Hjem
Victoria Kay Roséns bilde

Victoria Kay Rosén

Emerita, allmenn lingvistikk, datalingvistikk
 • E-postvictoria.rosen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 26
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
  Rom 
  HF:325
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Lingvistikk og språkteknologi

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2001). Vietnamesisk. En kontrastiv og typologisk introduksjon. Tapir Akademisk Forlag.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). The enrichment of lexical resources through incremental parsebanking. Language Resources and Evaluation. 291-319.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Søk i NorGramBank for leksikografiske formål.
 • Vis forfatter(e) (2020). Creating and exploring LFG treebanks.
 • Vis forfatter(e) (2015). PARSEME – PARSing and Multiword Expressions within a European multilingual network.
 • Vis forfatter(e) (2015). INESS meets CLARINO.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bokmålsinnslag i nynorske tekster.
 • Vis forfatter(e) (2013). MWE Annotation in Monolingual and Parallel Treebanks in INESS.
 • Vis forfatter(e) (2007). To sider av samme sak — Om leksikalsk og syntaktisk flertydighet i korpora.
 • Vis forfatter(e) (2007). Theoretically motivated treebank coverage.
 • Vis forfatter(e) (2007). Designing and Implementing Discriminants for LFG Grammars.
 • Vis forfatter(e) (2006). XLE-Web and TREPIL: Tools for Grammar Development and Treebanking.
 • Vis forfatter(e) (2006). Towards a toolkit linking treebanking to grammar development.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mot en trebank for norsk.
 • Vis forfatter(e) (2005). TREPIL: Developing Methods and Tools for Multilevel Treebank Construction.
 • Vis forfatter(e) (2005). Supplementing XLE with a discriminant tool.
 • Vis forfatter(e) (2005). LFG, Minimal Recursion Semantics and Translation.
 • Vis forfatter(e) (2005). Holistic regression-testing for high-quality MT. Some methodological and technological reflections.
 • Vis forfatter(e) (2005). En norsk komputasjonell ressursgrammatikk.
 • Vis forfatter(e) (2004). Som å kapp-ete med trollet? Towards MRS-based Norwegian-English Machine Translation.
 • Vis forfatter(e) (2004). LOGON. A Norwegian MT effort.
 • Vis forfatter(e) (2003). Ambiguity management in a computational grammar for Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (2002). The Vietnamese Language in a Typological Perspective.
 • Vis forfatter(e) (2002). Fra Bokmålsutboka via NorKompLeks til et LFG-leksikon for norsk.
 • Vis forfatter(e) (2002). A computational LFG-grammar for Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (2001). Language Tutorial on Vietnamese.
 • Vis forfatter(e) (2000). Natural and Grammatical Gender.
 • Vis forfatter(e) (1999). The SCARRIE story of Norwegian proofreading.
 • Vis forfatter(e) (1999). Automatic proofreading for Norwegian: The challenges of lexical and grammatical variation.
 • Vis forfatter(e) (1999). *Er korrekturlesningsevnen di god? Resultater fra SCARRIE.
 • Vis forfatter(e) (1999). *Er korrekturlesningsevnen di god? Resultater fra SCARRIE.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2017). The very model of a modern linguist — in honor of Helge Dyvik. Universitetet i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1998). Topics and Empty Pronouns in Vietnamese.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Creating and exploring LFG treebanks.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Managing Treebank Data with the Infrastructure for the Exploration of Syntax and Semantics (INESS). 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Interactive Visualizations in INESS. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Creating and exploring LFG treebanks. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Multiword expressions in an LFG grammar for Norwegian. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norwegian bare singulars revisited. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Exploring Treebanks with INESS Search. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The CLARINO Bergen Centre: Development and Deployment. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). NorGramBank: A ‘Deep’ Treebank for Norwegian. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). MWEs in treebanks: From survey to guidelines. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Interactive Visualizations in the INESS Treebanking Infrastructure. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Studying consistency in UD treebanks with INESS-Search. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). A Survey of Multiword Expressions in Treebanks. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Interplay Between Lexical and Syntactic Resources in Incremental Parsebanking.
 • Vis forfatter(e) (2014). Språkteknologiens behov for leksikalsk informasjon. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). The ParGram parallel treebank. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). The INESS Treebanking Infrastructure. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Studying Interannotator Agreement in Discriminant-based Parsebanking. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Linking Northern European Infrastructures for Improving the Accessibility and Documentation of Complex Resources. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). What we have learned from Sofie: Extending lexical and grammatical coverage in an LFG parsebank. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Exploring corpera through syntactic annotation.
 • Vis forfatter(e) (2012). An integrated web-based treebank annotation system. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). An Open Infrastructure for Advanced Treebanking. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Syntactic annotation of learner corpora. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Linguistically Motivated Parallel Parsebanks. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). LFG Parsebanker: A Toolkit for Building and Searching a Treebank as a Parsed Corpus. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mot en trebank for talespråk. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Theoretically Motivated Treebank Coverage. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Designing and Implementing Discriminants for LFG Grammars. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Towards a toolkit linking treebanking to grammar development. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). TREPIL: Developing Methods and Tools for Multilevel Treebank Construction. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Holistic regression testing for high-quality MT. Some methodological and technological reflections. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Constructing a parsed corpus with a large LFG grammar. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Er norsk et naturlig språk? 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Automatic proofreading for Norwegian: The challenges of lexical and grammatical variation. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). *Er korrekturlesningsevnen di god? Resultater fra SCARRIE. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Datamaskinell skrivestøtte. 13 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2007). The LFG Parsebanker.
 • Vis forfatter(e) (2005). LOGON:Towards a Machine Translation System Integrating LFG and HPSG.
 • Vis forfatter(e) (2005). Constructing a Parsed Corpus with a Large LFG Grammar.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Leder for INESS-prosjektet

Deltar i ParGram

Victoria Rosén tok doktorgraden ved Universitetet i Bergen i 1998.  I avhandlingen Topics and Empty Pronouns in Vietnamese undersøkte hun grammatiske og pragmatiske aspekter ved topic-konstruksjoner og tomme pronomener i vietnamesisk, og presenterte LFG-analyser for disse fenomenene på nivåene konstituent struktur, funksjonell struktur, semantisk struktur og diskursstruktur. I mer enn ti år har hun deltatt i ParGram (the Parallel Grammar Project), et internasjonal samarbeid om å utvikle parallelle LFG-grammatikker for mange språk.

Fra 1998 var hun ansatt som forsker på flere prosjekter for å utvikle språkressurser og språkteknologi for norsk.  Disse prosjektene var: SCARRIE (om automatisk korrekturlesning for skandinaviske språk), NorGram (om utvikling av en stor komputasjonell LFG-grammatikk for norsk), LOGON (om automatisk oversettelse fra norsk til engelsk) og TREPIL (om utvikling av ressurser for å lage LFG-trebanker).

Fra 2006 har hun vært førsteamanuensis i lingvistikk ved Universitetet i Bergen.  I 2009 ledet hun XPAR, et pilotprosjekt om språklig mangfold og parallelle trebanker. Hun er nå leder for INESS, et infrastrukturprosjekt for trebanker støttet av Norges forskningsråd (MNOK 19) og Universitetet i Bergen (MNOK 4) for perioden 2010-2015.

Hun leder Forskerskolen i språkvitenskap og filologi ved Universitetet i Bergen, og hun representerer Universitetet i Bergen i Språkbankens råd.

Forskergrupper