Hjem
Torunn Selbergs bilde

 

 • Folkelig religiøsitet og nyreligiøsitet
 • Fortiden i nåtiden, tradisjons- og kultuarvsprosesser
 • Festivaler
 • sted som kulturell størrelse
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Caminoization at Sea: The Fjord Pilgrim Route in Norway. Numen. 537-556.
 • Vis forfatter(e) 2018. Sjamanisme - en spirituell kulturarv? Ottar. 12-18.
 • Vis forfatter(e) 2018. Aktualisering av legenden om St.Sunniva og øye Selja:Mellom diktning og historie. Tidsskrift for kulturforskning. 39-53.
 • Vis forfatter(e) 2016. Vernacular medicine, narratives and miracles : healing narratives in the context of popular storytelling. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 11-28.
 • Vis forfatter(e) 2015. The order of folklore: Rachel Busk and the folk-lore of Rome. Folklore. 301-316.
 • Vis forfatter(e) 2013. Turning fiction into reality: the making of two places within literary geography. Studia ethnologica Croatica. 183-206.
 • Vis forfatter(e) 2011. Taking superstitions seriously. Folklore.
 • Vis forfatter(e) 2011. Pilegrimsveien som kulturarv. Den norske pilegrimsrenessansen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 120-131.
 • Vis forfatter(e) 2010. Places of Literary Memory. Undset's Life and Literature in Narratives of Place. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 179-196.
 • Vis forfatter(e) 2010. Litterære minnesteder. Undsets liv og dikting i stedsfortellinger. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet. 28-41.
 • Vis forfatter(e) 2009. Guruen i granskogen og profet i eget land. Mediediskusjoner og mediefortellinger om en "norsk guru". DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 30-44.
 • Vis forfatter(e) 2009. Celebrazioni del luogo: feste nella Norvegia di oggi. Lares: trimestrale di studi demo-etno-antropologici. 309-324.
 • Vis forfatter(e) 2008. "Vår" kulturarv - politisk myte eller realitet? Kirke og kultur. 21-30.
 • Vis forfatter(e) 2007. Monumenter til hverdags. Fortelling og bruk. Tidsskrift for kulturforskning. 95-110.
 • Vis forfatter(e) 2006. Festivals as celebrations of place in modern society: Two examples from Norway. Folklore. 297-312.
 • Vis forfatter(e) 2006. "Our Lord's Miracle". Talking about Working Wonders. Studia Fennica, Folkloristica. 64-78.
 • Vis forfatter(e) 2005. The actualization of the sacred place of Selja and the legend of Saint Sunniva. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 129-164.
 • Vis forfatter(e) 2004. Taking superstitions seriously. Folklore. 297-306.
 • Vis forfatter(e) 2003. Taking Superstitions seriously. Folklore. 297-306.
 • Vis forfatter(e) 2003. Folkelig religiøsitet og religiøst mangfold. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. 147-158.
 • Vis forfatter(e) 2001. Ideas about the Past and Tradition in the Discourse about neo-shamanism in a Norwegian Context. Acta Ethnographica Hungarica. 65-74.
 • Vis forfatter(e) 1998. Gjenstander og fortellinger. Opposisjon til Ljungström. Åsa: Ôster om Arlanda. En etnologisk studie av berättelser och föremål. RIG: Kulturhistorisk tidskrift.
 • Vis forfatter(e) 1998. Fortidslengsel i moderne folkelig religiøistet. Tradisjon.
 • Vis forfatter(e) 1997. Recension av Åsa Ljungström: Öster om Arlanda. En etnologisk studie av berättelser och föremål. Akad.avh. Upps. 1997. RIG: Kulturhistorisk tidskrift. 228-232.
 • Vis forfatter(e) 1997. Brytningstid og tusen års tradisjon. Feiringen av tusenårsjubileet for Norges kristning. Tradisjon. 13-22.
 • Vis forfatter(e) 1997. "...den magiske kraften berører alle sider ved livet". Om magi og fortryllelse i populærkulturen. Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidsskrift. 25-34.
 • Vis forfatter(e) 1996. Myten om en tusenårig tradisjon. KULTs skriftserie. 127-137.
 • Vis forfatter(e) 1996. Det magiske landskapet. Tradisjon.
 • Vis forfatter(e) 1995. Fortellinger om helbredelse. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. 9.
 • Vis forfatter(e) 1995. Folkloristikk, fortellingene om folkekulturen. Tradisjon. 8.
 • Vis forfatter(e) 1995. Faith Healing and Miracles: Narratives about Folk Medicine. Journal of Folklore Research. 13.
 • Vis forfatter(e) 1994. Folkemedisin og alternativ medisin. Utposten.
 • Vis forfatter(e) 1993. Vekstforstyrrelser ved myelomeningocele. Pediatrisk Endokrinologi. 83-91.
 • Vis forfatter(e) 1993. UFO 339 på vei fra Oslo? Rykter og nyheter om UFO-er i en norsk bygd. Tradisjon.
 • Vis forfatter(e) 1993. Television and the Ritualization of Everyday Life. Journal of Popular Culture. 3-11.
 • Vis forfatter(e) 1993. In-depth section on Norwegian culture. Journal of Popular Culture.
 • Vis forfatter(e) 1993. In depth section on Norwegian culture. Tradisjon.
 • Vis forfatter(e) 1992. "Så hyggjeleg me hadde det i lag før TV'en kom." Om fjernsyn og nostalgi. Tradisjon. 62-67.
 • Vis forfatter(e) 1992. "Jeg er så takknemlig for at jeg har fått lov til å hjelpe." En folkelig helbreders livshistorie. Arbeidsnotat (NAVFs sekretariat for kvinneforskning).
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Kulturarv og politikk.
 • Vis forfatter(e) 2015. Kulturarv og kulturvernets samfunnsaspekt med fokus på det frivillige kulturvernet.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2000. Helbrederen "Losen" i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2000. Helbrederen "Losen" i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1997. Om formidlingens dilemmaer.
 • Vis forfatter(e) 1997. Ideas of the Past and the Construction of Tradition within New Religions.
 • Vis forfatter(e) 1997. Gjennom mirakel fra tvil til tillit.
 • Vis forfatter(e) 1997. "Magical Powers touches all aspects of Life" ;agic and the magical in popular culture.
 • Vis forfatter(e) 1992. The Life History of a Folk Healer.
 • Vis forfatter(e) 1992. Nordamerikansk folkloristikk og dens relevans for nordisk folkloristikk. Kommentar til foredrag.
 • Vis forfatter(e) 1992. Folklore og massemedier.
 • Vis forfatter(e) 1992. Folklore og massemedier.
 • Vis forfatter(e) 1992. Folklore and mass media.
 • Vis forfatter(e) 1992. Folkemedisin og alternativ medisin.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Relating ideas of Shamanism to ideas of Cultural Heritage.
 • Vis forfatter(e) 2018. Actualization of a Saint's legend in contemporary Norway. From female saint to contemporary heroine.
 • Vis forfatter(e) 2015. Pilgrimage and heritage.
 • Vis forfatter(e) 2015. Continuity through variation, actualization of legends.
 • Vis forfatter(e) 2014. Tradisjon og forandring. Kulturhistorie?
 • Vis forfatter(e) 2014. Panel: Walking with intent.
 • Vis forfatter(e) 2013. Folkelig releigiøsitet - å ta overtro på alvor.
 • Vis forfatter(e) 2012. Spirituell litteratur og turisme, og spirituelle trender som tema i litteratur.
 • Vis forfatter(e) 2012. Kulturarv og fortelling. Om pilegrimsleden som kulturarvsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) 2012. Global heritage - local contexts. Kulturarvsprosesser og verdiforvaltning.
 • Vis forfatter(e) 2011. Norwegian pilgrimage, heritage and the individual wanderer.
 • Vis forfatter(e) 2009. Sacred geography, place narratives and tourist destinations.
 • Vis forfatter(e) 2009. "Vår" kulturarv - politisk myte eller realitet?
 • Vis forfatter(e) 2007. The revitalization of the holy island of Selja. A Celtic narrative in Norway. How narratives of a local past are being used in processes of place-marking.
 • Vis forfatter(e) 2007. The History of Folklore Studies as Heritage.
 • Vis forfatter(e) 2007. Celebrations of Place. festivals in Modern Society.
 • Vis forfatter(e) 2006. Fortid og landskap i fortelling og festival. Selja og Finnskogen.
 • Vis forfatter(e) 2005. Glömda helgon och gömda konflikter. Revitalisering och revärdering.
 • Vis forfatter(e) 2005. Glemte helgener og gjemte konflikter. Revitaliseringer og revurederinger.
 • Vis forfatter(e) 2004. Two Festivals Two Places.
 • Vis forfatter(e) 2004. Festivaler og kulturarv: lokalitet og regionalitet.
 • Vis forfatter(e) 2003. The Revitalization of the St. Sunniva Legend.
 • Vis forfatter(e) 2003. Taking superstitions seriously.
 • Vis forfatter(e) 2002. Fortellingen i stedet.
 • Vis forfatter(e) 2002. Dager og steder.
 • Vis forfatter(e) 2001. Tradition and New Age. The Idea about Genuine and Spurious Religious Ideas.
 • Vis forfatter(e) 2000. Myth, Magic and Miracle Meet Modernity.
 • Vis forfatter(e) 2000. Myth, Magic and Miracle Meet Modernity.
 • Vis forfatter(e) 2000. Heritage as historical play.
 • Vis forfatter(e) 2000. Heritage as historical play.
 • Vis forfatter(e) 2000. Alternativ religion - avmakt eller motmakt?
 • Vis forfatter(e) 2000. Alternativ religion - avmakt eller motmakt?
 • Vis forfatter(e) 1999. Through Miracles from Doubt to Trust.
 • Vis forfatter(e) 1999. The Past and Tradition as Argument in the Discourse about Neo-Shamansim in a Norwegian Context.
 • Vis forfatter(e) 1999. The Ideas of the Past and Tradition in the Discourse about Neo-Shamanism.
 • Vis forfatter(e) 1999. Makt og motstand i alternativ religiøsitet.
 • Vis forfatter(e) 1997. Through Miracles from Doubt to Trust.
 • Vis forfatter(e) 1995. The Life Histories of a Male and a Female Folk Healer.
 • Vis forfatter(e) 1995. Fjernsyn - flukt fra hverdagen?
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2016. Minneord. Birgit Hertzberg Kaare 1948-2016. Tidsskrift for kulturforskning. 131-133.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2020. Tradition and Questionnaires. Åsmund Norum Resløkken. "Ein lut av det nære levande livet". Tradisjon, tradisjonselementer og tradisjonsforskere. Diss. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 263-264.
 • Vis forfatter(e) 2015. Recension. Leidulf Mydland. Skolehuset som kulturminne. Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltning. Bebyggelsehistorisk tidskrift. 107-109.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2014. Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) 2012. Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press.
 • Vis forfatter(e) 2007. Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2011. Folkelig religiøsitet. Et kulturvitenskapelig perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2006. Tradisjon og fortelling. En innføring i folkloristikk.
 • Vis forfatter(e) 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne.
 • Vis forfatter(e) 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2002. Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press.
 • Vis forfatter(e) 1997. Utopi og besvergelse: Magi i moderne kultur. (KULTs skrifts erie). Norges forskningsråd.
 • Vis forfatter(e) 1997. Utopi og besvergelse: Magi i moderne kultur. (KULTs skrifts erie). Norges forskningsråd.
 • Vis forfatter(e) 1997. Utopi og besvergelse. Magi i moderne kultur. KULTs skriftse rie. Norges Forskningsråd.
 • Vis forfatter(e) 1997. Magi i møte med det moderne. Norges Forskningsråd.
 • Vis forfatter(e) 1997. Innledning, Utopi og vesvergelse. Magi i moderne kultur. Norges Forsknngsråd.
 • Vis forfatter(e) 1997. <I>Utopi og besvergelse. Magi i moderne kultur.</I> I KULTs skriftserie. Norges forskningsråd.
 • Vis forfatter(e) 1995. Nostalgi og sensasjoner. (NIF Publications 27). NIF.
 • Vis forfatter(e) 1995. Nostalgi og sensasjoner. (NIF Publications 27). NIF.
 • Vis forfatter(e) 1994. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver. Vett & Viten, Stabekk.
 • Vis forfatter(e) 1994. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver. Vett & Viten, Oslo.
 • Vis forfatter(e) 1994. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver. Vett & Viten, Oslo.
 • Vis forfatter(e) 1994. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver. Vett & Viten, Stabekk.
 • Vis forfatter(e) 1992. Det er mer mellom himmel og jord... Folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillingen om sykdom og behandling. Vett og Viten.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2007. Taterkongen Stor-Johan - ei kulturvitenskapeleg studie av ettermæle.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 1998. Den magiske reisen til fortiden og reisen til det magiske landet. Samtiden. 74-80.
 • Vis forfatter(e) 1995. Naturens eget apotek. Extractum. 400 år med apotek.. 68-73.
 • Vis forfatter(e) 1994. Folks vaner er vonde å vende. Dagsrevyens rolle i ritualiseringen av vårt dagligliv. Samtiden. 53-59.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2018. Kultursating og stedsutvikling. En dramaturgisk analyse av kultursatsinger i tre norske kommuner.
 • Vis forfatter(e) 2018. Kultur og stedsutvikling. En dramaturgisk analyse av kultursatsinger i tre norske kommuner.
 • Vis forfatter(e) 1990. Det er mer mellom himmel og jord : folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillinger om sykdom og behandling.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2012. UNESCO-prosjektet i Odda. Forskerteam vil gjøre dypdykk i prrosessene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. En Sunniva for vår tid. -213 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Spiritual Tourism. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Kystpilegrimsleden - et ledd i regionaliseringen av Vestlandet? 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Shamanism - A Spiritual Heritage? The Significance of the Past in Shamanic Discourses. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Sagnet om Utrøst - en evig fortelling? 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Innleiing: Når industrisamfunnet blir kulturarv. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Fortellingen i kulturarvprosesser. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Om Pilegrimsleden som kulturarvsprosjekt. Fortellinger og kulturarvsprosesser. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Fortelling, kulturarv og kulturminner. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Folkediktning. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Tradisjon, kulturarv og minnepolitikk. Å iscenesette, vandre i og fortelle om fortiden. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Livet på finnskogen. Fra konflikt til kulturarv. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Journeys, Religion and Authenticity Re-visited. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Mennesker og steder. Innledning. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Magiske reiser og magiske steder. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Fortid og landskap i fortelling og festival. Selja og Finnskogen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Fortelling, festival og sted. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. "Vår" kulturarv, myte eller virkelighet? 5 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Festivaler och kulturarv: lokalitet och regionalitet. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Religion smurt tynt utover. Utviklingstrender i religionsutøvelsen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Tradisjon, kulturarv og minnepolitikk. Å iscenesette, vandre i og fortelle om fortiden. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Livet på Finnskogen. Fra konflikt til kulturarv. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Ideas of the Past and Tradition within New Religiosity. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Å ta overtro på alvor. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Through Miracles from Doubt to Trust. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. The past in New Age discourse. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Om formidlingens dilemma. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. "Magical powers touches all aspects of life" Magic and Enchantment in Popular Culture. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Magi og fortryllelse i populækulturen. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 1995. Folklore og massekommunikasjon - folkelig kultur og populærkultur. -29 sider.
 • Vis forfatter(e) 1995. Fjernsynsvirkelighet og hverdagsvirkelighet. Om bruk av fjernsyn i den norske hverdagen. -31 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. TV-lore - eller fjernsynets kulturhistorie.
 • Vis forfatter(e) 1993. Medienes ritualisering av dagliglivet.
 • Vis forfatter(e) 1993. Folklore and mass media. 16 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2000. Through Miracles from Doubt to Trust. 45-56.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Plassens poesi og politikk
 • Religiøst entreprenørskap og religiøst design. Religion og spiritualitet i opplevelsesøkonomien
 • Autentiske steder (nordisk prosjekt)