Hjem
 • E-postTorger.Kielland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 91
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  JUS-I
  5020 Bergen
  Rom 
  449
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Min forskning er primært rettet mot immaterialrett, med et spesielt fokus på immaterialrettigheter og informasjonsteknologi.

Jeg har tidligere skrevet doktoravhandling om "Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser", og arbeider for tiden blant annet med en bok om "Rettslige problemer ved åpen programvare".

Jeg er leder for Forskergruppe for informasjons- og innovasjonsrett.

Jeg er redaktør og bidragsyter til immaterialrettsbloggen Immaterialrettstrollet og immaterialrettspodcasten Huldrapodden (også tilgjengelig på Apple podcasts og Spotify).

Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering, utredning 2020

Immaterialrettens europeisering, bokkapittel 2019 (sammen med Tore Lunde og Knut Martin Tande)

Utviklingen i norsk opphavsrettslovgivning og praksis 2017–2019, NIR 2020 s. 29-45

Opphavsrettslige problemstillinger ved digitalisering av undervisning ved universitet og høyskoler, UiB 2018

Erstatningsbetingende medvirkning til patentinngrep, NIR 2018 s. 173-199

Kommentar til Høyesteretts dom i "Il Tempo Gigante-saken", NIR 2018 s. 415-431

Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser, Universitetsforlaget 2017

"Rettslige problemstillinger ved åpne programvarelisenser i norsk rett" i Lov og Rett 7/2007 s. 406-422

"Copyleft - en analyse av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett" i CompLex 7/2005

Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). UiB AI #7 Drømmer androider om digital opphavsrett? Om opphavsrett og frembringelser generert ved hjelp av kunstig intelligens.
 • Vis forfatter(e) (2021). Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser.
 • Vis forfatter(e) (2021). Opphavsrett og beskyttelse av dataprogrammer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Mediesitat – gjengivelse av åndsverk i media.
 • Vis forfatter(e) (2019). Utviklingen i norsk opphavsrettslovgivning og praksis 2017–2019.
 • Vis forfatter(e) (2015). Patenting Information Technology - A European perspective.
 • Vis forfatter(e) (2015). Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser.
 • Vis forfatter(e) (2015). Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser.
 • Vis forfatter(e) (2009). Towards a utility standard for patentability of software related inventions?
 • Vis forfatter(e) (2009). Opphavsrettslige aspekter ved bruk av musikk i dokumentarfilm.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Cand. Jur, Universitetet i Oslo, 2005

PhD, Universitetet i Bergen, 2014

Twitter