Hjem
Trond Holmen Erliens bilde

Trond Holmen Erlien

Forsker, Jeg er ansatt som førsteamanuensis i arbeidslivshistorie. Men som forsker og historiker interesserer jeg meg bredt for spørsmål knyttet til politikk, styring og arbeidsliv, særlig etter 1945.
 • E-posttrond.erlien@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 11
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Innenfor arbeidslivshistorie jobber jeg for tiden med et prosjekt knyttet til Kværner Stord sitt 100 års jubileum, hvor jeg ser spesielt på arbeidsmiljø, arbeidsorganisering og partssamarbeid. 

Innenfor politisk historie har jeg to pågående prosjekt. Begge tar utgangspunkt i politiske reformer i samtiden, med sikte på å forstå hvorvidt og hvorledes reformene representerer endringer på et institusjonelt nivå og/eller i politikernes forståelse av institusjonenes funksjon: (1) Jeg undersøker utviklingen av nytt styringsverk for profesjonsutdanningene innenfor helse- og sosialfaltet, og ser disse i lys av tidligere endringer i perioden 1960-2000, og (2) jeg undersøker grunnlaget for NAV-reformen som politisk prosjekt, og ser denne i lys av tidligere forsøk på å samordne aktiviteten innenfor helse- og sosialsektoren i perioden 1960-2000.

Jeg definerer meg som samtidshistoriker. Både i forsknings- og undervisningssammenheng jobber jeg med å forstå hvordan hendelser og prosesser i vår samtid endrer måten samfunnet "er skrudd sammen". Innsiktene fra min forskning og undervisning har høy relevans for mange og jeg er lidenskapelig opptatt av å formidle den kunnskapen jeg har opparbeidet meg.

Jeg har holdt foredrag innenfor et bredt spekter av tema, som:

- Arbeidslivspolitikk og arbeidsmiljiøloven

- Lønnsutvikling og forhandlingssystemet

- Fagorganisering og den norske arbeidslivsmodellen

- Utdanning og profesjonalisering

- Sosialpolitikk og NAV-reformen

Jeg setter spesielt stor pris på å møte og snakke for folk som arbeider innenfor de sektorene i samfunnet som jeg selv har forsket på eller undervist om, og har snakket mye for ulike fagforeninger.

 

Jeg undervisninger på emner som omhandler utviklingen av det norske arbeidslivet og helsevesenet fra midten av 1800-tallet og fram til i dag og er i tillegg tilknyttet lektorutdanningen i historie.

AHS202-F: Erfaring og profesjon

AHS203-F: Virksomhet, profesjon og samfunn

DIDAHIS1: Historiedidaktikk1

HIDID111: Historiedidaktikk i videregående skole

MUSE621: Vitenskapelig publisering for museumsansatte

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Aker og den norske samarbeidstradisjonen. Arbeiderhistorie. 166-189.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sosialhjelp som internasjonalt forskningsfelt: Utfordringer og muligheter. Tidsskrift for velferdsforskning. 209-229.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nav-reformen som politisk prosjekt: Bedre enn sitt rykte, men dømt til å mislykkes? Nytt Norsk Tidsskrift. 366-378.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Projectification of business and its implications for business history .
 • Vis forfatter(e) (2017). Utfordringer for en samlet fagbevegelse. Fagbevegelsen i fortid, nåtid og fremtid.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nav. Bedre enn sitt rykte? NAV-reformen og norsk sosialpolitikk i et samtidshistorisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fagforeningenes rolle i det norske arbeidslivet.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Verdier som forplikter": Utfordringer for sosialarbeidere i en reformert velferdsstat.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mellom vern og fleksibilitet: Varige spenninger i vernelovgivningens historie. Om muligheter og dilemma i styringen av helsevesenet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Medbestemmelse og styringsrett i helsevesenet. Et historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2015). Arbeidslivet som forskningsfelt.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Fra humanisering til aktivisering? En begrepshistorisk undersøkelse.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Projects as a driver of organizational change.
 • Vis forfatter(e) (2021). Expanding eastwards: Norwegian labor and union strategies in face of the 2004 EU enlargement.
 • Vis forfatter(e) (2021). Aker Stord etter øst-utvidelsen av EU. Arbeidskraft- og fagforeningsstrategi i møte med et internasjonalisert arbeidsmarked.
 • Vis forfatter(e) (2019). Towards a project based mode of production: Challenges for The Norwegian model of industrial relations?
 • Vis forfatter(e) (2019). The Projectification of Kværner Stord.
 • Vis forfatter(e) (2019). Projectification of business and its implications for business history.
 • Vis forfatter(e) (2019). De andre historikerne: Sykepleiere som historikere.
 • Vis forfatter(e) (2019). Arbeidsmiljøloven av 1977: Sosialdemokratisk konsensustenkning eller radikal unntak?
 • Vis forfatter(e) (2018). Sosialdemokratiets tilbakegang? Tanker om forholdet mellom parti, bevegelse og politikk.
 • Vis forfatter(e) (2018). NAV(et) i den norske modellen: Om utopier og realisme i norsk arbeidslivs- og sosialpolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lavere medlemstall: Hva betyr det for den norske modellen?
 • Vis forfatter(e) (2018). Frontfagsmodellen: Barriere mot lønnsvekst, eller verktøy for uttelling.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fra profesjonsstatens bakgård il kunnskapspolitisk dugnad? Om utviklingen av styringsverktøy for høyere utdanning, ca. 1970-2020.
 • Vis forfatter(e) (2018). Arbeiderbevegelse og velferdsstat i vekst og oppløsning.
 • Vis forfatter(e) (2017). What happened to social assistance? Trends in policy and research.
 • Vis forfatter(e) (2017). Rammeplanen som tekst og som utgangspunkt for å forstå sosialarbeiderens autonomi i fagutviklingen.
 • Vis forfatter(e) (2017). NAV-reformen: Om forholdet mellom ekspertkunnskap og politikk.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sosialt arbeid som internasjonalt forskningsfelt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Har NAV-reformen et ufortjent dårlig rykte?
 • Vis forfatter(e) (2016). Fra humanisering til aktivisering. En begrepshistorisk undersøkelse? - Opplegg til en metodediskusjon.
 • Vis forfatter(e) (2012). Historier om sosialt arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fra sosialomsorg til sosiale tjenester. Utviklingen i den norske sosialsektoren, 1964-1991.
 • Vis forfatter(e) (2011). Loven om sosial omsorg og rekonstruksjonen av sosialt arbeid - 1956-1966.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hva er tekstkritikk?
 • Vis forfatter(e) (2011). Historien i linjer: om å ha (be)grep om historien. Historien om tre fag som historiografisk eksempel.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra sosialt arbeids begrepshistorie.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Bernts lille røde" - Forsøk på å rekonstruere sosialt arbeid; begrep og fenomen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Velferdsstatens yrker - Hvordan konstitueres de som historiske subjekt?
 • Vis forfatter(e) (2010). Velferdsstatens yrker - Hvordan konstitueres de som historiske subjekt?
 • Vis forfatter(e) (2009). Universalism deconstructed – Historical Perspektives on the Norwegian Welfare State.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sykepleierfortellinger - Perspektiver på norsk sykepleie; historie(r), identitet og erfaring.
 • Vis forfatter(e) (2009). Faglighetens forming - skisse til eit doktorgradsprosjekt.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Jardar Sørvoll , Trine Rogg Korsvik , Idar Helle (red.) Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Historisk Tidsskrift (Norge). 83-87.
 • Vis forfatter(e) (2016). Jan Messel: I velferdsstatens frontlinje. Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres historie. Tidsskrift for velferdsforskning. 284-287.
 • Vis forfatter(e) (2012). Verden – en forsvarstale: Bokomtale av "Verden", av Hermann Braunn - oversatt av Helge Jordheim og Erling Sandmo. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). Hundre år i endring. Verftet på Stord 1919-2019. Fagbokforlaget.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2011). Hva er akademisk skriving?
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Kampen om tiden - Arbeidstidens utvikling 1977-2006.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Felles front, splittet kjerne? Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nav-reformen svakt fundert. Dagsavisen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Utdanninger i drift. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Sosialt arbeid. En begrepshistorisk undersøkelse.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2012). Inviterer til debatt.
 • Vis forfatter(e) (2012). Intervju om det nyopprettede debattforum "Tysdagsdebatten" i Sogndal (arbeidstittel).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Frå småskipsverft til offshoreverkstad. Bedrift, konsern og strategi. 76 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Arbeidsorganisering, arbeidsmiljø og medbestemming. 64 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2019). Epilog: Eit liv etter olja? 311-312.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2009). Profesjoner og kjønn - Historikerblikk på profesjonsbegrepet.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2019). Eit lite verft i ein marknad for gigantar. 11-16.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.