Hjem
Tore Skodvins bilde

Tore Skodvin

Førsteamanuensis
 • E-postTore.Skodvin@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 54
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
  Rom 
  2G3a (2032)
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Overflate-og kolloidkjemi

Partikkeldannelse i surfaktantsystemer og emulsjoner

Underviser p.t KJEM100 (Kjemi i naturen) (Fra H-2011). Om våren underviser jeg "Eksperimentelle  teknikker i fysikalsk kjemi" (KJEM319)

Har tidligere undervist kursene Overflate- og kolloidkjemi (KJEM214), Kjemisk Termodynamikk (KJEM210) og  "Nanoprosesser og Nanomaterial" (NANO200).

Masteroppgaver blir gitt innen følgende forskningsområder:

 Nano-partikler fra surfaktantsystemer og andre kolloidale systemer

I kolloidale systemer vil kjemiske reaksjoner (som f.eks utfelling av partikulært materiale) være bestemt bl.a. av størrelsen på de kolloidale domenene. Svært ofte vil partikler som dannes være såkalte nanopartikler. Ved å bruke surfaktanter kan vi få en rekke ulike typer surfaktantaggregater som er i den kolloidale størrelsesorden.

Problemstillinger som kan være aktuelle:

 • Kartlegging av surfaktantsystemer som kan være aktuelle som "matriser" for partikkeldannelse; Hvilke materiale kan dannes i systemene?
 • Reaksjoner i mikroemulsjoner (en type surfaktantsystem); hvordan kontrollere partikkelstørrelsen?
 • Reaksjoner i mikroemulsjoner; ulike strategier for reduksjon av metall-ioner
 • "Gjenbruk" av mikroemulsjoner, kan samme surfaktantsystem brukes flere ganger for en gitt partikkelsyntese?
 • "Nano-emulsjoner" som reaksjonsmedium

Surfaktantssystemene og nanopartikler kan bl.a. bli karakterisert med dynamisk lysspredning (partikkelstørrelse, oveflateladning m.m). Også andre eksperimentelle teknikker som rheologi, Langmuir-Blodgett-deponering, elekronmikroskopi m.m. vil være aktuelle.

Titler på tidligere gitte masteroppgaver/hovedfagsoppgaver

 • Vann i silikonolje, dielektriske egenskaper : innvirkning av flokkulering, viskositet og dråpestørrelse 
 • Framstilling av polyamidmikrokaplser, og studiet av disse ved hjelp av FTIR og scanning elektronmikroskopi
 • Gasshydratstudier: Adsorbsjon av kjemikalier (inhibitorer) på hydrat­over­flater og dielektrisk karakterisering av hydrat­dannelses­prosessen 
 • Hausmannite as an Alternative Weighting Agent in Oil Based Drilling Fluids
 • An Investigation of Formation Damage Mechanisms of Oil Based Drilling Fluids

 • An experimental study of the formation of silver nanoparticles from microemulsions
   
 • Evaluering av kompatibilitet av parenterale smerteblandinger ved hjelp av Tyndall-metoden

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Fluorescence intensity and fluorescence lifetime measurements of various carbon dots as a function of pH. Scientific Reports.
 • Vis forfatter(e) (2020). 9-Acridinemethanamine and Acridine-9-Carboxaldehyde as Potential Fluorescence Lifetime pH Indicators. Journal of Fluorescence. 901-906.
 • Vis forfatter(e) (2019). The use of surfactant-filled mesoporous silica as an immobilising medium for a fluorescence lifetime pH indicator, providing long-term calibration stability. RSC Advances. 37241-37244.
 • Vis forfatter(e) (2019). Impact of fish protein concentrate on apparent viscosity and physical properties of soy protein concentrate subjected to thermomechanical treatment. Journal of Food Engineering. 34-43.
 • Vis forfatter(e) (2019). A broad-range fluorescence lifetime pH sensing material based on a single organic fluorophore. Journal of Fluorescence. 1125-1131.
 • Vis forfatter(e) (2013). Characterization of carbon black modified by maleic acid. Frontiers of Materials Science. 302-307.
 • Vis forfatter(e) (2011). Effect of subcooling and amount of hydrate former on formation of cyclopentane hydrates in brine. Desalination. 268-274.
 • Vis forfatter(e) (2009). Optical monitoring of low-field magnetophoretic separation of particles. Measurement Science and Technology. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Agglomeration and Sedimentation of TiO2 Nanoparticles in Cell Culture Medium. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 83-87.
 • Vis forfatter(e) (1999). Emulsions characterized by means of time domain dielectric measurements (TDS). Technical applications. Journal of Dispersion Science and Technology. 921-943.
 • Vis forfatter(e) (1998). Stability of Water-in-Crude Oil Emulsions: Role Played by the State of Solvation of Asphaltenes and by Waxes. Journal of Dispersion Science and Technology. 339-368.
 • Vis forfatter(e) (1997). Colloid chemistry and modern instrumentation in offshore petroleum production and transport. Colloids and Surfaces. 593-607.
 • Vis forfatter(e) (1996). Models for the dielectric properties of flocculated emulsions. Journal of Colloid and Interface Science. 190-198.
 • Vis forfatter(e) (1996). Dielectric spectroscopy on w/o emulsions under influence of shear forces. Colloid and Polymer Science. 754-762.
 • Vis forfatter(e) (1994). Water-in-crude oil emulsions form the Norwegian continental shelf. Part IX. A dielectric spectroscopic characterization of authentic as well as model systems. Journal of Colloid and Interface Science. 43-50.
 • Vis forfatter(e) (1994). Dielektrisk spektroskopi og flerfasestrømning. Kjemi. 12-16.
 • Vis forfatter(e) (1994). Dielectric spectroscopy and emulsions a theoretical and experimental approach. Journal of Dispersion Science and Technology. 401-421.
 • Vis forfatter(e) (1994). Dielectric properties of w/o emulsions under flow. Journal of Dispersion Science and Technology. 423-448.
 • Vis forfatter(e) (1994). A time domain dielectric spectroscopy study of some model emulsions and liquid margarines. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 75-82.
 • Vis forfatter(e) (1993). Dielektrisk Spektroskopi og Flerfasestrømning. Kjemi. 12-16.
 • Vis forfatter(e) (1992). Dielectric Properties of 1-alcohol/Hydrated Copper Nitrate/Tetraethyl Orhtosilicate Solutions. Journal of Physical Chemistry. 8578-8581.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Øl, Champagne og Kaffe - Inspirasjon for nanoteknologer?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Quantification of Fluorescence Intensity and Fluorescence Lifetime of Various Carbon Dots as a Function of pH.
 • Vis forfatter(e) (2022). Nanoteknologi og Biofouling.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fluorescence Intensity and Fluorescence Lifetime Measurements of Various Carbon Dots as a Function of pH presented with Background Information on the Development of a Novel, Affordable, Compact, and Stable Optical pH-sensor for Long-term Seawater Monitoring Applications.
 • Vis forfatter(e) (2003). Forskningen ved Senter for Integrert Petroleumsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2001). Suspensions of Aqueous Core Microcapsules - Application as "Model" W/O-Emulsions?
 • Vis forfatter(e) (2000). Dielektrisk spektroskopi og vann-i-olje emulsjoner.
 • Vis forfatter(e) (1999). Gas hydrates in offshore oil production.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2018). Thermal and rheological properties of fish feed protein ingredients.
 • Vis forfatter(e) (1995). Dielectric properties of flocculated water-in-oil emulsions.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (1998). Dielectric Properties of W/O Emulsions and Particulate Suspensions. 28 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2001). Formation of Gas hydrates in stationary and flowing W/O emulsions. 18. I:
  • Vis forfatter(e) (2001). Encyclopedic Handbook of Emulsion Technology.
 • Vis forfatter(e) (2001). Dielectric Spectroscopy on Emulsions and Related Colloidal Systems- A Review. 121. I:
  • Vis forfatter(e) (2001). Encyclopedic Handbook of Emulsion Technology.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2023). Fluorescence Emission and Fluorescence Lifetime Measurements of Five Carbon Dots as a Function of pH.
 • Vis forfatter(e) (2022). Carbon Dots as Fluorescent pH-sensing Materials.
 • Vis forfatter(e) (2009). Characterization of surfactant systems containing Fe(II) and Fe(III) and the formation of magnetic particles.
 • Vis forfatter(e) (2001). (Aqueous core)Microcapsule Suspensions and W/O-Emulsions. Comparison of Dielectric Properties.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Vijayshankar Asokan, Pawel Kosinski, Tore Skodvin, Velaug Myrseth
Characterization of carbon black modified by maleic acid
Frontiers of Materials Science, 2013, Volume 7(3) p.302-7

Corak, D., Barth, T., Høiland, S., Skodvin, T., Larsen, R., Skjetne, T.
Effect of subcooling and amount of hydrate former on formation of cyclopentane hydrates in brine.
Desalination, 2011, Volume 278 (1-3) p. 268-74

Allouni, Zouhir Ekeland; Cimpan, Mihaela Roxana; Høl, Paul Johan; Skodvin, Tore; Gjerdet, Nils Roar.
Agglomeration and Sedimentation of TiO2 Nanoparticles in Cell Culture Medium. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2009 ;Volum 68.(1) s. 83-87

Helseth, Lars Egil; Skodvin, Tore.
Optical monitoring of low-field magnetophoretic separation of particles. Measurement science and technology 2009 ;Volum 20.(9)

Skodvin, Tore
Characterization of surfactant systems containing Fe(II) and Fe(III) and the formation of magnetic particles. 13th IACIS International Conference on Surface and Colloid Science; 2009-06-14 - 2009-06-19 (Poster)

Feldman, Yuri; Skodvin, Tore; Sjöblom, Johan. 
Dielectric Spectroscopy on Emulsions and Related Colloidal Systems- A Review. I: Encyclopedic Handbook of Emulsion Technology. Marcel Dekker 2001 ISBN 0-8247-0454-1. s. 121-

Skodvin, Tore
(Aqueous core)Microcapsule Suspensions and W/O-Emulsions. Comparison of Dielectric Properties. XV Conference, European Colloid and Interface Society; 2001-09-16 - 2001-09-21

Skodvin, Tore
Formation of Gas hydrates in stationary and flowing W/O emulsions. I: Encyclopedic Handbook of Emulsion Technology. Marcel Dekker 2001 ISBN 0-8247-0454-1. s. 18-

Skodvin, Tore
Suspensions of Aqueous Core Microcapsules - Application as "Model" W/O-Emulsions?. Surfaktanter i Teknikens Tjänst; 2001-12-14 - 2001-12-16

Skodvin, Tore
Dielektrisk spektroskopi og vann-i-olje emulsjoner. surfaktanter i teknikens tjänst; 2000-04-13 - 2000-04-14

Sjøblom, J.; Førdedal, H.; Skodvin, Tore; Gestblom, B.. 
Emulsions characterized by means of time domain dielectric measurements (TDS). Technical applications. Journal of Dispersion Science and Technology 1999 ;Volum 20.(3) s. 921-943

Skodvin, Tore
Gas hydrates in offshore oil production. [Mangler data]; 1999

Mouraille, O.; Skodvin, Tore; Sjöblom, Johan; Peytavy, J.L.. 
Stability of Water-in-Crude Oil Emulsions: Role Played by the State of Solvation of Asphaltenes and by Waxes. Journal of Dispersion Science and Technology 1998 ;Volum 19.(2&3) s. 339-368

Sjöblom, Johan; Pettersen, B.H.; Skodvin, Tore. 
Dielectric Properties of W/O Emulsions and Particulate Suspensions. I: Handbook on Ultrasonic and dielectric characterization. : American Ceramic Society 1998 s. 47-74

Sjöblom, Johan; Skodvin, Tore; Holt, Ø.; Nilsen, F.P.. 
Colloid chemistry and modern instrumentation in offshore petroleum production and transport. Colloids and Surfaces 1997 ;Volum A123-124. s. 593-607

Skodvin, Tore; Sjøblom, Johan. 
Dielectric spectroscopy on w/o emulsions under influence of shear forces. Colloid and Polymer Science 1996 ;Volum 274. s. 754-762

Skodvin, Tore; Sjøblom, Johan. 
Models for the dielectric properties of flocculated emulsions. Journal of Colloid and Interface Science 1996 ;Volum 182. s. 190-198

Skodvin, Tore
Dielectric properties of flocculated water-in-oil emulsions.. Bergen: Department of Chemistry, University of Bergen 1995 (ISBN 82-7406-011-3) 1 s.

Jacobsen, T.; Skodvin, Tore; Sjöblom, J.. 
Dielektrisk spektroskopi og flerfasestrømning. Kjemi 1994 ;Volum 9. s. 12-16

Sjöblom, J.; Skodvin, Tore; Jakobsen, T.; Dukhin, S. S.. 
Dielectric spectroscopy and emulsions a theoretical and experimental approach. Journal of Dispersion Science and Technology 1994 ;Volum 15. s. 401-421

Skodvin, Tore; Jakobsen, [Mangler fornavn]; Sjöblom, J.. 
Dielectric properties of w/o emulsions under flow. Journal of Dispersion Science and Technology 1994 ;Volum 15. s. 423-448

Skodvin, Tore; Sjöblom, J.; Sæten, J. O.; Wärnheim, T.; Gestblom, B.. 
A time domain dielectric spectroscopy study of some model emulsions and liquid margarines. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 1994 ;Volum 83. s. 75-82

Skodvin, Tore; Sjöblom, J.; Sæten, O.; Urdahl, O.; Gestblom, B.. 
Water-in-crude oil emulsions form the Norwegian continental shelf. Part IX. A dielectric spectroscopic characterization of authentic as well as model systems. Journal of Colloid and Interface Science 1994 ;Volum 166. s. 43-50

Jakobsen, T.; Skodvin, Tore; Sjøblom, J.. 
Dielektrisk Spektroskopi og Flerfasestrømning.. Kjemi 1993 ;Volum 9. s. 12-16

Sjøblom, Johan; Skodvin, Tore; Selle, M. H.; Sæten, Jens Olav; Friberg, S. E.. 
Dielectric Properties of 1-alcohol/Hydrated Copper Nitrate/Tetraethyl Orhtosilicate Solutions.. J Phys Chem 1992 ;Volum 96. s. 8578-8581
 

Teksten på genseren er kanskje litt vanskelig å lese, men det står altså  "I am a CHEMIST. To save time, let's just assume that I'm never wrong.