Hjem
Vigdis Songe-Møllers bilde

Vigdis Songe-Møller

Professor emerita, Professor emerita, filosofi
Bøker
 • Songe-Møller, Vigdis; Pettersson, Olof. 2017. Plato’s Protagoras. Essays on the Confrontation of Philosophy and Sophistry. Springer. 234 sider. ISBN: 978-3-319-45583-9.
 • Hovland, Beate Indrebø; Ruyter, Knut; Songe-Møller, Vigdis; Skolbekken, John-Arne. 2010. Veiledning for forskningsetisk og vitenskapelig vurdering av kvalitative forskningsprosjekt innen medisin og helsefag. ISBN: 9788276820584.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2007. Platon, Symposion. Innledende essay. Vidarforlaget AS. 66 sider. ISBN: 978-82-525-6367-2.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2003. Philosophy Without Women. The Birth of Sexism in Western Thought. Continuum. 178 sider. ISBN: 0-8264-5849-1.
 • Tellmann, Vibeke Andrea; Songe-Møller, Vigdis. 2002. Bios, Eros and Thanatos in Ancient and Early Modern Philosophy. 146 sider. ISBN: 82-91878-07-2.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1999. Den greske drømmen om kvinnens overflødighet. Essays om myter og filosofi i antikkens Hellas. Cappelen Damm Akademisk.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1999. Tanker om opprinnelsen. Tidlig gresk filosofi fra Hesiod til Demokrit. Cappelen Damm Akademisk.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1999. Den greske drømmen om kvinnens overflødighet. Essays om myter of filosofi i antikkens Hellas. Cappelen Damm Akademisk. 300 sider. ISBN: 82-456-0737-1.
Tidsskriftartikler
 • Songe-Møller, Vigdis. 2012. Heidegger og den andres død. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 47: 245-256.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2011. Tove Pettersen: Filosofiens annet kjønn. Introduksjoner til den feministiske filosofien. Tidsskrift for kjønnsforskning. 35: 357-362.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2008. Memory and mourning: A threat to Plato's philosophy? Norsk Filosofisk Tidsskrift. 43: 103-110.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2007. Kan vi tenke oss glade? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 44: 302-303.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2006. Gríski draumurinn um konulausan heim. Hugur : tímarit um heimspeki. 17. 80-96.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2003. Kjønnsforskjeller og "virkeligheten". Dagbladet. s. 43. Publisert 2003-07-21.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2002. ”Jeg er en kvinne”. Norsk Filosofisk Tidsskrift. 37: 211-216.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2001. Examen philosophicum - en forberedelse til universitetsstudiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Songe-Møller, Vigdis. 2000. Toril Moi, What is a Woman? and Other Essays. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 4.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1996. Platons filosofi - et symbolsk modermord. Vagant. 4.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1993. "Tenkning og seksualitet: et problematisk forhold. En analyse av Hesiod og Parmenides". Norsk Filosofisk Tidsskrift. nr. 28: 169-206.
Rapporter/avhandlinger
 • Songe-Møller, Vigdis; Lindhardt, J. 1997. Parmenides - en polistenker? Staten. Platonselskabets konferencerapport. 13. Århus, Danmark.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1991. Feministisk vitenskapskritikk. Litteraturforslag til emnekrets i feministisk vitenskapskritikk for hovedfagsstudenter. Universitetet i Bergen, Filosofisk institutt. 14 sider.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1991. Feministisk vitenskapskritikk. En annotert bibliografi. Utvalgt litteratur med særlig vekt på historie, samfunnsfag og naturvitenskap/biologi. Universitetet i Bergen, Filosofisk institutt. 20 sider.
Bokkapitler
 • Songe-Møller, Vigdis. 2017. Socrates’ Irony: A Voice from Nowhere? On Voice (Phônê), Topos, and Atopos in Plato’s Protagoras. Kapittel, sider 165-176. I:
  • Songe-Møller, Vigdis; Pettersson, Olof. 2017. Plato’s Protagoras. Essays on the Confrontation of Philosophy and Sophistry. Springer. 234 sider. ISBN: 978-3-319-45583-9.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2014. Socrates, the Stranger and Parmenides in Plato's Sophist: Two Troubled Relationships. Kapittel, sider 292-305. I:
  • Hopkins, Burt; Drummond, John. 2014. The New Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy: Volume 13. Routledge. 320 sider. ISBN: 1844658155.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2010. Antigone and the Deadly Desire for Sameness: Reflections on Origins and Death. Kapittel 9, sider 211-251. I:
  • Schott, Robin May; Häinemaa, Sara. 2010. Birth, death, and femininity : philosophies of embodiment. Indiana University Press. 280 sider. ISBN: 978-0-253-22237-4.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2009. "With what kind of body will they come?" Metamorphoses and the concept of change: From Platonic thinking to Paul's notion of the resurrection of the dead. kapittel, sider 109-122. I:
  • Seim, Turid Karlsen; Økland, Jorunn. 2009. Metamorphoses: Resurrection, body and transformative practices in early Christianity. Walter de Gruyter. 401 sider. ISBN: 978-3-11-020298-4.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2008. Fornuft og dialog. Filosofiens opphav i antikkens Hellas. Kapittel, sider 45-57. I:
  • Nyvold, Helle; Aarø, Ane Faugstad. 2008. Monologar til refleksjon. Konferansen Filosofi i skoleverket. Bergen 2007. 119 sider. ISBN: 978-82-997597-1-7.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2008. Metamorphosis and the Concept of Change - From Ancient Greek Philosophy to the Apostle Paul´s Notions of the Resurrection of the Body. Kapittel, sider 84-86. I:
  • Østreng, Willy; Østreng, Willy. 2008. Complexity. Interdisciplinary Communications. 142 sider. ISBN: 978-82-996367-5-9.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2006. Matter, Gender and Death in Aristotle. kap. 6, sider 71-80. I:
  • Mortensen, Ellen. 2006. Sex, Breath and Force. Sexual Difference in a Post-Feminist Era. Lexington Books. 185 sider. ISBN: 0-7391-1467-0.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2003. Introduction. I:
  • Songe-Møller, Vigdis; Tellmann, Vibeke A. 2003. Bios, Eros and Thanatos on Ancient and Early Modern Philosophy. ISBN: 82-91878-07-2.
 • De Cuzzani, Paola Maria; Marsonet, Michele; Rossi, Paolo Aldo; Pasini, Mirella; Papone, Anna Grazia; Baroncelli, Flavio; Battaglia, Luisella; Ottonello, Valeria; Garavaso, Pieranna; Songe-Møller, Vigdis; Montecucco, Luisa; Benzi, margherita; Di Serio, Liciana; Attenighi, Alessandra; Vassallo, Nicla; Castignone, Silvana. 2001. "Essere donna" e cittadinanza: la differenza sessuale nella filosofia di Spinoza. 45-59. I:
  • Marsonet, Michele. 2001. Donne e filosofia. ISBN: 888163225X.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2001. Materia, genere e morte in Aristotele. 10-20. I:
  • Marsonet, Michele. 2001. Donne e filosofia.
 • Songe-Møller, Vigdis. 2000. Platon og Atlantis-myten. 79-97. I:
  • Songe-Møller, Vigdis. 2000. Grekerne og vi. Foredrag fra en filosofisk reise.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1999. De første filosofene. 12-24. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Kjønnsperspektiver i filosofihistorien. Pax Forlag.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1997. Luce Irigaray rakkaudesta ja ihmetyksest#"a (Luce Irigaray om kjærlighet og undring). 23-36. I:
  • Heinämaa, S.; Reuter, M.; Saarikangas, K. 1997. Ruumiin kuvia: Subjektin ja sukupuolen muunnelmia.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1997. Overtalelse og overbevisning. Noen refleksjoner omkring Skjervheims lesning av Platons Gorgias. I:
  • Slaattelid, H. 1997. Regime under kritikk.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1995. Antikken i norsk filosofi i 50- og 60-årene. 57-79. I:
  • Bostad, I. 1995. Filosofi på norsk I. Vår nære filosofihistorie. Pax Forlag.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1993. "The Road of Being and the Exclusion of the Feminine. An analysis of the Poem of Parmenides.". 275-289. I:
  • Krabbe, E.C.W.; Dalitz, R.J.; Smit, P.A. 1993. Empirical Logic and Public Debate. Essays in Honour of Else M. Barth.
 • Songe-Møller, Vigdis. 1992. "Barnet: fraværende eller potensiell voksen". 141-152. I:
  • Mosevoll, A. 1992. Mennesket på godt og vondt.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Oppdatert publikasjonsliste på Cristin.