Hjem
Tove Bjørnesets bilde

Tove Bjørneset

Univ.bibliotekar, Terminolog for Termportalen
 • E-postTove.Bjorneset@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 91
 • Besøksadresse
  Universitetsbiblioteket
  Haakon Sheteligs plass 7
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). LEXIN i Norge - Hva sier brukerne? Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 89-99.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gjennom orda: LEXIN-ordbøkene og bruken av dei i og utanfor klasserommet. LexicoNordica. 17-34.
 • Vis forfatter(e) (2005). The NORDLEXIN-N Dictionary Project: Part II. Lexicographica Series Maior. 133-145.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Dictionary Project NORDLEXIN-N. Lexicographica Series Maior. 31-43.
 • Vis forfatter(e) (2001). Introduksjon til ordboksprosjektet NORDLEXIN-N. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. 44-53.
 • Vis forfatter(e) (1999). Ordboksprosjektet NORDLEXIN-N. LexicoNordica. 35-46.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2005). Nord-Lexin. 7. 7. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). LEXIN og Bildetema – Gratis nettbaserte ordbøker.
 • Vis forfatter(e) (2016). LEXIN og Bildetema - Gratis språkressurser utviklet spesielt for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gjennom ordene - Hva vet vi om LEXIN-brukerne?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Presentasjon og bruk av LEXIN-ordbøkene.
 • Vis forfatter(e) (2011). LEXIN: Illustrerte ordbøker for brukarar på alle språkmeistringsnivå.
 • Vis forfatter(e) (2006). LEXIN: Ordbøker for innvandrarar.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Med norsk LEXIN gjennom 20 år.
 • Vis forfatter(e) (2017). LEXIN - Dictionaries for Minority Language Immigrants.
 • Vis forfatter(e) (2016). Facilitating Norwegian Language Learning among Immigrants by Use of Tailormade Dictionaries .
 • Vis forfatter(e) (2015). LEXIN i Norge - hva sier brukerne?
 • Vis forfatter(e) (2011). Nordlexin: tillbakablick och aktuell status.
 • Vis forfatter(e) (2011). LEXIN in Norway. Methods and results.
 • Vis forfatter(e) (2010). NORDLEXIN-N: Ordbøker for minoritetsspråklege innvandrarar.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Norwegian LEXIN Project: Illustrated Netbased and Printed Dictionaries for Immigrants and Refugees.
 • Vis forfatter(e) (2007). LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2007). LEXIN: Illustrerte nettbaserte og trykte ordbøker for minoritetsspråklige innvandrere i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mellom ordene: Tilbakeblikk på den tverrfaglige utviklingen av et brukergrensesnitt.
 • Vis forfatter(e) (2004). Web Based User Interfaces: Editing, Searching and Browsing Lexicographical Data.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nord-Lexin.
 • Vis forfatter(e) (2002). The NORDLEXIN-N Dictionary Project: Part II.
 • Vis forfatter(e) (2000). The Dictionary Project NORDLEXIN-N.
 • Vis forfatter(e) (2000). Dictionaries for Immigrants and Refugees in Norway: NORDLEXIN-N.
 • Vis forfatter(e) (1999). Ordboksprosjektet NORDLEXIN-N.
 • Vis forfatter(e) (1999). Introduksjon til ordboksprosjektet NORDLEXIN-N.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2006). CAPP: Comprehensive assessment of psychopathic personality disorder. Bjørneset deltok i utarbeidelsen av norsk utgave. Helse Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2001). Førstehjelp ved selvmordsfare (norsk utgave). Living Works / Vivat.
Oppslagsverk
 • Vis forfatter(e) (2017). Norsk-somalisk illustrert ordbok, 2. reviderte utgave.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norsk-dari illustrert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2013). Norsk-thai illustrert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2011). Norsk-tigrinja (tigrinsk) illustrert ordbok. 5.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norsk-somalisk illustrert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2007). Norsk-kurdisk (kurmanji) illustrert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2006). Norsk-kurdisk (sorani) illustrert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2004). Norsk-tamilsk illustrert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2004). Illustrasjonshefte - bokmål og nynorsk.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1993). Frå gateslag til avisoppslag. Ein analyse av journalistisk forteljeteknikk i formidlinga av Brumundal-saka.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2017). Kampen om språket i akademia.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ordbøker for alle.
 • Vis forfatter(e) (2008). Pris til innvandrerordbøker.
 • Vis forfatter(e) (2008). Artikkel om at LEXIN fekk Rosingprisen i språk for 2008 fra Språkrådet og Den norske dataforening.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fire nye nettordbøker fra AKSIS.
 • Vis forfatter(e) (2005). Lærer norsk på nett.
 • Vis forfatter(e) (2005). LEXIN - ordbøker for innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2004). Prosjektomtale av LEXIN-lansering på nettsidene til fylkesmannen i Hordaland.
 • Vis forfatter(e) (2004). Lanserer norsk-kurdiske nettordbøker.
 • Vis forfatter(e) (2003). Nå kan tamiler bruker egen ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2003). Lansering av den første norsk-tamilske ordboken.
 • Vis forfatter(e) (2003). Første norsk-tamilske ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2003). Brede tamil-smil for etterlengtet ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2002). Nye nettbaserte ordbøker.
 • Vis forfatter(e) (2002). Nettbaserte ordbøker for minoritetsspråklige.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). LEXIN - Dictionaries for Minority Language Immigrants. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Facilitating Norwegian Language Learning among Immigrants by Use of Tailormade Dictionaries. 6 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2017). LEXIN og Bildetema: Illustrerte språkressurser på flere språk for minoritetsspråklige.
 • Vis forfatter(e) (2017). LEXIN og Bildetema: Illustrerte flerspråklige språkressurser for minoritetsspråklige.
 • Vis forfatter(e) (2016). LEXIN: Nettbaserte og trykte ordbøker for minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Utstilling og presentasjon av LEXIN og Bildetema.
 • Vis forfatter(e) (2014). Presentasjon av trykte og nettbaserte språkressurser: LEXIN og Bildetema.
 • Vis forfatter(e) (2014). LEXIN. Illustrerte ordbøker for minoritetsspråklige innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2013). LEXIN: Nettbaserte og trykte ordbøker for minoritetsspråklige.
 • Vis forfatter(e) (2013). LEXIN. Illustrerte ordbøker for minoritetsspråklige innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2013). LEXIN-ordbøkene. Utstilling av trykte ressurser og demonstrasjon av nettressurser.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nettbaserte og trykte illustrerte ordbøker i LEXIN-serien.
 • Vis forfatter(e) (2012). LEXIN: Nettbaserte og trykte ordbøker for minoritetsspråklige.
 • Vis forfatter(e) (2012). LEXIN. Ordbøker for minoritetsspråklige innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2012). LEXIN. Illustrerte ordbøker for innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2011). LEXIN i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2010). LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2010). LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2009). LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2009). AKSIS, CLIL, LEXIN.
 • Vis forfatter(e) (2008). LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2008). LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2007). Språk og kultur i eksil.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nettbaserte og trykte LEXIN-produkter.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nettbaserte og trykte LEXIN-produkter.
 • Vis forfatter(e) (2006). LEXIN: Ordbøker for innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2006). LEXIN: Illustrerte tospråklige ordbøker for innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2005). Demonstrasjon av LEXIN og presentasjon av trykte produkter.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2018). Bokmål-nynorsk-bokmål illustrert nettbasert ordbok for minoritetsspråklige innvandrere.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nynorsk-litauisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nynorsk-burmesisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bokmål-litauisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bokmål-burmesisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nynorsk-vietnamesisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nynorsk-tagalog-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nynorsk-dari-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bokmål-vietnamesisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bokmål-tagalog-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bokmål-dari-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nynorsk-thai-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nynorsk-russisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nynorsk-polsk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bokmål-thai-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bokmål-russisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bokmål-polsk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nynorsk-urdu-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2009). Bokmål-urdu-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nynorsk-tyrkisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nynorsk-tigrinsk (tigrinja) -nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nynorsk-tamilsk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nynorsk-somalisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nynorsk-persisk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nynorsk-kurdisk (sorani) -nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nynorsk-kurdisk (kurmanji) -nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nynorsk-engelsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nynorsk-arabisk-nynorsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2008). Illustrert nettbasert nynorskordbok.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bokmål-kurdisk (sorani) -bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bokmål-tyrkisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bokmål-tigrinsk (tigrinja) -bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bokmål-persisk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2007). Bokmål-arabisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bokmål-somalisk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2004). Bokmål-kurdisk (kurmanji) -bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2003). Bokmål-tamilsk-bokmål illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2002). Illustrert nettbasert bokmålsordbok.
 • Vis forfatter(e) (2002). Bokmål-engelsk illustrert nettbasert ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2001). Ordbokserien LEXINs interaktive brukergrensesnitt med koblinger mellom ord og bilder som gjør det mulig å gå fra bilde til ord og vice versa.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.