Hjem
Lærebok
  • Vis forfatter(e) 2019. Skolen i det digitale samfunnet. Fagbokforlaget.
  • Vis forfatter(e) 2007. Mediemøter 2. Aschehoug & Co.
Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) 2015. Applying memory theory in game design (case study). Proceedings of the ... European conference on games-based learning. 788-792.
Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) 2015. TELLA - maths for small kids.
  • Vis forfatter(e) 2015. Applying Memory Theory in Game Design (Case Study).
Mastergradsoppgave
  • Vis forfatter(e) 2008. Digital kompetanse hjemme og på skolen: en studie av sammenhenger mellom ungdommers fritidsbruk av digitale medier og deres digitale kompetanse.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD-prosjekt: Hvordan framstilles INTERNETT i læreplaner og læremidler?

Prosjektet undersøker hva elever i videregående skole får lære om Internett, ved å studere læreplaner og læremidler for samfunnsfag, historie og norsk. Prosjektet plasserer seg i forskningsfeltet digital kompetanse i utdanning, og funn blir tolket innenfor rammen av kritisk teori.
 

 

Forskergrupper