Hjem
Torhild Thue Pedersens bilde

Torhild Thue Pedersen

Ph.d.-kandidat
 • E-posttorhild.pedersen@uib.no
 • Besøksadresse
  Jonas Liesvei 91
  5009 Bergen
  Rom 
  9. etg, Bygg for Biologiske Basalfag (BBB)
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Skiftarbeid og spesielt nattskift er assosiert med ulike helseplager, der søvnproblemer er mest uttalt. For lite søvn påvirker vår våkenhetsfunksjon, og evne til kognitiv ytelse og oppmerksomhet vil kunne bli redusert. Mitt PhD-prosjekt er translasjonelt og involverer simulert nattarbeid hos både rotter og mennesker. Jeg ønsker å undersøke hvordan nattarbeid påvirker våkenhetsfunksjon og kognitiv ytelse under nattskiftet, og søvnen etter arbeid. Jeg ønsker også se på hvordan ulike lysbetingelser under simulerte nattskift kan påvirke hjernens prosesseringsevne og søvnen etter nattskiftet.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Sleep homeostasis and night work: a polysomnographic study of daytime sleep following three consecutive simulated night shifts. Nature and Science of Sleep. 243-254.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bright light exposure during simulated night work improves cognitive flexibility. Chronobiology International. 948-963.
 • Vis forfatter(e) (2020). Role of nocturnal light intensity on adaptation to three consecutive night shifts: a counterbalanced crossover study. Occupational and Environmental Medicine. 249-255.
 • Vis forfatter(e) (2020). Cognitive function and brain plasticity in a rat model of shift work: role of daily rhythms, sleep and glucocorticoids. Scientific Reports.
 • Vis forfatter(e) (2020). Blue-enriched white light improves performance but not subjective alertness and circadian adaptation during three consecutive simulated night shifts. Frontiers in Psychology. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2020). Alerting and Circadian Effects of Short-Wavelength vs. Long-Wavelength Narrow-Bandwidth Light during a Simulated Night Shift. Clocks & Sleep. 502-522.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mathematical modeling of sleep state dynamics in a rodent model of shift work. Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms. 37-51.
 • Vis forfatter(e) (2017). No escaping the rat race: simulated night shift work alters the time-of-day variation in BMAL1 translational activity in the prefrontal cortex. Frontiers in Neural Circuits. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2016). Shift in food intake and changes in metabolic regulation and gene expression during simulated night-shiftwork: A rat model. Nutrients. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2016). A rodent model of night-shift work induces short-term and enduring sleep and electroencephalographic disturbances. Journal of Biological Rhythms. 48-63.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Reversal learning and working memory scanning task performance improve with bright light exposure during simulated night work: a counterbalanced crossover study.
 • Vis forfatter(e) (2019). Effects of Different Light Intensities on Adaptation to Simulated Night Shifts: A Randomized Counterbalanced Crossover Study.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Nattarbeid og den trøtte hjernen- kan lys hjelpe? SØVN. 30-33.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). NRK Hordaland Morgensending- Hvordan få sove i sommervarmen?
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). Prolonged photoperiod alters time in sleep and slow-wave activity. The impact of blue-enriched light.
 • Vis forfatter(e) (2018). Extending the photoperiod impacts circadian rhythmicity and gene expression in prefrontal cortex and retina- Impact of exposure to blue-enriched light. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Extended photoperiod alters sleep and expression of synaptic plasticity-associated genes. The impact of blue-enriched light.
 • Vis forfatter(e) (2018). Extended photoperiod alters circadian rhythmicity and expression of neuroplasticity markers. The impact of blue-enriched light.
 • Vis forfatter(e) (2018). Effects of bright light on sleepiness and cognitive performance during simulated night shift work.
 • Vis forfatter(e) (2018). Daytime sleep following night shifts- impact of light intensity.
 • Vis forfatter(e) (2018). Daytime sleep following bright light exposure during simulated night shift work.
 • Vis forfatter(e) (2018). Bright light exposure during simulated night shift work- impact on daytime sleep.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

No Escaping the Rat Race: Simulated Night Shift Work Alters the Time-of-Day Variation in BMAL1 Translational Activity in the Prefrontal Cortex. Marti AR, Patil S, Mrdalj J, Meerlo P, Skrede S, Pallesen S, Pedersen TT, Bramham CR, Grønli J. Frontiers in Neural Circuits, 2017 11(70). doi: 10.3389/fncir.2017.00070.

A rodent model of night-shift work induces short-term and enduring sleep and electroencephalographic disturbances. Grønli J, Meerlo P, Pedersen TT, Pallesen S, Skrede S, Marti AR, Wisor JP, Murison R, Henriksen TEG, Rempe MJ, Mrdalj J. J Biol Rhythm, 2017 Feb;32(1):48-63. doi: 10.1177/0748730416675460.

Shift in food intake and changes in metabolic regulation and gene expression during simulated night-shift work. A rat model. Marti AR, Meerlo P, Grønli J, van Hasselt SJ, Mrdalj J, Pallesen S, Pedersen TT, Henriksen TEG, Skrede S.Nutrients, 2016 Nov 8;8(11). doi: 10.3390/nu8110712