Hjem
 • E-postVilde.Aarethun@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 86
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Jeg er utdannet ved NTNU, og har en master i psykologi (studieprogrammet læring – hjerne, atferd, omgivelser), bachelor i psykologi og bachelor i statsvitenskap.

Fra august 2018 er jeg stipendiat knyttet til prosjektet Clinical Encounters with Refugees Suffering from Mental Health Problems, og er en del av forskningsgruppen Kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv.

Mine interessefelt:

 • Kulturelle forskjeller i forståelsen av psykisk helse, help-seeking og mestringsstrategier knyttet til dette
 • Dekolonisering av forskning
 • Kvalitativ forskningsmetode

 

Publikasjoner, presentasjoner og abstrakt

Klempe, S. H., Marsico, G., Aarethun, V., & Flörsheim, D. (2017). A study on secularization: Brazil, Italy and Norway compared. PPaper presentert på IV International Seminar on Cultural Psychology, Salvador/Bahia, Brazil - 6 til 9 mars, 2017.

Aarethun, V. (2016). Education as resistance – A study of the influence of Birzeit University on peaceful resistance against the Israeli occupation. Psykologisk Tidsskrift, (2).

Aarethun, V. (2016). Education as recistance. A Study of Birzeit University as a tool of peaceful resictance against the Israeli occupation. Abstrakt på The 18th Conference on Social and Community Psychology, Trondheim

Rundmo, T., Klempe, S. H., Aarethun, V., & Aarethun, V. (2010). Palestinian in Libanon and Palestine compared with Norwegian adolescents. Paper presentert på The 12th Coference on Social and Community Psychology, Trondheim.

Clinical Encounters with Refugees suffering from Mental Health Problems, University of Bergen