Hjem
Tove Ingebjørg Fjells bilde

Tove Ingebjørg Fjell

Professor, kulturvitenskap
 • E-postTove.Fjell@uib.no
 • Telefon+47 55 58 98 85
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12-13
  5007 Bergen
  Rom 
  4. etasje, rom 414
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kjønn og vold: Hva skjer når en mann utsettes for partnervold fra sin kvinnelige partner? Hvordan kommuniserer populærkulturelle uttrykk partnervold mot menn?

Konstruksjoner av familie: Hvordan forstås slektskap av par som har fått barn ved hjelp av egg- sæddonasjon? Hvorfor er det vanskelig for en kvinne å stå frem som frivillig barnløs eller barnfri? Hvordan kan vi forstå et ønske om "naturlig fødsel"?

Helse: Møter med helsevesenet. "Kampen" mellom profesjonell og alternativ sektor.

 

 

Diverse intervjuer i NRK Nyheter, NRK Ytring, Nettavisen, VG, Bergens Tidende, Dagbladet, Drammens Tidende, Klassekampen, Aftenbladet, Klikk.no, Kilden.no. For detaljer, se registreringer i CRISTIN.

 

 

Jeg underviser på følgende emner:

KUVI106: Kjønn, seksualitet, kultur.

KUVI204: Folketru og nyreligiøsitet.

HEMB111: Historiske og kulturelle perspektiv på helse.

KUVI302: Kulturvitskap – prosjektskildring.

KUVI304: Kvalitativ metode og forskingsetikk.

Bøker
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Ryymin, Teemu. 2013. Vitenskap og varme hender. Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag. Scandinavian Academic Press. 321 sider. ISBN: 978-82-304-0073-9.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2013. Den usynliggjorte volden. Om menn som utsettes for partnervold fra kvinner. Akademika forlag. 168 sider. ISBN: 978-82-519-2893-9.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Å si nei til meningen med livet? En kulturvitenskapelig analyse av barnfrihet. Tapir Akademisk Forlag. 110 sider. ISBN: 978-82-519-2352-1.
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Øyen, Ørjar. 2007. Research Ethics in Studies of Culture and Social Life. 232 sider. ISBN: 978-951-41-1010-8.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig. 2004. Alderens kulturelle konstruksjon. Temanummer, Tidsskrift for kulturforskning 1 (2004). Nova Science Publishers, Inc.. 88 sider.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1998. Naturlighetens positioner. Nordiskka kulturforskare om føds elshjelp og foreldrehjelp.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1998. Fødselens gjenfødelse. Fra teknologi til natur på fødearenaen. 192 sider. ISBN: 82-7634-165-9.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Hagström, Charlotte; Marander-Eklund, Lena; Skog, Susanne Nylund. 1998. Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskare om födsel och föräldraskap. 207 sider. ISBN: 952-12-0225-4.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Hagstrøm, Charlotte; Eklund, Lena- Merander; Skog, Susanne Nylund. 1998. Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskäre om födse l och f¨räldreskap. ISBN: 952-12-0225-4.
Tidsskriftartikler
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2019. "Grande-gate og metoo. Om hvordan rykter sprenger seg inn i mediefortellinger og får bestemme dagsorden.". Tidsskrift for kulturforskning. 1. 59-81.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2018. Linda Stewart: "Amerikabrev". Heimen - Lokal og regional historie. 3. 289-290.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2018. Bokanmeldelse. Linda Stewart: Amerikabrev. Heimen - Lokal og regional historie. 55: 289-290.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2017. Når det å samle blir et avvik: Den ekstreme samleren. Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidsskrift. 1. 27-35.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. Discrimination of men? Narratives on traditional understandings of gender. Studia ethnologica Croatica. 27: 363-391.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. Bokessay: Frivillig barnløshet. Psykologisk tidsskrift. 19: 44-47.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2015. Book review. The Atomized Body. The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons. Max Liljefors, Susanne Lundin & Andréa Wiiszmeg (eds.). Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 45: 249-250.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. Sterke kvinner - svake menn. Partnervold og humor. Tidsskrift for kjønnsforskning. 38: 302-316.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. Challenges Presented by Research Methods and Ethics in Cultural Studies - Blurred Boundaries between Public and Private. Studia ethnologica Croatica. 26: 25-45. doi: 10.17234/SEC.26.2
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. "Sterke menn blir ikke slått." Forskerbloggen Innsikt, Bergens Tidende, 10. oktober. Bergens Tidende.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. "Livshistorier på nett". Forskerbloggen Innsikt, Bergens Tidende, 17. november. Bergens Tidende.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Ryymin, Teemu; Alver, Bente Gullveig. 2014. «Vitenskapen løser ikke alt.». Bergens Tidende. Publisert 2014-12-20.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2013. The Affective Turn in Cultural Analysis - Jonas Frykman: Berörd. Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 43: 173-174.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig; Ryymin, Teemu. 2013. Den medisinske markedsplassen. Bergens Tidende. Publisert 2013-04-12.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2012. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 11: 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2012. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 11: 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2012. "Women are Free to Rampage as Much as They Like..." About Men who Suffer Intimate Partner Violence at the Hands of Female Partners. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 42: 121-130.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2012. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 11: 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2011. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 10: 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2011. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 10: 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Offentliggjort, men inte offentligt? Några tankar om bruket av Internetkällor. Nätverket Kulturforskning i Uppsala. 17: 77-82.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Maria Strannegård 2009. Hotell Speciell. Livsstilskonsumtion på känslornas marknad. Malmö, Liber. Tidsskrift for kulturforskning. 9: 80-81.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 9: 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Klima og kjønn på glattisen. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2010-04-10.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 9: 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Encounters with Resistance. - Ingrid Fioretos: Möten med motstånd. Kultur, klass, kropp på vårdcentralen. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 40: 109-110.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Different Voices on Childfreedom (Voluntary Childfreeness) in the Media and on the Internet. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 39: 5-17.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 8: 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Skrevne emosjoner. En analyse av spørrelistesvar om barnfrihet. Tidsskrift for kulturforskning. 8: 52-62.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 8: 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2009. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 8: 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 7: 3-3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Den uproblematiske sæden. Bergens Tidende. Publisert 2008-01-15.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Det hellige egget. Bergens Tidende. Publisert 2008-01-08.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2008. Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. 7: 3-3.
 • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Øyen, Ørjar. 2007. Research ethics in studies of culture and social life - Preface. FF communications. 140: 8-10.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Today's Gene News. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 37: 124-126.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Leder. Tidsskrift for kulturforskning. 1/2.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Leder. Tidsskrift for kulturforskning. 3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Leder. Tidsskrift for kulturforskning. 4.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2007. Research in the minefield of privacy and intimacy: The problems of consent. FF communications. 140: 96-113.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2006. Outsourcing av vaskevannet - veien til likestilte praksiser? Om bruken av privat rengjøringshjelp. Tidsskrift for kulturforskning. 5: 75-88.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2006. Georg Drakos 2005. Berättelsen i sjukdomens värld. Att leva med hiv/aids som anhöriga i Sverige och Grekland. Tidsskrift for kulturforskning. 5: 66-67.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig. 2006. Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning. 5. 2 sider.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Childfree Women - Desirable or Deplorable? On Having and Not Having Children and Other People's Views on These More or Less Random Choices. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 35: 55-67.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Fri tvang eller tvingende frihet - eller begge deler? Om vaksineringspraksiser i samtids-Norge. Tidsskrift for kulturforskning. 4: 41-54.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Alver, Bente Gullveig. 2004. Redaksjonelt fra temaredaktører. Tidsskrift for kulturforskning. 3.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2003. På arvens fang, i den ubrutte linjens favntak? Om donorfamilier og adoptivfamilier og tetting av genetiske og biografiske hull. Tidsskrift for kulturforskning. 2: 47-64.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2002. Beyond the Age of Innocence. Reviewing Anna Ljung: Bortom oskuldens tid. En etnologisk studie av moral, trygghet och otrygghet i skuggan av hiv. Diss. Uppsala Universitet 2001. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 32: 148-150.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2002. Portraits without a Frame. Reviewing Ylva Hagström, Lena Martinsson, Magnus Mörck och Magdalena Petersson (eds.): Portätt utan ram. Kön och sexualitet bortom strukturalismen. Lund, Studentlitteratur 2000. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 32: 175-179.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2002. Kvinner som velger ikke å få barn - hvorfor så problematisk? Tidsskrift for Den norske legeforening. 1: 76-78.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Perceptions of Gene Technology. Reviewing "Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective" ed. by Susanne Lundin and Malin Ideland. Lund, Nordic Academic Press. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 180-181.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Gamle konger og unge barn. Bergens Tidende. Publisert 2000-08-08.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Perceptions of Gene Technology. Reviewing "Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective" ed. by Susanne Lundin and Malin Ideland. Lund, Nordic Academic Press. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 180-181.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Gamle konger og unge barn. Bergens Tidende. Publisert 2000-08-08.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Tangen, sykepleieren og mannen som reflektorer: nittiårenes jordmødre meisler frem en ny identitet. Fødsel i fokus. 4. 20-24.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1999. Edith Mandrup Rønn: The Poor in Spirit... Essays about Culture, Normality and Unreasonableness. Copenhagen: Museum Tusculanums Forlag. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 55: 184-186.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1999. Susanne Lundin: Guldägget. Föräldraskap i biomedicinens tid. Lund: Historiska Media. Tradisjon. 1: 42-43.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1998. Bite seg i tungen og suge det en kan. Om frie teatergrupper i Berlin. Kulturella perspektiv: svensk etnologisk tidsskrift. 3. 30-38.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1997. "Antropolog på fremmede felt: forskningsmetode og analyse i skjæringspunktet mellom humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningstradisjoner.". Norsk Antropologisk Tidsskrift. 2: 109-119.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1997. "Au, så godt! Noen betraktninger om motstanden mot det rasjonaliserte fødevesenet.". Tradisjon. 1: 35-43.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1996. Sette seg selv i scene. Fra idé til produksjon i frie, tyske teatergrupper. Bergen studies in social anthropology. 50.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1996. Jakten på troverdigheten. Om realistiske og dybderealistiske tilnærmingsmåter innenfor kulturvitenskapene. Nord nytt - Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning. 9-22.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1994. Kultur og poteter kan brukes til det meste. Om kulturbegreper og kommunikasjon. Sykepleien : fag. 4.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1994. Fødsel - overlevelse eller opplevelse? Samtiden. 3. 20-25.
Rapporter/avhandlinger
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1997. Blikket vendes. Fødsel i endring. Dr.art.. -. IKK, Bergen. 206 sider.
Bokkapitler
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2016. «Og hvor forunderlig det skulde være at se og tale med hværandre igjen endnu engang i dette Liv.» Om hvordan en mental region formes i en rekke amerikabrev 1895 - 1904. Del 1, kapittel 4., sider 105-121. I:
  • Akselberg, Gunnstein; Barndon, Randi; Grove, Knut. 2016. Region og regionalisering. Perspektiv og praksis. Novus Forlag. 366 sider. ISBN: 9788270998722.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2014. Norsk Folkeminnesamlings minneoppgaver fra 1964 - noen smakebiter. 10, sider 121-127. I:
  • Esborg, Line; Johannsen, Dirk. 2014. "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. 352 sider. ISBN: 978-82-7099-772-5.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. "Bilden av frivillig barnlöshet i media." Kapittel skrevet sammen med redaktør Helen Peterson. Kapittel 4., sider 105-161. I:
  • Engwall, Kristina; Peterson, Helen. 2010. Frivillig barnlöshet. Barnfrihet i en nordisk kontext. 328 sider. ISBN: 978-91-7504-229-9.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. "Frivilligt barnlös i Norge - ett generationsperspektiv". Kapittel 6., sider 215-255. I:
  • Engwall, Kristina; Peterson, Helen. 2010. Frivillig barnlöshet. Barnfrihet i en nordisk kontext. 328 sider. ISBN: 978-91-7504-229-9.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2010. Doing gender equality. Cleaners employed in Norwegian middle-class homes. Kapittel 5, sider 97-114. I:
  • Isaksen, Lise Widding. 2010. Global care work : gender and migration in Nordic societies. Nordic Academic Press. 240 sider. ISBN: 978-91-85509-48-5.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2005. Offentliggjort, men inte offentligt? Några tankar om bruket av internetkällor. 11, sider 177-189. I:
  • Hagström, Charlotte; Lena, Marander-Eklund. 2005. Frågelistan som källa och metod. Studentlitteratur AB. 219 sider. ISBN: 91-44-03918-2.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2002. Drømmer til salgs på internett - ufrivillig barnløshet i det cyberbaserte helsemarkedet. 123-144. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Solvang, Per. 2002. Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Fagbokforlaget. 222 sider. ISBN: 82-7674-884-8.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 2000. Barnfrie kvinner - til besvær eller til begjær? Dagens barnfrie kvinner og omgivelsenes oppfatninger av dem. 205-210. I:
  • Rogan, Bjarne; Alver, Bente Gullveig. 2000. Norden og Europa. Fagtradisjoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Nova Science Publishers, Inc.. ISBN: 82-7099-330-1.
 • Fjell, Tove Ingebjørg. 1999. Evaluering - spørreskjema eller intervju? Noen betraktninger fra studentevaluering av et kurs i kvalitative metoder. 41-62. I:
  • Gulbrandsen, Arild. 1999. Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen.
 • Fjell, Tove Ingebjørg; Heggen, Kristin. 1998. Etnografi. I:
  • Lorensen, Margarethe. 1998. Spørsmålet bestemmer metoden. Forskningsmetoder i sykepleie og andre helsefag. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-42719-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

"Passion och besatthet: Ett nordiskt forskningsprojekt om materialitet och normalitet i fritidens ordnade praktiker" (med Nylund Skog, Marander-Eklund, Hagström). 2014 - 2016. 

"Incomplete women and men? Studies on childfree (involuntarily childless) couples". Project run by the Research Council of Norway under the Gender Research Programme 2005 - 2007.

"Risk and resources, prevention and de-medicalisation. Health and disease in a cultural perspective." Project run by the Research Council of Norway under the Health and Community Programme, 1999 - 2005.

"Folklore Fellows Code of Ethics". Project run by the Nordic Research Councils for the Humanities, 1998 - 2001

"Experiencing and Understanding Body and Gender". Project run by Nordic Research Councils for the Humanities, 1998 - 2000.