Hjem
Torunn Selbergs bilde

Torunn Selberg

Professor emerita, kulturvitenskap

 

 • Folkelig religiøsitet og nyreligiøsitet
 • Fortiden i nåtiden, tradisjons- og kultuarvsprosesser
 • Festivaler
 • sted som kulturell størrelse
Bøker
 • Ågotnes, Hans-Jakob; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn. 2014. Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press. 274 sider. ISBN: 978-82-304-0110-1.
 • Selberg, Torunn; Eriksen, Anne; Garnert, Jan. 2012. Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press. 277 sider. ISBN: 978-91-87121-02-9.
 • Selberg, Torunn. 2011. Folkelig religiøsitet. Et kulturvitenskapelig perspektiv. Scandinavian Academic Press. 174 sider. ISBN: 978-82-304-0065-4.
 • Selberg, Torunn; Gilje, Nils. 2007. Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Fagbokforlaget. 178 sider. ISBN: 978-82-450-0669-8.
 • Selberg, Torunn; Eriksen, Anne. 2006. Tradisjon og fortelling. En innføring i folkloristikk. Pax Forlag. ISBN: 82-530-2904-7.
 • Selberg, Torunn; Eriksen,, Anne; Garnert, Jan. 2002. Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. 277 sider. ISBN: 9189116348.
 • Alver, Bente Gullveig; Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth; Selberg, Torunn. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Pax Forlag. 240 sider. ISBN: 82-530-2037-6.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth; Alver, Bente Gullveig; Selberg, Torunn. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Pax Forlag. 240 sider. ISBN: 82-530-2037-6.
 • Selberg, Torunn. 1997. <I>Utopi og besvergelse. Magi i moderne kultur.</I> I KULTs skriftserie.
 • Selberg, Torunn. 1997. Innledning, Utopi og vesvergelse. Magi i moderne kultur. ISBN: 82-12-00937-8.
 • Selberg, Torunn. 1997. Utopi og besvergelse. Magi i moderne kultur. KULTs skriftse rie. ISBN: 82-12-00937-8.
 • Selberg, Torunn. 1997. Utopi og besvergelse: Magi i moderne kultur. (KULTs skrifts erie). ISBN: 82-12-00937-8.
 • Selberg, Torunn. 1997. Utopi og besvergelse: Magi i moderne kultur. (KULTs skrifts erie). ISBN: 82-12-00937-8.
 • Selberg, Torunn. 1997. Magi i møte med det moderne. ISBN: 82-12-00937-8.
 • Selberg, Torunn. 1995. Nostalgi og sensasjoner. (NIF Publications 27).
 • Selberg, Torunn. 1995. Nostalgi og sensasjoner. (NIF Publications 27).
 • Strømsvåg, Arild; Selberg, Torunn. 1994. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver.
 • Strømsvåg, Arild; Selberg, Torunn. 1994. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver.
 • Strømsvåg, Arild; Selberg, Torunn. 1994. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver. ISBN: 82-412-0184-2.
 • Strømsvåg, Arild; Selberg, Torunn. 1994. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver.
 • Selberg, Torunn. 1992. Det er mer mellom himmel og jord... Folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillingen om sykdom og behandling. 238 sider.
Tidsskriftartikler
 • Selberg, Torunn. 2018. Sjamanisme - en spirituell kulturarv? Ottar. 3. 12-18.
 • Selberg, Torunn. 2018. Aktualisering av legenden om St.Sunniva og øye Selja:Mellom diktning og historie. Tidsskrift for kulturforskning. 17: 39-53.
 • Lundby, Knut; Selberg, Torunn. 2016. Minneord. Birgit Hertzberg Kaare 1948-2016. Tidsskrift for kulturforskning. 2016: 131-133.
 • Selberg, Torunn. 2016. Vernacular medicine, narratives and miracles : healing narratives in the context of popular storytelling. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 72: 11-28.
 • Eriksen, Anne; Selberg, Torunn. 2015. The order of folklore: Rachel Busk and the folk-lore of Rome. Folklore. 126: 301-316. doi: 10.1080/0015587X.2015.1068027
 • Selberg, Torunn. 2015. Recension. Leidulf Mydland. Skolehuset som kulturminne. Lokale verdier og nasjonal kulturminneforvaltning. Bebyggelsehistorisk tidskrift. 70: 107-109.
 • Selberg, Torunn; Alempievic, Nevena Skrbic. 2013. Turning fiction into reality: the making of two places within literary geography. Studia ethnologica Croatica. 25: 183-206.
 • Selberg, Torunn. 2011. Pilegrimsveien som kulturarv. Den norske pilegrimsrenessansen. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 1/2. 120-131.
 • Selberg, Torunn. 2011. Taking superstitions seriously. Folklore : the journal of the Folklore Society. special issue.
 • Selberg, Torunn. 2010. Places of Literary Memory. Undset's Life and Literature in Narratives of Place. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 66: 179-196.
 • Selberg, Torunn. 2010. Litterære minnesteder. Undsets liv og dikting i stedsfortellinger. Gymnadenia : medlemsblad for Sigrid Undset selskapet. 28-41.
 • Selberg, Torunn. 2009. Guruen i granskogen og profet i eget land. Mediediskusjoner og mediefortellinger om en "norsk guru". DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 4. 30-44.
 • Selberg, Torunn. 2009. Celebrazioni del luogo: feste nella Norvegia di oggi. Lares: trimestrale di studi demo-etno-antropologici. 2. 309-324.
 • Selberg, Torunn. 2008. "Vår" kulturarv - politisk myte eller realitet? Kirke og kultur. 1. 21-30.
 • Selberg, Torunn. 2007. Monumenter til hverdags. Fortelling og bruk. Tidsskrift for kulturforskning. 6: 95-110.
 • Selberg, Torunn. 2006. "Our Lord's Miracle". Talking about Working Wonders. Studia Fennica, Folkloristica. 16: 64-78.
 • Selberg, Torunn. 2006. Festivals as celebrations of place in modern society: Two examples from Norway. Folklore : the journal of the Folklore Society. 117: 297-312. doi: 10.1080/00155870600928948
 • Selberg, Torunn. 2005. The actualization of the sacred place of Selja and the legend of Saint Sunniva. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 61: 129-164.
 • Selberg, Torunn. 2004. Taking superstitions seriously. Folklore : the journal of the Folklore Society. 114: 297-306.
 • Selberg, Torunn. 2003. Folkelig religiøsitet og religiøst mangfold. Tidsskrift for kirke, religion og samfunn. 16: 147-158.
 • Selberg, Torunn. 2003. Taking Superstitions seriously. Folklore : the journal of the Folklore Society. 114: 297-306.
 • Selberg, Torunn. 2001. Ideas about the Past and Tradition in the Discourse about neo-shamanism in a Norwegian Context. Acta Ethnographica Hungarica. 46: 65-74.
 • Selberg, Torunn. 1998. Fortidslengsel i moderne folkelig religiøistet. Tradisjon. 28.
 • Selberg, Torunn. 1998. Gjenstander og fortellinger. Opposisjon til Ljungström. Åsa: Ôster om Arlanda. En etnologisk studie av berättelser och föremål. RIG: Kulturhistorisk tidskrift. @<In press@>.
 • Selberg, Torunn. 1998. Den magiske reisen til fortiden og reisen til det magiske landet. Samtiden. 2/3. 74-80.
 • Selberg, Torunn. 1997. Brytningstid og tusen års tradisjon. Feiringen av tusenårsjubileet for Norges kristning. Tradisjon. 27: 13-22.
 • Selberg, Torunn. 1997. Recension av Åsa Ljungström: Öster om Arlanda. En etnologisk studie av berättelser och föremål. Akad.avh. Upps. 1997. RIG: Kulturhistorisk tidskrift. 1997: 228-232.
 • Selberg, Torunn. 1997. "...den magiske kraften berører alle sider ved livet". Om magi og fortryllelse i populærkulturen. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidsskrift. 6: 25-34.
 • Selberg, Torunn. 1996. Det magiske landskapet. Tradisjon.
 • Selberg, Torunn. 1996. Myten om en tusenårig tradisjon. KULTs skriftserie. 127-137.
 • Selberg, Torunn. 1995. Naturens eget apotek. Extractum. 400 år med apotek.. 68-73.
 • Selberg, Torunn. 1995. Fortellinger om helbredelse. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. 2. 9.
 • Selberg, Torunn. 1995. Faith Healing and Miracles: Narratives about Folk Medicine. Journal of Folklore Research. 32. 13.
 • Selberg, Torunn. 1995. Folkloristikk, fortellingene om folkekulturen. Tradisjon. 2. 8.
 • Selberg, Torunn. 1994. Folks vaner er vonde å vende. Dagsrevyens rolle i ritualiseringen av vårt dagligliv. Samtiden. 5. 53-59.
 • Selberg, Torunn. 1994. Folkemedisin og alternativ medisin. Utposten. 2.
 • Knudtzon, J.; Selberg, Torunn; Waaler, P. E.; Aarskog, D. 1993. Vekstforstyrrelser ved myelomeningocele. Pediatrisk Endokrinologi. 7: 83-91.
 • Selberg, Torunn. 1993. Television and the Ritualization of Everyday Life. Journal of Popular Culture. 26: 3-11.
 • Selberg, Torunn. 1993. UFO 339 på vei fra Oslo? Rykter og nyheter om UFO-er i en norsk bygd. Tradisjon. 23.
 • Selberg, Torunn. 1993. In-depth section on Norwegian culture. Journal of Popular Culture. 26.
 • Selberg, Torunn. 1993. In depth section on Norwegian culture. Tradisjon. 23.
 • Selberg, Torunn. 1992. "Så hyggjeleg me hadde det i lag før TV'en kom." Om fjernsyn og nostalgi. Tradisjon. 22: 62-67.
 • Selberg, Torunn. 1992. "Jeg er så takknemlig for at jeg har fått lov til å hjelpe." En folkelig helbreders livshistorie. Arbeidsnotat (NAVFs sekretariat for kvinneforskning). 1.
Rapporter/avhandlinger
 • Alver, Bente Gullveig; Selberg, Torunn. 1990. Det er mer mellom himmel og jord : folks forståelse av virkeligheten ut fra forestillinger om sykdom og behandling. Universitetet i Bergen, Etno-folkloristisk institutt, Bergen. 1 sider.
Bokkapitler
 • Selberg, Torunn. 2017. Spiritual Tourism. Chapter 4, sider 79-95. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv Ellen; Lewis, James R. 2017. New Age in Norway. Equinox Publishing. 290 sider. ISBN: 9781781794166.
 • Selberg, Torunn; Bjelland, Anne Karen. 2016. Kystpilegrimsleden - et ledd i regionaliseringen av Vestlandet? kapittel, sider 191-212. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag. 366 sider. ISBN: 9788270998722.
 • Selberg, Torunn. 2015. Shamanism - A Spiritual Heritage? The Significance of the Past in Shamanic Discourses. kapittel 5, sider 89-102. I:
  • Kraft, Siv Ellen; Fonneland, Trude A.; Lewis, James R. 2015. Nordic Neoshamanisms. Palgrave Studies in New Religions and Alternative Spiritualities. Palgrave Macmillan. 270 sider. ISBN: 9781137461391.
 • Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn; Ågotnes, Hans-Jakob. 2014. Innleiing: Når industrisamfunnet blir kulturarv. 1, sider 11-24. I:
  • Ågotnes, Hans-Jakob; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn. 2014. Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press. 274 sider. ISBN: 978-82-304-0110-1.
 • Selberg, Torunn. 2014. Sagnet om Utrøst - en evig fortelling? kapittel, sider 343-350. I:
  • Esborg, Line; Johannsen, Dirk. 2014. "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. 352 sider. ISBN: 978-82-7099-772-5.
 • Selberg, Torunn. 2014. Fortellingen i kulturarvprosesser. 4, sider 75-94. I:
  • Ågotnes, Hans-Jakob; Barndon, Randi; Engevik, Asbjørn; Selberg, Torunn. 2014. Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press. 274 sider. ISBN: 978-82-304-0110-1.
 • Selberg, Torunn. 2013. Folkediktning. kapittel 19, sider 317-346. I:
  • Rogan, Bjarne; Eriksen, Anne. 2013. Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. 697 sider. ISBN: 978-82-7099-723-7.
 • Selberg, Torunn. 2013. Om Pilegrimsleden som kulturarvsprosjekt. Fortellinger og kulturarvsprosesser. Kapittel 2, sider 43-58. I:
  • Swensen, Grete. 2013. Å lage kulturminner - hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltes. Novus Forlag. 370 sider. ISBN: 978-82-7099-733-6.
 • Selberg, Torunn. 2013. Fortelling, kulturarv og kulturminner. kapittel 5, sider 97-112. I:
  • Ronström, Owe; Drakos, Georg; Engman, Jonas. 2013. Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok til Ulf Palmenfelt. Gotland University Press. 286 sider. ISBN: 978-91-86343-15-6.
 • Selberg, Torunn. 2012. Tradisjon, kulturarv og minnepolitikk. Å iscenesette, vandre i og fortelle om fortiden. kapittel 1, sider 9-28. I:
  • Selberg, Torunn; Eriksen, Anne; Garnert, Jan. 2012. Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press. 277 sider. ISBN: 978-91-87121-02-9.
 • Selberg, Torunn. 2012. Livet på finnskogen. Fra konflikt til kulturarv. kapittel 5, sider 85-106. I:
  • Selberg, Torunn; Eriksen, Anne; Garnert, Jan. 2012. Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press. 277 sider. ISBN: 978-91-87121-02-9.
 • Selberg, Torunn. 2010. Journeys, Religion and Authenticity Re-visited. Chapter 16, sider 228-240. I:
  • Knudsen, Britta Timm; Waade, Anne Marit. 2010. Re-Investing Authenticity. Tourism, Place and Emotions. Channel View Publications. 292 sider. ISBN: 978-1-84541-128-2.
 • Selberg, Torunn. 2007. "Vår" kulturarv, myte eller virkelighet? kapittel, sider 91-95. I:
  • Bergsvik, Knut Andreas. 2007. Humaniora i nasjonen. Nasjonen i humaniora. 100 sider. ISBN: 9788271284565.
 • Selberg, Torunn. 2007. Magiske reiser og magiske steder. kapittel 5, sider 63-74. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv-Ellen. 2007. Religiøse reiser: Mellom gamle spor og nye mål. Universitetsforlaget. 205 sider. ISBN: 978-82-15-01163-9.
 • Selberg, Torunn. 2007. Fortelling, festival og sted. kapittel, sider 132-155. I:
  • Selberg, Torunn; Gilje, Nils. 2007. Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Fagbokforlaget. 178 sider. ISBN: 978-82-450-0669-8.
 • Selberg, Torunn. 2007. Fortid og landskap i fortelling og festival. Selja og Finnskogen. -, sider 85-104. I:
  • Janzon, Bode; Rydén, Reine. 2007. Historiebruk i Norden. Stiftelsen för utgivande av Arkivvetnskapliga studier. -. Landsarkivet, Uppsala.
 • Selberg, Torunn. 2007. Mennesker og steder. Innledning. Kapittel 1, sider 9-20. I:
  • Selberg, Torunn; Gilje, Nils. 2007. Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur. Fagbokforlaget. 178 sider. ISBN: 978-82-450-0669-8.
 • Selberg, Torunn. 2006. Festivaler och kulturarv: lokalitet och regionalitet. Kapittel 7, sider 116-129. I:
  • Alzen, Annika. 2006. Demokratisk kulturarv? Nationella instituioner. Universella värden. Lokala praktiker. ISBN: 91-975663-2-2.
 • Selberg, Torunn. 2003. Religion smurt tynt utover. Utviklingstrender i religionsutøvelsen. 45-62. I:
  • Repstad, Pål; Lund-Olsen, Tone. 2003. Forankring eller frikopling? Kulturperspektiver på religiøst liv i dag. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 234 sider. ISBN: 82-7634-393-7.
 • Selberg, Torunn. 2002. Tradisjon, kulturarv og minnepolitikk. Å iscenesette, vandre i og fortelle om fortiden. 9-30. I:
  • Anne, Eriksen; Jan, Garnert; Torunn, Selberg. 2002. Historien in på livet. Diskussioner om kulutrarv och minnespolitik. ISBN: 91-89116-34-8.
 • Selberg, Torunn. 2002. Livet på Finnskogen. Fra konflikt til kulturarv. 85-108. I:
  • Anne, Eriksen; Jan, Garnert; Torunn, Selberg. 2002. Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. ISBN: 91-89116-34-8.
 • Selberg, Torunn. 2001. Ideas of the Past and Tradition within New Religiosity. 109-119. I:
  • Wolf-Knuts, Ulrika; Kaivola-Bregenhøj, Anikki. 2001. Pathways. Approaches to the Study and Teaching of Folklore. ISBN: 952-12-0847-3.
 • Selberg, Torunn. 2000. Through Miracles from Doubt to Trust. 45-56. I:
  • Hovi, Tuija; Puuronen, Anne. 2000. Traditions of Belief in Everyday Life. Religionsvetenskapliga Skrifter. 51.
 • Selberg, Torunn. 2000. Å ta overtro på alvor. 71-82. I:
  • Bjarne, Rogan; Alver, Bente Gullveig. 2000. Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. ISBN: 82-7099-330-1.
 • Selberg, Torunn. 2000. Om formidlingens dilemma. 115-121. I:
  • Andersen, Håkon W; Lie, Sissel; Melhus, Marit. 2000. KULT - i kulturforskningens tegn. En antologi. Pax Forlag. ISBN: 82-530-2226-3.
 • Selberg, Torunn. 2000. Through Miracles from Doubt to Trust. 45-56. I:
  • Hovi, Tuija; Puuronen, Anne. 2000. Traditions of Belief in Everyday Life. Åbo Akademis Förlag. ISBN: 952-12-0670-5.
 • Selberg, Torunn. 2000. The past in New Age discourse. 484-492. I:
  • Vasenkari, Maria; Enges, Pasi; Siikala, Anna-Leena. 2000. Telling, Remembering, Interpreting, Guessing. A Festschrift for Prof. Anniki Kaivola-Bregenhøj on her 60the Birthday 1st February 1999. ISBN: 951-97493-2-2.
 • Selberg, Torunn. 1999. "Magical powers touches all aspects of life" Magic and Enchantment in Popular Culture. 299-311. I:
  • Gustavsson, Anders; Montez, Maria Santa. 1999. Folk Religion. Continuity and Change. Papers given at the 2nd symposium of Folk Religion. Portugal spetember 1996.
 • Selberg, Torunn. 1997. Magi og fortryllelse i populækulturen. 59-70. I:
  • Selberg, Torunn. 1997. Utopi og besvergelse. Magi i moderne kultur. KULTs skriftse rie. ISBN: 82-12-00937-8.
 • Selberg, Torunn. 1995. Fjernsynsvirkelighet og hverdagsvirkelighet. Om bruk av fjernsyn i den norske hverdagen. 32. I:
  • Selberg, Torunn. 1995. Nostalgi og sensasjoner. (NIF Publications 27).
 • Selberg, Torunn. 1995. Folklore og massekommunikasjon - folkelig kultur og populærkultur. 30. I:
  • Selberg, Torunn. 1995. Nostalgi og sensasjoner. (NIF Publications 27).
 • Selberg, Torunn. 1994. TV-lore - eller fjernsynets kulturhistorie. I:
  • Strømsvåg, Arild; Selberg, Torunn. 1994. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver. ISBN: 82-412-0184-2.
 • Selberg, Torunn. 1993. Folklore and mass media. 201-216. I:
  • Anttonen, Pertti; Kvideland, Reimund. 1993. Nordic Frontiers. Recent Issues in the Study of Modern Traditional Culture in the Nordic Countries. (NIF Publications 27).
 • Selberg, Torunn. 1993. Medienes ritualisering av dagliglivet. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Mediesamfunnet og Kirken. Rapport fra seminaret Mediesamfunnet og Kirken.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Plassens poesi og politikk
 • Religiøst entreprenørskap og religiøst design. Religion og spiritualitet i opplevelsesøkonomien
 • Autentiske steder (nordisk prosjekt)