Hjem
Tore Vagn Lids bilde

Tore Vagn Lid

Gjesteforsker
 • E-postTore.Lid@uib.no
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Sentralt i min forskning står relasjonen dramaturgi og filosofi, med fokus på metodiske og vitenskapsteoretiske utvekslinger og produktive grensesnitt mellom kunst og akademia. 

Til dette ligger en vitenskapsteoretisk diskusjon av begrepet/fenomenet «kunstnerisk forskning» («artistic research»): Hvordan begrunner den kunstneriske forskningen (og de nye kunstneriske forskerutdannelsene) sin vitenskapelighet opp mot tradisjonell akademisk forskning? Og hvilke muligheter åpnes i og med estetiske praksiser som går utenfor, eller utfordrer tradisjonelle akademiske metoder og (dramaturgiske) rammebetingelser for kunnskapsproduksjon og formidling? 

Pågående forskningsprosjekt:

 • "Unntakstilstandens dramaturgi" (2018-2021)
 • "Analogiseringen av det digitale" (2020-2021)

Her prøves dramaturgisk og estetisk teori mot konkrete kunstneriske erfaringer og metoder. Målet er å kunne bidra til en bedre forståelse av unntakstilstand som begrep og fenomen. Sentralt i disse undersøkelsene ligger forestillingskomplekset "03.08.38 Tilstander av unntak". Parallelt med dette arbeidet ligger en medial- og fenomenologisk diskusjon av den digitaliserings-prosessen som under Covid-19 har «tvunget seg på» kunsten generelt og scenekunst spesielt. 

Se programmet her.

Se tildelingsbrevet her.

Minnene lyver. Hvordan var egentlig 22. juli 2011? - Nyhetssak i Dagsavisen, 30. mai 2021

Til Utøya med 22. juli-stykke - Nyhetssak i Bergensavisen 26. mai 2021

Premiere: Refleksiv dramaturgi - Scenisk-digital boklansering - 31. januar 2021

Pågående forskningsprosjekt:

 • "Unntakstilstandens dramaturgi" (2018-2021)
 • "Analogiseringen av det digitale" (2020-2021)

Her prøves dramaturgisk og estetisk teori mot konkrete kunstneriske erfaringer og metoder. Målet er å kunne bidra til en bedre forståelse av unntakstilstand som begrep og fenomen. Sentralt i disse undersøkelsene ligger forestillingskomplekset "03.08.38 Tilstander av unntak". Parallelt med dette arbeidet ligger en medial- og fenomenologisk diskusjon av den digitaliserings-prosessen som under Covid-19 har «tvunget seg på» kunsten generelt og scenekunst spesielt. 

Se programmet her.

Se tildelingsbrevet her.