Hjem
Vigdis Kvams bilde

Vigdis Kvam

Seniorkonsulent, formidling og forskning
 • E-postVigdis.Kvam@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 49+47 959 17 529
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12/13
  Bergen
  Rom 
  330
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Formidling (nett og papir)

Forskningspublikasjoner (alt som er relatert til CRIStin)

Stipendiaters pliktarbeid

 

Hovedansvar for FoF-bulletinen.

FoFs nettsider.

Formidling mer generelt.

 

 

1) "Hvor er det blitt av det politiske mennesket? Begreper fra Hannah Arendts Vita Activa anvendt på vår tid." I Bergensnettverket for kvinner i filosofis årbok 2011, s. 67 - 100. (2012)

2) To timers foredrag om hovedlinjene i Hannah Arendts "The Human Condition" med hovedvekt på begrepene 'labor', 'work' og 'action' og 'the social' til forskjell fra 'the political'. Club fri i regi av Folkeuniversitetet (2008)

3) "Er - bør, fakta - verdier, beskrivelser - vurderinger : refleksjoner rundt etableringen av og relasjonen mellom disse størrelsene" Hovedfag i filosofi, høsten 1997

4) "Det virksomme liv" - artikkel om trekk ved Hannah Arendts liv og skriftlige arbeider i tilknytning til utgivelsen av den norske oversettelsen av Hannah Arendts 'The Human Condition'. Replikk, nr 2. (1996)

Prosjektarbeider ved FoF (60% stilling) fra og med 1. november 2012.

I tillegg kommer en del faste oppgaver i nåværende stilling:

 • Hovedansvar for FoF-bulletinen og FoFs årsmeldinger.
 • Jobber også mye med oppdateringer m.m. av FoFs nettsider ved UiB.
 • Hovedansvar for FoFs alumnusarbeid.

Tidligere gjøremål ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (tidligere ved Filosofisk institutt, UiB):

 • Studieleder og studiekonsulent
 • Studieveileder på filosofi fra sommeren 2001 (fra våren 2008 primært for masterstudenter)
 • Hovedansvar for studieplanarbeidet på instituttet på emnenivå og programnivå
 • Internasjonalisering og godkjenning
 • Kontaktperson for Nordplusnettverk i filosofi
 • Programadministrasjon, studentoppfølging, saksbehandling
 • Evaluering og kvalitetssikring  
 • Nettverksarbeid
 • Oppfølging av elektroniske læringssystemer (ELS)
 • Sekretær for Utvalg for undervisning og internasjonalisering
 • Representant for gruppe C (administrativt ansatte) i instituttråd og fakultetsstyre
 • Veiledningskurs for studieveiledere (15 studiepoeng)
 • Undervisningserfaring fra Exphil (forelesninger og seminar)
 • Prosjektansvarlig (adm.) for utviking av kurset "Med filosofi i ranselen", etikk og filosofikurs for lærere i barne- og ungdomsskolen 2000-2001. Ble tildelt NOK 100 000,- til prosjektet (Prosjektnr.: 138255/520)
 • Delfag i humanistisk informatikk, våren 1998
 • "Er - bør, fakta - verdier, beskrivelser - vurderinger : refleksjoner rundt etableringen av og relasjonen mellom disse størrelsene" Hovedfag i filosofi, høsten 1997
 • Seminar om økonomi, økologi og etikk, høsten 1994 (6 stp)

Forskergrupper