Hjem

Torstein Nesheim er professor II i 20 % stilling ved institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Han har si hovedstilling ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF). Nesheim underviser i organisasjonsteori (AORG 101). Han har lang erfaring som prosjektleiar, med publikasjonar innan fleire tema, og har blant anna jobba med ei rekkje organisatoriske utfordringar i Statoil

Hans forskingsinteresser er:

· Organisasjonsjonsstruktur; inkludert matriseorganisering og design av prosessbaserte organisasjonar.

· Bedriftens grenser og tilknytningsformer for arbeid; inkludert innleie/utleie av arbeidskraft og organisasjonars bruk av konsulentar.

· Nettverk og kunnskapsdeling i og mellom store organisasjonar.

Nesheim samarbeider gjerne med masterstudentar og kan vera ein diskusjonspartnar i arbeidet med ide og problemstilling for masteroppgåva.

 

Heimeside SNF: http://www.snf.no/Medarbeidere/Torstein--Nesheim.aspx

To oversiktsartiklar:

Nesheim, T. (2010): ”Organisasjonsdesign som forskningstema: Fra ”fyrtårn” til ”blind flekk” i organisasjonsfaget”, Nordiske organisasjonsstudier, nr. 2.

Nesheim, T. ”Mot et paradigmeskifte i forståelsen av arbeid og organisasjon”, Sosiologisk Tidsskrift, nr 1, 2009: 71-81.

To artiklar basert på empiri frå Statoil:

Nesheim, T. (2011) m.fl : Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: Standardisering og fleksibilitet. Magma, nr 5. www.magma.no.

Nesheim, T. og Olsen, K.M. (2011): Kunnskapsdeling i en kompleks organisasjon: Fagnettverk i Statoil. Magma, nr. 3. www.magma.no.

AORG101 Organisasjonsteori

Bøker
 • Nesheim, Torstein; Stensaker, Inger G. 2017. Fokus på fremtidens foretaksløsninger. Fagbokforlaget. 210 sider. ISBN: 9788245021271.
 • Salvanes, Kjell G.; Nesheim, Torstein; Heum, Per; Nordhaug, Odd. 2006. Arbeidsliv i omstilling. Fagbokforlaget. 225 sider. ISBN: 8245003980.
Tidsskriftartikler
 • Gressgård, Leif Jarle; Nesheim, Torstein. 2018. Knowledge management systems and work improvements: The moderating effects of work characteristics. Journal of Information & Knowledge Management. 17:1850042. doi: 10.1142/S0219649218500429
 • Haagensen, Isabell Schonhowd; Helland, Eline Katrin; Nesheim, Torstein. 2018. Enhancing knowledge articulation in communities of practices: The role of the community leader. International Journal of Knowledge Management Studies. 9: 18-30. doi: 10.1504/IJKMS.2018.089692
 • Lindland, Anna Reisvaag; Mikkelson, Anja; Nesheim, Torstein. 2018. Kampen om ressursene. Kompetanseutfordringer i en prosjektbasert organisasjon. Nordiske organisasjonsstudier. 20: 25-44.
 • Fijalkowska, Anna Paula; Hjartåker, Karina Sofie; Nesheim, Torstein. 2017. Lay off employees or terminate consultant contracts? Responses to an external shock in three firms in the Norwegian petroleum industry. Employee relations. 39: 1083-1099. doi: 10.1108/ER-11-2016-0219
 • Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Nesheim, Torstein. 2017. Inter- og intraorganisatorisk samordning : lærdommer fra strategien "Bolig for velferd". Nordiske organisasjonsstudier. 19: 24-50.
 • Mydland, Nicolay; Nesheim, Torstein. 2017. Avbyråkratisering i staten? Utfordringer ved prosjekt- og teamorganisering. Nordiske organisasjonsstudier. 19: 3-24.
 • Nesheim, Torstein; Neby, Simon. 2017. Arbeidslivskriminalitet. Komplekst problem som kan håndteres, men neppe løses. Stat og styring. 27: 58-61.
 • Nesheim, Torstein; Neby, Simon; Ryssevik, Jostein. 2017. Kriminell organisering? Dagens Perspektiv. Publisert 2017-02-20.
 • Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Sandvik, Alexander Madsen. 2017. Never walk alone: achieving work performance through networking ability and autonomy. Employee relations. 39: 240-253. doi: 10.1108/ER-09-2016-0185
 • Nesheim, Torstein; Rathke, Catharina; Nygaard, Lene Smith. 2017. Fleksibel organisering i mediebedrifter. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 20: 14-26.
 • Roverud, Liv Helene; Kjølvik, Tor Kristian; Nesheim, Torstein; Jesnes, Kristin. 2017. Mellomledd i oppdragsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet. 34: 199-215. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-03-04
 • Døving, Erik; Nesheim, Torstein. 2016. Hva er gyldig kunnskap i organisasjonsfaget? En analyse basert på en survey av norske forskere. Nordiske organisasjonsstudier. 18: 37-53.
 • Eriksen, Birthe; Nesheim, Torstein. 2016. Vikarbyrådirektivet: Trollet som sprakk - Kommentar til Bergene, A.C. & Ewing, K. Søkelys på arbeidslivet. 32: 162-170. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-09
 • Frogner, Mari Sand; Mjøs, Marita; Nesheim, Torstein. 2016. Interorganisatorisk prosjekt som verktøy mot sosial dumping : utfordringer i planleggings- og oppstartfasen. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. 30: 78-95. doi: 10.18261/issn.1504-3134-2016-01-05
 • Nesheim, Torstein. 2016. Kriseledelse og organisering : fast, fleksibel eller improvisert struktur. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 19: 35-44.
 • Olsen, Karen Modesta; Sverdrup, Therese; Nesheim, Torstein; Kalleberg, Arne L. 2016. Multiple foci of commitment in a professional service firm: Balancing complex employment relations. Human Resource Management Journal. 26: 390-407. doi: 10.1111/1748-8583.12109
 • Kalleberg, Arne L.; Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta. 2015. Job quality in triadic employment relations: Work attitudes of Norwegian temporary help agency employees. Scandinavian Journal of Management. 31: 362-374. doi: 10.1016/j.scaman.2015.03.002
 • Mjelde, Madeleine Elise; Nesheim, Torstein. 2015. Ledelse i ulike kontekster : utfordringer i møtet mellom matriseorganisering og distribuerte organisasjoner. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 18: 62-72.
 • Nesheim, Torstein; Hunskaar, Håvard Mørch. 2015. When employees and external consultants work together on projects: Challenges of knowledge sharing. International Journal of Project Management. 33: 1417-1424. doi: 10.1016/j.ijproman.2015.06.010
 • Nesheim, Torstein; Smith, Janne. 2015. Knowledge sharing in projects: does employment arrangement matter? Personnel review. 44: 255-269. doi: 10.1108/PR-11-2013-0203
 • Andreassen, Rune Strupstad; Ryberg, Kine; Grotle, Håvard Ryland; Slettum, Finn Kristian; Nesheim, Torstein. 2014. Menneskelige ressurser i oppstartfasen : kompetansebehov og tilknytningsformer for arbeid i entreprenørbedrifter. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. 28: 136-153.
 • Nesheim, Torstein; Gressgård, Leif Jarle. 2014. Knowledge sharing in a complex organization: Antecedents and safety effects. Safety Science. 62: 28-36. doi: 10.1016/j.ssci.2013.07.018
 • Nesheim, Torstein. 2013. Bemanningstiltak som kriseløsning: Determinanter og konsekvenser for endringskapasitet. Søkelys på arbeidslivet. 30: 222-234.
 • Nesheim, Torstein; Rørvik, Ruth. 2013. Exploring dilemmas in the relation between temporary help agencies and customer firms. Personnel review. 42: 67-82. doi: 10.1108/00483481311285237
 • Nesheim, Torstein. 2011. Balancing Process Ownership and Line Management in a Matrix-like Organization. Knowledge and Process Management. 18: 109-119.
 • Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta. 2011. Kunnskapsdeling i en kompleks organisasjon. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 3: 64-70.
 • Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Stensaker, Inger G.; Tharaldsen, Jorunn Elise; Kjærland-Haga, Maria. 2011. Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: standardisering og fleksibilitet. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 14: 53-62.
 • Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta; Tobiassen, Anita Ellen. 2011. Knowledge communities in matrix-like organizations: managing knowledge towards application. Journal of Knowledge Management. 15: 836-850. doi: 10.1108/13673271111174357
 • Nesheim, Torstein. 2010. Trenger vi et mer nyansert bilde av arbeid og organisasjon? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 2. 3-3.
 • Nesheim, Torstein. 2010. Franchising som organisasjonsform; hva er konsekvensene for arbeidstakerne? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 13: 39-44.
 • Nesheim, Torstein. 2010. Organisasjonsdesign som forskningstema: Fra "fyrtårn" til "blind flekk" i organisasjonsfaget. Nordiske organisasjonsstudier. 2. 66-72.
 • Nesheim, Torstein. 2010. Prosesseiere i matriseorganisasjonen. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. 24: 96-113.
 • Olsen, Karen Modesta; Kalleberg, Arne L.; Nesheim, Torstein. 2010. Perceived job quality in the United States, Great Britain, Norway and West Germany, 1989-2005. European journal of industrial relations. 16: 221-240. doi: 10.1177/0959680110375133
 • Rørvik, Ruth; Nesheim, Torstein. 2010. Tilpasning til en ny virkelighet : nedbemanning og omorganisering i norske mediebedrifter. Norsk Medietidsskrift. 17: 322-347.
 • Iversen, Cecilie Bäckström; Mollestad, Elin; Nesheim, Torstein. 2009. Nedbemanning i Dagbladet hvordan reagerer de ansatte? Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. 12: 30-37.
 • Kalleberg, Arne L.; Nesheim, Torstein; Olsen, Karen M. 2009. Is Participation Good or Bad for Workers? Effects of Autonomy, Consultation and Teamwork on Stress Among Workers in Norway. Acta Sociologica. 52: 99-116. doi: 10.1177/0001699309103999
 • Nesheim, Torstein; Bastesen, Jarle. 2008. Bemanningsutfordringer i oppstartsfasen: Fra idealistisk kunstnerverksted til formell organisasjon. Beta. Scandinavian Journal of Business Research. 2: 39-55.
 • Rønning, Arnhild Rydland; Nesheim, Torstein. 2008. Arbeidstakerutfordringer i trepartsrelasjoner. Søkelys på arbeidslivet. 25: 231-241.
 • Nesheim, Torstein; Olsen, Karen M.; Kalleberg, Arne L. 2007. Externalizing the Core: Firms ` Use of Employment Intermediaries in the Information - and Communication Technology Industries. Human Resource Management. 46: 247-264.
 • Nesheim, Torstein; Olsen, Karen M.; Kalleberg, Arne L. 2007. Nedbemanning: Hvem er mest utsatt og hvordan påvirkes arbeidsvilkårene? Søkelys på arbeidsmarkedet. 24.
 • Reve, Torger; Nesheim, Torstein. 1996. Business networks and cooperation. Industry Focus Mauritius. 54-59.
 • Reve, Torger; Nesheim, Torstein. 1995. Networks - The Norwegian Way. Network News Australia. 3: 10-12.
Rapporter/avhandlinger
 • Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Nesheim, Torstein. 2017. Interorganisatorisk samordning i staten – en analyse av « Bolig for velferd ». International Research Instiute of Stavanger (IRIS). 67 sider.
 • Neby, Simon; Nesheim, Torstein; Ryssevik, Jostein; Rubecksen, Kristin; Dahle, Malin; Nordhagen, Inger. 2016. Innsats mot arbeidslivskriminalitet. Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer. Uni Research Rokkansenteret, Bergen. 130 sider.
 • Rosness, Ragnar; Nesheim, Torstein; Tinmannsvik, Ranveig Kviseth. 2013. Kultur og systemer i læring. En kunnskapsoversikt om organisatorisk læring og sikkerhet ; A24120. SINTEF Teknologi og samfunn, Trondheim. 105 sider.
 • Austnes-Underhaug, Randi; Cayeux, Eric; Engen, Ole Andreas H; Gressgård, Leif Jarle; Hansen, Kåre; Iversen, Fionn; Kjestveit, Kari; Mykland, Solfrid; Nesheim, Torstein; Nygaard, Gerhard; Skoland, Kathrine. 2011. Læring av Hendelser i Statoil. En studie av bakenforliggende årsaker til hendelsen på Gullfaks C og av Statoils læringsevne. IRIS, Stavanger. 150 sider.
 • Dahl, Svenn Åge; Nesheim, Torstein; Olsen, Karen M. 2009. Quality of work - concept and measurement. 5. Rconciling Work and Welfare in Europe (RECWOWE) A network of Excellence of the European Commission's 6th Framework Programme. 26 sider.
 • Stensaker, Inger; Nesheim, Torstein; Olsen, Karen M.; Tharaldsen, J.E.; Kjærland-Haga, M. 2009. Ny driftsmodell i UPN. Forutsigbarhet eller fleksibilitet - Ja takk, begge deler! IRIS Report, Stavanger.
 • Gammelsæter, Hallgeir; Nesheim, Torstein. 1990. Konsernorganisering : modell og praksis. LOS-senter notat. 90/27. Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring, LOS-senteret, Bergen. 11 sider.
Bokkapitler
 • Nesheim, Torstein. 2017. Utfordringer i flerdimensjonale organisasjoner. Kapittel 3, sider 45-71. I:
  • Nesheim, Torstein; Stensaker, Inger G. 2017. Fokus på fremtidens foretaksløsninger. Fagbokforlaget. 210 sider. ISBN: 9788245021271.
 • Nesheim, Torstein; Stensaker, Inger G. 2017. Nye utfordringer. Kapittel 10, sider 189-195. I:
  • Nesheim, Torstein; Stensaker, Inger G. 2017. Fokus på fremtidens foretaksløsninger. Fagbokforlaget. 210 sider. ISBN: 9788245021271.
 • Stensaker, Inger G.; Nesheim, Torstein. 2017. Fokus på fremtidsrettede foretaksløsninger. Kapittel 1, sider 11-22. I:
  • Nesheim, Torstein; Stensaker, Inger G. 2017. Fokus på fremtidens foretaksløsninger. Fagbokforlaget. 210 sider. ISBN: 9788245021271.
 • Nesheim, Torstein; Fahle, Bjørnar; Tobiassen, Anita Ellen. 2014. When external consultants work on internal projects: exploring managerial challenges. 5, sider 72-86. I:
  • Koene, Bas; Garsten, Christina; Galais, Nathalie. 2014. Management and Organization of Temporary Agency Work. Routledge. 205 sider. ISBN: 978-0-415-89581-1.
 • Nesheim, Torstein. 2011. Process Ownership in a Matrix-like Organization. 9, sider 129-144. I:
  • Colman, Helene Loe; Stensaker, Inger; Tharaldsen, Jorunn Elise. 2011. A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Fagbokforlaget. 302 sider. ISBN: 978-82-450-1127-2.
 • Nesheim, Torstein. 2011. Organizing Production on the Norwegian Continental Shelf: A Contested Operating Model. 10, sider 145-157. I:
  • Colman, Helene Loe; Stensaker, Inger; Tharaldsen, Jorunn Elise. 2011. A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Fagbokforlaget. 302 sider. ISBN: 978-82-450-1127-2.
 • Nesheim, Torstein. 2011. Designing a New and Integrated Organization - Introduction. Part IV, sider 126-128. I:
  • Colman, Helene Loe; Stensaker, Inger; Tharaldsen, Jorunn Elise. 2011. A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Fagbokforlaget. 302 sider. ISBN: 978-82-450-1127-2.
 • Nesheim, Torstein; Olsen, Karen Modesta. 2011. Discipline Networks: A Tool for Knowledge Sharing and Application. 11, sider 159-173. I:
  • Colman, Helene Loe; Stensaker, Inger; Tharaldsen, Jorunn Elise. 2011. A Merger of Equals? The Integration of Statoil and Hydro`s Oil & Gas Activities. Fagbokforlaget. 302 sider. ISBN: 978-82-450-1127-2.
 • Dahl, Svenn Åge; Nesheim, Torstein; Olsen, Karen M. 2009. Quality of work - concept and measurement. faglig_bok_forlag. I:
  • 2009. Quality of Work in the European Union. Concept, Data and Debates from a Transnational Perspective. ISBN: 9789052015774.
 • Heum, Per; Nesheim, Torstein; Nordhaug, Odd; Salvanes, Kjell G. 2006. Arbeidsliv i omstilling: introduksjon. I:
  • 2006. Arbeidsliv i omstilling. Fagbokforlaget. 18 sider.
 • Rokkan, Aksel I.; Nesheim, Torstein. 2004. Erfaringer med kontraktsbasert styring av leverandører ved konkurranseutsetting av sykehjemsdrift. I:
  • 2004. Å. Johnsen, I. Sletnes & S.I. Vabo, red., Konkurranseutsetting i kommunene. Abstrakt forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

LIST OF PUBLICATIONS

Articles in peer-reviewed journals (in English)

1. Olsen, K.M., Kalleberg, A.L. and Nesheim, T. (2010):”Perceived Job Quality in United Stated, Great Britain, Norway and West Germany 1989-2005”, European Journal of Industrial Relations, 16 (Sept) : 221-240.

2. Kalleberg, A.L., Nesheim, T. and K.M. Olsen (2009): ”Is Participation Good or Bad for Workers. Effecs of Autonomy, Consultation and Teamwork on Stress among Workers in Norway”, Acta Sociologica, 52 (2): 99-116.

3. Nesheim, T., Olsen, K.M. and Kalleberg, A.L. (2007) ”Externalizing the core: Firms' use of employment intermediaries in the information and communication technology industries” Human Resource Management, 46(2), 2007 : 247-264.

4. Nesheim, T. (2003) ”Short-term hires and leased personnel in Norwegian firms: Promoting numerical flexibility and stability”,Scandinavian Journal of Management, Vol. 19 (3),: 309-331.

5. Nesheim, T. (2003) “External work arrangements in the core of the firm”, European Management Journal. Vol. 21: 528-537.

6. Nesheim, T. (2002) “National employment regimes and firms’ staffing arrangements: Insights gained from comparing Norway as an ‘idealtypical case’ with the United States and the United Kingdom”, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 18: 299-314.

7. Nesheim, T. (2001): Externalization of the core: Antecedents of collaborative relationships with suppliers”, European Journal of Purchasing and Supply Management, 2001, Vol 7 (4): 217-225.

8. Dahl, S.Aa. and Nesheim, T (1998) ”Institutional environments and downsizing strategies”, Scandinavian Journal of Management, : 239-257.

9. Nesheim, T. and A.L. Fimreite” (1994): Lateral structures revisited: Conceptual refinement and empirical extensions” , Hallinun Tutkimus , No.. 4, 1994: 221-230.

10. Nesheim, T. (1993) ”Expanding organizational theory: Five approaches to the study of customer-organization relations” Hallinun Tutkimus, No. 1,: 5-17.

11. Nesheim, T. (1990): ”Service Management and organizational design”, Scandinavian Journal of Management, Vol 6,: 181-195.

Articles in peer-reviewed journals (in Norwegian)

12. Rørvik, R. og Nesheim, T. (kommer): Tilpasning til en ny virkelighet. Nedbemanning og omorganisering i norske mediebedrifter. Norsk medietidsskrift. Akseptert for publisering. 

13. Nesheim, T. (2010): Prosesseiere i matriseorganisasjonen: Oppgaver, rasjonale, spenninger. Beta, nr. 2.

14. Nesheim, T. (2010): ”Organisasjonsdesign som forskningstema: Fra ”fyrtårn” til ”blind flekk” i organisasjonsfaget”, Nordiske organisasjonsstudier, nr. 2.

15. Nesheim, T. (2010) ”Franchising som organisasjonsform? Hva er konsekvensene for arbeidstakerne?”, Magma, nr. 2, 2010: 39-44.

16. Backstrøm Iversen, C, Mollestad, E. og Nesheim, T. (2009) ”Nedbemanning i Dagbladet: Hvordan reagerer de ansatte?”, ;Magma, nr. 5.

17. Nesheim, T. ”Mot et paradigmeskifte i forståelsen av arbeid og organisasjon”, Sosiologisk Tidsskrift, nr 1, 2009: 71-81.

18. Bastesen, J. og Nesheim, T. (2008) ”Bemanningsutfordringer i oppstartfasen: Fra idealistisk kunstnerverksted til formell organisasjon”, Beta, nr. 2: 39-55.

19. A.R. Rønning og Nesheim (2008)” Arbeidstakerutfordringer i trepartsrelasjoner”, Søkelys på arbeidslivet, 25 (2): 231-254.

20. Olsen, K.M., Nesheim, T. og Kalleberg, A.L. (2007) ”Nedbemanning: hvem er mest utsatt og hvordan påvirkes arbeidsvilkårene”(med Olsen og Kalleberg), Søkelys på arbeidslivet, nr. 3, : 261-274.

21. ”20 år med Atkinson-modellen (2004): Åtte teser om den fleksible bedrift”, Sosiologisk Tidsskrift, nr. 1.

22. Næsheim, A., Garnæs, S. og Nesheim, T. (2003) ”Ekstern arbeidskraft i kjernevirksomheten: En utfordring til konvensjonell visdom om organisatoriske grenser”, Magma, nr. 4: 93-112.

23. Nesheim, T. (1999) “Vikarbyrået – en kilde til fleksibilitet?”, Beta, 1, 56-66.

24. Nesheim, T. og Rokkan, A. (1998) “Marked eller hierarki: Konsekvenser for arbeidstakernes jobbholdninger”, Sosiologisk Tidsskrift, nr. 3,: 189-208..

25. Nesheim, T. (1993) “Kontradiksjonar og paradoks i samfunnsvitskap og organisasjonsteori”, Sosiologisk Tidsskrift.

26. Nesheim, T. (1992) “Drivkrefter i strukturell endring: Intra-organisatoriske interesser og personskifte”, Tidsskrift for samfunnsforskning, 1992.

Other contributions of scientific merit (in English)

27. Nesheim, T., Fahle, B. and Tobiassen, A.E: (forthcoming): “When external consultants work on internal projects: Exploring managerial challenges”. To appear in

28. Nesheim, T. (2011): “Organizing production at the Norwegian Continental Shelf: A contested operating model”. In Stensaker, I. et al (eds.): A merger of equals? Bergen: Fagbokforlaget. In press.

30. Nesheim, T. and Olsen, K.M. (2011): “Discipline networks: A tool for knowledge sharing and application”. Bergen: Fagbokforlaget. In press. 

31. Nesheim, T. (2010): “Process ownership in matrix organizations: Identifying a research gap”. Working paper, IRIS, 2010/053.

32. Dahl, S.Aa., Nesheim, T. and Olsen, K.M. (2009): “Quality of work - concept and measurement”. In A. M. Guillén & S. A. Dahl (Eds.), Quality of Work in the European Union. Concept, Data and Debates from a Transnational Perspective: P.I.E. Peter Lang International Academic Publishers. 2009.

33. Nesheim, T. and Rokkan, A. (1995) “Collective action and interorganizational coordination: Towards a generic typology”. Paper presented at the Academy of Management Conference in Vancouver, 1995. SNF working paper No. 31.

Other contributions of scientific merit (in Norwegian)

34. Nesheim, T. (2007) ”Kampen om arbeidskraften: Fleksibel organisering og identitetsbygging”, Magma, nr. 1.

35. Nesheim, T. (2006): ”Grenseløse bedrifter: Fleksible arbeids- og organisasjonsformer i IKT-sektoren”, Magma, nr. 3.

36. Nesheim, T. og Olsen, K.M.(2006) “Nye grenser i arbeidslivet”, i Heum, m.fl. (red.) : Arbeidsliv i omstilling. Fagbokforlaget: Bergen. 2006.

37. Nesheim, T. (2006): ”Organisatoriske grenser og tilknytningsformer for arbeid: Organisasjonsfaget møter arbeidssosiologien”, i Døving, E. og Å. Johnsen (red.) : Organisasjonsteori på norsk. Bergen: Fagbokforlaget. 2006.

38. Nesheim, T. (2004): ”Bestiller-utfører organisering møter hierarkiet”, i Johnsen og Vabø (red): Konkurranseutsetting i kommunene. Oslo: Abstract.

39. Lien, L. og Nesheim, T. (1998) “Strategiske utfordringer for kunnskapsintensive tjenestebedrifter” , Praktisk økonomi og ledelse, nr. 1.

40. Nesheim, T. (1998) ”Outsourcing og bedriftens effektive grenser”, Praktisk økonomi og ledelse, nr 1.

41. Nesheim, T. (1992): ” Ulike forskningsdesign og metodar for å studera endring i organisasjonar (prøveforelsning, dr. grad). LOS-notat nr. 1.

42. Nesheim, T. (1992): Organisasjonsstruktur og nasjonal samordning, dr.gradsavhandling, NHH. LOS-rapport nr. 1.

43. Nesheim, T. (1989): Organisasjonskultur som styringsform, LOS-notat nr 4.

 

Submitted papers/work in progress (in English)

44. Nesheim, T., Olsen, K.M. og Kalleberg, A.L.(2010) Who controls your work? Antecedents of autonomy in triadic employment relations. Paper.

45. Nesheim, T.(2010): Balancing line management and process ownership in a matrix-like organization. Submitted to Business Process Management Journal.

46. Nesheim, T., Olsen, K.M. and Tobiassen, A.E. (2010): Knowledge Communities in Matrix-like Organizations: Managing Knowledge Towards Application. Paper.

 

Submitted papers (in Norwegian)

47. Nesheim, T. (2010): Ny organisering av Statoils virksomhet på norsk sokkel: Standardisering og fleksibilitet. Under vurdering I Magma.

48. Nesheim, T. og Olsen, K.M. (2010): Kunnskapsdeling i en kompleks organisasjon: Fagnettverk i Statoil. Under vurdering i Magma.