Hjem
Vigdis Vandviks bilde

Vigdis Vandvik

Professor, Senterleder, bioCEED
 • E-postVigdis.Vandvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 33 32+47 473 01 794
 • Besøksadresse
  Tormøhlensgate 53A
  Tormøhlensgate 53a
  5008 Bergen
  Rom 
  4C18
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Jeg er en planteøkolog og er interessert i:

 • Effekter av klima og miljøendringer, og hvordan disse påvirker naturen på forskjellig nivå - fra plantefysiologi via populasjonsdynamikk til samfunnsprosesser og biodiversitet 
 • Menneskenes bruk av naturen, før og nå, og effekter på økosystemene
 • Økologiske prosesser i plantesamfunn, og spesielt hvordan spredning og nisjer bidrar til mønstrene i diversitet og dominans vi finner i naturen 
 • Regenerasjonsøkologi og frøbankdynamikk
 • Bedre biologiutdanninger

I min forskning kombinerer jeg laboratorieeksperimenter, felteksperimenter og  observasjoner av naturen. Gjennom ene forskningsprosjekter og samarbeidsprosjekter i Norge, Europa, USA, Uganda, Nepal og Kina får jeg mulighet til å jobbe i mange forskjellige regioner, naturtyper, økosystemer og med forskjellige metoder.

 

Jeg kan tilby forskningspraksis, masteroppgaver, og PhDoppgaver i tilknytningtil mine forskningsprosjekter. 

 

PhD studenter (* = hovedveileder E = Ekstern)

2018 –         Joseph Gaudard: Global change effects on C fluxes INCLINE and ThreeD

2019 –         Anja M Jacobsen: Developing and testing methods for team learning bioCEED

2018 –         Ragnhild Gya*: I Indirect effects of climate change INCLINE

2017 –         Lorah Patterson E: TransPlant experiments at RMBL, Colorado

2016 –         Siri Vatsø Haugum*: Drought impacts on heathland ecosystems LandPress

2015–2019   Francesca Jaroszynska*: Functional groups and biodiversity FunCaB

2015– 2018  Inge Althuizen*: Functional groups and carbon FunCaB

2013–2017   John Guittar E: Climate and plant and microbial traits SEEDCLIM

2013–2017   Mari Jokerud*: UVB impacts on plant ecophysiology PARASOL

2011–2015   Tessa Bargmann: Heathland dynamics, biogeography and conservation 

2011–2014   Siri Lie Olsen: Climate and species interactions SEEDCLIM

2009–2012   Heidi Saure: Effects of invasive aliens on biodiversity INVALIENS

2008–2014   Collins Bulafu: Herb biodiversity in tropical forest fragments MATRIX

2008–2014    Perpetra Akite: Butterfly biodiversity in tropical forest fragments MATRIX

2008–2012    Eric Meineri*: Climate and plant regeneration SEEDCLIM

2008–2014    Joachim Töpper*: Climate and population dynamics SEEDCLIM

2008–2018    Jan Håkon Vikane*: Population dynamics of invasives in heathlands INVALIENS

2007–2013    Krishna Shestra*: Himalayan treeline dynamics HIMALINES

2007–2012    Liv Guri Velle*: Heathland post-fire dynamics and climate VILLSAU

2003–2009    Inger Måren*: Heathland seedbanks and regeneration after fire  

 

MSc studenter (*hovedveileder E = Ekstern)

2018 –                Kristine Birkeli*: Drought effects on seed mass and growth LandPress

2019 –                Ingrid J Dahle: Seed recruitment and range expansion INCLINE

2019 –     2020    Lasse SF Søgaard*: Resource allocation INCLINE

2019 –     2020    Gunvor Skjelstad*: Floral traits along climate gradients INCLINE 

2018 –     2020    Alexander Vågenes*: Drought effects on carbon flux in heathlands LandPress 

2018 –     2018    Joris Schwitter*: Seed predation along climate gradients SeedClim

2017 –     2019    Linn VassvikE: Phenology and pollinator mismatch FINSE

2017 –     2018    Elisabeth N. Hauge*: Traits during ontogeny LandPress 

2017 –     2018    William Garcia*: Microbial response to graminoid removal FunCaB 

2017 –     2018    Victoria GrapeE: Bryophyte traits in response to drought   LandPress 

2017 –     2018    Silje Östmann*:Phenology and pollinator mismatch FINSE 

2015 –     2018    Jesslyn Tjendra*: Microbial response to graminoid removal  FunCaB 

2015 –     2017    Ragnhild Gya *: Trait and ecosystem services in alpine grasslands FunCaB

2014–2015    Sigrid S. Bruvoll*: Smoke-induced germination in heathland plants

2014–           Aksel A. Henriksen*: Drought and grassland productivity FunCaB

2012–2014    Ynghild G. Storhaug*: Pollination an ecosystem service

2011–2014    Berhe Luel*: Fire history in coastal and alpine Calluna populations

2011–2012    Martha Ramirez*: Seed rain and climate SEEDCLIM

2010–             Kine Bakke Birkeland*: N-deposition effects BEGIN

2009–2012     Mari Jokerud*:  N deposition on bogs in S Norway  BEGIN/RESAMPLE:

2009–2010     Sumal Aryal: Land-use and biodiversity in the Nepalese Himalayas NOMA

2009–2010     Astrid Berge*: Dispersal and grasslands biodiversity SEEDCLIM

2009–2010     Kristoffer Hauge: Moth biodiversity in tropical forest fragments MATRIX

2009– 2010    Christine Pötch: Climate and Carex resource allocation SEEDCLIM

2008– 2010    Therese Kronstad: Butterflies in tropical forest fragments MATRIX

2008–2009     Øystein Langaker: Beach vegetation at Karmøy SW Norway   RESAMPLE

2006–2008     Kathrin Bochmühl: Altitudinal biodiversity gradients at Svalbard

2006–2008     Eva Kittelsen*: Pasture quality and feral sheep lambs    VILLSAU

2005–2007     Jan Håkon Vikane*: Population dynamics of Arnica montana

2005–2006     Håvard Nilsen*: Biodiversity patterns in a fragmented heathland landscape

2001–2002     Jarngerdur Gretarsdottir: Revegetation of degraded land on Iceland

Jeg driver populærvitenskaplig formidling i sosiale og trykte medier, og deltar i forskjellige prosesser inn mot naturforvaltningen for å kommunisere resultater og implikasjoner av min forskning.

Jeg underviser følgende kurs:

BIO 262 Nordens Natur

BIO 199/299 Forskningsprosjekter i biologi

BIO 102 - Organismebiologi II (leder, feltkurs på Østerbø)

 

Veiledning av MSc og PhD studenter

Jeg kan tilby MSc or PhD-oppgaver og små Bachelor-prosjekter for lavere grads studenter knyttet til de fleste forskningsprosjektene mine. Se beskrivelse av prosjketene på linkene til høyre på sida.  Her er navn og forskningstema for mine tidligere og nåværende MSc og PhD studenter.

 

PhD studenter (*hovedveileder)

2015–           Francesca Jaroszynska* Funksjonelle grupper og biodiversitet FunCaB

2015–           Inge Altuizen* Funksjonelle grupper og karbon FunCaB

2013–2017    John Guittar: Klima, planter og mikrober SEEDCLIM

2013–2017    Mari Jokerud*: Effekter av UvB-stråling på planter PARASOL

2011–2016    Tessa Bargmann: Effekter av brann i lynghei Heathland

2011–2014    Siri Lie Olsen: Klima og økologiske interaksjoner SEEDCLIM

2009–2012    Heidi Saure: Introduserte trær og mangfold INVALIENS       

2008–2014    Collins Bulafu: Skogfragmenter i Uganda MATRIX         

2008–2016     Perpetra Akite: Insektmengfold i Uganda MATRIX

2008–2012    Eric Meineri*: Klima og planters 'adferd' SEEDCLIM

2008–2016    Joachim Töpper*: Klima og populasjonsdynamikk SEEDCLIM

2008–           Jan Håkon Vikane: Intorduserte treslag i lynghei INVALIENS  

2007–2013    Krishna Shestra*:    Tregrenser i Himalaya

2007–2012    Liv Guri Velle*: Klima og suksesjon etter brann Heathland

2003–2009    Inger Måren*: Frøbanker i lyngheier Heathland

 

MSc studenter (*hovedveileder)

800x600

 

2014–2016    Sigrid S. Bruvoll*: Røyk som spirestimulator Heathland

2012–2014    Ynghild G. Storhaug*: Pollinering som økosystemtjeneste     

2011–2013    Berhe Luel* : Brannhistorikk i norske fjell Heathland

2011–2012    Martha Ramirez*: Frøspredning og klima SEEDCLIM          

2010–           Kine Bakke Birkeland*: Nitrogen og biologisk mangfold   

2009–2012    Mari Jokerud*: Nitrogen og plantemangfold               

2009–2010    Sumal Aryal: Mennesker og mangfold i Himalaya

2009–2010    Astrid Berge*: Spredning og biologisk mangfold SEEDCLIM   

2009–2010    Kristoffer Hauge: Møll i Ugandas skoger MATRIX

2009–2010    Christine Pötch: Klima og ressursallokering SEEDCLIM          

2008–2010    Therese Kronstad: Sommerfugler i Ugandas skoger MATRIX

2008–2009     Øystein Langaker: Strender på Karmøy      

2006–2008     Kathrin Bochmühl: Høydegradienter på Svalbard          

2006–2008     Eva Kittelsen*: Villsau, mat og vekst Heathland

2005–2007     Jan Håkon Vikane*: Solblom på Vestlandet Heathland   

2005–2006     Håvard Nilsen*: biologisk mangfold på øyer Heathland              

2001–2002     Jarngerdur Gretarsdottir: Revegetasjon på Island

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Vital rates in early life history underlie shifts in biotic interactions along bioclimatic gradients: An experimental test of the Stress Gradient Hypothesis. Journal of Vegetation Science (JVS). 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Multiscale mapping of plant functional groups and plant traits in the High Arctic using field spectroscopy, UAV imagery and Sentinel-2A data. Environmental Research Letters. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Motivational Determinants of Students’ Academic Functioning: The Role of Autonomy-support, Autonomous Motivation, and Perceived Competence. Scandinavian Journal of Educational Research. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2021). Maternal effects strengthen interactions of temperature and precipitation, determining seed germination of dominant alpine grass species. American Journal of Botany. 798-810.
 • Vis forfatter(e) (2021). Macroecological context predicts species' responses to climate warming. Global Change Biology. 2088-2101.
 • Vis forfatter(e) (2021). Introducing the index-based ecological condition assessment framework (IBECA). Ecological Indicators. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). How resilient is Calluna vulgaris to drought during germination and its seedling stage? Ecology and Evolution.
 • Vis forfatter(e) (2021). Evolutionary rescue as a mechanism allowing a clonal grass to adapt to novel climates. Frontiers in Plant Science. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Different sets of traits explain abundance and distribution patterns of European plants at different spatial scales. Journal of Vegetation Science (JVS). 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Consistent trait-environment relationships within and across tundra plant communities. Nature Ecology and Evolution. 458-467.
 • Vis forfatter(e) (2021). Coastal heathland vegetation is surprisingly resistant to experimental drought across successional stages and latitude. Oikos. 2015-2027.
 • Vis forfatter(e) (2021). Buffering effects of soil seed banks on plant community composition in response to land use and climate. Global Ecology and Biogeography. 128-139.
 • Vis forfatter(e) (2021). A test of local adaptation to drought in germination and seedling traits in populations of two alpine forbs across a 2000 mm/year precipitation gradient. Ecology and Evolution.
 • Vis forfatter(e) (2021). A reporting format for leaf-level gas exchange data and metadata. Ecological Informatics. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Understanding ecosystems of the future will require more than realistic climate change experiments – a response to Korell et al. Global Change Biology. e6-e7.
 • Vis forfatter(e) (2020). Testing macroecological abundance patterns: The relationship between local abundance and range size, range position and climatic suitability among European vascular plants. Journal of Biogeography. 2210-2222.
 • Vis forfatter(e) (2020). Synchrony matters more than species richness in plant community stability at a global scale. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 24345-24351.
 • Vis forfatter(e) (2020). Setting reference levels and limits for good ecological condition in terrestrial ecosystems – Insights from a case study based on the IBECA approach. Ecological Indicators. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Reducing Wooden Structure and Wildland-Urban Interface Fire Disaster Risk through Dynamic Risk Assessment and Management. Applied System Innovation. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Quantifying the roles of seed dispersal, filtering, and climate on regional patterns of grassland biodiversity. Ecology. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Plant traits and vegetation data from climate warming experiments along an 1100 m elevation gradient in Gongga Mountains, China. Scientific Data. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Next‐generation field courses: Integrating Open Science and online learning. Ecology and Evolution. 3577-3587.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gender gaps in the performance of Norwegian biology students: the roles of test anxiety and science confidence. International Journal of STEM Education. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2020). From a crisis to an opportunity: Eight insights for doing science in the COVID‐19 era and beyond. Ecology and Evolution.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fremmede arter i Norge: resultater fra kvantitative økologiske risikovurderinger. Ecological Solutions and Evidence. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Directional trends in species abundance over time can lead to a widespread overestimation of asynchrony. Journal of Vegetation Science (JVS). 792-801.
 • Vis forfatter(e) (2020). Biotic rescaling reveals importance of species interactions for variation in biodiversity responses to climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 22858-22865.
 • Vis forfatter(e) (2020). Adding value to a field-based course with a science communication module on local perceptions of climate change. The Bulletin of the Ecological Society of America.
 • Vis forfatter(e) (2019). The handbook for standardized field and laboratory measurements in terrestrial climate change experiments and observational studies. Methods in Ecology and Evolution.
 • Vis forfatter(e) (2019). The handbook for standardized field and laboratory measurements in terrestrial climate change experiments and observational studies (ClimEx). Methods in Ecology and Evolution. 22-37.
 • Vis forfatter(e) (2019). Temperature and precipitation, but not geographic distance, explain genetic relatedness among populations in the perennial grass Festuca rubra. Journal of Plant Ecology. 730-741.
 • Vis forfatter(e) (2019). Rainfall and temperature change drive Arnica montana population dynamics at the Northern distribution edge. Oecologia. 565-578.
 • Vis forfatter(e) (2019). Functional traits, not productivity, predict alpine plant community openness to seedling recruitment under climatic warming. Oikos. 13-23.
 • Vis forfatter(e) (2019). Editorial: Responses to climate change in the cold biomes. Frontiers in Plant Science.
 • Vis forfatter(e) (2019). Assessing sampling coverage of species distribution in biodiversity databases. Journal of Vegetation Science (JVS). 620-632.
 • Vis forfatter(e) (2019). Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota. Biological Invasions. 2997-3012.
 • Vis forfatter(e) (2018). Transplants, open top chambers (OTCS) and gradient studies ask different questions in climate change effects studies. Frontiers in Plant Science. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2018). The effects of m-learning on motivation, achievement and well-being: A Self-Determination Theory approach. British Journal of Educational Technology (BJET). 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2018). The devil is in the detail: nonadditive and context-dependent plant population responses to increasing temperature and precipitation. Plant demography in a warmer & wetter climate. Global Change Biology. 4657-4666.
 • Vis forfatter(e) (2018). Testing the novelty effect of an m-learning tool on internalization and achievement: A Self-Determination Theory approach. Computers & Education. 398-413.
 • Vis forfatter(e) (2018). Plastic population effects and conservative leaf traits in a reciprocal transplant experiment simulating climate warming in the himalayas. Frontiers in Plant Science. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-Term Climate Regime Modulates the Impact of Short-Term Climate Variability on Decomposition in Alpine Grassland Soils. Ecosystems. 1580-1592.
 • Vis forfatter(e) (2018). Intraspecific Trait Variation and Phenotypic Plasticity Mediate Alpine Plant Species Response to Climate Change. Frontiers in Plant Science. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Greening up the mountain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 833-835.
 • Vis forfatter(e) (2017). The effect of a mobile-application tool on biology students' motivation and achievement in species identification: A Self- Determination Theory perspective. Computers & Education. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2017). Stay or go - how topographic complexity influences alpine plant population and community responses to climate change. Perspectives in plant ecology, evolution and systematics. 41-50.
 • Vis forfatter(e) (2017). Plastic and genetic responses to shifts in snowmelt time affects the reproductive phenology and growth of Ranunculus acris. Perspectives in plant ecology, evolution and systematics. 62-70.
 • Vis forfatter(e) (2017). Latitudinal gradients: Higher predation risk for insect prey at low latitudes and elevations. Science. 742-744.
 • Vis forfatter(e) (2017). Improved quantification of UV-B-absorbing compounds in Pinus sylvestris L. pollen grains using an internal standard methodology. Review of Palaeobotany and Palynology. 97-104.
 • Vis forfatter(e) (2017). Genetic differentiation and plasticity interact along temperature and precipitation gradients to determine plant performance under climate change. Journal of Ecology. 1358-1373.
 • Vis forfatter(e) (2017). Developing work placements in a discipline-oriented education. Nordic Journal of STEM Education. 287-306.
 • Vis forfatter(e) (2017). Changing contributions of stochastic and deterministic processes in community assembly over a successional gradient. Ecology. 148-157.
 • Vis forfatter(e) (2017). Biotic interaction effects on seedling recruitment along bioclimatic gradients: testing the stress-gradient hypothesis. Journal of Vegetation Science (JVS). 347-356.
 • Vis forfatter(e) (2017). Avian guild assemblages in forest fragments around Budongo Forest Reserve, western Uganda. Ostrich. 267-276.
 • Vis forfatter(e) (2016). The role of fire in UK peatland and moorland management: The need for informed, unbiased debate. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Seedling recruitment in subalpine grassland forbs: Predicting field regeneration behaviour from lab germination responses. Botany. 73-88.
 • Vis forfatter(e) (2016). Seed banks are biodiversity reservoirs: Species-area relationships above versus below ground. Oikos. 218-228.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pollination service delivery for European crops: Challenges and opportunities. Ecological Economics. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2016). Plant functional group responses in an African tropical forest recovering from disturbance. Plant Ecology & Diversity. 69-80.
 • Vis forfatter(e) (2016). Informed debate on the use of fire for peatland management means acknowledging the complexity of socio-ecological systems. Nature Conservation. 59-77.
 • Vis forfatter(e) (2016). From facilitation to competition: temperature-driven shift in dominant plant interactions affects population dynamics in seminatural grasslands. Global Change Biology. 1915-1926.
 • Vis forfatter(e) (2016). Can trait patterns along gradients predict plant community responses to climate changeas? Ecology. 2791-2801.
 • Vis forfatter(e) (2016). Biomass partitioning in grassland plants along independent gradients in temperature and precipitation. Perspectives in plant ecology, evolution and systematics. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tree-growth response to climatic variability in two climatically contrasting treeline ecotone areas, central Himalaya, Nepal. Canadian Journal of Forest Research. 1643-1653.
 • Vis forfatter(e) (2015). The importance of Biotic vs. Abiotic drivers of local plant community composition along regional bioclimatic gradients. PLOS ONE. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). The crypsis hypothesis explained: A reply to Jayasuriya et al. (2015). Seed Science Research. 402-408.
 • Vis forfatter(e) (2015). Temporal patterns in Saturnidae (silk moth) and Sphingidae (hawk moth) assemblages in protected forests of central Uganda. Ecology and Evolution. 1746-1757.
 • Vis forfatter(e) (2015). Temperature, precipitation and biotic interactions as determinants of tree seedling recruitment across the tree line ecotone. Oecologia. 599-608.
 • Vis forfatter(e) (2015). Is palaeoecology a ‘special branch’ of ecology? The Holocene. 17-24.
 • Vis forfatter(e) (2015). Disjunct populations of European vascular plant species keep the same climatic niches. Global Ecology and Biogeography. 1401-1412.
 • Vis forfatter(e) (2014). The seed and fern spore bank of a recovering African tropical forest. Biotropica. 677-686.
 • Vis forfatter(e) (2014). Succession after prescribed burning in coastal Calluna heathlands along a 340-km latitudinal gradient. Journal of Vegetation Science (JVS). 546-558.
 • Vis forfatter(e) (2014). Recent treeline dynamics are similar between dry and mesic areas of Nepal, central Himalaya. Journal of Plant Ecology.
 • Vis forfatter(e) (2014). North Atlantic Islands with native and alien trees: are there differences in diversity and species-area relationships? Journal of Vegetation Science (JVS). 213-225.
 • Vis forfatter(e) (2014). Management-driven evolution in a domesticated ecosystem. Biology Letters.
 • Vis forfatter(e) (2014). Life after fire: smoke and ash as germination cues in ericads, herbs and graminoids of northern heathlands. Applied Vegetation Science. 670-679.
 • Vis forfatter(e) (2014). Does prescribed burning result in biotic homogenization of coastal heathlands? Global Change Biology. 1429-1440.
 • Vis forfatter(e) (2014). Do vascular plants and bryophytes respond differently to coniferous invasion of coastal heathlands? Biological Invasions. 775-791.
 • Vis forfatter(e) (2014). Direct and size-dependent effects of climate on flowering performance in alpine and lowland herbaceous species. Journal of Vegetation Science (JVS). 275-286.
 • Vis forfatter(e) (2014). Conditions favouring hard seededness as a dispersal and predator escape strategy. Journal of Ecology. 1475-1484.
 • Vis forfatter(e) (2014). Back to Africa: monitoring post-hydropwer restoration to facilitate reintroduction of an extinct-in-the-wild amphibian. Ecosphere. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Structural changes are more important than compositional changes in driving biomass loss in Ugandan forest fragments. Journal of Tropical Forestry and Environment. 23-38.
 • Vis forfatter(e) (2013). Seedling emergence responds to both seed source and recruitment site climates: a climate change experiment combining transplant and gradient approaches. Plant Ecology. 607-619.
 • Vis forfatter(e) (2013). Restoration potential of native forests after removal of Picea abies plantations. Forest Ecology and Management. 77-87.
 • Vis forfatter(e) (2013). Physical dormancy in seeds: a game of hide and seek? New Phytologist. 496-503.
 • Vis forfatter(e) (2013). Massive structural and compositional changes over two decades in forest fragments near Kampala, Uganda. Ecology and Evolution. 3804-3823.
 • Vis forfatter(e) (2013). Local temperatures inferred from plant communities suggest strong spatial buffering of climate warming across Northern Europe. Global Change Biology. 1470-1481.
 • Vis forfatter(e) (2013). Invasion of Calluna heath by native and non-native conifers: the role of succession, disturbance and allelopathy. Plant Ecology. 975-985.
 • Vis forfatter(e) (2013). Effects of invasion by introduced versus native conifers on coastal heathland vegetation. Journal of Vegetation Science (JVS). 744-754.
 • Vis forfatter(e) (2013). Differential effects of oxidised and reduced nitrogen on vegetation and soil chemistry of species-rich acidic grasslands. Water, Air and Soil Pollution. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Conditional cold avoidance drives between-population variation in germination behaviour in Calluna vulgaris. Annals of Botany. 801-810.
 • Vis forfatter(e) (2012). The age of Calluna stands moderates post-fire regeneration rate and trends in northern Calluna heathlands. Applied Vegetation Science. 119-128.
 • Vis forfatter(e) (2012). Modeling alpine plant distributions at the landscape scale: Do biotic interactions matter? Ecological Modelling. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2011). The impact of nitrogen deposition on acid grasslands in the Atlantic region of Europe. Environmental Pollution (1987). 2243-2250.
 • Vis forfatter(e) (2011). Changes in species composition of European acid grasslands observed along a gradient of nitrogen deposition. Journal of Vegetation Science (JVS). 207-215.
 • Vis forfatter(e) (2010). Prescribed burning of northern heathlands: Calluna vulgaris germination cues and seed-bank dynamics. Plant Ecology. 245-256.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nitrogen deposition threatens species richness of grasslands across Europe. Environmental Pollution (1987). 2940-2945.
 • Vis forfatter(e) (2009). Prescribed burning of northern heathlands: Calluna vulgaris germination cues and seed-bank dynamics. Plant Ecology.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fire and regeneration; the role of seed banks in thedynamics in northern heathlands. Journal of Vegetation Science (JVS). 871-888.
 • Vis forfatter(e) (2009). Diversity and distribution patterns of benthic invertebrates along alpine gradients. A Study of remote European freshwater lakes. Advances in Limnology. 167-190.
 • Vis forfatter(e) (2008). Restoration of bracken-invaded Calluna vulgaris heathlands: Effects on vegetation dynamics and non-target species. Biological Conservation. 1032-1042.
 • Vis forfatter(e) (2006). Variable desiccation tolerance in Acer pseudoplatanus seeds in relation to developmental conditions: a case of phenotypic recalcitrance? Functional Plant Biology. 59-66.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sources of diversity in a grassland metacommunity: Quantifying the contribution of dispersal to species richness. The American Naturalist. 157-167.
 • Vis forfatter(e) (2006). Dispersal limitations matter for microbial morphospecies. Science. 1015-1015.
 • Vis forfatter(e) (2005). Managing heterogeneity: the importance of grazing and environmental variation on post-fire succession in heathlands. Journal of Applied Ecology. 139-149.
 • Vis forfatter(e) (2005). Distinguishing the roles of dispersal in diversity maintenance and in diversity limitation. Folia Geobotanica. 45-52.
 • Vis forfatter(e) (2005). Can parasites synchronize the population fluctuations of sympatric tetraonids? Oikos. 429-434.
 • Vis forfatter(e) (2005). Can parasites synchronise the population fluctuations of sympatric tetraonids? - examining some minimum conditions. Oikos. 429-434.
 • Vis forfatter(e) (2004). Responses of alpine snowbed vegetation to long-term experimental warming. Écoscience. 150-159.
 • Vis forfatter(e) (2004). Parasite tags in ecological studies of terrestrial hosts: a study on ptarmigan (Lagopus spp.) dispersal. Ornis Fennica. 128-136.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mountain summer farms in Røldal, western Norway - vegetation classification and patterns in species turnover and richness. Plant Ecology. 203-222.
 • Vis forfatter(e) (2004). Long-term effects of reclamation treatments on plant succession in Iceland. Restoration Ecology. 268-278.
 • Vis forfatter(e) (2004). Gap dynamics in perennial subalpine grasslands: trends and processes change during secondary succession. Journal of Ecology. 86-96.
 • Vis forfatter(e) (2004). Do seed mass and family affect germination and juvenile performance in Knautia arvensis? A study using failure-time methods. Acta Oecologica. 169-178.
 • Vis forfatter(e) (2004). Climate change affects the outcome of competitive interactions - an application of principal response curves. Oecologia. 459-466.
 • Vis forfatter(e) (2003). Germination ecology of the clonal herb Knautia arvensis: Regeneration strategy and geographic variation. Journal of Vegetation Science (JVS). 591-600.
 • Vis forfatter(e) (2003). Germination ecology of the clonal grassland herb Knautia arvensis: regeneration strategy and geographic variation. Journal of Vegetation Science (JVS). 591-600.
 • Vis forfatter(e) (2002). Pattern and process in Norwegian upland grasslands: a functional analysis. Journal of Vegetation Science (JVS). 123-134.
 • Vis forfatter(e) (2002). Partitioning floristic variance in Norwegian upland grasslands into within-site and between-site components: Are the patterns determined by environment or by land-use? Plant Ecology. 233-245.
 • Vis forfatter(e) (1999). Harmonien som forsvant. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 20-27.
 • Vis forfatter(e) (1997). Leptodontiun flexifolium (Dicks.) Hampe new to Norway from a burnt Calluna heath. Lindbergia. 31-32.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2021). Vippepunkter i klimasystemet. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Økologisk tilstand og andre verktøy for å vurdere naturkvaliteter i terrestriske miljø. Datakilder og forvaltningsmål. 1902. 1902. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Protocol and description of literature searches for the risk-benefit assessment of fish in the Norwegian diet. The Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag. 1672. 1672. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Ranking of substances for monitoring in foods, drinks and dietary supplements - based on risk and knowledge gaps. Scientific Opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. 2019:13. 2019:13. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Microplastics; occurrence, levels and implications for environment and human health related to food. Scientific opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. 2019:16. 2019:16. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Genetically modified glyphosate tolerant maize, soybean and oilseed rape versus conventionally grown varieties – agricultural practices, residues of glyphosate, other pesticides and metabolites, and implications for toxicity. Opinion of the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment (VKM). 2019:06. 2019:06. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Beskrivelse av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 etter NiN (2.2.0). Utgave 1, kartleggingsveileder nr 4. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Wild boar population growth and expansion – implications for biodiversity, food safety, and animal health in Norway. Opinion of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. 2018:14. 2018:14. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Utvikling av metodikk for økologisk tilstandsvurdering basert på indikatorverdier etter Ellenberg og Grime (revidert utgave). 1529b. 1529b. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Summary for policymakers of the regional assessment on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Research needs of importance for food safety and environmental protection as based on data gaps identified by VKM. Summary report from VKM’s scientific opinions from 2016 to 2017. 2018:12. 2018:12. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Research needs of importance for food safety and environmental protection as based on data gaps identified by VKM. 2018:10. 2018:10. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Operasjonalisering av fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer. Forslag til referanse- og grenseverdier for indikatorer som er klare eller nesten klare til bruk. 1536. 1536. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Kunnskapsbehov av betydning for mattrygghet og beskyttelse av miljøet. Oppsummering fra VKMs vitenskapelige uttalelser i perioden 2016 - 2017. 2018:11. 2018:11. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand. 1478. 1478. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Risk assessment of radioactivity in Food. Opinion of the Scientific Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. 2017:25. 2017:25. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Assessment of the risks associated with the import and release of hand-reared mallards for hunting purposes. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. 2017:23. 2017:23. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial gastropods in terraria. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment. 2017:33. 2017:33. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Assessment of the potential connection between Tilia trees and bumblebee Death. Opinion of the Panel on Alien organisms and trade in endangered species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. 2017:15. 2017:15. .
 • Vis forfatter(e) (2016). bioCEED Survey 2015. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Research needs and data gaps of importance for food safety and protection of biodiversity. Summary report from VKM’s scientific opinions in the period 2005 - 2015. The Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. 2016: 47. 2016: 47. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Research needs and data gaps of importance for food safety and protection of biodiversity. From VKM’s scientific opinions in the period 2005 - 2015. Report from the Scientific Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. 2016: 48. 2016: 48. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Kunnskapsbehov av betydning for mattrygghet og biologisk mangfold. Oppsummering fra VKMs vitenskapelige uttalelser i perioden 2005 – 2015. Rapport fra Hovedkomiteen, Vitenskapskomiteen for Mattrygghet. 2016: 46. 2016: 46. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Dokumentasjon av NiN versjon 2.1 tilrettelagt for praktisk naturkartlegging i målestokk 1:5000. – Natur i Norge, Artikkel 8 (versjon 2.1.0). .
 • Vis forfatter(e) (2016). Assessment of the risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial arachnids and insects. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. 2016:36. 2016:36. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Assessment of species listing proposals for CITES CoP17. Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered Species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety. 2016:38. 2016:38. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Assessment of risks to Norwegian biodiversity from the import and keeping of terrestrial arachnids and insects. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter NiN versjon 2.0 og artslister som viser diagnostiske arters fordeling langs viktige lokale komplekse miljøvariabler. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Vegetasjonsendringer i vestnorsk kystlynghei – effekter av skjøtselsformene brann og sauebeite på rehabilitering av gammel lynghei på Lurekalven i Hordaland. 44. 44. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). The impact of moss and lichen on hydrological cycle at surface: a study using CLM-FATES.
 • Vis forfatter(e) (2021). Nedbygging av natur - konsekvenser for naturmangfold og økosystemer?
 • Vis forfatter(e) (2021). Naturen anno 2050 – Hvor er vi nå, hvor er vi på vei, hvor vil vi?
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimakrisen og naturkrisen må løses sammen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Statusrapport om naturen og sammenhengen mellom den og koronapandemien.
 • Vis forfatter(e) (2019). bioCEED goes to DIKU.
 • Vis forfatter(e) (2019). bioCEED goes to Biofagrådet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Wildfires in heathlands: Can, and should, they be tamed?
 • Vis forfatter(e) (2019). Vi har hatt vinterbrannene i Lærdal, Flatanger og Frøya – hva hvis vi får lengre perioder vår og sommer med varme, tørke og påfølgende høy brannrisiko.
 • Vis forfatter(e) (2019). Soil carbon storage of coastal heathlands in Norway under different management practices.
 • Vis forfatter(e) (2019). Klimaendringers effekt på vanlig norsk natur.
 • Vis forfatter(e) (2019). Integrating experiments and gradient approaches to study climate impacts on ecosystems.
 • Vis forfatter(e) (2019). Good ecological condition – What is it? How do we recognize it? How can we measure it?
 • Vis forfatter(e) (2019). Does intraspecific trait variability contribute to plant community resistance to warming in high Arctic island ecosystems?
 • Vis forfatter(e) (2019). Assessing ecological state by combining plant community data with species functional attributes.
 • Vis forfatter(e) (2018). Using Self-Determination Theory (SDT) to inform professional development, understand why active learning works, and forster the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).
 • Vis forfatter(e) (2018). Rewarding excellence in education - Establishing a merit system for teaching at UiB.
 • Vis forfatter(e) (2018). Naturpanelets rapport om Europa og Sentralasia - hva sier den, hva betyr det for Norge, og kan vi stole på resultatene? Et blikk fra innsiden.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mosses - the regulating blanket of alpine grasslands?
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvorfor ta vare på naturen i et endret klima?
 • Vis forfatter(e) (2018). Driverne bak tap av biodiversitet og naturgoder i ECA.
 • Vis forfatter(e) (2018). Det vi ikke vet har vi ikke vondt av – eller?
 • Vis forfatter(e) (2017). Plastic and genetic responses to shifts in snowmelt time affects the reproductive phenology and growth of Ranunculus acris.
 • Vis forfatter(e) (2017). Numerical competence and quantitative skills for BSc-students in biology.
 • Vis forfatter(e) (2017). Karbondynamikk i økosystemene: det STORE bildet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan få professorene med på en kollegial SoTL-kultur?
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital resources in teaching activities.
 • Vis forfatter(e) (2016). Vestlandets første Senter for fremragende utdanning – hvordan jobber vi i bioCEED.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fremragende, liksom? Veien mot SFU-status.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fremragende, liksom? Veien mot SFU-status.
 • Vis forfatter(e) (2016). Forskningsbehov om arter og naturmangfold.
 • Vis forfatter(e) (2015). bioCEED Senter for fremragende biologiutdanning.
 • Vis forfatter(e) (2015). Undervisingsleiing – mellom to kulturar.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kvalitet i høyere utdanning – Hva er det? Hvordan kan vi fremme det?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Naturkrisen og klimakrisen – to sider av samme sak.
 • Vis forfatter(e) (2021). Naturkrisen og klimakrisen – to sider av samme sak.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan kan vi løse både klima- og naturkrisen?
 • Vis forfatter(e) (2020). Webinar om nedbygging av natur.
 • Vis forfatter(e) (2020). Naturens tilstand i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2020). Må vi ofre naturen for å berge klimaet?
 • Vis forfatter(e) (2020). Ett nytt syn på naturen?
 • Vis forfatter(e) (2020). Arealer under press.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan kan forvaltningen ivareta funksjonelle økosystem?
 • Vis forfatter(e) (2017). “Har du hørt om zoologen, botanikeren, og modelløren som skulle forske på frø?” En tverrfaglig hyllest til Kungeemeritus Högstedt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tannpirkere, teposer og komplekse modeller: slik utforsker vi naturens responser på klimaendringene.
 • Vis forfatter(e) (2012). Lyngsviing: viktig for ivaretaking av kystlynghei.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Using an experimental macroecological approach to assess climate change impacts on plant populations and communities: experiences, insights, and ways forward.
 • Vis forfatter(e) (2021). The power of experimental macroecology in disentangling global change impacts on plants, vegetation, and ecosystems.
 • Vis forfatter(e) (2021). The power of experimental macroecology in disentangling global change impacts on plants, vegetation, and ecosystems.
 • Vis forfatter(e) (2021). Spatial temperature and precipitation gradients predict ten-year shift in community trait composition.
 • Vis forfatter(e) (2021). Spatial temperature and precipitation gradients predict ten-year shift in community trait composition.
 • Vis forfatter(e) (2021). Naturmangfold og økosystemer – det må vi vel lenger ut på landet med?
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvor viktig er naturmangfold (SDG 14 og 15) for å nå klimamålet (SDG 13), og deres rolle for å minske ulikhet (SDG 10)?
 • Vis forfatter(e) (2021). ECoMAP. An introduction of the project: Modelling Ecological state and Condition Maps to support knowledge-based decision-making in Areal management and spatial Planning.
 • Vis forfatter(e) (2021). Applying and promoting Open Science in ecology - survey drivers and challenges.
 • Vis forfatter(e) (2021). A test of local adaptation to drought in germination and seedling traits in populations of two alpine forbs across a 2000 mm/year precipitation gradien.
 • Vis forfatter(e) (2021). A burning issue: Understanding the ecological and evolutionary imprints of humans on biodiversity climate on coastal heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2020). Understanding community assemblage using species and functional diversity across elevational gradients from the tropics to the arctic.
 • Vis forfatter(e) (2020). The power of experimental macroecology in disentangling global change impacts on plants, vegetation, and ecosystems.
 • Vis forfatter(e) (2020). The power of experimental macroecology in disentangling global change impacts on plants, vegetation, and ecosystems.
 • Vis forfatter(e) (2020). The power of experimental macroecology in disentangling global change impacts on nature – and in educating the next generation ecologists.
 • Vis forfatter(e) (2020). Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2020). Konkurransearena for utdanningskvalitet – hvordan virker den?
 • Vis forfatter(e) (2020). Going high: Biodiversity and ecosystem functioning along some of the world’s most striking altitudinal gradients OR how a plant functional traits course travelled three continents and counting.
 • Vis forfatter(e) (2020). Data collection on biodiversity and carbon fluxes responses to warmer climate, nitrogen deposition and grazing – the first field season (Three-D project).
 • Vis forfatter(e) (2020). Compensation capacity of plant functional groups for ecosystem carbon exchange in alpine grasslands under climate change.
 • Vis forfatter(e) (2020). Community assemblage and functional diversity across elevational gradients from the tropics to the arctic.
 • Vis forfatter(e) (2020). Climate change and novel interaction effects on alpine vegetation: a meta-study on global scale.
 • Vis forfatter(e) (2020). Can species macroecological context predict their responses to climate manipulations?
 • Vis forfatter(e) (2020). Biotic rescaling reveals importance of species interactions for variation in biodiversity responses to climate change.
 • Vis forfatter(e) (2019). bioCEED to Living Norway: Education and training resources for FAIR data management and scientific reuse of data.
 • Vis forfatter(e) (2019). THREE-D Startup Meeting China - Integrated assessment to aid mitigation of negative impacts by THREE global change Drivers on alpine biodiversity and ecosystem function.
 • Vis forfatter(e) (2019). THREE-D - Integrert vurdering for å redusere negative effekter av tre menneskelige påvirkninger på alpin biologisk mangfold og økosystem funksjon.
 • Vis forfatter(e) (2019). Should we sacrifice nature to save climate?
 • Vis forfatter(e) (2019). Plant functional trait responses to summer drought in a dynamic coastal heathland. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceived novelty is not enough: the effect of need-support in m-learning on internalization and achievement.
 • Vis forfatter(e) (2019). Of seeds and sheep: can poop help plants cope with climate change? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts.
 • Vis forfatter(e) (2019). Functional group interactions mediate climate change impacts on the Carbon dynamics and Biodiversity of alpine ecosystems.
 • Vis forfatter(e) (2019). Formidling av praksis.
 • Vis forfatter(e) (2019). Drought in coastal heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2019). Drivers of plant community traits in a coastal heathland drought experiment.
 • Vis forfatter(e) (2019). Combined effects of implementing afforestation as part of climate mitigation strategy in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2019). Carbon in coastal heathlands and semi-natural grasslands. A LandPress, FunCaB and Three-D perspective .
 • Vis forfatter(e) (2019). Afforestation to mitigate climate doesn’t always work.
 • Vis forfatter(e) (2019). Afforestation to mitigate climate doesn’t always work.
 • Vis forfatter(e) (2019). Afforestation to mitigate climate doesn't always work.
 • Vis forfatter(e) (2019). A burning issue: Understanding the ecological and evolutionary imprints of humans on biodiversity climate on coastal heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2018). bioCEED Centre for Excellence in biology Education at the University of Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Using experimental macroecology to assess climate change impacts on plants.
 • Vis forfatter(e) (2018). Trait Shifts affect Ecosystem Carbon Exchange under Climate Change in Alpine Grasslands .
 • Vis forfatter(e) (2018). The role of student research experiences in promoting learning and motivation in higher education – experiences from bioCEED.
 • Vis forfatter(e) (2018). The devil is in the detail: non-additive and context- dependent plant population responses to increasing temperature and precipitation.
 • Vis forfatter(e) (2018). Students in research and work placements.
 • Vis forfatter(e) (2018). Students Create Video Tutorials for their Peers in Discipline-Oriented Classes: Implementation Guide.
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-term climate regime modulates the impact of short-term climate variability on decomposition in alpine grassland soils.
 • Vis forfatter(e) (2018). Long-Term Climate Regime Modulates the Impact of Short-Term Climate Variability on Decomposition in Alpine Grassland Soils.
 • Vis forfatter(e) (2018). KD hos bioCEED.
 • Vis forfatter(e) (2018). INCLINE: Indirect climate change impacts on alpine plant communities.
 • Vis forfatter(e) (2018). How mobile learning can support student motivation and achievement.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ecosystem responses and feedbacks to climate change - lessons from terrestrial ecology?
 • Vis forfatter(e) (2018). Drought responses in a precipitation-rich coastal ecosystem are linked to land use history .
 • Vis forfatter(e) (2018). Built-in insulation; plant functional groups regulate soil conditions in alpine grasslands.
 • Vis forfatter(e) (2017). ”Good teaching comes from the heart". Resistance towards educational reforms - a case study.
 • Vis forfatter(e) (2017). bioCEED to Riva: How can we measure change?
 • Vis forfatter(e) (2017). Variation in drought-tolerance across climatic and land-use gradients in Norwegian coastal heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2017). Using an experimental macroecological approach to assess climate change impacts on plant populations and communities: experiences, insights, and ways forward.
 • Vis forfatter(e) (2017). Rewarding excellence in education: establishing a merit system for teaching at university.
 • Vis forfatter(e) (2017). Rewarding Excellence in University Teaching – discovering new horizons, exploring emerging landscapes, and promoting underexplored territories in SoTL.
 • Vis forfatter(e) (2017). New perspectives on heathland management under influence of extreme winter droughts.
 • Vis forfatter(e) (2017). Korleis få professorar med på ein kollegial SoTL-kultur?
 • Vis forfatter(e) (2017). Konsekvenser av klimaendringer: Hva skjer når fjellplanter flyttes til et varmere og våtere klima? .
 • Vis forfatter(e) (2017). Integrating experimental and gradient approaches to study CC impacts on plants.
 • Vis forfatter(e) (2017). Integrating experimental and gradient approaches to assess climate change impacts on plants populations and communities.
 • Vis forfatter(e) (2017). Integrating experimental and gradient approaches to assess climate change impacts on plants populations and communities.
 • Vis forfatter(e) (2017). Integrating experimental and gradient approaches to assess climate change impacts on plants and ecosystems: experiences, insights, ways forward.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvorfor gikk bioCEED i bresjen for en meritteringsordning for undervisning ved UiB?
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan teknologi bidrar til biologistudenters motivasjon og læring.
 • Vis forfatter(e) (2017). How can we build a collegial and scholarly educational culture at the University?
 • Vis forfatter(e) (2017). Eco-climatological experiments in the field and in the laboratory.
 • Vis forfatter(e) (2017). Controlled fires, politics, and the media.
 • Vis forfatter(e) (2017). A burning issue: Ecological and evolutionary imprints of climate and land-use in coastal heathlands in Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). A burning issue: Ecological and evolutionary imprints of climate and land-use in coastal heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2017). A burning issue: Ecological and evolutionary imprints of climate and land-use in European coastal heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2016). The story of bioCEED – or How to grow a SoTL culture from scratch.
 • Vis forfatter(e) (2016). Seed banks, spore banks, and moist forest community recovery.
 • Vis forfatter(e) (2016). Integrating experimental and gradient approaches to climate change impacts on plant populations and communities: experiences, insights, and ways forward.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hur får man professorerna med på en kollegial SoTL-kultur?
 • Vis forfatter(e) (2016). Finding a voice through a collegial Teaching and Learning culture.
 • Vis forfatter(e) (2016). Climate change effects on phenology in alpine plant communities.
 • Vis forfatter(e) (2015). Temperature, precipitation and biotic interactions as determinants of tree seedling recruitment across the tree line ecotone.
 • Vis forfatter(e) (2015). Partitioning floristic variance in post-fire vegetation dynamics along a north-south gradient in Northern Calluna heaths.
 • Vis forfatter(e) (2015). From facilitation to competition: temperature-driven shift in dominant plant interactions affects population dynamics in semi-natural grasslands across the treeline ecotone.
 • Vis forfatter(e) (2015). From facilitation to competition: temperature-driven shift in dominant plant interactions affects population dynamics in semi-natural grasslands.
 • Vis forfatter(e) (2015). Excellence in education – natural selection or deliberate breeding?
 • Vis forfatter(e) (2015). Excellence in education – natural selection or deliberate breeding?
 • Vis forfatter(e) (2015). Digging climate change? The fate of four common herbs transplanted along temperature and precipitation gradients in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Climate change effects on phenology in alpine plant communities.
 • Vis forfatter(e) (2015). Climate change effects on phenology in alpine plant communities.
 • Vis forfatter(e) (2015). Adaptation of a clonal species Festuca rubra to changing climates.
 • Vis forfatter(e) (2014). Shift from facilitation to competition driven by climate-related changes in plant population dynamics.
 • Vis forfatter(e) (2014). Plant-plant interactions vary with climate: population dynamics of four Norwegian plant species.
 • Vis forfatter(e) (2014). Changing species co-occurrences over a post-fire succession.
 • Vis forfatter(e) (2013). Interactive effects of climate and disturbance on seedling performance in alpine grassland ecosystems of Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Changes in both temperature and precipitation affect plants at various stages of their life cycle, in alpine grassland ecosystems of Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2012). Temporal and spatial changes in silk moth (Saturniidae) and hawk moth (Sphingidae) assemblages in forests of Central Uganda: a comparative analysis.
 • Vis forfatter(e) (2012). Smoke-induced germination in coastal Calluna heathlands: a case of management-induced evolution?
 • Vis forfatter(e) (2012). Massive structural and compositional changes in forest fragments around Kampala area, Uganda.
 • Vis forfatter(e) (2012). Does prescribed burning result in biotic homogenization of coastal heathlands?
 • Vis forfatter(e) (2012). Development of evidence based legal models for ecosystem and biodiversity protection and recovery.
 • Vis forfatter(e) (2012). Back to Africa: Post hydropower-project mitigation effects on wetland vegetation in relation to the conservation of an endemic amphibian.
 • Vis forfatter(e) (2009). Soil seed banks – biodiversity refuges or spillover from the extant vegetation?
 • Vis forfatter(e) (2007). The good, the bad, and the ugly - different human roles in the conservation of biodiversity.
 • Vis forfatter(e) (2005). Seed banks and fire; A study of west Norwegian heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2005). Effects of bracken control treatments on bracken performance, vegetation dynamics and non-target species in heathlands of Western Norway. Talk at the Bredene, Belgium, September 13 – 16.
 • Vis forfatter(e) (2003). Can parasites synchronise the population fluctuations of sympatric tetraonids? A test of some minimum requirements.
 • Vis forfatter(e) (1999). Pattern and process in Norwegian upland grasslands – a functional analysis.
 • Vis forfatter(e) (1999). Naturens harmoni – økologisk tenkning fra Linné’s tid.
 • Vis forfatter(e) (1999). Natur, Kultur og landskap.
 • Vis forfatter(e) (1999). Harmonien som forsvant – økologi fra Linné’s tid til i dag.
 • Vis forfatter(e) (1998). The European Heathland Network. Western Norway, June 22 – 28, 1998. Talk: The effects of changes in the land-use regime on the population dynamics of trees colonising Calluna Heathlands.
 • Vis forfatter(e) (1996). Gjengroing av lynghei - de koloniserende trærnes populasjonsdynamikk.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2007). Response to comment on "Dispersal limitations matter for microbial morphospecies". Science. 1124-1124.
 • Vis forfatter(e) (2006). How many freshwater diatoms are pH specialists? A response to Pither & Aarssen (2005). Ecology Letters. E1-E5.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2020). If we work together, 2020 can be a true "super year" for biodiversity. ensia.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2011). Grassland species composition and biogeochemistry in 153 sites along environmental gradients in Europe. Abstract. Ecology. 1544-1544.
Database
 • Vis forfatter(e) (2021). European soil seed bank communities across a climate and land-cover gradient.
 • Vis forfatter(e) (2020). PFTCourses Elevational Gradient and TransPlant Experiment, Gongga Mountain, China.
 • Vis forfatter(e) (2020). Data from: Ecological impact assessments of alien species in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Data from: Seedling recruitment in subalpine grassland forbs: Predicting field regeneration behaviour from lab germination responses.
 • Vis forfatter(e) (2015). Data from: Seed banks are biodiversity reservoirs: species-area relationships above versus below ground.
 • Vis forfatter(e) (2014). Data from: Management-driven evolution in a domesticated ecosystem.
 • Vis forfatter(e) (2011). Grassland species composition and biogeochemistry in 153 sites along environmental gradients in Europe.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Kan utmarksbeite bidra til økt biologisk mangfold og karbonlagring i framtida? Sau og geit. 46-50.
 • Vis forfatter(e) (2017). Skogplanting har skjulte kostnader. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlynghei – revegetering etter lyngsviing. NIBIO POP. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlynghei – restaurering av gammal lynghei. NIBIO POP. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fjellplantene taper konkurransen i et varmere og våtere klima: kan beitedyr være redningen? Biolog. 14-18.
 • Vis forfatter(e) (2013). Slik velger fjellplantene. Klima. 32-35.
 • Vis forfatter(e) (2005). Einstape i det vestnorske kystlandskapet, problem eller bagatell? Naturen. 67-76.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). To sensorer er visst svaret – men hva er spørsmålet? Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Stykkevis og delt – bevaring og restaurering av natur. Spire.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sett forskningen i arbeid. Nationen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimakrisen og naturkrisen må løses sammen. NRK Ytring.
 • Vis forfatter(e) (2020). Vi vil ha full revolusjon: Studiebarometeret 2.0! Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Vi selger naturen på billigsalg. Nationen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Relevans, lissom? Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). International scientists need better support during global emergencies. Times Higher Education.
 • Vis forfatter(e) (2020). Forskning og diplomati i naturens superår. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Aune-utvalget vil gi bråstopp i utviklingen av gode vurderingsformer. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvis klimakonkurransen skal fungere, er det noen ting man bør tenke på. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2018). Merittering: Handler ikke om «å gjøre seg lekre for systemet». På Høyden - nettavis for Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2017). God undervisning kommer ikke fra hjertet. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (2017). Belønning og økt status kan gi bedre forelesere. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan lese til eksamen? Klassekampen. 18-19.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan du faktisk presterer under press. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (2016). Handlingsplanen for naturmangfold lover for lite. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2016). Forskerkulturen inn i undervisningen! Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Evolusjon eller skaping? Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Økomat for aper? Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sjimpansen og jeg. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Nye innsikter i naturforvaltningen? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). No lauvast det i li. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Nisjer? Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Me hadde ei lita syster ... Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Liv i stein. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Haustfargar. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Evolusjonsdebatt og spaghetti. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ein revolusjon i naturforvaltninga? Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Det sise måltidet til en mammut. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Balansen i naturen? Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 28-29.
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) (2016). The peatland vegetation burning debate: Keep scientific critique in perspective. a response to brown et al. and douglas et al. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Biological Sciences.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Sju grunner til at Norge kan trenge mer vindkraft.
 • Vis forfatter(e) (2021). Norsk hosepine.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kva blir det neste – rekkverk på Preikestolen?
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan står det til med norsk natur – og hva skal til for at vi skal greie å ta bedre vare på den?
 • Vis forfatter(e) (2021). Helt ute. TV-dokumentar i tre programmer om kunst og natur.
 • Vis forfatter(e) (2020). The world missed a critical deadline to safeguard biodiversity, UN report says.
 • Vis forfatter(e) (2020). Krav til miljørapporter innen vindkraft bør skjerpes.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kan flere trær i Norge løse klimakrisen? Her er ni påstander og svar på om mer gran er bra for klimaet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ekspertkommentar om Vindmøllekonsesjoner.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ekspertintervjuet: Kritisk til bruk av torv.
 • Vis forfatter(e) (2019). Å brenne kystlyngen gir mindre brannfare på sikt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Skjøtsel av kystlynghei kan redusere brannfare.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ni enkle råd for hvordan du kan spise mer klimavennlig.
 • Vis forfatter(e) (2019). Førebygging av lyng og skogrbrann.
 • Vis forfatter(e) (2017). Studenters og underviseres felles ansvar for aktiv læring.
 • Vis forfatter(e) (2016). På nett med studentane.
 • Vis forfatter(e) (2016). Klimaendringenes konsekvenser for planter og naturmangfold.
 • Vis forfatter(e) (2006). Langt flere arter enn vi har trodd.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hvor mange arter finnes på jorden?
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Når naturen står igjen med svarteper.
 • Vis forfatter(e) (2021). Den store klimadebatten - natur og næring.
 • Vis forfatter(e) (2020). Wonders of Northern Europe. (A series of five programmes on research in Norway, Sweden, Iceland, Finland, and Sami Country). Episode 1: Norway Between Fjords and Mountains.
 • Vis forfatter(e) (2020). Webinar om Studiebarometeret – videreutvikling.
 • Vis forfatter(e) (2020). Trumfer klimakrisen over biodiversitetskrisen?
 • Vis forfatter(e) (2020). Transforming science education to meet the needs of today’s students and tomorrow’s science.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hvorfor er naturmangfold så avgjørende?
 • Vis forfatter(e) (2020). Hvem bestemmer verdien av et naturområde?
 • Vis forfatter(e) (2020). Det våres, og plantene våkner til liv. Hva er plantenes rolle i klimasystemet?
 • Vis forfatter(e) (2020). Debatt om bærekraftig arealbruk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Direct and indirect drivers of change in biodiversity and nature’s contributions to people. 261 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Biodiversity of acid grasslands in the Atlantic regions of Europe: The impact of nitrogen deposition. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Skjøtsel av kystlynghei - fyr og flamme for ein trua naturtype. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kystlynghei. 11 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2020). Sustainable development goals - discussion.
 • Vis forfatter(e) (2020). Seasonal variability of litter decomposition in response to intensified drought is impacted by land use history in semi-natural heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2020). Resource allocation in plants under different climatic conditions.
 • Vis forfatter(e) (2020). Functional trait shifts along temperature and precipitation gradients in the light of trait driver theory.
 • Vis forfatter(e) (2020). Functional groups differentially regulate the effect of drought on forb seedling recruitment in semi-natural grasslands.
 • Vis forfatter(e) (2020). Calluna dieback from winter drought, the role of land use and environmental variations.
 • Vis forfatter(e) (2020). Calluna die-back after winter drought and the role of land use and environmental variation.
 • Vis forfatter(e) (2020). Aboveground leaf traits reveal secrets about what is going on belowground.
 • Vis forfatter(e) (2019). The mountain TransPlant Network.
 • Vis forfatter(e) (2019). INCLINE: Indirect climate change impacts on alpine plant communities.
 • Vis forfatter(e) (2019). Aboveground leaf traits reveal secrets about what is going on belowground.
 • Vis forfatter(e) (2018). To protect or not to protect? Biodiversity conservation in forests of the Himalayas.
 • Vis forfatter(e) (2018). Plant functional traits as predictors of ecosystem carbon fluxes across climatic gradients in alpine grasslands.
 • Vis forfatter(e) (2018). A Culturally Competent Course‐Based Research Experience (CRE) for Graduate Students.
 • Vis forfatter(e) (2017). Shifts in biotic interactions with climate in semi-natural grasslands in Western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Palaeo-UV-B reconstructions in fossil-pollen chemistry: quantifying uncertainties and measuring short-term responses in Pinus spp.
 • Vis forfatter(e) (2017). Palaeo-UV-B reconstructions in fossil-pollen chemistry: quantifying uncertainties and measuring short-term responses in Pinus spp.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts.
 • Vis forfatter(e) (2016). Effects of changing UV-B radiation on past terrestrial ecosystems.
 • Vis forfatter(e) (2016). Climate effects on soil carbon in alpine grasslands.
 • Vis forfatter(e) (2014). Some like it cold: bryophyte responses to a warmer and wetter climate.
 • Vis forfatter(e) (2014). Management-driven evolution in a domesticated ecosystem; heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2014). Cumulative effects of fragmentation: loss of specialist forest birds in Budongo, Western Uganda.
 • Vis forfatter(e) (2013). Life after fire: smoke and ash as germination cues in ericads, herbs and graminoids of northern heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2013). Influence of disturbance and fragmentation on species richness in Ugandan forests.
 • Vis forfatter(e) (2012). Post-fire succession along a 390 km latitudinal gradient in Northern Calluna heathlands.
 • Vis forfatter(e) (2012). Plant groups respond differently to forest disturbance.
 • Vis forfatter(e) (2010). HimaLines; Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas.
 • Vis forfatter(e) (2010). HimaLines: Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas.
 • Vis forfatter(e) (2009). Prescribed burning of northern heathlands: Calluna vulgaris and germination cues.
 • Vis forfatter(e) (2009). Heather and germination – climate matters.
 • Vis forfatter(e) (2009). Heather and germination – climate matters.
 • Vis forfatter(e) (2008). Seed banks and fire-their role in north European heathlands.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2020). Open Science principles for accelerating trait-based science across the Tree of Life. Nature Ecology and Evolution. 294-303.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2017). Semi-naturlig mark. 117-135. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Relevante kunnskaps- og klassifiseringssystemer. 18-27. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Innledning. 10-17. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. .
 • Vis forfatter(e) (2017). God økologisk tilstand i hvert økosystem. Fjell. 64-77. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Forslag til videre arbeid. 176-185. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Fagsystem for vurdering av god økologisk tilstand. 28-46. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Climate change – which plants will be the winners? 42-50. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). The State of the World's Plants 2017. .
 • Vis forfatter(e) (2010). FERAL SHEEP IN COASTAL HEATHS – MAPPING THE QUALITY OF ALL YEAR PASTURES. 63-66. I:
  • Vis forfatter(e) (2010). Mapping and Monitoring of Nordic Vegetation and Landscapes. 01. 01. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

ExperTS: Experiments, Traits, Synthesis: Using knowledge from global ecological experiments to validate, assess, and improve trait-based theory. NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL INTPART project 287784. (2019–2021)

INCLINE: Indirect climate change impacts on alpine plant communities. NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL FRIMEDBIO project 274712. (2018–2021)  

RECITE: Research and Education Partnership in Climate Change Impacts on Terrestrial Ecosystems. NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL INTPART project 274831. (2018–2021)   

HiddencostsHidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL KLIMAFORSK project (2017-2020)

LandPress: Land use management to ensure ecosystem service delivery under new societal and environmental pressures in heathlands. NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL MILJØFORSK project 255090 (2016-2019)

TraitTrain: Comparing climate change impacts on High North vs. Alpine ecosystems through research and training in trait-based approaches. SIU project HNP-2015/10037 (2016-2018)

FunCaB: The role of functional group interactions in mediating climate change impacts on the Carbon dynamics and Biodiversity of alpine ecosystems. Norwegian Research Council KLIMAFORSK project #244525/E10 (2015-2019)

TransPlant: Comparing Climate Change Impacts on Plant Communities in Norway and Himalaya. SIU project 2013/10074 (2014-2016)

PARASOL: Developing a method to measure UV-B flux through time using aromatic compounds contained in fossil pollen and leaf cuticle. Norwegian Research Council FRIBIO project 214359 (2012-2015)

EcoSET: Development of a new automated tool for Ecosystem Service Evaluation. The norwegian Academy of Science and Letters project 6158 (2011-2014)

HIMALINES: Legal heworks for Biodiversity Conservation and Ecosystem Services in the Himalayas. Norwegian Research Council FRIMUF project 190153/N10 (2009-2012)      

SEEDCLIM: The role of seeds in a changing climate - linking germination ecophysiology to population and community ecology. Norwegian Research Council NORKLIMA project 184787/v10 (2008-2012)        

THE MATRIX: Influence of the Matrix on Species Richness in Ugandan Forest Fragments. Norwegian Research Council FRIMUF project 184912 (2008-2012)   

INVALIENS: How to prevent invasion of alien species into urban hills and coastal heathland ecosystems: Sustaining biodiversity in cultural landscapes. Norwegian Research Council MILJØ 2015 project 184099 (2008-2011)

RESAMPLE: Vegetation dynamics - Driving forces in vegetation dynamics and their consequences for ecosystem services. Norwegian Research Council MILJØ 2015 project 184133 (2008-2011)

BEGIN: Biodiversity of European Grasslands the Impact of Atmospheric Nitrogen Deposition. European Science Foundation EuroDIVERSITY CRP (2007–2010)

VILLSAU: Feral sheep in coastal heaths - developing a sustainable local industry in vulnerable cultural landscapes project. Norwegian Research Council AREAL project 178209/I10 (2007–2011)  

Twitter