Hjem
Trine Krigsvoll Haagensens bilde

Trine Krigsvoll Haagensen

Førstelektor, kunsthistorie
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2015. “What Does Mitchell Want?”.
 • Vis forfatter(e) 2015. Innledning Overvåkingsseminaret 2015: Kropp og helse .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2015. Fra terror til overvåking.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2013. "Perspectives on Surveillance" i panelet "IMAGING Surveillance - critical perspectives".
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2016. Images of Knowledge: The Epistemic Lives of Pictures and Visualisations. Peter Lang Publishing Group.
 • Vis forfatter(e) 2014. Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget AS.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2015. The Processes of Imaging / The Imaging of Processes . New Materialism. Network European Scholarship on 'How matter comes to matter'.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2014. Åpenhet eller uforsiktighet? Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) 2013. “Jag Putin vekk!”. Bergens Tidende.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2020. Nina Grünfeld besøker Radiorabulistene i RadiOrakel.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Images of Knowledge. 11 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2012. Inscribing truth.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2014. Oppsummering, perspektivering: fra overvåking til terror. . I:
  • Vis forfatter(e) 2014. Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget AS.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.