Hjem
Valeria Markovas bilde

Valeria Markova

Førsteamanuensis, Cand. Psychol
 • E-postvaleria.markova@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Valeria Markova earned her Cand. Psychol degree at the University of Bergen in 2012. While studying she has been on exchange to National University of Singapore (NUS) where she studied cultural diversity and had an internship in Saartjie Baartman Centre for women and children in Cape Town, South Africa. She has been a part of the research group Society and Workplace Diversity since 2010. She is currently working on a PhD project with research focus on cultural/ethnic differences in conceptualizations of mental health problems and their treatement.

Undervist i følgende tema

PROPSY308 Personlighetspsykologi: 

- Kartlegging 

- Praksisøvelse/casearbeid 

- Personlighetsteori (Psykoanalytiske og psykodynamiske perspektiver og eksistensialistisk psykologi)

 MAPSYK313 Psykologiske perspektiver på kulturelt mangfold i samfunns- og arbeidsliv:

- Cultural differences and mental health 

PROPSY301C Profesjonsforberedelse 3:

- Kultur og kommunikasjon

Bergen Summer Research School (BSRS)

- Culture, migration and mental health: Health seeking behavior in different cultures

- Culture, migration and mental health: Mental health treatment in different groups and different traumas

 
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Explanatory models of post-traumatic stress disorder (PTSD) and depression among Afghan refugees in Norway. BMC Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2021). Explanatory models and help-seeking for symptoms of PTSD and depression among Syrian refugees. Social Science and Medicine. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). What do immigrants from various cultures think is the best way to cope with depression? Introducing the Cross-Cultural Coping Inventory. Frontiers in Psychology. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2020). Immigration, acculturation, and preferred help-seeking sources for depression: comparison of five ethnic groups. BMC Health Services Research. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Lay explanatory models of depression and preferred coping strategies among Somali refugees in Norway. A mixed-method study. Frontiers in Psychology. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kulturforskjeller i selvpresentasjon under jobbintervju: Russiske arbeidstakere i Norge. Søkelys på arbeidslivet. 202-221.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2013). "Mangfoldsledelse" og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Forklaringsmodeller for PTSD og depresjon blant afghanske flyktninger i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2021). Forklaringsmodeller for PTSD og depresjon blant afghanske flyktinger i Norge/ Explanatory models of PTSD and depression of Afghan refugees in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction and Development of the Cross-Cultural Depression Coping Inventory Scale.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvorfor Somaliere aldri blir "deprimert". En presentasjon om kulturelle forskjeller i forståelse av psykiske lidelser.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan psykologer kan hjelpe papirløse migranter.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lay explanatory models of depression and preferred coping strategies among Somali refugees in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kulturelle forskjeller i forståelse av psykiske lidelser og valg av behandling.
 • Vis forfatter(e) (2017). Helsehjelp til Papirløse.
 • Vis forfatter(e) (2015). Et rop om smerte: selvmord blant papirløse migranter.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Explanatory models of PTSD and depression among Afghan refugees in Norway and PhD project.
 • Vis forfatter(e) (2021). Explanatory models of PTSD and depression among Afghan refugees residing in Norway .
 • Vis forfatter(e) (2021). Explanatory models of PTSD and depression among Afghan refugees in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction and development of the Cross-cultural Depression Coping Inventory Scale.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan foretrekker ulike etniske grupper bosatt i Norge å mestre depresjon? Og hvordan kan ulikheter i preferanser være forstått?
 • Vis forfatter(e) (2017). Acculturation and Preferred Help-seeking Behaviour For Depression Among Different Ethnic Groups in a Norwegian Context.
 • Vis forfatter(e) (2015). Conceptualization of depression and the choice of treatment among Somali refugees in Norway – Focus group study.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2016). Diskriminerende helseomsorg Innvandringspolitikk går foran god helseomsorg i dagens Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 646-647.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvorfor Somaliere aldri blir «deprimert». Dagens medisin. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). De som står utenfor. Bergens Tidende.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2017). Kunnskapskanalen: Forsker grandprix-2017 Bergen.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Trans-Cultural Conceptualizations of Depression and Its Treatment