Hjem
Bøker
  • Bjørnsen, Gunn; Asbjørnsen, Dag; Kjendsli, Veslemøy; Løvskar, Trude; Totland, Geir. 2007. Mediemøter 2. Aschehoug & Co. 264 sider. ISBN: 9788203335402.
Tidsskriftartikler
  • Løvskar, Trude; Hoem, Jon; Linares-Pellicer, Jordi. 2015. Applying memory theory in game design (case study). Proceedings of the ... European conference on games-based learning. 2015-January: 788-792.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD-prosjekt: Hvordan framstilles INTERNETT i læreplaner og læremidler?

Prosjektet undersøker hva elever i videregående skole får lære om Internett, ved å studere læreplaner og læremidler for samfunnsfag, historie og norsk. Prosjektet plasserer seg i forskningsfeltet digital kompetanse i utdanning, og funn blir tolket innenfor rammen av kritisk teori.