Hjem
Toril Ivarsøys bilde

Toril Ivarsøy

Seniorrådgiver, PERMISJON frem til 1. august 2022. Internasjonal koordinator
  • E-postToril.Ivarsoy@uib.no
  • Telefon+47 55 58 24 55+47 911 33 915
  • Besøksadresse
    Harald Hårfagresgt. 1
  • Postadresse
    Postboks 7805
    5020 BERGEN

PERMISJON FREM TIL 1. AUGUST 2022.

Internasjonalisering av studier og forskerutdanningen
Internasjonale relasjoner
Leder fakultetets nettverk for godkjenning av utenlandsk utdanning
Rådgiver for instituttene i saker om godkjenning av utenlansk utdanning
Tilrettelegging og organisering av studentmobilitet
Arbeid med cotutelleavtaler
Arbeid med internasjonale avtaler (Erasmus+/Bilaterale avtaler)

Cand. Philol. med hovedfag i russisk fra UiB, med fransk og litteraturvitenskap. Saksbehandling i offentlig forvaltning fra UiB.