Hjem
Torill Bogsnes Larsens bilde

Torill Bogsnes Larsen

Professor
 • E-postTorill.Larsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 98 26+47 415 01 127
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Implementering og evaluering av helsefremmende arbeid blant barn og unge
 • Sosial kompetanse i skolen
 • Fysisk aktivitet blant barn og unge  
 • Psykisk helse i skolen  
 • Positive youth development
 • Helsefremmende sykepleie  
 • Rehabilitering av unge voksne kreftoverlevere 

Folkehelse og helsefremmende arbeid

 

 

1. Vice president in the International Alliance for Child and Adolescent Mental Health in Schools Society. 2012- 2013

2. Research network for intervention research among children and adolescents’. Member from 2007

3. Social Influence Processes in Adolescent Health (SIPA) research group at the Department of Health   Promotion and Development at the University of Bergen. Member from 2002

4. Advisor for program developers at the NGO- Voksne for barn (Adult for children) from 2009

5. Member of the Health Directorate’s advisory group for mental health in schools. Member from 2010

6. Directorate of Educations research network for Social emotional learning and behavioral problems.Member from 2004

7. Member of the core development team for developing the international SMHILE (School Mental Health International Leadership Exchange) network to be launched in London in september

Pågående:

2013- 2016: Prosjekt leder: Evaluering av Drømmeskole programmet, på vegne av voksne for barn og helsedirektoratet

Tidligere:

2011-2012: Prosjekt leder: Pilot evalueringen av Drømmeskoleprogrammet på oppdrag fra Voksne for barn, og Helsedirektoratet.

2009- 2013: Prosjektleder: KaNo? Evaluering av et rehabiliteringsopplegg for unge kreftpasienter som er ferdigbehandlet for Kreft, i samarbeid med Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter.

2010- 2013: Medlem av det norske PAPA teamet og ansvarlig for den kvalitative evalueringen av den norske delen av PAPA Prosjektet. PAPA er et samarbeidsprosjekt mellom sentrale forskergrupper fra 8 universiteter i 8 land; France, Greece, Norway, Spain og UK. PAPA prosjektet er finansiert av  EU’s FP7 (Framework Program) og varte til oktober 2013.  

2007- 2010: Veider/prosjektleder for «Hjertesvikt og ernæring », et samarbeidsprosjekt mellom Betanien Diakonale Høgskole og Haukeland Sykehus.

2005- 2008: Ansvarlig for den kvalitative evalueringen av “Fysisk aktivitet og måltider i skolen” på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet