Hjem
Trond Holmen Erliens bilde

Trond Holmen Erlien

Førsteamanuensis, Jeg er ansatt som førsteamanuensis i arbeidslivshistorie. Men som forsker og historiker interesserer jeg meg bredt for spørsmål knyttet til politikk, styring og arbeidsliv, særlig etter 1945.
 • E-postTrond.Erlien@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 11+47 908 22 573
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Innenfor arbeidslivshistorie jobber jeg for tiden med et prosjekt knyttet til Kværner Stord sitt 100 års jubileum, hvor jeg ser spesielt på arbeidsmiljø, arbeidsorganisering og partssamarbeid. 

Innenfor politisk historie har jeg to pågående prosjekt. Begge tar utgangspunkt i politiske reformer i samtiden, med sikte på å forstå hvorvidt og hvorledes reformene representerer endringer på et institusjonelt nivå og/eller i politikernes forståelse av institusjonenes funksjon: (1) Jeg undersøker utviklingen av nytt styringsverk for profesjonsutdanningene innenfor helse- og sosialfaltet, og ser disse i lys av tidligere endringer i perioden 1960-2000, og (2) jeg undersøker grunnlaget for NAV-reformen som politisk prosjekt, og ser denne i lys av tidligere forsøk på å samordne aktiviteten innenfor helse- og sosialsektoren i perioden 1960-2000.

Jeg definerer meg som samtidshistoriker. Både i forsknings- og undervisningssammenheng jobber jeg med å forstå hvordan hendelser og prosesser i vår samtid endrer måten samfunnet "er skrudd sammen". Innsiktene fra min forskning og undervisning har høy relevans for mange og jeg er lidenskapelig opptatt av å formidle den kunnskapen jeg har opparbeidet meg.

Jeg har holdt foredrag innenfor et bredt spekter av tema, som:

- Arbeidslivspolitikk og arbeidsmiljiøloven

- Lønnsutvikling og forhandlingssystemet

- Fagorganisering og den norske arbeidslivsmodellen

- Utdanning og profesjonalisering

- Sosialpolitikk og NAV-reformen

Jeg setter spesielt stor pris på å møte og snakke for folk som arbeider innenfor de sektorene i samfunnet som jeg selv har forsket på eller undervist om, og har snakket mye for ulike fagforeninger.

 

Jeg undervisninger på emner som omhandler utviklingen av det norske arbeidslivet og helsevesenet fra midten av 1800-tallet og fram til i dag og er i tillegg tilknyttet lektorutdanningen i historie.

AHS202-F: Erfaring og profesjon

AHS203-F: Virksomhet, profesjon og samfunn

DIDAHIS1: Historiedidaktikk1

HIDID111: Historiedidaktikk i videregående skole

MUSE621: Vitenskapelig publisering for museumsansatte

 

 

Tidsskriftartikler
 • Erlien, Trond. 2018. Felles front, splittet kjerne? Klassekampen. Publisert 2018-01-18.
 • Erlien, Trond. 2017. Nav-reformen svakt fundert. Dagsavisen. Publisert 2017-11-12.
 • Erlien, Trond. 2017. Sosialhjelp som internasjonalt forskningsfelt: Utfordringer og muligheter. Tidsskrift for velferdsforskning. 20: 209-229. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-03-03
 • Erlien, Trond. 2017. Nav-reformen som politisk prosjekt: Bedre enn sitt rykte, men dømt til å mislykkes? Nytt Norsk Tidsskrift. 34: 366-378. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2017-04-04
 • Erlien, Trond. 2016. Jan Messel: I velferdsstatens frontlinje. Barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres historie. Tidsskrift for velferdsforskning. 19: 284-287. doi: 10.1826/issn.2464-3076-2016-03-06
 • Erlien, Trond. 2012. Verden – en forsvarstale: Bokomtale av "Verden", av Hermann Braunn - oversatt av Helge Jordheim og Erling Sandmo. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Erlien, Trond. 2009. Utdanninger i drift. Bergens Tidende. Publisert 2009-10-10.
Rapporter/avhandlinger
 • Erlien, Trond Holmen. 2016. Sosialt arbeid. En begrepshistorisk undersøkelse. Universitetet i Bergen.
 • Erlien, Trond; Pedersen, Jørgen; Venneslan, Knut. 2011. Hva er akademisk skriving? Senter for etter- og videreutdanning, Universitetet i Bergen, Bergen. 18 sider.
 • Erlien, Trond. 2007. Kampen om tiden - Arbeidstidens utvikling 1977-2006. Universitetet i Bergen, Bergen. 116 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.