Hjem
Torunn Gjøringbø Sauness bilde

Torunn Gjøringbø Saunes

Seniorkonsulent, studiekonsulent arkeologi og kulturvitenskap
 • E-postTorunn.Saunes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 29
 • Besøksadresse
  Øisteinsgate 3
  Bergen
  Rom 
  130
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Studieadministrasjon – fag og program

 • Arkeologi
 • Kulturvitenskap
 • Studieveiledning
 • Informasjonsarbeid
 • Studietilbud, herunder fagenes ressursforvaltning
 • Studieplaner og emnebeskrivelser
 • Individuelle utdanningsplaner
 • Masterkontrakter
 • Samarbeid med fagkoordinator i studiesaker
 • Sekretær for fagmøter/programmøter
 • Praksisemner (AHKR201 praksis i arbeidslivet)
 • Nettsider for SapienCe
 • Utvekslingsavtaler
 • Studiearrangement
 • Ekskursjoner og feltarbeid – beredskapsplan
 • Innpassingssaker
 • Godkjenningssaker
 • Internasjonalisering
 • Rutineutvikling
 • Korrespondanse og variert saksbehandling
 • Nettverksarbeid
 • Andre administrative oppgaver

Cand.polit ved UiB.