Hjem
Trond Inge Berges bilde

Trond Inge Berge

Professor
 • E-postTrond.Berge@uib.no
 • Telefon+47 55 58 65 92
 • Besøksadresse
  Årstadveien 19
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Serum analysis in patients with temporomandibular disorders: a controlled cross-sectional study in Norway. Pain Research & Management. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2018). Temporomandibular Disorders Related to Stress and HPA-Axis Regulation. Pain Research & Management.
 • Vis forfatter(e) (2018). Cell therapy induced regeneration of severely atrophied mandibular bone in a clinical trial. . Stem Cell Research & Therapy. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2016). Vakavista purentaelimistön häiriöistä kärsivien potilaiden arviointi Norjassa. Suomen hammaslaakarilehti. 232-240.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pattern of recurrence of nonsyndromic keratocystic odontogenic tumors. Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology. 10-16.
 • Vis forfatter(e) (2016). Bedömning av patienter med smärtsamma käkfunktionsstörningar – Multidisciplinär strategi i Norge. Tandläkartidningen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Assessment of patients with severe temporomandibular disorder in Norway: A multidisciplinary approach. Den norske tannlegeforenings tidende. 114-121.
 • Vis forfatter(e) (2016). Assessment of patients with severe temporomandibular disorder in Norway – A multidisciplinary approach. Tandlægebladet. 232-240.
 • Vis forfatter(e) (2012). Er atroskopi av kjeveleddet effektivt mot smerter og gapevansker? En retrospektiv etterundersøkelse av 130 pasienter. Den norske tannlegeforenings tidende. 670-675.
 • Vis forfatter(e) (2010). Resultat eitt år etter rotspissamputasjon ein retrospektiv studie frå ein universitetsklinikk. Den norske tannlegeforenings tidende. 448-454.
 • Vis forfatter(e) (2007). Do tooth gaps matter? Evaluation of self-assessments: a pilot study. Journal of Oral Rehabilitation. 814-820.
 • Vis forfatter(e) (2005). Profylaktisk fjerning av visdomstenner. Den norske tannlegeforenings tidende. 582-584.
 • Vis forfatter(e) (2005). Akutte infeksjoner. Den norske tannlegeforenings tidende. 30-37.
 • Vis forfatter(e) (2002). Incidence of chronic neuropathic pain subsequent to surgical removal of impacted third molars. Acta Odontologica Scandinavica. 108-112.
 • Vis forfatter(e) (2000). Tannimplantater - et skjevfordelt behandlingstilbud? (Fordeling av implantater i den norske befolkning). Den norske tannlegeforenings tidende. 92-97.
 • Vis forfatter(e) (2000). Survival of single crystal sapphire implants supporting mandibular overdentures. Clinical Oral Implants Research. 154-162.
 • Vis forfatter(e) (2000). Public awareness, information sources and evaluation of oral implant treatment in Norway. Clinical Oral Implants Research. 401-408.
 • Vis forfatter(e) (2000). NTF's Tidende. Den norske tannlegeforenings tidende. 92-97.
 • Vis forfatter(e) (1994). Predictor evaluation of postoperative morbidity after surgical removal of mandibular third molars. Acta Odontologica Scandinavica. 162-169.
 • Vis forfatter(e) (1993). Symptoms and lesions associated with retained or partially erupted third molars. Some variables of third molar surgery in Norwegian general practice. Acta Odontologica Scandinavica. 115-121.
 • Vis forfatter(e) (1993). Per- and post-operative variables of mandibular third-molar surgery by four general practitioners and one oral surgeon. Acta Odontologica Scandinavica. 389-397.
 • Vis forfatter(e) (1993). Når skal visdomstenner fjernes? Den norske tannlegeforenings tidende. 206-210.
 • Vis forfatter(e) (1993). General practitioners' and dental students' decisions on third molar diagnoses, treatment, and referrals. Acta Odontologica Scandinavica. 171-181.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2003). Profylaktisk fjerning av visdomstenner. Medisinsk metodevurdering basert på international og egen litteraturgransking. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). The dentist`s role in TMD management.
 • Vis forfatter(e) (2015). Beslutningsanalyse ved visdomstenner.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). A multidisciplinary approach for TMD/TMJ - a report from the National Unit for Orofacial Pain in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). TEMPOROMANDIBULAR DISORDER - A CROSS SECTIONAL STUDY WITH FOCUS ON STRESS AND PAIN.
 • Vis forfatter(e) (2017). Correlations between MRI findings and pain in Temporomandibular disorders – a controlled cross sectional study.
 • Vis forfatter(e) (2017). Blood analysis in a group of patients with temporomandibular disorders – a controlled cross sectional study.
 • Vis forfatter(e) (2015). PATIENTS WITH SEVERE TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDERS -A MULTIDISCIPLINARY APPROACH .
 • Vis forfatter(e) (2011). Artroskopi av kjeveleddet, et alternativ for vanskelioge kjeveledd?
 • Vis forfatter(e) (2010). Apikal kirurgi.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den problematiske visdomstannen, preoperative vurderinger.
 • Vis forfatter(e) (2003). SMM rapport nr 10/2003: Profylaktisk fjerning av visdomstenner.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2016). The TMD symposium in Bergen, Norway. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1991). Seminarhefte i oral kirurgi. Universitetet i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1994). The impacted third molar. Assessments and consequences of removal. Dr.odont. thesis.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2001). Nitrous oxide in dental surgery. 13 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). Temporomandibular disorder- a cross sectional study with focus on MRI and pain.
 • Vis forfatter(e) (2018). Presenting a National Unit for Orofacial Pain in Bergen, Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). A presentation of the National Unit for Orofacial Pain in Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Temporomandibular joint disorders in Norway - a multidisciplinary assessment approach.
 • Vis forfatter(e) (2016). Temporomandibular disorders with a psychosocial approach: Preliminary data from a case-control study. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Temporomandibular disorders examined with a multidisciplinary approach - a case-control study.
 • Vis forfatter(e) (2016). Temporomandibular Disorders and measurements of pain intensity and pain thresholds: a Case Control Study .
 • Vis forfatter(e) (2014). Temporomandibular joint disorders in Norway- a multidisciplinary approach.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kartlegging av biopsibruk ved en universitetsklinikk i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Resultat eitt år etter rotspissamputasjon, Ein retrospektiv studie frå ein universitetsklinikk.
 • Vis forfatter(e) (2005). Validation of self-assesment of gaps between teeth; a pilot study.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2020). A disease-focused view on the temporomandibular joint using a Delphi-guided process. Journal of Oral Science. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mjukvevskirurgi i allmennpraksis. Den norske tannlegeforenings tidende. 684-696.
 • Vis forfatter(e) (2005). Akutte infeksjoner. Tandlægebladet. 34-43.
 • Vis forfatter(e) (2005). Akuta infektioner. Tandläkartidningen. 54-62.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Addressing Non-Responding Chronic TMD Patients Experience from a Multidisciplinary Approach. . Journal Of Otolaryngology: Research.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.