Hjem
Trond Holmen Erliens bilde

Trond Holmen Erlien

Førsteamanuensis, Jeg er ansatt som førsteamanuensis i arbeidslivshistorie. Men som forsker og historiker interesserer jeg meg bredt for spørsmål knyttet til politikk, styring og arbeidsliv, særlig etter 1945.
 • E-postTrond.Erlien@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 11+47 908 22 573
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Innenfor arbeidslivshistorie jobber jeg for tiden med et prosjekt knyttet til Kværner Stord sitt 100 års jubileum, hvor jeg ser spesielt på arbeidsmiljø, arbeidsorganisering og partssamarbeid. 

Innenfor politisk historie har jeg to pågående prosjekt. Begge tar utgangspunkt i politiske reformer i samtiden, med sikte på å forstå hvorvidt og hvorledes reformene representerer endringer på et institusjonelt nivå og/eller i politikernes forståelse av institusjonenes funksjon: (1) Jeg undersøker utviklingen av nytt styringsverk for profesjonsutdanningene innenfor helse- og sosialfaltet, og ser disse i lys av tidligere endringer i perioden 1960-2000, og (2) jeg undersøker grunnlaget for NAV-reformen som politisk prosjekt, og ser denne i lys av tidligere forsøk på å samordne aktiviteten innenfor helse- og sosialsektoren i perioden 1960-2000.

Jeg definerer meg som samtidshistoriker. Både i forsknings- og undervisningssammenheng jobber jeg med å forstå hvordan hendelser og prosesser i vår samtid endrer måten samfunnet "er skrudd sammen". Innsiktene fra min forskning og undervisning har høy relevans for mange og jeg er lidenskapelig opptatt av å formidle den kunnskapen jeg har opparbeidet meg.

Jeg har holdt foredrag innenfor et bredt spekter av tema, som:

- Arbeidslivspolitikk og arbeidsmiljiøloven

- Lønnsutvikling og forhandlingssystemet

- Fagorganisering og den norske arbeidslivsmodellen

- Utdanning og profesjonalisering

- Sosialpolitikk og NAV-reformen

Jeg setter spesielt stor pris på å møte og snakke for folk som arbeider innenfor de sektorene i samfunnet som jeg selv har forsket på eller undervist om, og har snakket mye for ulike fagforeninger.

 

Jeg undervisninger på emner som omhandler utviklingen av det norske arbeidslivet og helsevesenet fra midten av 1800-tallet og fram til i dag og er i tillegg tilknyttet lektorutdanningen i historie.

AHS202-F: Erfaring og profesjon

AHS203-F: Virksomhet, profesjon og samfunn

DIDAHIS1: Historiedidaktikk1

HIDID111: Historiedidaktikk i videregående skole

MUSE621: Vitenskapelig publisering for museumsansatte

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Erlien, Trond. 2017. Sosialhjelp som internasjonalt forskningsfelt: Utfordringer og muligheter. Tidsskrift for velferdsforskning. 209-229.
 • Erlien, Trond. 2017. Nav-reformen som politisk prosjekt: Bedre enn sitt rykte, men dømt til å mislykkes? Nytt Norsk Tidsskrift. 366-378.
Faglig foredrag
 • Erlien, Trond. 2017. Utfordringer for en samlet fagbevegelse. Fagbevegelsen i fortid, nåtid og fremtid.
 • Erlien, Trond. 2017. Nav. Bedre enn sitt rykte? NAV-reformen og norsk sosialpolitikk i et samtidshistorisk perspektiv.
 • Erlien, Trond. 2017. Fagforeningenes rolle i det norske arbeidslivet.
 • Erlien, Trond. 2017. "Verdier som forplikter": Utfordringer for sosialarbeidere i en reformert velferdsstat.
 • Erlien, Trond; Heiret, Jan. 2015. Mellom vern og fleksibilitet: Varige spenninger i vernelovgivningens historie. Om muligheter og dilemma i styringen av helsevesenet.
 • Erlien, Trond; Heiret, Jan. 2015. Medbestemmelse og styringsrett i helsevesenet. Et historisk perspektiv.
 • Erlien, Trond. 2015. Arbeidslivet som forskningsfelt.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Erlien, Trond. 2016. Fra humanisering til aktivisering? En begrepshistorisk undersøkelse.
Vitenskapelig foredrag
 • Erlien, Trond. 2019. Towards a project based mode of production: Challenges for The Norwegian model of industrial relations?
 • Erlien, Trond. 2019. The Projectification of Kværner Stord.
 • Erlien, Trond; Nygård, Pål; Malonæs, Tine Petersen. 2019. Projectification of business and its implications for business history.
 • Erlien, Trond. 2019. De andre historikerne: Sykepleiere som historikere.
 • Erlien, Trond. 2019. Arbeidsmiljøloven av 1977: Sosialdemokratisk konsensustenkning eller radikal unntak?
 • Erlien, Trond. 2018. Sosialdemokratiets tilbakegang? Tanker om forholdet mellom parti, bevegelse og politikk.
 • Erlien, Trond. 2018. NAV(et) i den norske modellen: Om utopier og realisme i norsk arbeidslivs- og sosialpolitikk.
 • Erlien, Trond. 2018. Lavere medlemstall: Hva betyr det for den norske modellen?
 • Erlien, Trond. 2018. Frontfagsmodellen: Barriere mot lønnsvekst, eller verktøy for uttelling.
 • Erlien, Trond. 2018. Fra profesjonsstatens bakgård il kunnskapspolitisk dugnad? Om utviklingen av styringsverktøy for høyere utdanning, ca. 1970-2020.
 • Erlien, Trond. 2018. Arbeiderbevegelse og velferdsstat i vekst og oppløsning.
 • Erlien, Trond. 2017. What happened to social assistance? Trends in policy and research.
 • Erlien, Trond. 2017. Rammeplanen som tekst og som utgangspunkt for å forstå sosialarbeiderens autonomi i fagutviklingen.
 • Erlien, Trond. 2017. NAV-reformen: Om forholdet mellom ekspertkunnskap og politikk.
 • Erlien, Trond. 2016. Sosialt arbeid som internasjonalt forskningsfelt.
 • Erlien, Trond. 2016. Har NAV-reformen et ufortjent dårlig rykte?
 • Erlien, Trond. 2016. Fra humanisering til aktivisering. En begrepshistorisk undersøkelse? - Opplegg til en metodediskusjon.
 • Erlien, Trond. 2012. Historier om sosialt arbeid.
 • Erlien, Trond. 2012. Fra sosialomsorg til sosiale tjenester. Utviklingen i den norske sosialsektoren, 1964-1991.
 • Erlien, Trond. 2011. Loven om sosial omsorg og rekonstruksjonen av sosialt arbeid - 1956-1966.
 • Erlien, Trond. 2011. Hva er tekstkritikk?
 • Erlien, Trond. 2011. Historien i linjer: om å ha (be)grep om historien. Historien om tre fag som historiografisk eksempel.
 • Erlien, Trond. 2011. Fra sosialt arbeids begrepshistorie.
 • Erlien, Trond. 2011. "Bernts lille røde" - Forsøk på å rekonstruere sosialt arbeid; begrep og fenomen.
 • Erlien, Trond. 2010. Velferdsstatens yrker - Hvordan konstitueres de som historiske subjekt?
 • Erlien, Trond. 2010. Velferdsstatens yrker - Hvordan konstitueres de som historiske subjekt?
 • Erlien, Trond. 2009. Universalism deconstructed – Historical Perspektives on the Norwegian Welfare State.
 • Erlien, Trond. 2009. Sykepleierfortellinger - Perspektiver på norsk sykepleie; historie(r), identitet og erfaring.
 • Erlien, Trond. 2009. Faglighetens forming - skisse til eit doktorgradsprosjekt.
Anmeldelse
 • Erlien, Trond. 2016. Jan Messel: I velferdsstatens frontlinje. Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres historie. Tidsskrift for velferdsforskning. 284-287.
 • Erlien, Trond. 2012. Verden – en forsvarstale: Bokomtale av "Verden", av Hermann Braunn - oversatt av Helge Jordheim og Erling Sandmo. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Grove, Knut; Byrkjeland, Martin; Erlien, Trond; Ågotnes, Hans-Jakob; Tveit, Eva-Marie. 2019. Hundre år i endring. Verftet på Stord 1919-2019. Fagbokforlaget.
Kompendium
 • Erlien, Trond; Pedersen, Jørgen; Venneslan, Knut. 2011. Hva er akademisk skriving?
Mastergradsoppgave
 • Erlien, Trond. 2007. Kampen om tiden - Arbeidstidens utvikling 1977-2006.
Kronikk
 • Erlien, Trond. 2018. Felles front, splittet kjerne? Klassekampen.
 • Erlien, Trond. 2017. Nav-reformen svakt fundert. Dagsavisen.
 • Erlien, Trond. 2009. Utdanninger i drift. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Erlien, Trond Holmen. 2016. Sosialt arbeid. En begrepshistorisk undersøkelse.
Intervju
 • Hundvebakke, Ida; Arnestad, Georg; Erlien, Trond; Spring, Ulrike; Aasheim, Magnus. 2012. Inviterer til debatt.
 • Hjetland, Geir Bjarte; Arnestad, Georg; Erlien, Trond; Spring, Ulrike; Aasheim, Magnus. 2012. Intervju om det nyopprettede debattforum "Tysdagsdebatten" i Sogndal (arbeidstittel).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Erlien, Trond; Grove, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 2019. Frå småskipsverft til offshoreverkstad. Bedrift, konsern og strategi. 76 sider.
 • Erlien, Trond; Grove, Knut. 2019. Arbeidsorganisering, arbeidsmiljø og medbestemming. 64 sider.
Annet
 • Erlien, Trond; Byrkjeland, Martin; Grove, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 2019. Epilog: Eit liv etter olja? 311-312.
Poster
 • Erlien, Trond Holmen. 2009. Profesjoner og kjønn - Historikerblikk på profesjonsbegrepet.
Innledning
 • Erlien, Trond; Byrkjeland, Martin; Grove, Knut; Ågotnes, Hans-Jakob. 2019. Eit lite verft i ein marknad for gigantar. 11-16.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.