Hjem
 • E-postTore.Lunde@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 55
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Postboks 7806
  5020 Bergen
  Rom 
  653
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Konkurranse- og marknadsrett

Kjenneteiknsrett

Formuerett

Tingsrett

Bl.a.:

Bøker
 • Lunde, Tore; Michaelsen, Terje Lundby. 2019. Markedsføringsloven med kommentarer, 3. utgave. Gyldendal Akademisk. 592 sider. ISBN: 9788205506589.
 • Lunde, Tore; Mestad, Ingvild; Michaelsen, Terje Lundby. 2015. Markedsføringsloven med kommentarer, 2. utgave. Gyldendal Juridisk. 426 sider. ISBN: 9788205451254.
 • Lunde, Tore; Mestad, Ingvild; Michaelsen, Terje Lundby. 2010. Markedsføringsloven med kommentarer. Gyldendal Akademisk. 315 sider. ISBN: 978-82-05-39667-8.
 • Lunde, Tore. 2007. Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv. Fagbokforlaget. 178 sider. ISBN: 978-82-450-0679-7.
 • Høivik, Knut; Lunde, Tore; Truyen, Filip; Tørum, Amund Bjøranger. 2006. HÅKONARMÅL 2006. 74 sider. ISBN: 978-82-7960-001-5.
 • Lilleholt, Kåre; Borvik, Bjørnar; Høivik, Knut; Lunde, Tore; Vogt, Edvard; Bjørkly, Tarjei Ytrehus; Tørum, Amund Bjøranger. 2004. Håkonarmål 2004. 69 sider. ISBN: 82-7960-030-2.
 • Lunde, Tore. 2001. God forretningsskikk næringsdrivande imellom. Fagbokforlaget. 643 sider. ISBN: 82-7674-705-1.
Tidsskriftartikler
 • Lunde, Tore. 2016. Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Boikottloven. Hovedrevisjon. Norsk Lovkommentar. 9 sider. Publisert 2016-05-09.
 • Lunde, Tore. 2016. Arbeidsgivar sitt "særlige behov for vern mot konkurranse". Tidsskrift for forretningsjus. 22: 252-278. doi: 10.18261/issn.0809-9510-2016-04-01
 • Lunde, Tore; Gran, Morten. 2016. Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Markedsføringsloven. Hovedrevisjon. Norsk Lovkommentar. 60 sider. Publisert 2016-02-11.
 • Lunde, Tore. 2015. An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets), COM(2013) 813. Protection of trade secrets in Norway in the light of the proposed Directive. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 1. 127-137.
 • Lunde, Tore. 2015. Book review: Kadir Baş: "The Substantive Appraisal of Joint Ventures under the EU Merger Control Regime", (Wolters Kluwer Law & Business, 2015, 226 pp., hardback, ISBN: 978-90-411-5816-1). European Competition Law Review. 36: 406-408.
 • Lunde, Tore. 2015. "Innhaldsreklame kan koste pressa dyrt". Bergens Tidende. 44-44. Publisert 2015-08-27.
 • Lunde, Tore. 2014. Book review: Michael J. Frese: Sanctions in EU Competition Law. Principles and Practice (Hart Publishing 2014, 284 pp. hardback). European Competition Law Review. 35: 515-517.
 • Lunde, Tore. 2013. Bokanmeldelse: Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. Gyldendal, Oslo 2012. 342 sider pluss sammendrag og registre. Tidsskrift for rettsvitenskap. 1. 271-277..
 • Lunde, Tore. 2012. Urimeleg handelspraksis utan grenser. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 1. 23-44.
 • Lunde, Tore; Borvik, Bjørnar. 2012. Herman Watzingers skjebne. Kan "Kon-Tiki"-filmen forbys? Bergens Tidende. 7-del 2. Publisert 2012-09-05.
 • Lunde, Tore. 2011. Produktetterlikning og internasjonal privatrett. Kommentar til Høyesteretts kjennelse av 21. juni 2011, Rt. 2011 s. 897 (Würth). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 6. 583-587..
 • Lunde, Tore. 2011. Fra norsk rettspraksis - presentasjon av Høyesteretts kjennelse inntatt i Rt 2011 s. 897 (Wurth). NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 6. 579-582..
 • Lunde, Tore. 2011. Ulovlege bygg må rivast. Bergens Tidende. 55. Publisert 2011-05-28.
 • Lunde, Tore. 2011. Pålegg om stans, opphør eller retting av ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven :. Tidsskrift for eiendomsrett. 7: 43-70.
 • Lunde, Tore. 2010. Bokanmeldelse av Harald Irgens-Jensen: Bedriftens hemmelighet – og rettighet? Immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett. Tidsskrift for rettsvitenskap. 4-5. 861-865.
 • Lunde, Tore. 2010. Nynorsk på marknadsrettens område, I: Gunnar O. Hæreid, Kåre Lilleholt, Ingvild Risnes Skeie og Merete Tollefsen (red.), Mål og rett - Juristmållaget 75 år. Skriftserien Institutt for privatrett. 182: 107-109.
 • Lunde, Tore. 2010. Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven (Harald Evensen og Eivind Sæveraas (red.)), bokanmeldelse. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 7. 442-445.
 • Lunde, Tore. 2009. Aktuell immaterialrett (bokomtale), Aase Gundersen og Are Stenvik (red.), Oslo 2008. Tidsskrift for forretningsjus. 2. 215-227.
 • Lunde, Tore. 2007. Ansvar for juridiske personars interne sakskostnader. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 1. 21-32.
 • Lunde, Tore. 2006. Rettslege grenser for samanlikning av prisnivå i daglegvarebransjen. Tidsskrift for forretningsjus. 4. 217-230.
 • Lunde, Tore. 2005. Urimeleg handelspraksis - harmonisering av god forretningsskikk-standarden i forbrukarforhold. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 178-189.
 • Lunde, Tore. 2005. Handheving av strøkservituttar - presumsjon for bortfall? Tidsskrift for eiendomsrett. 171-180.
 • Lunde, Tore. 2002. Gjeld det i norsk konkurranserett ei plikt til å gi konkurrentar tilgang til essensielle fasilitetar? Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 1. 20-30.
 • Lunde, Tore. 2002. Rettsvern i nordisk rett for idrettsarrangement, konkurransar og liknande hendingar som eignar seg for utsending eller referat gjennom radio eller i TV. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 2. 103-115.
 • Lunde, Tore. 2001. Fotball til folket? Dagens næringsliv. 47. Publisert 2001-09-19.
 • Lunde, Tore. 1998. Gjeld reglane om «TRIPs-grensekontroll» også handlingar i strid med god forretningsskikk, jf. marknadsføringslova § 1? NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 445-454.
 • Lunde, Tore. 1997. Garanti for sakskostnader i sivile saker. Tidsskrift for rettsvitenskap. 460-494.
 • Lunde, Tore. 1996. Kan konkursboets omstøtelseskrav avhendes? Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 244-258.
Rapporter/avhandlinger
 • Teigum, Siri; Lunde, Tore; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Widme, Nils-Ola; Laastad, Karin Stakkestad; Ulvin, Åse. 2014. NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda. Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker. NOU - Norges offentlige utredninger. 2014: 11. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Informasjonsforvaltning, Oslo. 155 sider.
 • Lunde, Tore. 2010. Digital Content Services for Consumers - National Report (Norway) to the Centre for the Study of European Contract Law. Answers to Questionnaire Digital Content Services for Consumers. The Executive Agency for Health and Consumers, the Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) and the Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, Amsterdam/Brussel. 17 sider.
 • Lunde, Tore. 2007. Forholdet mellom EØS-avtalen og restriksjoner i markedsføringsloven mot salgsfremmende tiltak. Utredning for Barne- og likestillingsdepartementet oktober 2007. Barne- og likestillingsdepartementet, Oslo. 49 sider.
 • Lunde, Tore. 2006. Rapport fra granskningskommisjon oppnevnt av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar 2006 (kommisjon bestående av Anders Ekbom (leder), Gro E M Helgesen, Aage Tverdal, Stein Emil Vollset og Tore Lunde). Granskingskommisjonen oppnevnt av av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Universitetet i Oslo 18. januar 2006, Oslo. 147 sider.
 • Lunde, Tore. 2001. God forretningsskikk næringsdrivende imellom. Det juridiske fakultet, Bergen. 661 sider.
Bokkapitler
 • Lunde, Tore. 2017. Applying the UCP Directive in Practice: The Norwegian Experience. Kapittel 9, sider 187-200. I:
  • Bernitz, Ulf; Heide-Jørgensen, Caroline. 2017. Marketing and Advertising Law in a Process of Harmonization. Hart Publishing Ltd. 266 sider. ISBN: 978-1-50990-067-1.
 • Lunde, Tore; Bratholm, Anders; Lassen, Birger Stuevold. 2014. Personlighetens rettsvern. kapittel, sider 100-109. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2014. Knophs oversikt over Norges rett. 737 sider. ISBN: 978-82-15-01992-5.
 • Lunde, Tore; Lassen, Birger Stuevold. 2014. Konkurranse- og markedsføringsrett. kapittel, sider 489-504. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2014. Knophs oversikt over Norges rett. 737 sider. ISBN: 978-82-15-01992-5.
 • Bratholm, Anders; Stuevold Lassen, Birger; Lunde, Tore. 2009. § 15. Personlighetens rettsvern v/Tore Lunde. X, sider 96-105. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 sider. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Stuevold Lassen, Birger; Lunde, Tore. 2009. § 94. Noen hovedlinjer i markedsføringsretten v/Tore Lunde. XXII, sider 633-639. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 sider. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Stuevold Lassen, Birger; Lunde, Tore. 2009. § 95. Generalklausulen v/Tore Lunde. XXII, sider 639-644. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 sider. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Teigum, Siri; Lunde, Tore. 2009. § 93. Konkurransebegrensningsrett v/Tore Lunde. XXII, sider 625-633. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 sider. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Lunde, Tore; Nergård, Gry. 2008. Kommentarer til lov om markedsføring og kontroll med avtalevilkår av 9. juni 1972 nr. 31. §§ 1, 6-9 og 17-20. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Lunde, Tore. 2007. Global konkurranserett? 7. artikkel, del I, sider 86-96. I:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 sider. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Lunde, Tore. 2006. Exit agentrettsleg integrasjonskriterium? art. 3, sider 32-39. I:
  • Høivik, Knut; Lunde, Tore; Truyen, Filip; Tørum, Amund Bjøranger. 2006. HÅKONARMÅL 2006. 74 sider. ISBN: 978-82-7960-001-5.
 • Lunde, Tore. 2005. Kommentar til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr. 47 § 1. Bind 1, sider 1031-1034. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Lunde, Tore. 2005. Kommentar til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 16. juni 1972 nr. 47 §§ 6-9). Bind 1, sider 1037-1040. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Lunde, Tore. 2004. Idrettsreglement og konkurranserett. 41-46. I:
  • Lilleholt, Kåre; Borvik, Bjørnar; Høivik, Knut; Lunde, Tore; Vogt, Edvard; Bjørkly, Tarjei Ytrehus; Tørum, Amund Bjøranger. 2004. Håkonarmål 2004. 69 sider. ISBN: 82-7960-030-2.
 • Lunde, Tore. 2002. Mishald av bu- og driveplikt som grunnlag for odelsløysing. 377-384. I:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 sider. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Lunde, Tore. 1998. Strandhogg i strandretten - særleg om utfyllingsretten til strandeigaren. Festskriftartikkel, sider 731-747. I:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 sider. ISBN: 82-419-0234-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

1 Bøker:

"Markedsføringsloven med kommentarer" (Tore Lunde, Terje Lundby Michaelsen), 3. utgave

- Gyldendal 2019 (587 s.)

"Markedsføringsloven med kommentarer" (Tore Lunde, Ingvild Mestad, Terje Lundby Michaelsen), 2. utgave

- Gyldendal Juridisk 2015 (425 s.)

"Markedsføringsloven med kommentarer" (Tore Lunde, Ingvild Mestad, Terje Lundby Michaelsen)

- Gyldendal Akademisk 2010 (315 s.)

"Distribusjonsavtaler i konkurranserettsleg perspektiv"

- Fagbokforlaget 2007 (178 s.)

"God forretningsskikk næringsdrivande imellom"

- Fagbokforlaget 2001 (publisert versjon av juridisk dr. avhandling, 643 sider)

"God forretningskikk næringsdrivande imellom"

- dr. avhandling, Bergen 2000

2 Artikler og andre publikasjoner:

Arbeidsgivar sitt "særlige behov for vern mot konkurranse"

- i Tidsskrift for Forretningsjus 2017 ca 20 s.

 

Applying the UCP Directive in Practice: The Norwegian Experience

- i Ulf Bernitz/Caroline Heide-Jørgensen (red.): Marketing and Advertising Law in Process of Harmonisation, Hart Publishing ISBN 9781509900671 s. 187-200 (under publisering, mai 2017).

Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Boikottloven. Hovedrevisjon 2016.

Norsk Lovkommnetar/Gyldendal Rettsdata - Markedsføringsloven. Hovedrevisjon 2016 (v/Tore Lunde/Morten Grandal)

An overview of the draft Directive on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets), COM(2013) 813. Protection of trade secrets in Norway in the light of the proposed Directive.

- i NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd 2015 (1) s. 124-134

Book review: Michael J. Frese: Sanctions in EU Competition Law. Principles and Practice (Hart Publishing 2014, 284 pp. hardback).

- i European Competition Law Review 2014; Volum 35.(10) s. 515-517.

Bokomtale av Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett. Gyldendal, Oslo 2012.

- i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 s. 271-277.

Urimeleg handelspraksis utan grenser

- Lov og Rett 2012 s. 23-44

Pålegg om stans, opphør eller retting av ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven

- Tidsskrift for Eiendomsrett 2011 s. 43-70

Nynorsk på marknadsrettens område

i Festskrift til Juristmållaget 2010

 

Norsk Lovkommentar, medforfattar til kommentarer til ny markedsføringslov 2009.

Norsk Lovkommentar, medforfattar til revisjon av kommentarer 2005 og 2008 til markedsføringslova 1972

 

Revisjon av tre kapitler i Knophs Oversikt over Norges Rett, 13. utgave 2009;

-§ 15 Personlighetens rettsvern, (Anders Bratholm, Birger Stuevold Lassen, Tore Lunde)

-§ 93 Konkurransebegrensningsrett, (Birger Stuevold Lassen, Tore Lunde)

-§ 94 Noen hovedlinjer i markedsføringsretten og (Birger Stuevold Lassen, Tore Lunde)

-§ 95 Generalklausulen (Siri Teigum, Tore Lunde)

 

Bokomtale av "Aktuell immaterialrett", Aase Gundersen og Are Stenvik (red.), Oslo 2008.

- iTidsskrift for forretningsjus 2009 (2) s. 215-227

 

"Global konkurranserett"

- i "Rett og toleranse", Festskrift til Helge Johan Thue 2007 s. 86-96.

"Ansvar for juridiske personars interne sakskostnader"

- i Lov og Rett 2007 s. 21-32.

"Rettslege grenser for prissamanlikning"

- i Tidsskrift for Forretningsjus 2006 s. 217-230

"Exit agentrettsleg integrasjonskriterium"?

- i Håkonarmål 2006

"Handheving av strøkservituttar - presumsjon for bortfall?"

- i Tidsskrift for Eiendomsrett 2/2005 s. 171-180.

"Urimeleg handelspraksis - harmonisering av god forretningsskikk-standarden i forbrukarforhold"

- i Lov og Rett 2005 s. 178-189.

"Idrettsreglement og konkurranserett"

- Håkonarmål 2004 s. 41-46.

"Rettsvern i nordisk rett for idrettsarrangement, konkurranser og liknande hendingar som eignar seg for utsending eller referat gjennom radio eller i TV"

- Lov og Rett 2002 s. 103-115, publisert versjon av prøveforelesning, for den juridiske doktorgrad 12. januar 2001, oppgitt emne.

"Gjeld det i norsk konkurranserett ei plikt til å gi konkurrentar tilgang til essensielle fasilitetar?"

- Lov og Rett 2002 s. 20-30, publisert versjon av prøveforelesning for den juridiske doktorgrad 12. januar 2001, sjølvvalt emne.

"Mishald av bu- og driveplikt som grunnlag for odelsløysning"

- i Nybrott og odling, Festskrift til Nils Nygaard, Bergen 2002. s. 377-384.

"Gjeld reglane om «TRIPs-grensekontroll» også handlingar i strid med god forretningsskikk, jf. marknadsføringslova § 1?"

- i Nordisk Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1998 s. 445-454.

"Strandhogg i strandretten - særleg om utfyllingsretten til strandeigaren"

- i Stat, politikk og folkestyre, Festskrift til Per Stavang 1998 s. 731-747.

"Garanti for sakskostnader i sivile saker"

- i Tidsskrift for Rettsvitenskap (TfR) 1997 s. 460-494.

"Odelsrettsleg «skifte av tilhøva»"

- i Jubileumsfestskrift til Jussformidlingen 1997 s. 41-52.

"Kan konkursboets omstøtelseskrav avhendes?"

- i Lov og Rett 1996 s. 244 -258.