Hjem
Vibeke Wallacher Enæss bilde

Vibeke Wallacher Enæs

Førstekonsulent, undervisning og eksamen (arkeologi og kulturvitenskap)
 • E-postVibeke.Enaes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 42
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 1
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Undervisnings- og eksamensadministrasjon

Arkeologi
Kulturvitenskap
De tverrfaglige emnene AHKR201, AHKR300, MUSE620 og MUSE621

 • Undervisningsplanlegging
 • Timeplanarbeid
 • Eksamensplanlegging
 • Eksamensmøter
 • Sensorer
 • Digitalt oppsett av eksamen
 • Tilrettelegging for sensur
 • Teknisk støtte i forbindelse med sensur
 • Avviklingsplan for eksamen
 • Muntligplan
 • Protokoller
 • Registrering av obligatoriske aktiviteter og sensur
 • Publisering av eksamensresultat
 • Tilrettelegging
 • Klagebehandling
 • Rapportering av ressursbruk ifm eksamen
 • Rutineutvikling
 • Nettverksarbeid

Førstelinjetjenester SapienCE

 • Bestillinger
 • Korrespondanse og variert saksbehandling
 • Nettverksarbeid

 

 • Stedfortreder i førstelinjetjenesten ved instituttet