Hjem
 • E-postTorodd.Strand@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 62
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 1999. Organizational Types And Leadership Roles. Scandinavian Journal of Management. 385-403.
 • Vis forfatter(e) 1997. The hydrogeochemistry of Norwegian bedrock groundwater - selected parameters (pH, F, Rn, U, Th, B, Na, Ca) in samples from Vestfold and Hordaland, Norway. NGU-Bulletin. 103-117.
 • Vis forfatter(e) 1996. Radon, fluoride and 62 elements as determined by ICP-MS in 145 Norwegian hard rock groundwater samples. Science of the Total Environment. 1-19.
 • Vis forfatter(e) 1995. Trace element content of 150 hardrock groundwater samples from the surroundings of Bergen and Oslo. NGU-rapport.
 • Vis forfatter(e) 1995. Clinical tests versus KT-1000 instrumented laxity test in acute anterior cruciate ligament tears. International Journal of Sports Medicine (IJSM). 51-53.
 • Vis forfatter(e) 1993. Transligamentous approach reduces postoperative pain in ACL reconstructions. American Journal of Sports Medicine. 507-509.
 • Vis forfatter(e) 1992. Birth Defects in Norway by Levels of External and Food Based Exposure to Radiation from Chernobyl. American Journal of Epidemiology. 377-388.
 • Vis forfatter(e) 1991. Pregnancy outcome in Norway after Chernobyl. Biomedicine and Pharmacotherapy. 233-241.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 1995. Organisasjonstyper og lederroller. .
 • Vis forfatter(e) 1994. Vurdering av svensk typologi av offentlige organisasjoner med hennblikk på resultatstyring: "Verksamhetsanpassad resultatstyring". 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) 1989. Divisionalization and managerial orientations. 89/22. 89/22. .
 • Vis forfatter(e) 1982. Norsk ledelse, teknologi og organisasjon. Forslag til et nasjonalt forskningsprogram. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2009. Om konvensjonelle og kontekstuelle ledelsesteorier.
 • Vis forfatter(e) 2009. Muligheter for ledelse i en ekspertorganisasjoner og i nettverk av slike organisasjoner.
 • Vis forfatter(e) 2006. Leiing i offentlege institusjonar.
 • Vis forfatter(e) 2006. Leiing i byråkrati.
 • Vis forfatter(e) 2005. Å lede med symboler.
 • Vis forfatter(e) 2002. Ledelse i offentlige byråkratier og ekspertorganisasjoner.
 • Vis forfatter(e) 2001. Trenger vi lederutvikling?
 • Vis forfatter(e) 1994. The new public management and Norwegian percetions of leadership.
 • Vis forfatter(e) 1994. Fylkesmannsembetet i ei reformtid.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2009. Tradisjonelle syn på leiarskap og managent og eit kontekstbasert alternativ.
 • Vis forfatter(e) 2009. To perspektiv på leiarroller. Relevasn for skolesektoren.
 • Vis forfatter(e) 2005. Utvikling og av og aktuelle teorier om ledelse i ekspertorganisasjoner.
 • Vis forfatter(e) 2005. Paradoks, uvisse og konflikt. Leiarutfordringar.
 • Vis forfatter(e) 2005. Leiing i ulike organisasjons og kulturkontekstar.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Mangementalitet". Perspektiv og kritikk.
 • Vis forfatter(e) 2003. Ledelse i ekspertorganisasjoner og nettverk.
 • Vis forfatter(e) 2002. Perspektiver på ledelse.
 • Vis forfatter(e) 2002. Nye lederroller i helseforetak.
 • Vis forfatter(e) 2002. Ledelse: Fra forvaltning til foretak. Strategiutvikling.
 • Vis forfatter(e) 2002. Ledelse i ulike kontekster.
 • Vis forfatter(e) 2002. Evaluation criteria and processes for professioanl development efforts in European Public Administration.
 • Vis forfatter(e) 2001. Ledelse i ulike organisasjonskontekster.
 • Vis forfatter(e) 1999. Langtidsresultater etter sutur av fremre korsbånd (ACL).
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2007. Ledelse, organisasjon og kultur.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2001. Ledelse, organisajon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget 600s. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) 1996. The hydrochemistry of Norwegian bedrock groundwater - selected parameters (pH, F, Rn, U, Th, B, Na, Ca) in samples from Vestfold and Hordaland, Norway. NGU.
 • Vis forfatter(e) 1996. Grunnvannskvalitet i borebrønner i fjell fra områder nær Oslo og Bergen. Norges Geologisk Undersøkelse, Trondheim.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2005. Det enkle er ofte det beste.
 • Vis forfatter(e) 2004. Ulike nasjonale kulturers innvirkning på samhandling i grupper. En studie av ledergrupper i to av Statoils datterselskaper.
 • Vis forfatter(e) 2004. Sleipner-ulykken - en normal accident?
 • Vis forfatter(e) 2004. Eit studie av to læringsprosessar i Gilde Vest.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2005. Hva ledere gjør (og hvorfor)”.- en studie av lederatferd hos norske toppledere.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 1976. Geographic policies : a comparative study of Norway and Sweden.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2009. Sjefen har en rotete hverdag.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) 2005. Om entreprenører og andre sterke personligheter. Kronikk i Bergens tidende 25. juni 2005.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2005. Om grunnlaget for å lede. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Å lede er å bruke makt. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. ledere, funksjonærer, eksperter og helter. 18 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.