Hjem
Turid Hellands bilde

Turid Helland

Professor emerita
 • E-postTurid.Helland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 39
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
 • Nevrokognisjon og språk
 • Dysleksi
 • Utviklingsmessige språkvansker/Spesific Language impairment (SLI)
 • Dysleksi og flerspråklighet
 • Dysleksi og matematikkvansker      
Bøker
 • Helland, Turid. 2019. Språk og dysleksi, 2. utgave. Fagbokforlaget. 344 sider. ISBN: 978-82-450-2803-4.
 • Solem, Caroline; Helland, Turid. 2015. "Ut med språket!", en longitudinell dysleksi-studie. I Dysleksivennlig skole, s. 162-164. 186 sider. ISBN: 978-82-90503-12-8.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2013. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Undervisning og læring. Fagbokforlaget. 352 sider. ISBN: 978-82-450-1391-7.
 • Helland, Turid. 2012. Språk og dysleksi. Fagbokforlaget. 344 sider. ISBN: 978-82-450-0472-4.
 • Helland, Turid. 2009. Vi lærer hele tiden. Fagbokforlaget. 33 sider. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Helland, Turid. 2009. Vi lærer på ulike måter. Fagbokforlaget. 30 sider. ISBN: 978-82-450-0845-6.
 • Manger, Terje; Lillejord, Sølvi; Nordahl, Thomas; Helland, Turid. 2009. Livet i skolen 1. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap. Fagbokforlaget. 346 sider. ISBN: 978-82-450-0845-6.
Tidsskriftartikler
 • Helland, Turid. 2018. «Ut med språket!» – en longitudinell dysleksistudie. Forventninger, gjennomføring og erfaringer. Spesialpedagogikk. 5. 49-64.
 • Helland, Turid; Morken, Frøydis; Bless, Josef J; Valderhaug, Hanna Valkvæ; Eiken, Monica; Helland, Wenche A; Torkildsen, Janne von Koss. 2018. Auditive training effects from a dichotic listening app in children with dyslexia. Dyslexia. 24: 336-356. doi: 10.1002/dys.1600
 • Døli, Hedda; Helland, Turid; Helland, Wenche A. 2017. Self-reported symptoms of anxiety and depression in chronic stroke patients with and without aphasia. Aphasiology. 31: 1392-1409. doi: 10.1080/02687038.2017.1280595
 • Helland, Turid. 2017. Dysleksi og arvelighet, Del 2. Dyslexi. 1. 24-31.
 • Helland, Turid; Jones, Lise Øen; Helland, Wenche A. 2017. Detecting Preschool language impairment and risk of develpmental dyslexia. Journal of Research in Childhood Education. 31: 295-311. doi: 10.1080/02568543.2016.1274928
 • Helland, Wenche A; Helland, Turid. 2017. Emotional and behavioural needs in children with specific language impairment and in children with autism spectrum disorder: The importance of pragmatic language impairment. Research in Developmental Disabilities. 70: 33-39. doi: 10.1016/j.ridd.2017.08.009
 • Helland, Turid. 2016. Dyslexia identified early and persists into adolescence. Journal of Pediatrics. 170: 341-344. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.12.058
 • Helland, Turid; Helland, Wenche A. 2016. Skolealder er ikke tidlig nok. Bergens Tidende. Publisert 2016-10-10.
 • Helland, Turid; Morken, Frøydis. 2016. Neurocognitive development and predictors of L1 and L2 literacy skills in dyslexia: A longitudinal study of children 5-11 years old. Dyslexia. 22: 3-26. doi: 10.1002/dys.1515
 • Helland, Wenche Andersen; Posserud, Maj-Britt Rocio; Helland, Turid; Heimann, Mikael; Lundervold, Astri. 2016. Language Impairments in children With ADHD and in Children With Reading Disorder. Journal of Attention Disorders. 9 sider. doi: 10.1177/1087054712461530
 • Morken, Frøydis; Helland, Turid; Hugdahl, Kenneth; Specht, Karsten. 2016. Reading in dyslexia across literacy development: A longitudinal study of effective connectivity. NeuroImage. 144: 92-100. doi: 10.1016/j.neuroimage.2016.09.060
 • Clark, Kristi A; Helland, Turid; Specht, Karsten; Narr, Katherine L; Manis, Franklin R; Toga, Arthur W; Hugdahl, Kenneth. 2015. Reply: Cortical differences in preliterate children at familiar risk of dyslexia are similar to those observed in dyslexic readers. Brain. 138: e379. doi: 10.1093/brain/awv037
 • Sværi, Vilde Engelsvold; Andersen, Ida Strandenæs; Helland, Turid. 2015. Førskolebarn i risikosonen for å utvikle dysleksi og databasert trening. En motivasjonsstudie. Norsk tidsskrift for logopedi. 1: 6-15.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Morken, Frøydis; Helland, Wenche A; Helland, Turid. 2015. The dynamics of narrative writing in primary grade children: Writing process factors predict story quality. Reading and writing. 29: 529-554. doi: 10.1007/s11145-015-9618-4
 • Clark, Kristi A.; Helland, Turid; Specht, Karsten; Narr, Katherine L.; Manis, Franklin R.; Toga, Arthur W.; Hugdahl, Kenneth. 2014. Neuroanatomical precursors of dyslexia identified from pre-reading through to age 11. Brain. 137: 3136-3141. doi: 10.1093/brain/awu229
 • Helland, Turid. 2014. Et historisk overblikk på dysleksi. Psykologisk.no.
 • Helland, Wenche Andersen; Helland, Turid; Heimann, Mikael. 2014. Language profiles and mental health problems in children with specific language impairment and children with ADHD. Journal of Attention Disorders. 18: 226-235. doi: 10.1177/1087054712441705
 • Morken, Frøydis; Helland, Turid; Hugdahl, Kenneth; Specht, Karsten. 2014. Children with dyslexia show cortical hyperactivation in response to increasing literacy processing demands. Frontiers in Psychology. 5. doi: 10.3389/fpsyg.2014.01491
 • Helland, Turid; Morken, Frøydis. 2013. Writing in dyslexia: product and process. Dyslexia. 19: 131-148. doi: 10.1002/dys.1455
 • Helland, Turid; Morken, Frøydis; Helland, Wenche A. 2013. The First International Workshop on Reading and Developmental dyslexi (IWORDD). Norsk tidsskrift for logopedi. 3. 1 sider.
 • Helland, Turid. 2012. The English 2 Dyslexia Test, forskningsresultat. Norsk forening for Leseopplæring, medlemsblad. 3-9. Publisert 2012-06-15.
 • Helland, Wenche Andersen; Biringer, Eva Aaker; Helland, Turid; Heimann, Mikael. 2012. Exploring language profiles for children with ADHD and children with Asperger syndrome. Journal of Attention Disorders. 16: 34-43. doi: 10.1177/1087054710378233
 • Hjorteland, Mary-Ann; Helland, Turid. 2012. Visuo-spatiale ferdigheter i tidlig skolealder kan predikere senere lese- og skriveferdigheter. Norsk tidsskrift for logopedi. 58: 34-42.
 • Helland, Turid; Abildgaard, Elin Johanne. 2011. Sammenligning av engelskkunnskaper hos to grupper 6. - 7.klassinger undervist etter henholdsvis L97 og K06. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 5: 1-23.
 • Helland, Turid; Plante, Elena; Hugdahl, Kenneth. 2011. Predicting dyslexia at age 11 from a risk index questionnaire at age 5. Dyslexia. 17: 207-226. doi: 10.1002/dys.432
 • Helland, Turid; Tjus, Tomas; Hovden, Marit; Ofte, Sonja Helgesen; Heimann, Mikael. 2011. Effects of Bottom-Up and Top-Down Intervention Principles in Emergent Literacy in Children at Risk of Developmental Dyslexia: A Longitudinal Study. Journal of Learning Disabilities. 44: 105-122. doi: 10.1177/0022219410391188
 • Westerhausen, René; Luders, Eileen; Specht, Karsten; Ofte, Sonja Helgesen; Toga, Arthur W.; Thompson, Paul R.; Helland, Turid; Hugdahl, Kenneth. 2011. Structural and Functional Reorganization of the Corpus Callosum between the Age of 6 and 8 Years. Cerebral Cortex. 21: 1012-1017. doi: 10.1093/cercor/bhq165
 • Kvinnsland, Marit Berntsen; Pedersen, Nina Helen; Helland, Turid. 2010. Normering av nasalverdier målt med nasometer II på norske barn en pilotstudie. Norsk tidsskrift for logopedi. 56: 20-28.
 • Lerøy, Eli; Helland, Turid; Ofte, Sonja Helgesen. 2010. Arbeidsminne som ein tidleg markør hos barn i risikosona for å utvikle dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi. 56: 10-19.
 • Nysæter, Ragnhild; Ofte, Sonja Helgesen; Helland, Turid. 2010. Tidlige kognitive markører for utvikling av dysleksi. Norsk tidsskrift for logopedi. 56: 18-27.
 • Westerhausen, René; Helland, Turid; Ofte, Sonja Helgesen; Hugdahl, Kenneth. 2010. A longitudinal study of the effect of voicing on the dichotic ear advantage in boys and girls at age 5 to 8. Developmental Neuropsychology. 35: 752-761. doi: 10.1080/87565641.2010.508551
 • Helland, Turid; Morken, Frøydis. 2009. Dysleksi og fremmedspråk. Leseveiledning, Fremmedspråksenteret.
 • Helland, Turid; Morken, Frøydis. 2009. Dysleksi og fremmedspråk. Språk og språkundervisning. 3.
 • Helland, Wenche Andersen; Biringer, Eva Aaker; Helland, Turid; Heimann, Mikael. 2009. The usability of a Norwegian adaptation of the Children's Communication Checklist Second Edition (CCC-2) in differentiating between language impaired and non-language impaired 6- to 12-year-olds. Scandinavian Journal of Psychology. 50: 287-292. doi: 10.1111/j.1467-9450.2009.00718.x
 • Specht, Karsten; Hugdahl, Kenneth; Ofte, Sonja Helgesen; Nygard, M; Nygård, Merethe; Bjørnerud, Atle; Plante, Elena; Helland, Turid. 2009. Brain activation on pre-reading tasks reveals at-risk status for dyslexia in 6-year-old children. Scandinavian Journal of Psychology. 50: 79-91. doi: 10.1111/j.1467-9450.2008.00688.x
 • Westerhausen, René; Luders, Eileen; Specht, Karsten; Ofte, Sonja Helgesen; Toga, Arthur W.; Thompson, P.M; Helland, Turid; Hugdahl, Kenneth. 2009. A longitudinal study of inter-hemispheric interaction and corpus callosum development in 6 and 8 year old children. NeuroImage. 47: 151.
 • Helland, Turid. 2008. Dysleksi og engelsklæring. Språk og språkundervisning. 3. 4-6.
 • Helland, Turid; Asbjørnsen, Arve Egil; Hushovd, Aud Ellen; Hugdahl, Kenneth. 2008. Dichotic Listening and School Performance in Dyslexia. Dyslexia. 14: 42-53. doi: 10.1002/dys.343
 • Ofte, Sonja Helgesen; Helland, Turid; Hugdahl, Kenneth. 2008. En kvalitativ rapport om gjennomføringen av "Ut med språket!" (UMS), en longitudinell undersøkelse av barn fra 5 til 8 år som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker i skolen. Norsk tidsskrift for logopedi. 2. 27-32.
 • Helland, Turid. 2007. Dyslexia at a behavioural and a cognitive level. Dyslexia. 13: 25-41. doi: 10.1002/dys.325
 • Helland, Turid; Ofte, Sonja Helgesen; Hugdahl, Kenneth. 2007. Ut med språket! Bergens Tidende. Publisert 2007-04-19.
 • Helland, Turid; Ofte, Sonja Helgesen; Hugdahl, Kenneth. 2007. Dysleksi kan forebygges. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2007-09-27.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Helland, Turid. 2006. Dichotic listening performance predicts language comprehension. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition. 11: 251-262. doi: 10.1080/13576500500489360
 • Helland, Turid. 2005. Sommerkonferanse på Kypros: 3rd international multilinualism & dyslexia conference. "Multilingual & Cross-Cultural Perspectives on Dyslexia". Norsk tidsskrift for logopedi. 3.
 • Helland, Turid. 2005. Dysleksi. Logopedlagets småskrifter.
 • Helland, Turid; Kaasa, Randi. 2005. Dyslexia in English as a Second Language. Dyslexia. 11. 41-60. doi: 10.1002/dys.286
 • Ofte, Sonja Helgesen; Helland, Turid. 2005. "Ut med språket!" En longitudinell studie av barn fra 5 til 8 år som står i fare for å utvikle lese-, skrive- og matematikkvansker. Nevropsykologi : Medlemsblad for Norsk Nevropsykologisk Forening. 1. 18-20.
 • Asbjørnsen, Arve Egil; Helland, Turid; Obrzut, John E.; Boliek, Carol. 2004. The role of dichotic listening performance and tasks of executive functions in reading impairment: A discriminant function analysis. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. 9: 277-288.
 • Heitmann, Ragnhild Rekve; Asbjørnsen, Arve Egil; Helland, Turid. 2004. Attentional functions in speech fluency disorders. Logopedics, Phoniatrics, Vocology. 29: 119-127.
 • Helland, Turid; Asbjørnsen, Arve Egil. 2004. Digit Span in Dyslexia: Variations According to Language Comprehension Abilities and Mathematical Skills. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 26: 31-42.
 • Helland, Turid; Ofte, Sonja Helgesen. 2004. Ut med språket! En longitudinell studie av barn i risikosonen for å utvikle vansker innenfor områdene lesing, skriving og matematikk. Norsk tidsskrift for logopedi. 3.
 • Helland, Turid; Asbjørnsen, Arve Egil. 2003. Viaual-Sequential and Visuo-Spatial Skills in Dyslexia: Variations according to Language Comprehension and Mathematics Skills. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. 9: 208-220.
 • Helland, Turid. 2001. Spesialpedagogikkens troverdighet. Spesialpedagogikk. 6: 26-30.
 • Helland, Turid; Asbjørnsen, Arve Egil. 2001. Brain asymmetry for language in dyslexic children. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition. 6: 289-301.
 • Helland, Turid; Asbjørnsen, Arve Egil. 2000. Executive functions in dyslexia. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. 6: 37-48.
 • Helland, Turid; Asbjørnsen, Arve Egil. 2000. Executive functions in dyslexia. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. 6: 37-48.
 • Helland, Turid. 1996. Dysleksi og hjernelateralitet. Spesialpedagogikk. 10.
 • Helland, Turid. 1995. Dyslexia, laterality, and short term memory. Scandinavian Journal of Logopedics & Phoniatrics. 20: 157-164.
 • Hugdahl, Kenneth; Helland, Turid; Færevåg, Margaret Klepstad; Lyssand, Eldbjørg Tøsdal; Asbjørnsen, Arve Egil. 1995. Absence of ear advantage on the consonant-vowel dichotic listening test in adolescent and adult dyslexics: Specific auditory-phonetic dysfunction. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 17: 833-840.
Rapporter/avhandlinger
 • Helland, Turid. 2002. Neuro-Cognitive Functions in Dyslexia. Variations According to Language Comprehension and Mathematic Skills. Universitetet i Oslo. 200 sider.
Bokkapitler
 • Helland, Turid. 2019. Den longitudinelle dysleksistudien Ut med språket! Sammendrag forelesninger i Akademiet, sider 92-94. I:
  • Thomsen, Tina Skjærvik; Overskaug, Kristian; Røskaft, Merete. 2019. Årbok 2018 fra Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. 200 sider. ISBN: 9788293175506.
 • Hugdahl, Kenneth; Hugdahl, Kenneth; Helland, Turid. 2013. Central auditory processing as seen from dichotic listening studies. Chapter 6, sider 153-190. I:
  • Musiek, F.E.; Chermak, Gail D. 2013. Handbook of central auditory processing disorder - Volume ! Plural Publishing, Inc.. 745 sider. ISBN: 978-1-59756-561-5.
 • Helland, Turid. 2012. Utvikling av dysleksi - illustrert ved det longitudinelle Bergens-prosjektet "Ut med språket1". Kapittel 4, sider 36-52. I:
  • Pøhler, Lis. 2012. Dysleksi - en fælles nordisk udfordring. ISBN: 9788774730439.
 • Helland, Turid. 2009. Challenges in Dyslexia Research. Chapter 6. I:
  • Sala, N. S; Peyton, D. D. 2009. Reading: Assessment, Comprehension and Teaching. Nova Science Publishers, Inc.. 210 sider. ISBN: 978-1-60692-615-4.
 • Helland, Turid. 2008. Second Language Assessment in Dyslexia: Principles and Practice. Chapter 3, sider 63-85. I:
  • Kormos, Judit; Kontra, Edit H. 2008. Language Learners with Special Needs. An International Perspective. Multilingual Matters. 233 sider. ISBN: 978-1-84769-090-6.
 • Helland, Turid. 2008. Tidlig diagnostisering av dysleksi. 2, sider 51-65. I:
  • Tønnesen, Finn Egil; Bru, Edvin; Heiervang, Einar. 2008. Lesevansker og livsvansker. Hertervig Akademisk. 211 sider. ISBN: 978-82-8217-000-0.
 • Helland, Turid; Rommetveit, Kjetil. 2008. Dysleksi, et flerfaglig forskningsfelt. Aktuell dysleksiforskning sett i lys av Imre Lakatos' filosofi om forskningsprogram. Kapittel 10, sider 199-218. I:
  • Bele, Irene Velsvik. 2008. Språkvansker. Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. 262 sider. ISBN: 978-82-02-27724-6.
 • Hugdahl, Kenneth; Helland, Turid; Niemi, J. 2008. Asymmetry of language processing. Kapittel, sider 42-52. I:
  • Niemi, John; Werner, Stefan. 2008. Proceedings from the 1st Nordic Conference of Clinical Linguistics. 121 sider. ISBN: 978-952-219-208-0.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Helland, Turid; Lyster, Solveig-Alma Halaas. 2006. Literacy Acquisition in Norwegian. kapittel, sider 15-31. I:
  • Malatesha Joshi, R.; Aaron, P.G. 2006. Handbook of orthography and literacy. Lawrence Erlbaum Associates. 802 sider. ISBN: 0805846522.
 • Hagtvet, Bente; Helland, Turid; Lyster, Solveig Alma Halaas. 2006. Literacy acquisition in Norwegian. 2, sider 15-29. I:
  • Joshi, R. Malatesha; Aaron, P.G. 2006. Handbook of Orthography and Literacy. Lawrence Erlbaum Associates. 840 sider. ISBN: 0-8058-4652-2.
 • Helland, Turid; Rommetveit, Kjetil. 2006. Current dyslexia research seen in the light of Imre Lakatos' philosophy of research programmes. Chapter 6, sider 103-122. I:
  • Hayes, Christopher B. 2006. Dyslexia in Children. New Research. Nova Science Publishers, Inc.. 164 sider. ISBN: 1-59454-969-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • "Ut med språket!" En longitudinell undersøkelse av barn i risikosonen for å utvikle dysleksi og/eller matematikkvansker https://www.uib.no/project/speakup
 • Engelsk som første fremmedspråk (L2) hos norske barn med språkavvik
 • Dysleksi og lateralitet

Forskergrupper