Hjem
Bøker
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt. På sporet av en norsk helsepolitisk tradisjon. 242 sider.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. ISBN: 82-518-3521-6.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. ISBN: 82-518-3521-6.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. ISBN: 82-518-3521-6.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. ISBN: 82-518-3521-6.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. ISBN: 82-518-3521-6.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. ISBN: 82-518-3521-6.
Tidsskriftartikler
 • Erichsen, Vibeke. 2009. Bokomtale: Anders Molander og Lars Inge Terum (red.) Profesjonsstudier. Sosiologisk Tidsskrift. 17: 174-177.
 • Erichsen, Vibeke. 2002. Utenfor en felles verden. Avvik og annerledeshet hos Hannah Arendt. Kvinneforskning. 26: 40-46.
 • Bjørby, Paal; Erichsen, Vibeke. 1998. Statsmakt i forskningsdrakt? Vibeke Erichsen og Paal Bjørby samtaler om makt og normalitet. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. nr 7.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Anmeldelse av Ulf Torgersen: Profesjoner og offentlig sektor. Tidsskrift for samfunnsforskning. 37: 113-117.
 • Erichsen, Vibeke. 1995. Health Care Reform in Norway: The End of Profession State? Journal of Health Politics Policy and Law. 20: 718-737.
 • Erichsen, Vibeke. 1995. Anmeldelse av Ulf Torgersen: Profesjoner og offentlig sektor. Tidsskrift for samfunnsforskning. 3.
Rapporter/avhandlinger
 • Ramsdal, Helge; Erichsen, Vibeke; Michelsen, Svein; Aarseth, Turid. 1997. Lokalstyre og velferdsstatens profesjoner. Notatserie. -. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Helse- og sosialprofesjonene for morgendagen. RHHS-rapport nr 3. Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag. 13 sider.
 • Erichsen, Vibeke. 1995. Betingelser for samarbeid mellom profesjoner. Institutt for Adm.Org.. 17 sider.
 • Erichsen, Vibeke. 1990. Professionalisation and public policy variations : the case of dental care in Britain and Norway. 1 sider.
Bokkapitler
 • Erichsen, Vibeke. 2014. Tannlegene. Om det ambivalente forhold mellom tenner og kropp. -, sider 635-665. I:
  • Slagstad, Rune; Messel, Jan. 2014. Profesjonshistorier. Pax Forlag. 809 sider. ISBN: 978-82-530-3752-3.
 • Erichsen, Vibeke. 2011. Pariabegrepet i Hannah Arendts politiske teori. 2, sider 43-67. I:
  • Auestad, Lene; Mahrdt, Helgard. 2011. Handling, frihet, humanitet. Møter med Hannah Arendt. Tapir Akademisk Forlag. 222 sider. ISBN: 978-825192451-1.
 • Erichsen, Vibeke. 2002. Nye fagligheter. Det sosiale i forandring. 105-158. I:
  • Halvorsen, Tor; Michelsen, Svein. 2002. Faglige forbindelser. Profesjonsutdanning og kunnskapspolitikk etter høgskolereformen. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-834-1.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Den særegne norske tannpleien. 217-237. I:
  • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. ISBN: 82-518-3521-6.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Legene og staben. 81-106. I:
  • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. ISBN: 82-518-3521-6.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Sykehusets plass i helsetjenesten. 61-80. I:
  • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. ISBN: 82-518-3521-6.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonenes forhold til hverandre. 39-60. I:
  • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. ISBN: 82-518-3521-6.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Helsetjenesten og profesjonene. 13-38. I:
  • Erichsen, Vibeke. 1996. Profesjonsmakt: På sporet av en norsk helsepolitisk tradisj on. ISBN: 82-518-3521-6.
 • Erichsen, Vibeke. 1996. Reformer i helsetjenseten: Profesjonsstatens sammenbrudd? 71-90. I:
  • Lien, Olaug S. 1996. Helsetjenesten i Samfunnsvitenskapens lys. ISBN: 82-518-3490-2.
 • Erichsen, Vibeke. 1995. State traditions & medical professionalization in Scandinavia. 187-199. I:
  • Johnson, Terry; Larkin, Gerald; Saks, Mike. 1995. Health Profession & the State in Europe. Routledge. ISBN: 0-415-10631-1.
 • Erichsen, Vibeke. 1994. State Traditions and Medical Professionalisation: Scandinavian Experiences. 187-199. I:
  • Johnson, T.; Larkin, G.; Sachs, M. 1994. Health Professions and the State in Europe. ISBN: 0-415-10630-3.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.