Hjem
 • E-posttrond.lodoen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 29+47 950 70 433
 • Besøksadresse
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
 • Vis forfatter(e) (2024). Grotter i Nordland - EvoCave-prosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2023). Reconstructing faunal diversity from the last Glacial period in northern Norway using zooarchaeology and bulk-bone metabarcoding.
 • Vis forfatter(e) (2023). Reconstructing faunal diversity from the last Glacial period in northern Norway using zooarchaeology and bulk-bone metabarcoding.
 • Vis forfatter(e) (2023). Reconstructing faunal diversity from the last Glacial period in northern Norway using zoo-archaeology and bulk-bone metabarcoding.
 • Vis forfatter(e) (2023). Innovative and interdisciplinary karst cave excavation of rare pre-LGM sediments in northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2023). EvoCave prosjektet - Grotter som kilde til ny kunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2023). EvoCave prosjektet - Grotter som kilde til ny kunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2023). Ancient DNA and osteological analyses of a unique paleo-archive reveal Early Holocene faunal expansion into the Scandinavian Arctic.
 • Vis forfatter(e) (2022). Vingen er ein av Bremangers viktigaste attraksjonar: I fjor var det 52 besøkende her.
 • Vis forfatter(e) (2022). Reconstructing Late Glacial fauna in northern Norway using zooarchaeology and bulk-bone metabarcoding .
 • Vis forfatter(e) (2022). Kan det bli naudsynt å dekke til Vingenfeltet for framtida?
 • Vis forfatter(e) (2022). Hærverk ved Vangdal, Kvam, Vestland.
 • Vis forfatter(e) (2022). Gjør seg klare for sensasjonelle funn.
 • Vis forfatter(e) (2022). Gjør seg klare for nye sensasjonelle funn.
 • Vis forfatter(e) (2022). EvoCave: Undersøkelse av inntil 122000 år gamle sedimenter ved hjelp av paleozoologi, arkeologi, paleoøkologi og gammelt DNA. Folkemøte om EvoCave Biblioteket Kjøpsvik, Narvik 13. september 2022.
 • Vis forfatter(e) (2022). EvoCave prosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2022). A Multi-methodological approach to identifying faunal material from Late Glacial cave deposits in northern Norway.
 • Vis forfatter(e) (2021). Utforkser grottene i Kjøpsvik.
 • Vis forfatter(e) (2021). Podkast Ekspedert: EvoCave.
 • Vis forfatter(e) (2021). Håper å gjøre nye sensasjonelle funn.
 • Vis forfatter(e) (2021). Graver seg ned til en historie som aldri er blitt dokumentert: Utforsker grottene i Kjøpsvik.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fant rester av 100.000 år gamle isbjørner, ulver og seler i grotte: – Overraskende.
 • Vis forfatter(e) (2021). Fant rester av 100.000 år gamle isbjørner, ulver og seler i grotte: - Overraskende .
 • Vis forfatter(e) (2020). Viste frem kulturarven.
 • Vis forfatter(e) (2020). Vingen helleristningsfelt i fare for å gro igjen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Turistar har funne vegen til 7000 år gamalt mysterium.
 • Vis forfatter(e) (2020). Roser det unike samarbeidet som skal sikre kulturarven for framtida.
 • Vis forfatter(e) (2020). Nei til steinbrot ved Vingen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ministerbesøk og Riksantikvarbesøki Vingen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Konflikt om helleristningar.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kommunen vil ha steinbrot i same landskap dei vil frede over 2000 helleristningar.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gir unik bergkunst-gåve.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gir bort eiendom innenfor fredet kulturminne.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gir bort 300 dekar til forskning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Aksla-steinbrot øydelegg for UNESCO-ambisjonane i Vingen.
 • Vis forfatter(e) (2019). Oppdaga ukjende helleristningar på Svartaberget på Oma.
 • Vis forfatter(e) (2019). Om tilstanden til den norske bergkunsten og om særlig alternativer til oppmaling, gjennom bla lyssetting, virtuell tilgjengelighet og app-utvikling .
 • Vis forfatter(e) (2019). Lyser opp gamal bergkunst.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kulturminnekriminalitet ved helleristningsområdet Vingen, i Bremanger, Sogn og Fjordane og vedtak om områdefredning i medhald av lov om kulturminne §19 fra 2001.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hærverk ødelegger landets helleristninger. Vil stanse vandaler med vakter.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hærverk ødelegger landets helleristninger.
 • Vis forfatter(e) (2019). From hunters art and ideology to death narratives.
 • Vis forfatter(e) (2019). Flora kommunes engasjement for bergkunsten i Ausevik vs Bremangers kommunes engasjement for bergkunsten i Vingen .
 • Vis forfatter(e) (2019). Eskursjonsledelse til Værlandet og Vingen - geologi og arkeologi.
 • Vis forfatter(e) (2019). Between winter storm surges - Human occupation on a growing Mid-Holocene transgression maximum (Tapes) beach ridge at Longva, Western Norway. Quaternary Science Reviews. 116-131.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bergkunst i Møre og Romsdal, status og forskingspotensiale.
 • Vis forfatter(e) (2018). PROVINCIA Las III Jornadas de Patrimonio de Trigueros analizarán el arte rupestre en la fachada atlántica.
 • Vis forfatter(e) (2018). Inauguradas las III Jornadas de Patrimonio de Trigueros .
 • Vis forfatter(e) (2018). Disarticulated Anthropomorphs and Defleshed Animals.
 • Vis forfatter(e) (2018). Between the Winter Storm Surges - Mesolithic habitation on a growing Beach Ridge at the island of Flemsøya, Western Norway .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bondevik, S, Lødøen, T.K, Tøssebro, C, Årskog, H. Hjelle, K.L. Mehl, I.K. 2019. Between winter storm surges e Human occupation on a growing Mid Holocene transgression maximum (Tapes) beach ridge at Longva, Western Norway. Quarternary Science Reviews 2015: 116-131.

Lødøen, T. 2018. Fra virkelige Vingen til Vituelle Vingen. Årbok 2018. Universitetsmuseet i Bergen.

Lødøen, T. 2017. The Meaning and Use (-fullness) of Traditions in Scandinavian Rock Art Research.  Swedish Rock Art Research Series. Vol 6: 1-34

Hjelle, K. L og Lødøen, T.K. 2017. Dating of rock art and the effect of human activity on vegetation: The complementary use of archaeological and scientific methods Quarternary Science Review 168: 194-207

Lødøen, T. 2015. The Rock art of Norway. In Cuadernos de Arte Rupestre, vol. 7:245-254. Región de Murcia.

Lødøen, T. 2015. The Vingen site: a century of rock art research and a recent cultural heritage initiative for the UNESCO World Heritage Tentative List. In Cuadernos de Arte Rupestre, vol. 7:255-261 .  Región de Murcia.

Lødøen, T. 2015. Rock art as Mortuary Practice in the Late Mesolithic of Western Norway. In Anati. E (ed). Rock art: when, why and to whom. Atelier

Hjelle, K.; Lødøen, T; Natlandsmyr, B; Kvamme, M; Kaland, S. 2015. Erdalen og Sunndalen – bruk av utmarksressurser gjennom mer enn to tusen år. I: Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år. Museumsforlaget AS 2015 s. 25-47. UiB

Lødøen, T. 2015. Contextualizing cup marks: An apporoach for a better dating and understanding of their meaning. In Explotation of outfield resources 2015. 227-229

Lødøen, T. 2015 Treatment of corpses, consumption of the soul and production of rock art. Approaching Late Mesolithic mortuary practises reflected in the rock art from Western Norway. 2015. Fennoscandia Archaeologia 32: 79-99.

Lødøen, T. 2015. The method and physical processes behind the making of hunters’ rock art in Western Norway: the experimental production of images.  In Ritual landscapes and borders within Rock art research. Archaeopress Archaeology 2015: 67-79

Lødøen, T. 2014. På sporet av senmesolittiske døderiter - fornyet innsikt i alderen og betydningen av bergkunsten i Ausevik, Flora, Sogn og Fjordane. 2014. Primitive Tider 16: 51-75


Lødøen, T. 2013. Om alderen til Vingen ristningene. Viking 76:7-34. 


Hjelle, K.L., Kaland, S., Kvamme, M., Lødøen, T., Natlandsmyr, B. 2012. Ecology and palaeoecology, history and archaeology – the necessity of integrated studies for knowledge-based conservation and management of cultural landscapes. International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management 8 (4), 321–337.

Lødøen, T. 2012. Prehistoric exploration in rock – investigation beneath and beyond carved surfaces. I (red) Smith, B.W., Helskog, K. & Morris, D. (eds.) Working with Rock Art: Recording, presenting and understanding rock art using indigenous knowledge. Johannesburg: Wits University Press, South Africa 2010.

Lødøen, T. 2012. Båt i berg ved Stadt Riss Nr 2, Universitetet i Bergen.

Lødøen, T. 2012. 100 år med dokumentasjon av Bergbilder. Årbok 2011. Universitetsmuseet i Bergen

 

Lødøen, T. og Mandt. G. 2012. Vingen – et naturens kolossalmuseum for helleristninger. Akademika/ Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Oslo, 460 s.

 

7* Lødøen, T. 2010. Concepts of Rock in Late Mesolithic Western Norway. In  Goldhahn J., I. Fuglestvedt and A. Jones (red). Changing Pictures. Oxbow Books 2010,  35-47.

Lødøen, T. og Mandt, G. 2010. The Rock Art of Norway. Windgather Press 338 sider

Lødøen, T. 2010. The Rock Art Project - University of Bergen 1996-2005. 2010. Rock art report 3, University of Bergen, Bergen Museum.

Lødøen, T. 2009. Confronting important animals. In McCartan. S., P. Woodman, R. Schulting and G. Warren (red), Mesolithic Horizons: Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. Oxford, Oxbow Books, 2009, s 576 - 582.

R. Barndon, S.M. Innselset og K.K. Kristoffersen, Lødøen, T. 2006 (red). Samfunn, symboler og identitet. Ubas Nordisk 3, Universitetet i Bergen, 576s. 

Lødøen, T. 2006. Exploring the Contemporary Context of Rock Art. Adoranten, Scandinavian Society for Prehistoric art, Tanumshede 2006. s 5-18.

Mandt, G og Lødøen, T. 2005. Bergkunst - Helleristningar i Noreg. Det Norske Samlaget, Oslo 2005. Samforfatterskap med Gro Mandt 304 s.

Lødøen, T. og Bertilsson, U. 2004. Reflections on ethics in the documentation, management and presentation of rock art sites in the Nordic countries. Final report from the RANE expert group on Management Strategies. www. rane-project.org. Samforfatterskap med Ulf Bertilsson

Lødøen, T. 2003. Late Mesolithic Rock Art and Expressions of Ideology. Mesolithic on the Move, The Mesolithic in Europe. Oxbow books. S. 499-508.

Lødøen, T.K. 2001. En hodeskalle og et lårbein fra samlingene. Årbok for Bergen museum 2001. s 21-24.

Lødøen, T. 2001.Contextualizing rock art in order to investigate Stone Age ideology. Results from an ongoing project. I Helskog, K (red). Theoretical Perspectives in Rock Art Research. Novus forlag 2001, 211-223.

Torseth, I. H, T. K. Lødøen, T. Torsvik og G. Mandt 2001.  Sikring av Bergkunst. Forvitringsfaktorer og bevaringstiltak, Undersøkelser av helleristningsfeltene i Vingen, Bremanger kommune og Hjemmeluft, Alta kommune. Bergkunstrapporter fra Universitetet i Bergen 2, Arkeologisk institutt, Bergen museum, Bergen 277s

Lødøen, T.K. 2001. Økser som offer i fangsteinalderen i Sogn. Arkeo. Nytt fra Arkeologisk

Institutt, Universitetet i Bergen, s 4-10

Lødøen, T.K. 2000. Bergbildene på Berge i Strandebarm. Hardanger Historielags Årbok

 S 100-110

Lødøen, T. 2000. Dating of Rock Art and Interpretation of Stone Age Ideology. Lietuvos Archeologija 19, Vilnius 191-200.

Lødøen, T.K. 1998 Trekk av Sogns forhistorie i stein- og bronsealder. Årbok for Sogn 1998. Historielaget for Sogn 52-60.

Lødøen, T. K. 1998. Et nylig oppdaget Helleristningsfelt i HardangerÅrbok for Bergen museum. Universitetet i Bergen 55-57.

Lødøen, T. 1998. Interpreting Mesolithic axe deposits from a region in Western Norway. I Archaeologia Baltica. The Archaeology of Lithuania and Western Norway: Status and Perspectives. (red) V. Kazakevicius, A.B.Olsen and D. N. Simpson. Vilnius 1998 195-204.

Lødøen, T.K, Mandt, G.  og Riisøen, K.H. 1997 Sikring av bergkunst. Problemer – metoder –tiltak. Rapport fra kurs i sikring av bergkunst.   Bergkunstrapporter fra Universiteteti Bergen 1. Arkeologisk institutt, Bergen museum, Bergen 1997. 195s

Lødøen, T. K. 1997. Sventoji. Et yngre steinalders bosetningsområde ved den baltiskekyst Arkeo nr.2, 1997, Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen 13- 19

Lødøen, T. K. 1993 Tor-steinen, Arkeo nr.1. Nytt fra Historisk museum, Universitetet i Bergen. s. 32

Lødøen, T.K. 1993. Et gravfunn fra Sein steinalder, Arkeo  nr.2, 1993 Nytt fra Historisk

museum, Universitetet i Bergen s 4-7.

           

In press/In prep.

Lødøen, T. (in press) Concepts of Landscape in Mesolithic Western Norway.

Publiseres sammen med andre innlegg fra konferansen i egen konferanse publikasjon "From Jomon to Star Carr"

Bondevik, S., Lødøen, T.K., Tøssebro, C., Årskog. H, Hjelle, K.L. Mehl. I. (in prep) Between Winter Storm surges.

Lødøen, T. K. (in press). A Merovingian Man and a Viking Woman - A recent discovery of two burials from the Late Iron Age at Skarstein, Stryn, Western Norway.

Lødøen, T.K. (in prep). Images of the dead. Oxford Handbook of Mesolithic Research

Lødøen, T.K. (in prep). Dødens kodeks og bergbildenes betydning. Helleristninger og dødekult fra eldre steinalder i Skandinavia. Fagbokforlaget

 

Rapporter fra arkeologiske utgravninger er ikke tatt med

 

Upubliserte artikler/ Vitenskapelige arbeider

Hovedfagsoppgave i arkeologi med vekt på Norden, UiB; "Landskapet som rituell sfære i steinalderen. En studie av bergartsøkser fra Sogn." Upublisert.

Cultural Continuity and Ritual Change (in prep) 27

 

Vingen - refleksjoner omkring steinalderens kosmologi og bergets immaterialitet. (arbeidstittel) – Vitenskapelige og kontekstuelle analyser av ristninger og øvrige kulturspor fremskaffet gjennom utgravninger i Vingen, Bremanger, Sogn og Fjordane.

Arkeologiske undersøkelser i tilknytning til bergkunstlokaliteter i Hordaland og Sogn og Fjordane 1998-2010. Bergkunstrapporter fra Universitetet i Bergen 5 (in prep). 

 

 

2016 -         Prosjektleder Virtuelle Vingen  (www.virtuellevingen.no)

2011 - 2020 Prosjektleder Universitetet i Bergen, Bevaringsprogrammet for bergkunst

2014- 2017 Projektpartner, EEA Grant projekt Hacier - Human, Agricultural, and Climatic Impact on Ecological Rules

2005 - 2010 Prosjektleder Universitetet i Bergen, Sikring av bergkunst

1996 - 2005 Prosjektleder, Universitetet i Bergen,  Riksantikvarens Bergkunstprosjekt 

2009-2012 Project Partner in the NRC-project DYLAN – Dynamamic Landscapes

2002-2004 Head of the expert group: EU-financed RANE Project- Rock Art in Northern Europe.

 

/nb/kulturhistorie/97714/bergkunst

2019 -        Committee leader of ICHAM Archaeological Heritage Management Norwegian ICOMOS

2018-         Member of ICOMOS – CAR (Rock art Committee)

2017-         Member of COASTARK, University Museum of Bergen

2016-         Member of UM Research group, University Museum of Bergen

2015-         Member of Scientific Committee of Rock art, European Council

2011-2015 Member of Research group NRC project Meetings make history, University of Oslo

2007-2013 Norwegian National Representative for the University Museums on Research on Rock Art in the National Rock Art Network.

2005-        Member of the Norwegian Group for Rock Art Consultancy, Norwegian Directorate for Cultural Heritage 

2003-        Project manager for Research & Developm. tasks and cross-scientific research on the protection, documentation, and preservation of rock art

2000-        Advisory officer - Norwegian Directorate for Cultural Heritage related to the Cultural Heritage Act

1995-        Member of Norwegian Speleological Society