Hjem
 • E-postTormod.Boe@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 85
 • Besøksadresse
  Institutt for samfunnspsykologi
  Christiesgate 12
  5015 Bergen
  Rom 
  450
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Sosial ulikhet i psykisk helse

Epidemiologi

Psykometri

 

Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). The within-person relationship of school climate and mental wellbeing in adolescence.
 • Vis forfatter(e) (2022). Exploring Living Conditions in Low-income Families .
 • Vis forfatter(e) (2017). Sosiale helseforskjeller i psykisk helse blant barn og unge.
 • Vis forfatter(e) (2017). Innsatser mot barnefattigdom: Hva vet vi, og hvordan går vi videre?
 • Vis forfatter(e) (2016). Subjective economic status in adolescence: determinants and associations with mental health in Norwegian youth.
 • Vis forfatter(e) (2016). Economic volatility and adolescent mental health.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fattigdom og psykisk helse.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sosial ulikhet i psykisk helse hos barn og unge.
 • Vis forfatter(e) (2014). Low family income and behavior problems: Are children differentially susceptible?
 • Vis forfatter(e) (2012). The role of family characteristics in mediating the association between SES and mental health in childhood.
 • Vis forfatter(e) (2012). Childhood sleep problems and familial socioeconomic status.
 • Vis forfatter(e) (2011). Childhood sleep problems and familial socioeconomic status.
 • Vis forfatter(e) (2011). Childhood Sleep Problems and Familial Socioeconomic status.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sosioøkonomisk Status og Barns Mentale Helse: Resultat fra Barn i Bergen Studien.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2021). A Review of the Relationship Between Social Media Use and Online Prosocial Behavior Among Adolescents. Frontiers in Psychology. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Financial difficulties in childhood and adult depression in Europe. European Journal of Public Health. 96-101.
 • Vis forfatter(e) (2013). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Fem til Femten (5-15). PsykTestBarn. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents, 8-12 år (Brown ADD 8-12). PsykTestBarn. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Swanson, Nolan og Pelham vurderingsskala for lærere og foreldre - versjon IV (SNAP-IV). PsykTestBarn. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents, 3-7 år (Brown ADD Scales 3-7). PsykTestBarn. 3 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter