Hjem
 • E-postTorger.Kielland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 91+47 950 33 925
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  JUS-I
  5020 Bergen
  Rom 
  449
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Min forskning er primært rettet mot immaterialrett, med et spesielt fokus på immaterialrettigheter og informasjonsteknologi.

Jeg har tidligere skrevet doktoravhandling om "Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser", og arbeider for tiden blant annet med en bok om "Rettslige problemer ved åpen programvare".

Jeg er redaktør og bidragsyter til immaterialrettsbloggen Immaterialrettstrollet og immaterialrettspodcasten Huldrapodden (også tilgjengelig på Apple podcasts og Spotify).

Utviklingen i norsk opphavsrettslovgivning og praksis 2017–2019, NIR 2020 s. 29-45

Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering, utredning 2020

Immaterialrettens europeisering, bokkapittel 2019 (sammen med Tore Lunde og Knut Martin Tande)

Opphavsrettslige problemstillinger ved digitalisering av undervisning ved universitet og høyskoler, UiB 2018

Erstatningsbetingende medvirkning til patentinngrep, NIR 2018 s. 173-199

Kommentar til Høyesteretts dom i "Il Tempo Gigante-saken", NIR 2018 s. 415-431

Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser, Universitetsforlaget 2017

"Rettslige problemstillinger ved åpne programvarelisenser i norsk rett" i Lov og Rett 7/2007 s. 406-422

"Copyleft - en analyse av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett" i CompLex 7/2005

Vitenskapelig artikkel
 • 2018. Erstatningsbetingende medvirkning til patentinngrep. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 173-199.
Vitenskapelig foredrag
 • 2015. Patenting Information Technology - A European perspective.
 • 2015. Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser.
 • 2015. Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser.
 • 2009. Towards a utility standard for patentability of software related inventions?
 • 2009. Opphavsrettslige aspekter ved bruk av musikk i dokumentarfilm.
Kronikk
 • 2018. UiB-professor: De store endringene i opphavsretten skjer ikke på Løvebakken, men i Brussel. Dagens næringsliv.
 • 2015. «Potetgull» for populært. Dagens næringsliv. 1 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2020. Utviklingen i norsk opphavsrettslovgivning og praksis 2017–2019. 29-45.
 • 2018. Fra norsk rettspraksis: HR-2017-2165-A (Il Tempo Extra Gigante). 415-431.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Cand. Jur, Universitetet i Oslo, 2005

PhD, Universitetet i Bergen, 2014

Twitter