Hjem
  • E-postVibeke.Enaes@uib.no
  • Telefon+47 55 58 29 42
  • Besøksadresse
    Øysteins gate 1
  • Postadresse
    Postboks 7805
    5020 Bergen

Undervisnings- og eksamensadministrasjon

Arkeologi

Kulturvitenskap

De tverrfaglige emnene AHKR201, AHKR300, MUSE620 og MUSE621

Førstelinjetjenester SapienCE

Undervisningsplanlegging

Timeplanarbeid

Eksamensplanlegging

Eksamensmøter

Sensorer

Digitalt oppsett av eksamen

Tilrettelegging for sensur

Teknisk støtte i forbindelse med sensur

Avviklingsplan for eksamen

Muntligplan

Protokoller

Registrering av obligatoriske aktiviteter og sensur

Publisering av eksamensresultat

Tilrettelegging

Klagebehandling

Rapportering av ressursbruk ifm eksamen

Rutineutvikling

Korrespondanse og variert saksbehandling

Nettverksarbeid

Stedfortreder i førstelinjetjenesten

Særlig ansvar for førstelinjetjenester for SapienCE

Andre administrative oppgaver