Hjem
 • E-postUna.Solvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 67 27+47 938 69 427
 • Besøksadresse
  Haraldsplass diakonale sykehus, Noklus
  SMU-bygget, Ulriksdal 8
  5009 Bergen
  Rom 
  321
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Tilknyttet forskningsgruppen SMIL

 

Mine hovedforskningsinteresser:

 • Laboratoriemedisin
 • Diabetes
 • Koagulasjon -INR
 • Analytisk kvalitetskontroll

Kort CV:

1987-1991: Sivilingeniør (kjemi), Norges Tekniske Høgskole, Trondheim

1992: Forsker: Axis Research AS, Oslo

1992 – 1996: Ph.d. i Biologi, Biologisk Institutt, Universitetet i Oslo/ Nycomed Pharma AS, Oslo 

1996: Post doc, Unité de Recherches sur l´Hémostase et la Thrombose, Hôpital de Bicêtre, National de la Sante et la Recherche Médical (INSERM), Le Kremlin Bicêtre, Frankrike

1997: Clinical Research Associate (CRA), Eli Lilly Norge AS, Oslo

1997 – 2001: Post doc, Immunologisk Institutt, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo

2004 –  dd: Førsteamanuensis, Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen og Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus)

 

 

 

 

Tilknyttet master i Helse og samfunn og Master i Helsvitenskap. 

Undervisningsgruppeleder for Helsevitenskap

Medlem av programutvalget for masterprogram i helsevitenskap, IGS, UiB

Emneansvarlig i emnene HELSAM303 og HELSAM305

Koordinator for masterprogram i helsevitenskap, studieretning for radiograf/bioingeniør

Vitenskapelig artikkel
 • Sølvik, Una Ørvim; Løkkebø, Elisabeth Sellevoll; Kristoffersen, Ann-Helen; Brodin, Ellen Elisabeth; Averina, Maria; Sandberg, Sverre. 2019. Quality of warfarin therapy and quality of life are improved by self-management for two years. Thrombosis and Haemostasis. 1632-1641.
 • Bukve, Tone; Sandberg, Sverre; Vie, Wenche Sletbakk; Sølvik, Una Ørvim; Christensen, Nina Gade; Stavelin, Anne. 2019. Commutability of a whole-blood external quality assessment material for point-of-care C-reactive protein, glucose, and hemoglobin testing. Clinical Chemistry. 791-797.
 • Aarsand, Aasne Karine; Díaz-Garzón, Jorge; Fernandez-Calle, Pilar; Guerra, Elena; Locatelli, Massimo; Bartlett, William A.; Sandberg, Sverre; Røraas, Thomas; Ceriotti, Ferruccio; Sølvik, Una Ørvim; Sylte, Marit Sverresdotter; Coşkun, Abdurrahman; Serteser, Mustafa; Unsal, Ibrahim; Tosato, Francesca; Plebani, Mario; Jonker, Niels; Barla, Gerhard; Carobene, Anna. 2018. The EuBIVAS: Within- and between-subject biological variation data for electrolytes, lipids, urea, uric acid, total protein, total bilirubin, direct bilirubin, and glucose. Clinical Chemistry. 1380-1393.
 • Risøy, Aslaug Johanne; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sandberg, Sverre; Sølvik, Una Ørvim. 2018. Risk assessment and HbA1c measurement in Norwegian community pharmacies to identify people with undiagnosed type 2 diabetes ? A feasibility study. PLOS ONE. 1-13.
 • Sølvik, Una Ørvim; Risøy, Aslaug Johanne; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sandberg, Sverre. 2018. Quality control of Norwegian pharmacy HbA1c testing: a modest beginning. Journal of Diabetes Science and Technology. 753-761.
 • Carobene, Anna; Marino, Irene; Coskun, Abdurrahman; Serteser, Mustafa; Unsal, Ibrahim; Guerra, Elena; Bartlett, William A.; Sandberg, Sverre; Aarsand, Aasne Karine; Sylte, Marit Sverresdotter; Røraas, Thomas; Sølvik, Una Ørvim; Fernandez-Calle, Pilar; Díaz-Garzón, Jorge; Tosato, Francesca; Plebani, Mario; Jonker, Niels; Barla, Gerhard; Ceriotti, Ferruccio. 2017. The EuBIVAS project: within- and between-subject biological variation data for serum creatinine using enzymatic and alkaline picrate methods and implications for monitoring. Clinical Chemistry. 1527-1536.
 • Sølvik, Una Ørvim; Bjelkarøy, Wenche Iren; Berg, Kari van den; Saga, Anne Lise; Hager, Helle; Sandberg, Sverre. 2017. Intensive educational efforts combined with external quality assessment improve the preanalytical phase in general practitioner offices and nursing homes. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 1857-1864.
 • Carobene, Anna; Røraas, Thomas; Sølvik, Una Ørvim; Sylte, Marit Sverresdotter; Sandberg, Sverre; Guerra, Elena; Marino, Irene; Jonker, Neils; Barla, Gerhard; Bartlett, William A.; Fernandez-Calle, Pilar; Díaz-Garzón, Jorge; Tosato, Francesca; Plebani, Mario; Coşkun, Abdurrahman; Serteser, Mustafa; Unsal, Ibrahim; Ceriotti, Ferruccio. 2017. Biological variation estimates obtained from 91 healthy study participants for 9 enzymes in serum. Clinical Chemistry. 1141-1150.
 • Andreassen, Lillan Mo; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sølvik, Una Ørvim; Houghton, Julie; Desborough, James Antony. 2016. The potential for deprescribing in care home residents with Type 2 diabetes. International Journal of Clinical Pharmacy. 977-984.
 • Carobene, Anna; Strollo, Marta; Jonker, Neils; Barla, Gerhard; Bartlett, William A.; Sandberg, Sverre; Sylte, Marit Sverresdotter; Røraas, Thomas; Sølvik, Una Ørvim; Fernandez-Calle, Pilar; Diaz-Garzón, Jorge; Tosato, Francesca; Plebani, Mario; Coşku, Abdurrahman; Serteser, Mustafa; Unsal, Ibrahim; Ceriotti, Ferruccio. 2016. Sample collections from healthy volunteers for biological variation estimates' update: A new project undertaken by the Working Group on Biological Variation established by the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 1599-1608.
 • Andreassen, Lillan Mo; Granås, Anne Gerd; Sølvik, Una Ørvim; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2016. 'I try not to bother the residents too much' - the use of capillary blood glucose measurements in nursing homes. BMC Nursing.
 • Sølvik, Una Ørvim; Løkkebø, Elisabeth Sellevoll; Kristoffersen, Ann-Helen; Stavelin, Anne; Binder, Stein Bjarne; Sandberg, Sverre. 2015. Egenkontroll av warfarinbehandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. 849-853.
 • Sølvik, Una Ørvim; Røraas, Thomas; Petersen, Per Hyltoft; Stavelin, Anne; Monsen, Grete; Sandberg, Sverre. 2014. The influence of coagulation factors on the in-treatment biological variation of international normalized ratio for patients on warfarin. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 470-476.
 • Andreassen, Lillan Mo; Sandberg, Sverre; Kristensen, Gunn Berit Berge; Sølvik, Una Ørvim; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2014. Nursing home patients with diabetes: Prevalence, drug treatment and glycemic control. Diabetes Research and Clinical Practice. 102-109.
 • Stavelin, Anne; Petersen, Per Hyltoft; Sølvik, Una Ørvim; Sandberg, Sverre. 2013. External quality assessment of point-of-care methods: model for combined assessment of method bias and single-participant performance by the use of native patient samples and noncommutable control materials. Clinical Chemistry. 363-371.
 • Sølvik, Una Ørvim; Røraas, Thomas Helge; Christensen, Nina Gade; Sandberg, Sverre. 2013. Diagnosing Diabetes Mellitus: Performance of Hemoglobin A(1c) Point-of-Care Instruments in General Practice Offices. Clinical Chemistry. 1790-1801.
 • Sølvik, Una Ørvim; Røraas, Thomas Helge; Petersen, Per Hyltoft; Stavelin, Anne; Monsen, Grete; Sandberg, Sverre. 2012. Effect of coagulation factors on discrepancies in International Normalized Ratio results between instruments. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 1611-1620.
 • Sølvik, Una Ørvim; Petersen, Per Hyltoft; Monsen, Grete; Stavelin, Anne; Sandberg, Sverre. 2010. Discrepancies in International Normalized Ratio Results between Instruments: A Model to Split the Variation into Subcomponents. Clinical Chemistry. 1618-1626.
 • Stavelin, Anne; Petersen, Per Hyltoft; Sølvik, Una Øvrim; Sandberg, Sverre. 2009. Internal quality control of prothrombin time in primary care: comparing the use of patient split samples with lyophilised control materials. Thrombosis and Haemostasis. 593-600.
 • Stavelin, Anne; Petersen, Per Hyltoft; Sølvik, Una Øvrim; Sandberg, Sverre. 2009. Internal quality control of prothrombin time in primary care: comparing the use of patient split samples with lyophilised control materials. Thrombosis and Haemostasis. 593-600.
 • Sølvik, Una Øvrim. 2006. External quality assessment of prothrombin time: the split-sample model compared with external quality assessment with commercial control material. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 337-350.
 • Sølvik, Una Øvrim; Stavelin, Anne; Christensen, Nina Gade; Sandberg, Sverre. 2006. External quality assessment of prothrombin time: The split-sample model compared with external quality assessment with commercial control material. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 337-349.
Leserinnlegg
 • Sølvik, Una Øvrim; Stavelin, Anne; Christensen, Nina Gade; Sandberg, Sverre. 2007. Response to Kitchen et al.'s external quality assessment of prothrombin time: The split-sample model compared to external quality assessment with commercial control material. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 676-677.
Mastergradsoppgave
 • Aabel, Ingunn. 2013. Rolleutvidelse ved noen bildediagnostiske avdelinger i Norge.
 • Gullien, Randi. 2013. PGMI klassifisering av mammografibilder ved interne og eksterne mamma-radiografer.
 • Bjelkarøy, Wenche Iren. 2013. Er laboratorierutiner og laboratoriekvalitet ved norske sykehjem endret? Har opplæring og oppfølging initiert av Noklus som del av Omsorgsplan 2015 nyttet?
 • Olsen, Sahar. 2012. Sammenligning av nukleinsyre isoleringsteknikker i forbindelse med etablering av qPCR påvisningsmetode for Borrelia infeksjon.
 • Vikestad, Kari Gerhardsen. 2011. Videreutdanning i Ultralyd for radiografer I hvilken grad er læringsmålene nådd? En kontrollert prospektiv sammenlignende studie 6 mnd etter endt utdanning.
 • Løkkebø, Elisabeth Sellevoll. 2011. Trygg antikoagulasjonsbehandling: Pasienter i Norge kan drive egenkontroll av warfarinbehandling.
 • Johnsen Risnes, Lydia. 2011. Tredimensjonale ultralyd volummålinger IN VITRO validering av metode til oppfølging av abdominale aortaaneurismer.
 • Antonsen, Jeanett Hoff. 2011. Strålebehandling til kvinner med brystkreft Endring av venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF) gjennom et behandlingsforløp med strålebehandling, målt med den nukleærmedisinske metoden planar MUGA- scan.
 • Mæhle, Siri Gun. 2011. Bildeveiledet stråleterapiVil bruk av konvensjonell stimulator bidra til å minimere systematiske innstillingsavvik, og dermed øke innstillingspresisjonen, sammenlignet med bildeveiledet innstilling på behandlingsapparat?
 • Berntsen, Astrid. 2010. Utfordringer ved digital bildeteknologi; en kvalitativ studie av radiografers rolle og deres oppfatning av bildekvalitet ved arbeid med digitale røntgenbilder.
 • Nerhus, Kari. 2010. Hvordan lav og høy temperatur påvirker måling av blodsukker med apparater i bruk av personer med diabetes.
 • Therkildsen, Flemming. 2010. Feltstyrke ved Magnetisk Resonansskanning af håndled og fingrenes led hos pasienter med leddegigt.
 • Gaarder, Mario. 2010. Deteksjon av tidlige veggforandringer i halsarterier hos barn og unge med type-1 diabetes.
 • Frøseth, Trude Camilla Salvesen. 2010. Betydning av pasientleie for tynntarmsdose ved strålebehandling av pasienter med rectumcancer.
 • Solli, Kjersti. 2010. Betydning av behandlingsleie for reproduserbarhet ved strålebehandling av rectumcancer.
 • Rambech, Kristin. 2009. Strålebehandling av pasienter med brystkreft og bruk av intensitetsmodulert radioterapi (IMRT).
 • Precht, Helle. 2009. Processerings optimering med Canons software -et fantom projekt om dosis besparelse ved anvendelse af Canons nye DR Spectra software på børnefemur undersøgelser.
 • Stavelin, Anne Vegard. 2007. Analyse av protrombintid i primærhelsetjenesten - vurdering av analysekvalitet og en evaluering av to kontrollsystem for analytisk kvalitetskontroll ved hjelp av datasimuleringer.
Brev til redaktøren
 • Gidske, Gro; Sølvik, Una Ørvim; Sandberg, Sverre; Kristensen, Gunn Berit Berge. 2018. Hemolysis interference studies: Freeze method should be used in the preparation of hemolyzed samples. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 1-3.
 • Løkkebø, Elisabeth Sellevoll; Kristoffersen, Ann-Helen; Stavelin, Anne; Sølvik, Una Ørvim. 2017. Effect of dabigatran treatment at therapeutic levels on point-of-care international normalized ratio (INR). Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. e143-e145.
 • Sølvik, Una Ørvim; Risa, Marianne; Jacobsen, Camilla Eide; Monsen, Grete; Sandberg, Sverre. 2015. Performance of 10 systems for self-monitoring of blood glucose by trained healthcare professionals and in the hands of the users. Clinical Chemistry. 772-774.
Doktorgradsavhandling
 • Andreassen, Lillan Mo. 2019. Diabetes in care homes. Special emphasis on medicines and blood glucose measurements.
Sammendrag/abstract
 • Sølvik, Una Øvrim; Stavelin, Anne; Christensen, Nina Gade; Sandberg, Sverre. 2005. External quality assessments of whole blood prothrombin time: Comparison of two methods. Clinica Chimica Acta.
Poster
 • Pettersen, Marianne S.; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sølvik, Una Ørvim. 2016. ‘It’s a jungle out there’ - A focus group study about being diagnosed with type 2 diabetes.
 • Risøy, Aslaug Johanne; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Sandberg, Sverre; Sølvik, Una Ørvim. 2016. A feasibility study for risk assessment ofType 2 Diabetes (T2D) in pharmacies.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Risøy AJ, Kjome RLS, SandbergS, Sølvik UØ. Diabetes risk assessments and HbA1c-measurements in Norwegian community pharmacies. Submitted BMJ Health Services Research

Kjome RL, Pettersen MS, Råheim M, Sølvik UØ. Being diagnosedwith type 2 diabetes – shock, shame and information chaos. A focus group study among persons with type 2 diabetes in Norway. SubmittedScand J Primary Health Care.

Sølvik UØ, Løkkebø E, Kristoffersen AH, Brodin E, Averina M, Sandberg S. Quality of warfarin therapy and quality of life are improved by self-management for two years. Thrombosis and Haemostasis 2019. https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0039-1693703.

Bukve T, Sandberg S, Wenche SV, Sølvik U, Christensen NG, Stavelin A. Commutability of a whole-blood external quality assurance material for point-of-care C-reactive protein, glucose, and hemoglobin testing. Clin Chem 2019;65:6 http://clinchem.aaccjnls.org/content/clinchem/early/2019/03/06/clinchem.2018.300202.full.pdf

Aarsand AK, Diaz-Garzon J, Fernandez-Calle P, Guerra E, Locatelli M, Bartlett WA, Sandberg S, Røraas T, Ceriotti F,Sølvik UO, Sylte MS, Coskun A, Serteser M, Unsal I, Tosato F, Plebani M, Jonker N, Barla G and Carobene A. The EuBIVAS: Within- and between-subject biological variation data for electrolytes, lipids, urea, uric acid, total protein, total bilirubin, direct bilirubin and glucose. Clin Chem 2018;64:9.

Gidske G, Sølvik UØ, Kristensen GB, Sandberg S. Hemolysis interference studies: Freeze Method should be used in the preparation of hemolyzed samples. Clin Chem Lab Med. 2018; 56:e220–e222.

Sølvik UØ, Risøy AJ, Kjome R, Sandberg S. Quality control of Norwegian Pharmacy HbA1c testing: A modest beginning. J Diab Sci Technol. 2018;12:753–761. http://journals.sagepub.com/eprint/43MUKZ66cs8kvrKKFs2E/full

Risøy AJ, Kjome RLS, Sandberg S, Sølvik UØ.Risk assessment and HbA1c measurement in Norwegian community pharmacies to identify people with undiagnosed type 2 diabetes - a feasibility study. PLOS ONE. 2018;13: e0191316. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191316.

Carobene A, Marino I, Coskun A, Serteser M, Unsal I, Guerra E, Bartlett WA, Sandberg S, Aarsand AK, Sylte MS, Røraas T,  Sølvik UO, Fernandez-Calle P, Diaz-Garzon J, Tosato F, Plebani M, Jonker N, Barla G and Ceriotti F on behalf of the European Biological Variation Study of the EFLM Working Group on Biological Variation. The EuBIVAS Project: Within–and Between-Subject Biological Variation Data for Serum Creatinine Using Enzymatic and Alkaline Picrate Methods and Implications for Monitoring. Clin Chem. 2017;63. http://clinchem.aaccjnls.org/content/early/2017/07/12/clinchem.2017.275115 

Sølvik UØ, Bjelkarøy WI, van den Berg K, Saga AL, Helle B. Hager HB and Sandberg S. Intensive educational efforts combined with external quality assessment improve the pre-analytical phase in general practitioner offices and nursing homes. Clin Chem Lab Med. 2017;55:1857-1864. DOI 10.1515/cclm-2016-115

Carobene A, Røraas T, Sølvik UO, Sylte MS, Sandberg S, Guerra E, Marino I, Jonker N, Barla G, Bartlett WA, Fernandez-Calle P, Garzon JG, Tosato F, Plebani M, Coskun A, Serteser M, Unsal I, and Ceriotti F. Biological variation estimates obtained from 91 healthy subjects for nine enzymes in serum. On behalf of the European Biological Variation Study (EuBIVAS) of the EFLM working-group on biological variation. Clin Chem 2017;63:1141-1150.


Løkkebø EL, Kristoffersen AH, Stavelin A, Sølvik UØ. Effect of dabigatran treatment at therapeutic levels on Point-of-Care International Normalized Ratio. Clin Chem Lab Med 2016. DOI 10.1515/cclm-2016-0872.

Carobene A, Strollo M, Jonker N, Barla G, Bartlett WA, Sandberg S, Sylte MS, Røraas T, Sølvik UØ, Fernandez-Calle P, Díaz-Garzón J, Tosato F, Plebani M, Coşkun A, Serteser M, Unsal I, Ceriotti F. Sample collections from healthy volunteers for biological variation estimates´ update: a new project undertaken by the Working Group on Biological Variation established by the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Clin Chem Lab Med 2016. DOI 10.1515/cclm-2016-0035.

Andreassen LM, Kjome RL, Sølvik UØ, HoughtonJ, Desborough JA. The potential for deprescribing in care home residents with Type 2 diabetes. Int J Clin Pharm 2016;38:977-84.

Sølvik UØ, Risa M, JacobsenC, MonsenG, Sandberg S. Performance of ten systems for self-monitoring of blood glucose by trained healthcare professionals and in the hands of the users. Clin Chem 2015;61:772-4. 

 Sølvik UØ, Løkkebø ES, Kristoffersen AH, Stavelin A, Binder S, Sandberg S. Self-management of warfarin therapy. Tidsskr Nor Legeforening 2015;135:849-53.

Andreassen LM, Kjome RL, Kristensen G, Sølvik UØ, Sandberg S. Nursing home patients with diabetes: Prevalence, drug treatment and glycemic control. Diabetes Res Clin Pr 2014;105:102-9.
 
Sølvik UØ, Røraas TH, Petersen PH, Stavelin AV, Monsen G, Sandberg S. The influence of coagulation factors on the in-treatment biological variation of international normalized ratio for patients on warfarin. Scand J Clin Lab Invest 2014;74:470-6.
 
Sølvik UØ, RøraasT, ChristensenNG, Sandberg S. Diagnosing Diabetes Mellitus: Performance of Hemoglobin A1c Point-of-Care Instruments in General Practice Offices. Clin Chem 2013;59:1790-801.
 
Stavelin A, Petersen PH, Sølvik UØ, Sandberg S. External Quality Assessment of Point-of-Care Methods: Model For Combined Assessment of Method Bias and Single-Participant Performance by the Use of Native Patient Samples and Noncommutable Control Materials. Clin Chem 2013;59:363-71.
 
Sølvik UØ, Røraas TH, Petersen PH, Stavelin AV, Monsen G, Sandberg S. Effect of coagulation factors on discrepancies in International Normalized Ratio results between instruments. Clin Chem Lab Med 2012;50:1611-20.
 
Sølvik UØ, Petersen PH, Monsen G, Stavelin AV, Sandberg S. Discrepancies in international normalized ratio results between instruments: a model to split the variation into subcomponents. Clin Chem 2010;56:1618-26.
 
Stavelin A, Petersen PH, Sølvik U, Sandberg S. Internal quality control of prothrombin time in primary care: comparing the use of patient split samples with lyophilised control materials. Thromb Haemost 2009;102:593-600.
 
 
Sølvik UØ, Stavelin A, Christensen NG, Sandberg S. External quality assessment of prothrombin time: the split-sample model compared with external quality assessment with commercial control material. Scand J Clin Lab Invest 2006;66:337-49.
 
Orning L, Fischer PM, Hu CK, Agner E, Engebretsen M, Husbyn M, Petersen LB, Ørvim U, Llinas M, Sakariassen KS. A cyclic pentapeptide derived from the second EGF-like domain of Factor VII is an inhibitor of tissue factor dependent coagulation and thrombus formation. Thromb Haemost 2002;87:13-21.
 
Sølvik UØ, Haraldsen G, Fiane AE, Boretti E, Lambris JD, Fung M, Thorsby E, Mollnes TE. Human serum-induced expression of E-selectin on porcine aortic endothelial cells in vitro is totally complement mediated. Transplantation 2001;72:1967-73.
 
Saethre M, Sølvik UØ, Haraldsen G, Fiane AE, Boretti E, Thorsby E, Platt JL, Mollnes TE. Human serum-induced porcine endothelial cell E-selectin expression is associated with IgG3 and IgM anti-Gal antibodies. Xenotransplantation 2002;9:350-8.
 
Sølvik UØ, Haraldsen G, Fiane AE, Boretti E, Lambris JD, Fung M, Thorsby E, Mollnes TE. Human serum-induced expression of E-selectin on porcine aortic endothelial cells in vitro is totally complement mediated. Transplantation 2001;72:1967-73.
 
Sølvik UO, Haraldsen G, Fiane AE, Boretti E, Thorsby E, Mollnes TE. C1-inhibitor attenuates human serum induced E-selectin expression of pig aortic endothelial cells. Transplant Proc 2001;33:789-90.
 
Hagberg IA, Sølvik UØ, Opdahl H, Roald HE, Lyberg T. Inhalation of nitric oxide inhibits ADP-induced platelet aggregation and alpha-granule release. Platelets 1999;10:382-90.
 
Sakariassen KS, Holme PA, Ørvim U, Barstad RM, Solum NO, Brosstad FR. Shear-induced platelet activation and platelet microparticle formation in native human blood. Thromb Res 1998;92(6 Suppl 2):S33-41.
 
Ørvim U, Barstad RM, Orning L, Petersen LB, Ezban M, Hedner U, Sakariassen KS.
Antithrombotic efficacy of inactivated active site recombinant factor VIIa is shear dependent in human blood. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997;17:3049-56.
 
Holme PA, Ørvim U, Hamers MJ, Solum NO, Brosstad FR, Barstad RM, Sakariassen KS. Shear-induced platelet activation and platelet microparticle formation at blood flow conditions as in arteries with a severe stenosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1997;17:646-53.
 
Barstad RM, Buchmann MS, Hamers MJ, Orning L, Ørvim U, Stormorken H, Sakariassen KS. Effects of ionic and nonionic contrast media on endothelium and on arterial thrombus formation. Acta Radiol 1996;37:954-61.
 
Ørvim U, Barstad RM, Stormorken H, Brosstad F, Sakariassen KS. Immunologic quantification of fibrin deposition in thrombi formed in flowing native human blood. Br J Haematol 1996;95:389-98.
 
Barstad RM, Ørvim U, Hamers MJ, Tjønnfjord GE, Brosstad FR, Sakariassen KS.
Reduced effect of aspirin on thrombus formation at high shear and disturbed laminar blood flow. Thromb Haemost 1996;75:827-32.
 
Ørvim U, Barstad RM, Vlasuk GP, Sakariassen KS. Effect of selective factor Xa inhibition on arterial thrombus formation triggered by tissue factor/factor VIIa or collagen in an ex vivo model of shear-dependent human thrombogenesis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1995;15:2188-94.
 
Ørvim U, Roald HE, Stephens RW, Roos N, Sakariassen KS. Tissue factor-induced coagulation triggers platelet thrombus formation as efficiently as fibrillar collagen at arterial blood flow conditions. Arterioscler Thromb 1994;14:1976-83.
 
Syversen PV, Saeter U, Cunha-Ribeiro L, Ørvim U, Sletten K, Husby G, Sakariassen KS. The effect of serum amyloid protein A fragment-SAA25-76 on blood platelet aggregation. Thromb Res 1994;76:299-305.
 
Roald HE, Ørvim U, Bakken IJ, Barstad RM, Kierulf P, Sakariassen KS. Modulation of thrombotic responses in moderately stenosed arteries by cigarette smoking and aspirin ingestion. Arterioscler Thromb 1994;14:617-21.
 
 

 

96 Normal 0 21 false false false NO-BOK JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Vanlig tabell"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:NO-BOK;}

Risikotesting av diabetes på apotek

Hensikten med prosjektet er å undersøke om apotek kan være en arena for å identifisere personer med høy risiko for å utvikle diabetes. Et utvalg av apotek rekrutterte deltakere i løpet av seks måneder. Deltakere fylte ut et diabetes-risiko skjema og de som hadde høy risiko for å utvikle diabetes fikk målt HbA1c og ble henvist til fastlegen for videre oppfølging.

Hovedveileder for stipendiat Aslaug Johanne Risøy

 

Interferens av antifosfolipidantistoff på ulike PT-INR-metoder ved warfarinbehandling

Hensikten med prosjektet er å få et grunnlag for retningslinjer ved PT-INR-monitorering av warfarinbehandling hos pasienter med antifosfolipidsyndrom. Vi skal bl.a. undersøke om et noen av analysemetodene for PT-INR som er mest brukt i primærhelsetjenesten i Norge blir påvirket av antifosfolipidantistoff (APA). Det skal også undersøkes om noen av analysemetodene gir PT-INR-resultat som feilaktig havner utenfor terapeutisk område pga. interferens av APA, og dermed har potensiale til å forårsake feildosering av warfarin.

Mastergradsprosjekt. Medveileder for Hege Alvheim

 

Faktorer som er assosiert med kronisk nyresykdom hos pasienter med diabetes i Norge

Hensikten med studien er å estimere prevalensen av kronisk nyresykdom hos pasienter med type 1 og type 2 diabetes i Norge, og sammenligne karakteristikk med pasienter med diabetes uten kronisk nyresvikt ved å bruke data fra Norsk diabetesregister for voksne. Vi vil også estimere andel pasienter som vil kunne ha nytte av behandling med natrium-glukose Co transporter 2 (SGLT2; sodium–glucose cotransporter) hemmer.

 

Erfaringer med diagnostisering og oppfølging av personer med type 2 diabetes hos norske fastleger 

Vi har gjennomført tre ulike fokusgruppeintervju med norske fastleger der temaene var Identifisering og oppfølging av risikopasienterog Diagnoseprosessen og oppfølgning av pasienter med type 2 diabetes.

 

Analytisk kvalitet og brukervennlighet - evaluering av to hurtigtester for påvisning av Streptokokker

Hensikt: Evaluere analytisk kvalitet og brukervennlighet for to streptokokk hurtig-tester, QuickVue DipstickStrepA Test og DIAQUICK StrepA Blue Dipstick under reelle forhold i primærhelsetjenesten