Hjem
Torgeir Skorgens bilde

Torgeir Skorgen

Førsteamanuensis, Tysk
 • E-postTorgeir.Skorgen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 84 42
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Bøker
 • Skorgen, Torgeir. 2016. "Learning on the Border- Bakhtin and the Problem of Cultural Creativity", I: Social eksklusion, læring og forandring. Annette Bilfeldt, Iben Jensen og John Andersen (red.). Aalborg Universitetsforlag. 16 sider. ISBN: 9788771125825.
 • Skorgen, Torgeir; Holm, Helge Vidar; Lægreid, Sissel Tone Ågot. 2014. Europe and Its Interior Other(s). Aarhus Universitetsforlag. 216 sider. ISBN: 978877124128 0.
 • Holm, Helge Vidar; Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2012. The Borders of Europe. Hegemony, Aesthetics and Border Poetics. Aarhus Universitetsforlag. 282 sider. ISBN: 9788779345522.
 • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir. 2006. Dialogens tenker - Nordiske perspektiver på Bakhtin. Scandinavian Academic Press. 360 sider. ISBN: 82-304-0019-9.
 • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2006. Hermeneutikk. En innføring. Spartacus. 352 sider. ISBN: 82-430-0319-3.
 • Skorgen, Torgeir. 2002. Rasenes oppfinnelse. Rasetenkningens historie. Spartacus. 273 sider. ISBN: 82-430-0189-1.
 • Foss, Gunnar; Fuglseth, Kåre Sigvald; Gundersen, Olav; Trabant, Jürgen; Heinz, Marion; Haapamäki, Saara; Gustafsson, Martin; Kjørsvik, Øystein; Skorgen, Torgeir. 2001. Herder & Humboldt: Språk og kultur / Language and Culture Herder and Humboldt: Language and Culture. 220 sider. ISBN: 8276343724.
 • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2001. Hermeneutisk lesebok. Spartacus. 390 sider. ISBN: 82-430-0192-1.
 • Skorgen, Torgeir. 1996. Innføring og kommentarar til: Friedrich H@øderlin: "Kom no eld!" Dikt i utval 1799-1806. Gjendikting og innføring. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-4822-0.
Tidsskriftartikler
 • Skorgen, Torgeir. 2017. "Politisk selvforgiftning - om ressentiment", Dagbladet, den 25.04.2017. Dagbladet. 30-31. Publisert 2017-04-25.
 • Skorgen, Torgeir. 2015. “Colonialism and the ‘Jewish Question’: Hannah Arendt and the Transformation of Anti-Semitism in NS-Literature”. Doksa. 23: 16-28.
 • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir. 2008. Fri oss fra rasetroen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2008-03-03.
 • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir. 2007. Mørk middelalder - for hvem? Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2007-01-21.
 • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir. 2007. Blind på det ene øyet. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2007-01-27.
 • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir; Soltvedt, Lars Petter. 2007. Demokrati som eksportvare. Bergens Tidende. 13-13. Publisert 2007-06-12.
 • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir; Soltvedt, Lars Petter. 2007. Budskapet fra Bagdad. Dagbladet. 56-56. Publisert 2007-06-19.
 • Holm, Helge Vidar; Soltvedt, Lars Petter; Skorgen, Torgeir. 2007. Demokrati som eksportvare. Bergens Tidende. 13. Publisert 2007-06-12.
 • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir; Meyer, Siri. 2006. Blasfemi eller rasisme? Dagbladet. 1 sider. Publisert 2006-02-22.
 • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir; Ågotnes, Hans-Jakob. 2006. Fredsdirektøren og brannstifterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider. Publisert 2006-02-19.
 • Skorgen, Torgeir. 2003. Filosofi og rasevitenskap. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 115-132.
 • Skorgen, Torgeir; Angell, Svein Ivar. 2003. Lilla sjal rundt sterilisasjonslova. Syn og Segn. 109: 4-13.
 • Skorgen, Torgeir; Angell, Svein Ivar. 2003. Lilla sjal rundt sterilisasjonslova. Syn og Segn. 3. 4-13.
 • Skorgen, Torgeir. 1996. Fabeltog på minelagde linjer: Essay om utopien som overskriding og undergraving. Vinduet. 2: 48-53.
 • Skorgen, Torgeir. 1996. Guds gang over nasjonane: Individuell folkekarakter og framskridande humanitet som historiefilosofiske perspektiveringar hos den tidlege Herder. Replikk. vår: 36-45.
 • Skorgen, Torgeir. 1995. Halvdelen av livet. Om diktarfilosofen Friedrich Hölderlin. Vinduet. 3: 16-22.
 • Skorgen, Torgeir. 1995. Den andre polen. Restar av eit uskrive dikt (spora opp hos Paul Celan og Paal-Helge Haugen). Vinduet. 3: 43-48.
Rapporter/avhandlinger
 • Slaattelid, Rasmus Tore; Brautaset, Camilla; Sandin, Pär Ola; Gamlund, Espen; Rolvsjord, Randi; Skorgen, Torgeir; Jegerstedt, Kari. 2016. Tematiske profilområde ved HF. Det humanistiske fakultet., Bergen. 32 sider.
 • Skorgen, Torgeir. 2000. Der Frühling der Völker : Hölderlin: Nationalgeist und Geschichtspoetik : Strukturgeschichtliche Untersuchungen zur Konstruktion nationaler Identität. Germanistisches Institut, der Universität Bergen, Bergen. 360 sider.
 • Skorgen, Torgeir. 1995. "Der gemeinsame Gott". Die Figur der Krise und des Tragischen. Denkschritte auf Hölderlins Weg zur Elegie "Brot und Wein". Schriften des Germanistischen Inst. der Universität Bergen. [Mangler utgivernavn]. 140 sider.
Bokkapitler
 • Skorgen, Torgeir. 2017. The Poetics of Resentment: Jews and Europeans in Nietzsche, Arendt, Kafka and Roth. Kapittel, sider 80-96. I:
  • Vizureanu, Viorel; Serban, Oana; Lægreid, Sissel Tone Ågot. 2017. Bordering Europe. Our Marginal Others :Old and New. Perspectives from Literature, Philosophy, Art. Editura universitätii din bucuresti Bukarest. 200 sider. ISBN: 978 606 16 0956-7.
 • Holm, Helge Vidar; Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2014. Introduction: European Notions of Identity and Otherness in Times of Crisis – Present and Past. Innledning, sider 7-19. I:
  • Skorgen, Torgeir; Holm, Helge Vidar; Lægreid, Sissel Tone Ågot. 2014. Europe and Its Interior Other(s). Aarhus Universitetsforlag. 216 sider. ISBN: 978877124128 0.
 • Skorgen, Torgeir. 2014. Protestantisk toleranse: Samvittighetsfrihet i Holbergs Niels Klim og Jødiske historier. -, sider 345-363. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. 442 sider. ISBN: 978-82-304-0123-1.
 • Skorgen, Torgeir. 2014. "Guds Kiæledegge": Holbergs hellige jødisk historie og den sekulære etnografens blikk på jøder. -, sider 325-343. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. 442 sider. ISBN: 978-82-304-0123-1.
 • Skorgen, Torgeir. 2014. "Inventing Tolerance in Europe and Utopia: Inclusion and Exclusion". 4, sider 93-110. I:
  • Skorgen, Torgeir; Holm, Helge Vidar; Lægreid, Sissel Tone Ågot. 2014. Europe and Its Interior Other(s). Aarhus Universitetsforlag. 216 sider. ISBN: 978877124128 0.
 • Holm, Helge Vidar; Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2012. The Notion of Europe, its Origins and Imaginaries. Forord, sider 7-27. I:
  • Holm, Helge Vidar; Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2012. The Borders of Europe. Hegemony, Aesthetics and Border Poetics. Aarhus Universitetsforlag. 282 sider. ISBN: 9788779345522.
 • Skorgen, Torgeir. 2012. Mozart's Opera The Abduction from the Seraglio and Bakhtin's Border Poetics. -, sider 181-194. I:
  • Holm, Helge Vidar; Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2012. The Borders of Europe. Hegemony, Aesthetics and Border Poetics. Aarhus Universitetsforlag. 282 sider. ISBN: 9788779345522.
 • Skorgen, Torgeir. 2011. Verdighetens oppfinnelse : kampen om humanismen. 10, sider 205-224. I:
  • Øyen, Simen Andersen; Muftuoglu, Ingrid; Birkeland, Finn Ingar. 2011. Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn. Cappelen Damm AS. 253 sider. ISBN: 978-82-02-35942-3.
 • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir. 2006. Redaktørenes forord. Forord, sider 7-23. I:
  • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir. 2006. Dialogens tenker - Nordiske perspektiver på Bakhtin. Scandinavian Academic Press. 360 sider. ISBN: 82-304-0019-9.
 • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2006. Innledning: Kampen om forståelsen - et essay om hermeneutikkens brennende spørsmål og antihermeneutikkens problem. Innledning, sider 7-38. I:
  • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2006. Hermeneutikk. En innføring. Spartacus. 352 sider. ISBN: 82-430-0319-3.
 • Skorgen, Torgeir. 2006. Fra multikulturalisme til interkulturell dialogisme: Herder, Ibsen og Bakhtin. Kapittel, sider 27-74. I:
  • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir. 2006. Dialogens tenker - Nordiske perspektiver på Bakhtin. Scandinavian Academic Press. 360 sider. ISBN: 82-304-0019-9.
 • Skorgen, Torgeir. 2006. Johann Martin Chladenius - Kontekst og synsvinkel som forutsetninger for en universal stedshermeneutikk. Kapittel, sider 39-48. I:
  • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2006. Hermeneutikk. En innføring. Spartacus. 352 sider. ISBN: 82-430-0319-3.
 • Skorgen, Torgeir. 2006. Johann G. Herder - Kulturforskjellenes og den historiske fornuftens hermeneutiker. Kapittel, sider 49-72. I:
  • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2006. Hermeneutikk. En innføring. Spartacus. 352 sider. ISBN: 82-430-0319-3.
 • Skorgen, Torgeir. 2006. F.D.E. Schleiermacher - Funderingen av forståelsens uendelighet og av den moderne hermeneutikken som en allmenn kunstlære. Kapittel, sider 87-106. I:
  • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2006. Hermeneutikk. En innføring. Spartacus. 352 sider. ISBN: 82-430-0319-3.
 • Skorgen, Torgeir. 2006. Wilhelm Dilthey - Livsytringens og åndsvitenskapenes hermeneutiker. Kapittel, sider 127-142. I:
  • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2006. Hermeneutikk. En innføring. Spartacus. 352 sider. ISBN: 82-430-0319-3.
 • Skorgen, Torgeir. 2006. Hans-Georg Gadamer - Fordommens produktive mening og forståelsens universalitet. Kapittel, sider 219-245. I:
  • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2006. Hermeneutikk. En innføring. Spartacus. 352 sider. ISBN: 82-430-0319-3.
 • Skorgen, Torgeir. 2006. Clifford Geertz - Den tverrkulturelle forståelsens hermeneutiker. Kapittel, sider 323-341. I:
  • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2006. Hermeneutikk. En innføring. Spartacus. 352 sider. ISBN: 82-430-0319-3.
 • Skorgen, Torgeir. 2006. Martin Heidegger - Eksistensens hermeneutikk. Kapittel, sider 185-219. I:
  • Lægreid, Sissel Tone Ågot; Skorgen, Torgeir. 2006. Hermeneutikk. En innføring. Spartacus. 352 sider. ISBN: 82-430-0319-3.
 • Skorgen, Torgeir. 1995. Div. gjendiktingar av Friedrich Hölderlin. 319-322. I:
  • Fosse, Jon; Hovland, Ragnar; Jenssen, Eva; Kaldestad, Per Olav; Øglænd, Finn. 1995. Poetisk Modernisme. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-3823-3.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.