Hjem
 • E-postTrine.Anker@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Utvalgte publikasjoner
 • Anker, Trine. 2017. På tide å si farvel til verdensreligionene? Kapittel 2, sider 25-34. I:
  • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2017. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215029078.
 • Anker, Trine. 2017. Med himmelen som tak Ungdom, religion og fandom. Prismet. 68: 133-148. doi: 10.5617/pri.4771
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2016. Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet. 67: 261-272.
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir. 2016. Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education. 11: 29-41. doi: 10.1080/17449642.2016.1145498
 • Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir; Johannesen, Nina. 2015. Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 2015:5. Høgskolen i Østfold, Halden.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2015. Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 99: 85-96.
 • Anker, Trine. 2015. Religions- og livssynsfagene i skolen. Prismet. 66: 29-32.
 • Anker, Trine. 2014. Hva skal man lære om religion i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 26: 36-38.
 • Anker, Trine. 2013. Mapping Tasmania: Context as Network. artikkel, sider 131-144. I:
  • Skeie, Geir; Everington, Judith; ter Avest, Ina; Miedema, Siebren. 2013. Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives. Waxmann Verlag. 274 sider. ISBN: 978-3-8309-2902-4.
 • Anker, Trine. 2011. Respect and disrespect : social practises in a Norwegian multicultural school. MF Norwegian School of Theology, Oslo. 250 sider.
Lærebok
 • Anker, Trine. 2020. Analyse i praksis : en håndbok for masterstudenter. Cappelen Damm Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • Anker, Trine; Afdal, Geir. 2018. Relocating respect and tolerance: A practice approach in empirical philosophy. Journal of Moral Education. 48-62.
 • Anker, Trine. 2017. Med himmelen som tak Ungdom, religion og fandom. Prismet. 133-148.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2016. Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet. 261-272.
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir. 2016. Empirical moral philosophy and teacher education. Ethics and Education. 29-41.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2015. Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 85-96.
 • Anker, Trine. 2010. Rettferdige minutter: Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser. Etikk i praksis. 9-22.
Rapport
 • Afdal, Hilde Wågsås; Schjetne, Espen; Anker, Trine; Afdal, Geir; Johannesen, Nina. 2015. Etikk i profesjonell praksis : et forskningsprosjekt knyttet til Utdanningsforbundets implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. 2015:5. 2015:5. .
Faglig foredrag
 • Anker, Trine. 2019. Response to A new National Curriculum in Latvia: RE formed from no prior tradition and according to big ideas.
 • Skeie, Geir; Anker, Trine. 2019. De nye læreplanene - klare til å dissekeres.
 • Anker, Trine. 2017. The Lottery in Babylon. From Theory to Theorizing.
 • Anker, Trine. 2017. Språk og kunnskap. Aktuelle utfordringer fra følgeforskningen.
 • Anker, Trine. 2017. Profesjonsetikk. Hva er det og hvordan gjøres det?
 • Anker, Trine. 2016. Generell del.
 • Schjetne, Espen; Anker, Trine. 2015. Presentasjon av prosjektet Etikk i pedagogiske praksiser.
 • Anker, Trine. 2014. respekt for hvem? Grunnleggende verdier i utdanningen.
 • Anker, Trine. 2014. Religion i praksis.
 • Anker, Trine. 2014. Mystery as method.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2014. 22. juli i klasserommet.
 • Anker, Trine. 2013. Religionsvitenskap og praksisteori: En vitenskapsteoretisk tilnærming.
 • Anker, Trine. 2013. Pakistan, islam og kvinner: En akademisk reiseskildring.
 • Anker, Trine. 2013. In a hybrid voice: Latour on religion.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Anker, Trine. 2017. Iran. En akademisk reiseskildring.
Vitenskapelig foredrag
 • Anker, Trine. 2019. The sky is the limit: Youth, religion and fandom.
 • Lippe, von der, Marie; Anker, Trine. 2018. Dialogue in the aftermath of terror attacks: The role of school and religious education.
 • Anker, Trine. 2017. Controlling the uncontrollable. Halloween in Norwegian Schools and Kindergartens.
 • Anker, Trine. 2017. Celebration of Russ in Norway.
 • Anker, Trine; Afdal, Geir. 2015. “I stopped crossing the street on red. I am a teacher.” The making of professional ethics in teacher education and teacher practice .
 • Lippe, von der, Marie; Anker, Trine. 2015. Teaching Terrorism: A Discussion of 22 July and Religion Education in Norway.
 • Anker, Trine; Afdal, Geir. 2015. In a hybrid voice: Latour on Religion.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2015. Dialogue in times of crisis: A study of how Norwegian upper secondary education deals with 22 July and the case of Anders Behring Breivik.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2014. dialogue in times of crisis.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2014. Religion and dialogue in times of societal crisis .
 • Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine. 2014. Reflexivity and Quality in Research.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2014. Dialogue in times of crisis.
 • Anker, Trine. 2013. Religion i dag: Ungdom, religiøs tilhørighet og RLE-fagets betydning.
 • Anker, Trine. 2013. Reading against culture: From anthropological reading to informed imagination.
 • Anker, Trine. 2012. Learning to count other’s coins, or is education a moral practice?
 • Anker, Trine. 2012. Kitchen-table analyses.
 • Anker, Trine. 2012. Education for respect and tolerance: An empirical-philosophical contribution.
 • Anker, Trine. 2012. Constructions of Norwegians and foreigners in a multicultural school.
 • Anker, Trine. 2012. Beyond the pale: Intersections and otherness in a Multicultural school.
 • Anker, Trine. 2011. Respect and disrespect: Ph.d-presentation.
 • Anker, Trine. 2010. Mapping Tasmania: Context as network when researching social practices.
 • Anker, Trine. 2010. Kultur og kjønn.
 • Anker, Trine. 2010. Kultur.
 • Anker, Trine. 2007. Læringsstrategier.
 • Anker, Trine. 2005. Den flerkulturelle lese- og skriveopplæring.
Leder
 • Lippe, von der, Marie; Anker, Trine; Roos, Merethe. 2014. Religion i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 299-303.
Leserinnlegg
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig. 2019. La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no.
 • Anker, Trine. 2012. Å bli ledet på ville veier. Forskerforum. 40-40.
Kronikk
 • Lenz, Claudia; Korbøl, Karsten; Anker, Trine; Bråten, Oddrun Marie Hovde; Kvamme, Ole Andreas; Sæther, Elin; Døving, Alexa; Erdal, Silje Førland; Jørgensen, Camilla Stabel; Stray, Janicke Heldal; Korsvoll, Nils H.; Nustad, Peder; Lippe, von der, Marie; Eriksen, Eli-Anne Vongraven. 2018. Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang.
 • Lippe, von der, Marie; Anker, Trine. 2016. Snakk med ungdom om 22. juli! Agenda Magasin.
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Anker, Trine; Afdal, Geir. 2016. Profesjonsetisk refleksjon i barnehagen. Første steg. 60-62.
 • Anker, Trine. 2012. Noen må få spille mer enn andre. Fredrikstad Blad.
Doktorgradsavhandling
 • Anker, Trine. 2011. Respect and disrespect : social practises in a Norwegian multicultural school.
Intervju
 • Anker, Trine. 2019. Østlandssendingen, innslag om 22. juli.
 • Anker, Trine. 2019. Østlandssendingen.
 • Anker, Trine. 2019. 22. juli - paneldebatt.
 • Anker, Trine. 2012. Respekt handler om venner, popularitet og om å bli hørt.
 • Anker, Trine. 2012. Noen må få spille mer.
 • Anker, Trine. 2011. Respekt.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2019. Salient or silenced. How religion and terrorism are formatted in school. 13 sider.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel. 2018. Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. 16 sider.
 • Schjetne, Espen; Afdal, Hilde Wågsås; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Afdal, Geir Sigmund. 2018. Empirical moral philosophy and teacher education. 13 sider.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2018. Controversial issues in Religious Education: How Teachers Deal with Terrorism in their Teaching. 13 sider.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2018. Coming to Terms with Terrorism? A Case Study on how Schools are Dealing with the Terror Attacks of 22 July in Oslo and at Utøya. 15 sider.
 • Anker, Trine. 2017. På tide å si farvel til verdensreligionene? 10 sider.
 • Anker, Trine. 2014. Obedience and resistance : school rules, participation and pupils' practices. 20 sider.
 • Anker, Trine. 2014. Det handlende mennesket og fortellingers etiske potensial. 16 sider.
 • Anker, Trine. 2013. Mapping Tasmania: Context as Network. 14 sider.
 • Anker, Trine. 2012. Beyond the pale: Intersections and otherness in a multicultural school. 19 sider.
Fagartikkel
 • Anker, Trine. 2018. Med himmelen som tak : Ungdom, religion og fandom. Kirke og kultur. 365-372.
 • Anker, Trine. 2018. Hvordan utforme kjerneelementer i KRLE/Religion og etikk? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 2-4.
 • Anker, Trine. 2017. Kjerneelementer i KRLE/RE. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 46-47.
 • Afdal, Hilde Wågsås; Afdal, Geir; Anker, Trine; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen. 2016. Læreres profesjonsetikk i fokus. Prismet. 87-91.
 • Anker, Trine; Afdal, Hilde Wågsås; Johannesen, Nina; Schjetne, Espen; Afdal, Geir. 2016. Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis. Bedre Skole. 64-67.
 • Anker, Trine. 2015. Religions- og livssynsfagene i skolen. Prismet. 29-32.
 • Anker, Trine. 2014. Hva skal man lære om religion i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 36-38.
 • Anker, Trine. 2013. Mitt funn: Respekt i skolen. Lys og Liv. 15-15.
Faglig kapittel
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie. 2014. Religiøst mangfold i skolen. 619-635. I:
  • Wittek, Line; Stray, Janicke Heldal. 2014. Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.