Hjem
 • E-postTorger.Kielland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 91+47 950 33 925
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  JUS-I
  5020 Bergen
  Rom 
  442
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Min forskning er primært rettet mot immaterialretten, med et spesielt fokus på immaterialrettigheter og informasjonsteknologi.

Jeg har tidligere skrevet doktoravhandling om "Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser", og arbeider for tiden blant annet med en bok om "Rettslige problemer ved åpen programvare".

JUS260-2-A Design- og patentrett

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Kielland, Torger. 2018. Erstatningsbetingende medvirkning til patentinngrep. NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. 173-199.
Rapport
 • Kielland, Torger. 2018. Opphavsrettslige problemstillinger ved digitalisering av undervisning ved universitet og høyskoler. .
Faglig foredrag
 • Lunde, Tore; Kielland, Torger. 2019. Faglig arrangør og vertskap for:.
 • Kielland, Torger. 2015. Varemerkeretten og nøytrale tobakkspakninger.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Nærland, Torgeir Uberg; Kielland, Torger. 2010. Opphavsrett og dokumentarfilmproduksjon: Hvordan kan sitatretten forstås og brukes?
 • Nærland, Torgeir Uberg; Kielland, Torger. 2010. Guidelines for how to the "right to quote" in Norwegian documentary film production.
Vitenskapelig foredrag
 • Kielland, Torger. 2015. Patenting Information Technology - A European perspective.
 • Kielland, Torger. 2015. Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser.
 • Kielland, Torger. 2015. Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser.
 • Kielland, Torger. 2009. Towards a utility standard for patentability of software related inventions?
 • Kielland, Torger. 2009. Opphavsrettslige aspekter ved bruk av musikk i dokumentarfilm.
Vitenskapelig monografi
 • Kielland, Torger. 2017. Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser.
Kronikk
 • Kielland, Torger. 2015. «Potetgull» for populært. Dagens næringsliv. 1 sider.
Doktorgradsavhandling
 • Kielland, Torger. 2014. Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Kielland, Torger; Lunde, Tore; Tande, Knut Martin. 2019. Immaterialrettens europeisering. 24 sider.
 • Kielland, Torger; Johansen, Stian Øby; Ellingsen, Hilde K. 2018. Norway. 9 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Kielland, Torger. 2018. Fra norsk rettspraksis: HR-2017-2165-A (Il Tempo Extra Gigante). 415-431.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Opphavsrettslige problemstillinger ved digitalisering av undervisning ved universitet og høyskoler, UiB 2018

"Erstatningsbetingende medvirkning til patentinngrep", NIR 2018 s. 173-199

Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser, Universitetsforlaget 2017

"Rettslige problemstillinger ved åpne programvarelisenser i norsk rett" i Lov og Rett 7/2007 s. 406-422

"Copyleft - en analyse av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett" i CompLex 7/2005

Cand. Jur, Universitetet i Oslo, 2005

PhD, Universitetet i Bergen, 2014

Twitter