Hjem
Trude Bukves bilde

Trude Bukve

Stipendiat, allmenn lingvistikk
 • E-postTrude.Bukve@uib.no
 • Telefon+47 944 89 776
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Bukve, Trude. 2018. Students’ Perspectives on English Medium Instruction: A Survey-based Study at a Norwegian University. Nordic Journal of English Studies. 215-242.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Bukve, Trude. 2014. Engelsk i utdanninga – eit hinder for effektiv kommunikasjon?
Vitenskapelig foredrag
 • Bukve, Trude. 2017. Kan kjønn og sjølvtillit predikere haldningar til språkbruk i høgare utdanning?
 • Bukve, Trude. 2016. Using survey data to measure attitudes – experiences from my own project.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Bukve, Trude. 2016. Språk og meistringstru i internasjonalisering av høgare utdanning. Språkprat.
 • Bukve, Trude. 2012. Kvifor ikkje berre bruke engelsk? Språknytt.
Kronikk
 • Bukve, Trude. 2016. Bottom-up frå eit studentperspektiv. Khrono.no.
 • Bukve, Trude. 2015. For lita tid til universitets-demokrati? På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • Bukve, Trude. 2019. Language use in higher education - the student perspective.
Poster
 • Bukve, Trude. 2016. Students' Attitudes Towards Mediums of Instruction at three Nordic Universities.
Fagartikkel
 • Bukve, Trude. 2012. Students' attitudes towards the use of English in the context of Norwegian higher education. Terminfo.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.