Hjem
Tove Ingebjørg Fjells bilde

Tove Ingebjørg Fjell

Professor, kulturvitenskap
 • E-postTove.Fjell@uib.no
 • Telefon+47 55 58 98 85
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 1
  2. etasje
  5007 Bergen
  Rom 
  221/222
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kjønn og vold: Hva skjer når en mann utsettes for partnervold fra sin kvinnelige partner? Hvordan kommuniserer populærkulturelle uttrykk partnervold mot menn?

Konstruksjoner av familie: Hvordan forstås slektskap av par som har fått barn ved hjelp av egg- eller sæddonasjon? Hvorfor er det vanskelig for en kvinne å stå frem som frivillig barnløs eller barnfri? Hvordan kan vi forstå et ønske om "naturlig fødsel"?

Helse: Møter med helsevesenet. "Kampen" mellom profesjonell og alternativ sektor.

Dødsforståelse: Studier av dødsannonser i et historisk perspektiv. Studier av kulturelle oppfatninger av den døde kroppen.

 

 

Diverse intervjuer i blant annet NRK, TV2, Nettavisen, VG, Bergens Tidende, Dagbladet, Drammens Tidende, Klassekampen, Aftenbladet, Adresseavisen. For detaljer, se registreringer i CRISTIN.

 

 

Jeg underviser i følgende emner:

KUVI100. Innføring i kulturvitenskap.

KUVI305. Forskning i praksis.

KUVI306. Frå innsamling til analyse.

KUVI350. Masterseminar.

AHKR300. Forskingsetikk.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Framtidsoro. En undersökning av reflektioner om barnfrihet. Elore. 137-150.
 • Vis forfatter(e) (2021). Covid-1984. En studie av motnarrativ om koronatiltak. Tidsskrift for kulturforskning. 61-81.
 • Vis forfatter(e) (2020). Is research welcomed in museums? Museum policy and obstacles to research. Nordisk Museologi. 26-40.
 • Vis forfatter(e) (2020). "The Coffin, the Urn, and the Ashes. Conceptions of Death.". Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 103-120.
 • Vis forfatter(e) (2019). «Continuities and Changes in Death Notices, the 1960s and 2010s.». Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 35-54.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Grande-gate og metoo. Om hvordan rykter sprenger seg inn i mediefortellinger og får bestemme dagsorden.". Tidsskrift for kulturforskning. 59-81.
 • Vis forfatter(e) (2017). Når det å samle blir et avvik: Den ekstreme samleren. Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidsskrift. 27-35.
 • Vis forfatter(e) (2015). Discrimination of men? Narratives on traditional understandings of gender. Studia ethnologica Croatica. 363-391.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sterke kvinner - svake menn. Partnervold og humor. Tidsskrift for kjønnsforskning. 302-316.
 • Vis forfatter(e) (2014). Challenges Presented by Research Methods and Ethics in Cultural Studies - Blurred Boundaries between Public and Private. Studia ethnologica Croatica. 25-45.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Women are Free to Rampage as Much as They Like..." About Men who Suffer Intimate Partner Violence at the Hands of Female Partners. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 121-130.
 • Vis forfatter(e) (2010). Offentliggjort, men inte offentligt? Några tankar om bruket av Internetkällor. Nätverket Kulturforskning i Uppsala. 77-82.
 • Vis forfatter(e) (2009). Skrevne emosjoner. En analyse av spørrelistesvar om barnfrihet. Tidsskrift for kulturforskning. 52-62.
 • Vis forfatter(e) (2009). Different Voices on Childfreedom (Voluntary Childfreeness) in the Media and on the Internet. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 5-17.
 • Vis forfatter(e) (2007). Research in the minefield of privacy and intimacy: The problems of consent. FF communications. 96-113.
 • Vis forfatter(e) (2006). Outsourcing av vaskevannet - veien til likestilte praksiser? Om bruken av privat rengjøringshjelp. Tidsskrift for kulturforskning. 75-88.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fri tvang eller tvingende frihet - eller begge deler? Om vaksineringspraksiser i samtids-Norge. Tidsskrift for kulturforskning. 41-54.
 • Vis forfatter(e) (2005). Childfree Women - Desirable or Deplorable? On Having and Not Having Children and Other People's Views on These More or Less Random Choices. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 55-67.
 • Vis forfatter(e) (2003). På arvens fang, i den ubrutte linjens favntak? Om donorfamilier og adoptivfamilier og tetting av genetiske og biografiske hull. Tidsskrift for kulturforskning. 47-64.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kvinner som velger ikke å få barn - hvorfor så problematisk? Tidsskrift for Den norske legeforening. 76-78.
 • Vis forfatter(e) (1998). Bite seg i tungen og suge det en kan. Om frie teatergrupper i Berlin. Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidsskrift. 30-38.
 • Vis forfatter(e) (1997). "Au, så godt! Noen betraktninger om motstanden mot det rasjonaliserte fødevesenet.". Tradisjon. 35-43.
 • Vis forfatter(e) (1997). "Antropolog på fremmede felt: forskningsmetode og analyse i skjæringspunktet mellom humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningstradisjoner.". Norsk Antropologisk Tidsskrift. 109-119.
 • Vis forfatter(e) (1996). Sette seg selv i scene. Fra idé til produksjon i frie, tyske teatergrupper. Bergen studies in social anthropology.
 • Vis forfatter(e) (1996). Jakten på troverdigheten. Om realistiske og dybderealistiske tilnærmingsmåter innenfor kulturvitenskapene. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 9-22.
 • Vis forfatter(e) (1994). Kultur og poteter kan brukes til det meste. Om kulturbegreper og kommunikasjon. Sykepleien fag.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). "Landsforrædere, dyrets merke og endetiden. Om noen folkelige forestillinger om koronavaksinen". Pandemisenteret, UiB.
 • Vis forfatter(e) (2016). Partnervold mot menn.
 • Vis forfatter(e) (2016). Partnervold mot menn - utført av kvinner.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vaksiner - hvorfor så skeptisk? Innlegg i debatt om vaksineskepsis. Litteraturhuset 16. april 2015.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fortellinger om levd liv. En presentasjon av Norsk Folkeminnelags minnemateriale.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Deltaker i debatt i barnløshet og barnfrihet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hva er en familie?
 • Vis forfatter(e) (2006). Barnfrie kvinner- synlige og usynlige på en gang.
 • Vis forfatter(e) (2003). Hva er problemet med frivillig barnløshet?
 • Vis forfatter(e) (1997). Research traditions in humanities and social sciences used to understand the development of social processes and how they interact with medical practices.
 • Vis forfatter(e) (1997). Hva kan fortellinger brukes til? Om fortelling som forgrunn og bakgrunn i forskerteksten.
 • Vis forfatter(e) (1997). Fødsel - henvisninger til fortid og tradisjon.
 • Vis forfatter(e) (1997). Fra natur til teknologi på fødearenaen. Om forholdet til kropp og fødsel i 1990-årene.
 • Vis forfatter(e) (1997). Den problematiske kulturdeterminismen.
 • Vis forfatter(e) (1992). Problematisering av det hverdagslige kulturbegrepet.
 • Vis forfatter(e) (1992). Om innvandrerkvinners møte med det norske helsevesen.
 • Vis forfatter(e) (1992). Kommunikasjon på helsekontoret.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Ingen spor. Anonymitet i dagens individorienterte dødskultur. .
 • Vis forfatter(e) (2022). A new normal? Thoughts on whether pandemic initiated habits may survive in post-corona times.
 • Vis forfatter(e) (2022). "Den siste reise. Om nyere elementer i avslutningsseremonier og debatten om disse.".
 • Vis forfatter(e) (2021). "Covid-19 restrictions and their opposition - Norway as a case.".
 • Vis forfatter(e) (2020). "Kisten, urnen, asken. Forestillinger om tilhørighet, identitet, hjem". .
 • Vis forfatter(e) (2019). "Forestillinger om natur i askespredning". .
 • Vis forfatter(e) (2018). "Formulering av dødsannonser - kontinuiteter og endringer 1960 - 2015".
 • Vis forfatter(e) (2017). Forestillinger om tid i amerikabrev.
 • Vis forfatter(e) (2015). Partner violence against men.
 • Vis forfatter(e) (2015). Paralysert av gjenstander? Om ulike måter å samle på. Presentasjon i sesjonen Collectors and collections.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Overmannet? Om menn som er utsatt for partnervold fra kvinner.".
 • Vis forfatter(e) (2014). "Et arkivmateriale - noen forskningsetiske betraktninger".
 • Vis forfatter(e) (2012). "Hvorfor er et utsagn om at "Mira Craig slo ned kjæresten" sin litt morsomt, mens et (tenkt) utsagn om at "Morten Harket slo ned kona si" ikke morsomt?
 • Vis forfatter(e) (2011). Å gå på nåler hele tiden – en kvalitativ studie av partnervoldsutsatte menn.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Violence Against Heterosexual Men".
 • Vis forfatter(e) (2009). Emotional expressions in written questionnaires on the topic of childfreedom.
 • Vis forfatter(e) (2008). Rengjøringshjelpen - likestillingsfremmende eller likestillingshemmende?
 • Vis forfatter(e) (2008). Outsourcing the mop-up - the answer to equal decision of domestic chores? On the use of private cleaners.
 • Vis forfatter(e) (2008). Enklere å være barnfri i dag?
 • Vis forfatter(e) (2008). ""I hate kids" and "We're more than happy to look after our little nieces and nephews". Different voices on childfreedom in the the media and on the Internet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kvinnelige "Andre". Kulturelle forestillinger om barnfrie kvinner.
 • Vis forfatter(e) (2006). Incomplete Women? A Presentation of a Study of (Voluntarlily) Childfree Women.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forberedt kommentar til Trude Lappegård og Kari Skrede (SSB) sitt innlegg: "Likestilling og fruktbarhet. Har foreldres bruk av fødselspermisjon og kontantstøtte betydning for videre barnefødsler?".
 • Vis forfatter(e) (2006). "Worthy and not so worthy reasons to be childfree. Points of view from informants in a traditional archive.".
 • Vis forfatter(e) (2005). Is being childfree easier today than it was in the 1960ies? On childfreedom.
 • Vis forfatter(e) (2005). Barnfrie familier - forhandlinger om normalitet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Presentasjon av det nye forskningsprosjektet "Ufullendte kvinner og menn? Om barnfrie (frivillig barnløse) par". Seminar for NFR-programmet "Kjønnsforskning: kunnskap, endring, grenser".
 • Vis forfatter(e) (2003). Informanter på nettet - fritt vilt? Noen tanker om utfordringer knyttet til forskningsetikk.
 • Vis forfatter(e) (2003). Familien i fritt fall? Om donorfamilier og tetting av genetiske og biografiske hull.
 • Vis forfatter(e) (2001). Venter på mor..? Helsearbeideres forventninger til 1990-tallets fødekvinner i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2001). Teknologi og natur på fødearenaen. Hvor svinger pendelen nå?
 • Vis forfatter(e) (2001). Kulturelle faktorer som virker inn på fødselssmerten.
 • Vis forfatter(e) (2000). Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.
 • Vis forfatter(e) (2000). Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.
 • Vis forfatter(e) (1999). "Fødsel i egen regi. Om kroppens symbolbetydning i senmoderniteten.".
Leder
 • Vis forfatter(e) (2012). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2012). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2012). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2011). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2011). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2010). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2010). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2009). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2009). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2009). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2008). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2008). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2007). Research ethics in studies of culture and social life - Preface. FF communications. 8-10.
 • Vis forfatter(e) (2007). Leder. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2007). Leder. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2007). Leder. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2006). Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2000). Perceptions of Gene Technology. Reviewing "Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective" ed. by Susanne Lundin and Malin Ideland. Lund, Nordic Academic Press. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 180-181.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2023). The Consequences of Different Covid Strategies. Review: Anders Gustavsson 2022. Covid 19 pandemins konsekvenser utmed den norsk-svenska riksgränsens södra del. . Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 213-214.
 • Vis forfatter(e) (2022). Mournable lives (book review). Kim Silow Kallenberg: Sörjbara liv. . Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 266-267.
 • Vis forfatter(e) (2018). Linda Stewart: "Amerikabrev". Heimen - Lokal og regional historie. 289-290.
 • Vis forfatter(e) (2018). Bokanmeldelse. Linda Stewart: Amerikabrev. Heimen - Lokal og regional historie. 289-290.
 • Vis forfatter(e) (2015). Book review. The Atomized Body. The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons. Max Liljefors, Susanne Lundin & Andréa Wiiszmeg (eds.). Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 249-250.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bokessay: Frivillig barnløshet. Psykologisk tidsskrift. 44-47.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Affective Turn in Cultural Analysis - Jonas Frykman: Berörd. Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 173-174.
 • Vis forfatter(e) (2010). Maria Strannegård 2009. Hotell Speciell. Livsstilskonsumtion på känslornas marknad. Malmö, Liber. Tidsskrift for kulturforskning. 80-81.
 • Vis forfatter(e) (2010). Encounters with Resistance. - Ingrid Fioretos: Möten med motstånd. Kultur, klass, kropp på vårdcentralen. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 109-110.
 • Vis forfatter(e) (2006). Georg Drakos 2005. Berättelsen i sjukdomens värld. Att leva med hiv/aids som anhöriga i Sverige och Grekland. Tidsskrift for kulturforskning. 66-67.
 • Vis forfatter(e) (2002). Portraits without a Frame. Reviewing Ylva Hagström, Lena Martinsson, Magnus Mörck och Magdalena Petersson (eds.): Portätt utan ram. Kön och sexualitet bortom strukturalismen. Lund, Studentlitteratur 2000. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 175-179.
 • Vis forfatter(e) (2002). Beyond the Age of Innocence. Reviewing Anna Ljung: Bortom oskuldens tid. En etnologisk studie av moral, trygghet och otrygghet i skuggan av hiv. Diss. Uppsala Universitet 2001. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 148-150.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2007). Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. Academia Scientarium Fennica.
 • Vis forfatter(e) (2004). Alderens kulturelle konstruksjon. Temanummer, Tidsskrift for kulturforskning 1 (2004). Nova Science Publishers.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2000). Tangen, sykepleieren og mannen som reflektorer: nittiårenes jordmødre meisler frem en ny identitet. Fødsel i fokus. 20-24.
 • Vis forfatter(e) (1994). Fødsel - overlevelse eller opplevelse? Samtiden. 20-25.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). "Bente Gullveig Alver, 1941-2020.". Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 275-276.
 • Vis forfatter(e) (2014). «Vitenskapen løser ikke alt.». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Sterke menn blir ikke slått." Forskerbloggen Innsikt, Bergens Tidende, 10. oktober. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Livshistorier på nett". Forskerbloggen Innsikt, Bergens Tidende, 17. november. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Den medisinske markedsplassen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2008). Det hellige egget. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2008). Den uproblematiske sæden. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2000). Perceptions of Gene Technology. Reviewing "Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective" ed. by Susanne Lundin and Malin Ideland. Lund, Nordic Academic Press. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 180-181.
 • Vis forfatter(e) (2000). Gamle konger og unge barn. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1999). Susanne Lundin: Guldägget. Föräldraskap i biomedicinens tid. Lund: Historiska Media. Tradisjon. 42-43.
 • Vis forfatter(e) (1999). Edith Mandrup Rønn: The Poor in Spirit... Essays about Culture, Normality and Unreasonableness. Copenhagen: Museum Tusculanums Forlag. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 184-186.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). Fellesskap og individualitet. Kjønna etternamnsval blant norske menn i heterofile parforhold.
 • Vis forfatter(e) (1997). Blikket vendes. Fødsel i endring. -.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). «Politiet lagde Twitter-rim om kjærestevold». Journalist: Andreas Nilsen Trygstad.
 • Vis forfatter(e) (2017). «Professor: Å angre på barn, er noe av det mest tabubelagte som finnes.» Nettavisen. Journalist: Vibeke Johnsen.
 • Vis forfatter(e) (2017). «Fikk trusselmeldinger da hun steriliserte seg.».
 • Vis forfatter(e) (2017). «Da Marie Fossli steriliserte seg 28 år gammel, kjente hun en enorm lettelse.».
 • Vis forfatter(e) (2017). NRK P2. Ekko. Intervju om barnfrihet. Journalist: Britt Aksnes.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Også menn vert hundsa og slått". Journalist: Anne Rivenes. Avis: Hordaland.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Møt en professor". Av: Ingrid Endal.
 • Vis forfatter(e) (2015). «Vold mot kvinner er tragedie - vold mot menn er komedie.» Journalist: Tine Eide. Publisert i Kilden.
 • Vis forfatter(e) (2015). «Vaksiner og skepsis.» Blogginnlegg i Bergens Tidendes BT Innsikt.
 • Vis forfatter(e) (2015). «Inga (40) og Camilla (44) har valgt å ikke få barn - det har vekket reaksjoner.» Kvinner og klær, kk.no. Journalist: Margrethe Zaacho Haarde.
 • Vis forfatter(e) (2015). «Derfor er livet best uten barn.» Intervju. Journalist: Isak Ladegaard. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2015). «De som velger et liv uten barn angrer ikke.» Journalist: Kjersti Johannessen.
 • Vis forfatter(e) (2015). «Barnfrihet». Intervju i Speilvendt - studentdrevet psykologitidsskrift ved UiO. Forfatter: Hanne Gotaas Fredum.
 • Vis forfatter(e) (2015). «-Norske kvinner føder nok barn til at frivillig barnløshet er uproblematisk.» Aftenposten 10. august 2015. Journalist: Silje Rønning Kampesæter. .
 • Vis forfatter(e) (2015). «-Foreldre har sagt til meg at de kunne valgt annerledes.» Intervju om barnfrihet. Journalist: Stina Gregersen Karlsen. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vold mot kvinner er en tragedie - vold mot menn er komedie. Journalist: Tine Eide. Publisert i Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). TV2 Nyhetene. Intervju om barnfrihet i anledning kvinnedagen. Journalist: Dyveke Buanes.
 • Vis forfatter(e) (2015). Radio Norge. «Norge Direkte med Anders Høglund.» Intervju om barnfrihet. Innringingsprogram. Journalist: Anders Høglund.
 • Vis forfatter(e) (2015). NRK P2. Ekko - hovedsending. Intervju om barnfrihet. Journalist: Mona Myklebust.
 • Vis forfatter(e) (2015). NRK P1, Østlandssendingen. Intervju om barnfrihet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Intervju om partnervold mot menn. NRK P1, Distriktsprogram Hordaland.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Tre kvinner forteller: Derfor lever vi uten barn". Vg.no. Intervju om barnfrihet. Journalist: Irene Rønold.
 • Vis forfatter(e) (2014). Et liv uten barn. Intervjuer: Liv Kristin Holmberg. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Velger reiser, hobbyer og kjærester". VG. Journalist: Camilla Tryggestad Visjø.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Nå hylles Frp-lederen for åpenhet om barnløsheten". Verdens Gang. Journalister: Linn Johansen og Monica Bring Estensen.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Livsvalg. Derfor er livet best uten barn". Dagbladet. Journalist: Merete Landsend.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Hvorfor er det så vanskelig at Siv ikke er mor?" Debattinnlegg, NRK Ytring.
 • Vis forfatter(e) (2014). "18.000 menn har blitt banket av dama". Nettavisen. Journalist: Kjetil Mæland.
 • Vis forfatter(e) (2014). "18.000 menn bankes opp av partneren hvert år". NRK Nyheter. Journalist: Farid Ighoubah.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Når hun slår ham". Journalist: Håkon Høydal.
 • Vis forfatter(e) (2010). Trives best uten barn. Verdens Gang. Journalist: Irina Lee.
 • Vis forfatter(e) (2009). Svangerskapskvalme.
 • Vis forfatter(e) (2009). Konstruert uten kjærlighet?
 • Vis forfatter(e) (2009). Intervju om boken "Å si nei til meningen med livet. En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet". Journalist: Heidi Røneid. Kanal: RadiOrakel.
 • Vis forfatter(e) (2009). Intervju om barnfrihet. NRK, Østlandssendingen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fri for ord av Fritt Ord. Debattinnlegg i Bergens Tidende om Fritt Ords prisutdeling 2009.
 • Vis forfatter(e) (2009). - Vanskeligere å være barnfri. Journalist: Heidi Elisabeth Sandnes.
 • Vis forfatter(e) (2009). "You'll regret it later." (Childfree women).
 • Vis forfatter(e) (2009). "You'll regret it later". Journalist: Heidi Elisabeth Sandnes. Kilden, Information Center for Gender Research in Norway. Research Council of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Stillheten etter Monsen". Debattinnlegg.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Det gode liv - uten barn". Intervju i Norsk ukeblad om barnfrihet. Journalist: Hege Opseth.
 • Vis forfatter(e) (2008). Verre å være barnløs nå enn tidligere.
 • Vis forfatter(e) (2008). Intervju om barnfrihet og om boken "Å si nei til meningen om livet? osv." Radio Norge. Intervjuer: Kristin Esjeholm.
 • Vis forfatter(e) (2008). Frivillig barnløshet. Reportasje.
 • Vis forfatter(e) (2008). Det gode, provoserende liv. Journalist: Hilde Lundgaard, Aftenposten.
 • Vis forfatter(e) (2008). De frivillig barnfrie. Omtale av boken "Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet" av kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås.
 • Vis forfatter(e) (2008). Barnekommandoen.
 • Vis forfatter(e) (2008). - Å velge bort barn tolkes som egoisme.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Presses til å bli mødre." Intervju om boken "Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet" for nettstedet klikk.no. Intervjuer: Kari Mathilde Hestad.
 • Vis forfatter(e) (2008). "- Jeg har aldri ønsket meg barn".
 • Vis forfatter(e) (2007). Fra peppermø til partyjente.
 • Vis forfatter(e) (2007). Derfor vil norske kvinner være barnløse.
 • Vis forfatter(e) (2005). Økt press på de barnløse. Aftenposten, journalist: Agnethe Weisser.
 • Vis forfatter(e) (2005). Å leve uten barn. Eva, nr.4.
 • Vis forfatter(e) (2005). Intervju om barnfrie par på P1, NRK Hordaland.
 • Vis forfatter(e) (2005). Færre menn velger å bli fedre.
 • Vis forfatter(e) (2005). Barnfrie må forklare seg. Fædrelandsvennen, journalist: Agnethe Weisser.
 • Vis forfatter(e) (2005). Barnfrie må forklare seg. Bergens Tidende, journalist: Agnethe Weisser.
 • Vis forfatter(e) (2005). Barnfrie må forklare seg. Adresseavisen, journalist Agnethe Weisser.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Ingen barn i sikte".
 • Vis forfatter(e) (2004). Når to ikke vil bli tre.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Må kunne velge".
 • Vis forfatter(e) (2003). Alltid barnefri.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). «Og hvor forunderlig det skulde være at se og tale med hværandre igjen endnu engang i dette Liv.» Om hvordan en mental region formes i en rekke amerikabrev 1895 - 1904. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Norsk Folkeminnesamlings minneoppgaver fra 1964 - noen smakebiter. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Doing gender equality. Cleaners employed in Norwegian middle-class homes. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Frivilligt barnlös i Norge - ett generationsperspektiv". 41 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Bilden av frivillig barnlöshet i media." Kapittel skrevet sammen med redaktør Helen Peterson. 57 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Offentliggjort, men inte offentligt? Några tankar om bruket av internetkällor. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Drømmer til salgs på internett - ufrivillig barnløshet i det cyberbaserte helsemarkedet. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Barnfrie kvinner - til besvær eller til begjær? Dagens barnfrie kvinner og omgivelsenes oppfatninger av dem. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Evaluering - spørreskjema eller intervju? Noen betraktninger fra studentevaluering av et kurs i kvalitative metoder. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Etnografi.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2007). Today's Gene News. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 124-126.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

"Passion och besatthet: Ett nordiskt forskningsprojekt om materialitet och normalitet i fritidens ordnade praktiker" (med Nylund Skog, Marander-Eklund, Hagström). 2014 - 2016. 

"Incomplete women and men? Studies on childfree (involuntarily childless) couples". Project run by the Research Council of Norway under the Gender Research Programme 2005 - 2007.

"Risk and resources, prevention and de-medicalisation. Health and disease in a cultural perspective." Project run by the Research Council of Norway under the Health and Community Programme, 1999 - 2005.

"Folklore Fellows Code of Ethics". Project run by the Nordic Research Councils for the Humanities, 1998 - 2001

"Experiencing and Understanding Body and Gender". Project run by Nordic Research Councils for the Humanities, 1998 - 2000.