Hjem
Torgeir Skorgens bilde

Torgeir Skorgen

Professor, Tysk
 • E-postTorgeir.Skorgen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 84 42
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2015. “Colonialism and the ‘Jewish Question’: Hannah Arendt and the Transformation of Anti-Semitism in NS-Literature”. Doksa. 16-28.
 • Vis forfatter(e) 2003. Filosofi og rasevitenskap. Norsk Filosofisk tidsskrift. 115-132.
 • Vis forfatter(e) 1996. Fabeltog på minelagde linjer: Essay om utopien som overskriding og undergraving. Vinduet. 48-53.
 • Vis forfatter(e) 1995. Halvdelen av livet. Om diktarfilosofen Friedrich Hölderlin. Vinduet. 16-22.
 • Vis forfatter(e) 1995. Den andre polen. Restar av eit uskrive dikt (spora opp hos Paul Celan og Paal-Helge Haugen). Vinduet. 43-48.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2016. Tematiske profilområde ved HF. .
 • Vis forfatter(e) 1995. "Der gemeinsame Gott". Die Figur der Krise und des Tragischen. Denkschritte auf Hölderlins Weg zur Elegie "Brot und Wein". .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Under hjulet. Taternes møte med det norske storsamfunnet.
 • Vis forfatter(e) 2003. Blant kortskaller og smalansikter.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2008. Frantz Fanon og Derek Walcott.
 • Vis forfatter(e) 2007. Wissenschaftliche Einleitung zum Thema deutsche und skandinavische Aufklärung im Vergleich.
 • Vis forfatter(e) 2007. Von Multikulturalismus zu Interkulturalismus: Mendelssohn, Herder und Norwegen.
 • Vis forfatter(e) 2007. Culture, History, Nation Building and Globalization: A dialogic Approach.
 • Vis forfatter(e) 2007. Culture, History, Nation Building and Globalization: A dialogic Approach.
 • Vis forfatter(e) 2006. Ibsen and Orientalism.
 • Vis forfatter(e) 2006. Blind spots of Enlightenment: On the anthropological foundations of cultural understanding in the philosophy of Moses Mendelssohn and Herder.
 • Vis forfatter(e) 2005. Om å si 'flerkulturelt' og mene 'norsk'. Innlegg ved Nordisk integrasjonskonferanse i Stavanger 6.-8. april 2005.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2019. Undergang og utopi : poesi i krisetider. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Vis forfatter(e) 2016. "Learning on the Border- Bakhtin and the Problem of Cultural Creativity", I: Social eksklusion, læring og forandring. Annette Bilfeldt, Iben Jensen og John Andersen (red.). Aalborg Universitetsforlag.
 • Vis forfatter(e) 2014. Europe and Its Interior Other(s). Aarhus Universitetsforlag.
 • Vis forfatter(e) 2012. The Borders of Europe. Hegemony, Aesthetics and Border Poetics. Aarhus Universitetsforlag.
 • Vis forfatter(e) 2006. Dialogens tenker - Nordiske perspektiver på Bakhtin. Scandinavian Academic Press.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2006. Hermeneutikk. En innføring. Spartacus.
 • Vis forfatter(e) 2002. Rasenes oppfinnelse. Rasetenkningens historie. Spartacus.
 • Vis forfatter(e) 2001. Hermeneutisk lesebok. Spartacus.
 • Vis forfatter(e) 2001. Herder & Humboldt: Språk og kultur / Language and Culture Herder and Humboldt: Language and Culture.
 • Vis forfatter(e) 1996. Innføring og kommentarar til: Friedrich H@øderlin: "Kom no eld!" Dikt i utval 1799-1806. Gjendikting og innføring. Det Norske Samlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2003. Lilla sjal rundt sterilisasjonslova. Syn og Segn. 4-13.
 • Vis forfatter(e) 2003. Lilla sjal rundt sterilisasjonslova. Syn og Segn. 4-13.
 • Vis forfatter(e) 1996. Guds gang over nasjonane: Individuell folkekarakter og framskridande humanitet som historiefilosofiske perspektiveringar hos den tidlege Herder. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 36-45.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2017. "Politisk selvforgiftning - om ressentiment", Dagbladet, den 25.04.2017 . Dagbladet. 30-31.
 • Vis forfatter(e) 2008. Fri oss fra rasetroen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) 2007. Mørk middelalder - for hvem? Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Demokrati som eksportvare. Bergens Tidende. 13.
 • Vis forfatter(e) 2007. Demokrati som eksportvare. Bergens Tidende. 13-13.
 • Vis forfatter(e) 2007. Budskapet fra Bagdad. Dagbladet. 56-56.
 • Vis forfatter(e) 2007. Blind på det ene øyet. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Fredsdirektøren og brannstifterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Blasfemi eller rasisme? Dagbladet. 1 sider.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2000. Der Frühling der Völker : Hölderlin: Nationalgeist und Geschichtspoetik : Strukturgeschichtliche Untersuchungen zur Konstruktion nationaler Identität.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2020. Rasismens historie i Norge.
 • Vis forfatter(e) 2020. Poesien skulle åpne for revolusjonen. Hölderlin 250 år.
 • Vis forfatter(e) 2020. Jeg elsker Linné, men jeg er også en lidenskapelig antirasist.
 • Vis forfatter(e) 2014. Researching the changing borders of Europe.
 • Vis forfatter(e) 2014. Europas grenser.
 • Vis forfatter(e) 2006. 'Ibsen ville ha likt en mørkhudet Peer Gynt', BT 14.01.2006.
 • Vis forfatter(e) 2006. 'Forfaller til showkultur [om Peer Gynt-oppsetningen i Kairo]' Dagens Næringsliv, 10.11.2006.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Vellykket jubileum - med bismak", Morgenbladet 10.-16.11.2006.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Kommer dialogen til unnsetning", Klassekampen 01.04.2006.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Fallgruver i integreringspolitikken".
 • Vis forfatter(e) 2006. "Bør ikke sees løsrevet" [om Bakhtin], Klassekampen 18.10.2006.
 • Vis forfatter(e) 2002. "Rasetroen lever i Norge. Språket må "vaskes", mener forfatter bak bok om norsk rasetenkning".
 • Vis forfatter(e) 2002. "Rase eller ikkje rase".
 • Vis forfatter(e) 2002. "Møte med kortskaller og langskaller i Romsdal amt".
 • Vis forfatter(e) 2002. "Den kortskalla høgreveljaren",.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2017. Debatt om bruk av kulturelle plagg (kulturell apropriasjon) i Dagsnytt 18.
 • Vis forfatter(e) 2006. Oppsunmmering av Ibsen-året 2006,Kulturbeitet P2, den 13.11.2006.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Hitlers herolder. Utopi og blodsmystikk i tysk og norsk NS-lyrikk. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Poetics of Resentment: Jews and Europeans in Nietzsche, Arendt, Kafka and Roth. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Protestantisk toleranse: Samvittighetsfrihet i Holbergs Niels Klim og Jødiske historier. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Introduction: European Notions of Identity and Otherness in Times of Crisis – Present and Past. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. "Guds Kiæledegge": Holbergs hellige jødisk historie og den sekulære etnografens blikk på jøder. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. The Notion of Europe, its Origins and Imaginaries. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Mozart's Opera The Abduction from the Seraglio and Bakhtin's Border Poetics. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Verdighetens oppfinnelse : kampen om humanismen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Wilhelm Dilthey - Livsytringens og åndsvitenskapenes hermeneutiker. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Redaktørenes forord. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Martin Heidegger - Eksistensens hermeneutikk. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Johann Martin Chladenius - Kontekst og synsvinkel som forutsetninger for en universal stedshermeneutikk. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Johann G. Herder - Kulturforskjellenes og den historiske fornuftens hermeneutiker. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Innledning: Kampen om forståelsen - et essay om hermeneutikkens brennende spørsmål og antihermeneutikkens problem. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Hans-Georg Gadamer - Fordommens produktive mening og forståelsens universalitet. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Fra multikulturalisme til interkulturell dialogisme: Herder, Ibsen og Bakhtin. 47 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. F.D.E. Schleiermacher - Funderingen av forståelsens uendelighet og av den moderne hermeneutikken som en allmenn kunstlære. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Clifford Geertz - Den tverrkulturelle forståelsens hermeneutiker. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 1995. Div. gjendiktingar av Friedrich Hölderlin. 4 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Rasisme. . I:
  • Vis forfatter(e) 1997. Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2016. Europas grenser: Voksende antisemittisme i Europa.
 • Vis forfatter(e) 2007. Religionskritikk og ideologi.
Oversatt bok
 • Vis forfatter(e) 2007. Den arabiske natta. Teaterstykke.
Webutstilling
 • Vis forfatter(e) 2020. Fortellinger om freden.
Forord
 • Vis forfatter(e) 2019. Poesi, krise, utopi. Et forord. 7-12.
Utstillingskatalog
 • Vis forfatter(e) 2012. Bokens folk. Jødiske-skandinavisk skriftkultur.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2019. Ressentiment og rasebiologi. Det 'jødiske spørsmålet' hos Heidegger og Günther. 531-556. I:
  • Vis forfatter(e) 2019. Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene. Dreyer Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) 2014. "Inventing Tolerance in Europe and Utopia: Inclusion and Exclusion". 93-110. I:
  • Vis forfatter(e) 2014. Europe and Its Interior Other(s). Aarhus Universitetsforlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.