Hjem
Vivien Aamodts bilde

Vivien Aamodt

Seniorkonsulent, Psykologisk universitetspoliklinikk, Seksjon for barn og ungdom

Profesjonstudiet i psykologi:
Psykologisk universitetspoliklinikk, Seksjon for barn og ungdom - klinikkadministrasjon
Ekstern fordypningspraksis - praksisadministrasjon for utenlandspraksis
Administrative støttefunksjoner - klinikk og institutt

 

 

Kompetansefelt