Hjem
Tove Bjørnesets bilde

Tove Bjørneset

Seniorkonsulent, forskningskoordinator
Bøker
 • Bjørneset, Tove; Gulled, Osman; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre. 2017. Norsk-somalisk illustrert ordbok, 2. reviderte utgave. 605 sider. ISBN: 978-82-486-2020-4.
 • Bjørneset, Tove; Panjshiri, Mojgan; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre. 2017. Norsk-dari illustrert ordbok. 605 sider. ISBN: 978-82-486-2021-1.
 • Bjørneset, Tove; Johansen, Ampai Ruckchat; Reigem, Øystein. 2013. Norsk-thai illustrert ordbok. 670 sider. ISBN: 978-82-486-2005-1.
 • Amlesom Kifle, Nazareth; Bjørneset, Tove; Reigem, Øystein; Sørensen, Sindre. 2011. Norsk-tigrinja (tigrinsk) illustrert ordbok. 650 sider. ISBN: 978-82-486-0404-4.
 • Bjørneset, Tove; Guled, Osman. 2007. Norsk-somalisk illustrert ordbok. 650 sider. ISBN: 82-486-0399-7.
 • Bjørneset, Tove; Hirori, Nizar; Kareem, Bewar; Ramin, Darisiro. 2007. Norsk-kurdisk (kurmanji) illustrert ordbok. 650 sider. ISBN: 82-486-0400-4.
 • Bjørneset, Tove; Salih, Salar; Sørensen, Sindre. 2006. Norsk-kurdisk (sorani) illustrert ordbok. 650 sider. ISBN: 82-486-1066-7.
 • Hoff, Helge Andreas; Nome, Siri; Olsen, G.J.; Gullbrå, T.; Bjørneset, Tove. 2006. CAPP: Comprehensive assessment of psychopathic personality disorder. Bjørneset deltok i utarbeidelsen av norsk utgave. 100 sider. ISBN: 978-82-997526-0-2.
 • Bjørneset, Tove. 2004. Illustrasjonshefte - bokmål og nynorsk. 113 sider. ISBN: 82-486-0984-7.
 • Bjørneset, Tove; Velauthapillai, Dhayalan; Sørensen, Sindre. 2004. Norsk-tamilsk illustrert ordbok. 550 sider. ISBN: 82-486-0983-9.
 • Tanney, Bryan; Mehlum, Lars Ivar; Silvola, Kirsti; Tallaksen, Dag Willy; Amundsen, Kirsti; Ystgaard, Mette; Bjørneset, Tove. 2001. Førstehjelp ved selvmordsfare (norsk utgave). 112 sider. ISBN: 82-996042-0-6.
Tidsskriftartikler
 • Bjørneset, Tove. 2016. LEXIN i Norge - Hva sier brukerne? Skrifter / Nordisk forening for leksikografi. 13. 89-99.
 • Bjørneset, Tove. 2016. Gjennom orda: LEXIN-ordbøkene og bruken av dei i og utanfor klasserommet. LexicoNordica. 23: 17-34.
 • Bjørneset, Tove. 2005. The NORDLEXIN-N Dictionary Project: Part II. Lexicographica Series Maior. 115. 133-145.
 • Bjørneset, Tove. 2002. The Dictionary Project NORDLEXIN-N. Lexicographica Series Maior. X. 31-43.
 • Bjørneset, Tove. 2001. Introduksjon til ordboksprosjektet NORDLEXIN-N. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning. 27. 44-53.
 • Bjørneset, Tove. 1999. Ordboksprosjektet NORDLEXIN-N. LexicoNordica. 6. 35-46.
Rapporter/avhandlinger
 • Fjeld, Ruth Vadtvedt; Worren, Dagfinn; Bjørneset, Tove; Svavarsdóttir, Ásta. 2005. Nord-Lexin. Nordiske studier i leksikografi. 7. Nordisk forening for leksikografi, Oslo. 365 sider.
 • Bjørneset, Tove. 1993. Frå gateslag til avisoppslag. Ein analyse av journalistisk forteljeteknikk i formidlinga av Brumundal-saka. Universitetet i Bergen, Bergen. 200 sider.
Bokkapitler
 • Bjørneset, Tove. 2017. LEXIN - Dictionaries for Minority Language Immigrants. Artikkel, sider 189-195. I:
  • Pixel, Conference Secretariat. 2017. Conference Proceedings. ICT for Language Learning, Florence, Italy 2017 (ISSN 2420-9619). 526 sider. ISBN: 978-88-6292-925-7.
 • Bjørneset, Tove. 2016. Facilitating Norwegian Language Learning among Immigrants by Use of Tailormade Dictionaries. Artikkel, sider 147-152. I:
  • PIXEL, . 2016. Conference Proceedings. ICT for Language Learning. 453 sider. ISBN: 978-88-6292-806-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

BCEPS -  Bergen senter for etikk og prioriteringer
https://www.uib.no/en/bceps
- Disease Control Priorities - Ethiopia: 
https://www.uib.no/cih/121186/disease-control-priorities-ethiopia
- Inkluderende evaluering av folkehelsetiltak:
https://www.uib.no/fg/globpri/120459/inkluderende-evaluering-av-folkehel...

Tidlegare:
PRAKSISNETT - Forskningsnettverk for primærhelsetjenesten:
https://www.uib.no/praksisnett