Hjem
Vilde Vrålids bilde

Vilde Vrålid

Stipendiat
 • E-postvilde.vralid@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 66
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  455, Jus II
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Vilde Vrålid er doktorgradsstipendiat ved fakultetet. Hun skriver doktoravhandling om omgåelse og omkringliggende begreper i norsk formuerett, med følgende arbeidstittel: "Omgåelse og omkringliggende begreper i norsk formuerett. Med fokus på omgåelse av tvingende lovbestemmelser i norsk formuerett." Avhandlingen skal blant annet bidra til å klarlegge sentrale hensyn og relevante og sentrale argumenter ved løsning av omgåelsesrelaterte problemstillinger i formueretten, og å klarlegge forholdet mellom denne argumentasjonen og alminnelige lovtolkningsprinsipper. Prosjektet har berøringspunkter mot blant annet rettsmisbruk og proforma.  

Vrålid er medlem av forskergruppen for formuerett. Veileder for prosjektet er professor Hans Fredrik Marthinussen.

Vrålid underviser på følgende emner:

 • JUS124 Tingsrett 
 • JUS214 Tings- og immaterialrett
 • JUS215 Juridisk metode
 • JUS243 Allmenn formuerett
 • JUS399 Veiledning masterstudenter