Hjem
 • E-postTormod.Boe@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 85+47 988 64 792
 • Besøksadresse
  Institutt for samfunnspsykologi
  Christiesgate 12
  5015 Bergen
  Rom 
  450
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Sosial ulikhet i psykisk helse

Epidemiologi

Psykometri

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. Holdninger til bruk av medisiner hos voksne med ADHD målt ved hjelp av Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ). Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 119-121.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Sosiale helseforskjeller i psykisk helse blant barn og unge.
 • Vis forfatter(e) 2017. Innsatser mot barnefattigdom: Hva vet vi, og hvordan går vi videre?
 • Vis forfatter(e) 2016. Subjective economic status in adolescence: determinants and associations with mental health in Norwegian youth.
 • Vis forfatter(e) 2016. Economic volatility and adolescent mental health.
 • Vis forfatter(e) 2015. Fattigdom og psykisk helse.
 • Vis forfatter(e) 2014. Sosial ulikhet i psykisk helse hos barn og unge.
 • Vis forfatter(e) 2014. Low family income and behavior problems: Are children differentially susceptible?
 • Vis forfatter(e) 2012. The role of family characteristics in mediating the association between SES and mental health in childhood.
 • Vis forfatter(e) 2012. Childhood sleep problems and familial socioeconomic status.
 • Vis forfatter(e) 2011. Childhood sleep problems and familial socioeconomic status.
 • Vis forfatter(e) 2011. Childhood Sleep Problems and Familial Socioeconomic status.
 • Vis forfatter(e) 2009. Sosioøkonomisk Status og Barns Mentale Helse: Resultat fra Barn i Bergen Studien.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2017. Financial difficulties in childhood and adult depression in Europe. European Journal of Public Health. 96-101.
 • Vis forfatter(e) 2013. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Fem til Femten (5-15). PsykTestBARN. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents, 8-12 år (Brown ADD 8-12). PsykTestBARN. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Swanson, Nolan og Pelham vurderingsskala for lærere og foreldre - versjon IV (SNAP-IV). PsykTestBARN. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Måleegenskaper ved den norske versjonen av Brown Attention-Deficit Disorder Scales for Children and Adolescents, 3-7 år (Brown ADD Scales 3-7). PsykTestBARN. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale – IV Hjemmeversjon (ADHD-RS-IV Hjemme). PsykTestBARN. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Måleegenskaper ved den norske versjonen av ADHD Rating Scale IV, Skoleversjon (ADHD-RS-IV Skole). PsykTestBARN. 7 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter