Hjem
 • E-postTorodd.Strand@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 62
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Bøker
 • Strand, Torodd. 2007. Ledelse, organisasjon og kultur. Fagbokforlaget. 617 sider. ISBN: 978-82-450-0424-3.
 • Strand, Torodd. 2001. Ledelse, organisajon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget 600s. Fagbokforlaget. 600 sider.
 • Morland, G.; Reimann, C.; Strand, Torodd; Skarphagen, H.; Banks, D.; Bjorvatn, Kjell; Hall, GEM; Siewers, U. 1996. The hydrochemistry of Norwegian bedrock groundwater - selected parameters (pH, F, Rn, U, Th, B, Na, Ca) in samples from Vestfold and Hordaland, Norway.
 • Morland, G.; Skarphagen, H.; Bjorvatn, Kjell; Hall, GEM; Siewers, U; Strand, Torodd. 1996. Grunnvannskvalitet i borebrønner i fjell fra områder nær Oslo og Bergen. 165 sider.
Tidsskriftartikler
 • Grendstad, Gunnar; Strand, Torodd. 1999. Organizational Types And Leadership Roles. Scandinavian Journal of Management. 15: 385-403.
 • Morland, G; Reimann, C; Strand, Torodd; Skarphagen, H; Banks, D; Bjorvatn, Kjell; Hall, GEM; Siewers, U. 1997. The hydrogeochemistry of Norwegian bedrock groundwater - selected parameters (pH, F, Rn, U, Th, B, Na, Ca) in samples from Vestfold and Hordaland, Norway. NGU-Bulletin. 432: 103-117.
 • Reimann, C.; Hall, GEM; Siewers, U; Bjorvatn, Kjell; Morland, G; Skarphagen, H; Strand, Torodd. 1996. Radon, fluoride and 62 elements as determined by ICP-MS in 145 Norwegian hard rock groundwater samples. Science of the Total Environment. 192: 1-19.
 • Reimann, C; Hall, GEM; Slewers, U; Dalsbø Antonsen, H; Bårdsen, Asgeir; Bjorvatn, Kjell; Morland, G; Næss, T; Skarphagen, H; Strand, Torodd. 1995. Trace element content of 150 hardrock groundwater samples from the surroundings of Bergen and Oslo. NGU-rapport. 138.
 • Strand, Torodd; Solheim, E. 1995. Clinical tests versus KT-1000 instrumented laxity test in acute anterior cruciate ligament tears. International Journal of Sports Medicine. 16: 51-53.
 • Solheim, E.; Strand, Torodd. 1993. Transligamentous approach reduces postoperative pain in ACL reconstructions. American Journal of Sports Medicine. 21: 507-509.
 • Lie, Rolv Terje; Irgens, L. M.; Skjærven, R.; Reitan, J. B.; Strand, P.; Strand, Torodd. 1992. Birth Defects in Norway by Levels of External and Food Based Exposure to Radiation from Chernobyl. American Journal of Epidemiology. 136: 377-388.
 • Irgens, L. M.; Lie, Rolv Terje; Ulstein, M.; Jensen, T. Skeie; Skjærven, R.; Sivertsen, E.; Reitan, J. B.; Strand, P.; Strand, Torodd; Skjeldestad, F. E. 1991. Pregnancy outcome in Norway after Chernobyl. Biomedicine and Pharmacotherapy. 45: 233-241.
Rapporter/avhandlinger
 • Grendstad, Gunnar; Strand, Torodd. 1995. Organizational types and ledership roles. LOS-SENTERET, Bergen. 30 sider.
 • Strand, Torodd. 1994. Vurdering av svensk typologi av offentlige organisasjoner med hennblikk på resultatstyring: "Verksamhetsanpassad resultatstyring". Statskontoret. 4. [Mangler utgivernavn].
 • Gammelsæter, Hallgeir; Strand, Torodd. 1989. Divisionalization and managerial orientations. LOS-senter notat. 89/22. Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring, LOS-senteret, Bergen. 32 sider.
 • Elden, Max; Joynt, Pat; Kalleberg, Ragnvald; Strand, Torodd; Thorsrud, Einar. 1982. Norsk ledelse, teknologi og organisasjon. Forslag til et nasjonalt forskningsprogram. Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo. 48 sider.
 • Strand, Torodd. 1976. Geographic policies : a comparative study of Norway and Sweden. UiB.
Bokkapitler
 • Strand, Torodd. 2005. Om grunnlaget for å lede. 3b, sider 133-145. I:
  • Døving, Erik; Johnsen, Åge. 2005. Organisasjonsteori på norsk. Fagbokforlaget. 355 sider. ISBN: 82-450-0381-6.
 • Strand, Torodd. 2002. Å lede er å bruke makt. 193-213. I:
  • Skogstad, Anders; Einarsen, Ståle. 2002. Ledelse på godt og vondt. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-738-8.
 • Strand, Torodd. 2002. ledere, funksjonærer, eksperter og helter. 281-298. I:
  • Jørstad, Finn R . 2002. Femti år mellom fag og marked. Veiviser for norske ledere gjennom femti år. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-801-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.