lansert i Gamle Festsal ved UiO 14. oktober, og i Litteraturhuset i Bergen 27. oktober, og gjenstand for et seminar i lagtingssalen i Stortinget 4. november.